| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RAGNHILDRØD |


 

 

 

Ole Hansen f. 1765 og Kirsti Larsdatter f. 1769 sin familie

 

 

 

Ole Hansen, f. 1765 på Jessetrud u/Røsholt i Lardal,[1],[2] d. 1803 på Ragnildrød i Hedrum.[3] 

Han var sønn av Hans Nilsen Ragnhildrød.

 

Han var bruker på Ragnhildrød i Hedrum fra 1796 til 1803. Hans far var bruker før han. Han var født på Røsholt i Lardal.

 

Boet efter Ole Hansen i 1804 var ca. 13 rdl. i underskudd. Blant løsøre: Vannkvern 4 rdl., sagredskap - 3 rdl. Dyr: 2 hingster l6 og 8 rdl., 4 kuer á 9 rdl., 1 kalv - 1 rdl., 6 sauer - 4½ rdl., 1 gris - 1½ rdl.

 

I 1805 ble Ragnhildrød delt i tre bruk, to hovedbruk, hver på 2/5 av matrikkelgården (Bnr.1 og 2). Det tredje bruket omfattet bl.a. det gamle underbruket Øde-Oklungen (Bnr.3).

 

 

Gift 1788,[4] med[5] Kirsti Larsdatter, f. 1769 på Nordalseter i Eidanger,[6] (datter av Lars Iversen og Gunild Eriksdatter), døpt 02.04.1769 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[8] d. 1821 på Ragnildrød i Hedrum.[9]

 

Kirsti:

Lars Iwesen Sættre og Gunil Erichsdtr. - Kirstie

Faddere: 1. Allou Larsdtr. Ragnilrød af Qvelle Sogn 2. Kirsten Iwersdtr. Sættre 3. Anders Olsen Solie 4. Knud Nilsen Riis af Gierpen - Sogn 5. Nils Olsen Kiøndal.

 

Konfirmert i 1786 som "Kisten Larsdatter Sættre 18".

 

Hun er nevnt i skifte etter sin mor i 1788 som Kirsti Larsdtr., 20 år.

 

Trol. 30/9-1788 i Eid. Copul. Samme dag?

Uk. Ole Hans. Ragnilrød og P. Kisti Larsd. Sættre.

Caut: Ole Stos. Aaklung og Søren Ols. Bakke.

 

Hun gifter seg på nytt med Jon Jacobsen som ble bruker på Ragnhildrød Bnr. 1. Se Ragnhildrød

 

Boet efter Kirsten Larsdtr. I 1821gav 58 spd. til arv. Blant løsøret: ½ del i vannkvern - 3 spd., 1/5 del i sagredskap - l spd. Dyr: 1 hingst, 20år, 8 spd., 1 jelk - l0spd.. 1 kalv - 1 spd., 60 skill., 3 ung-sauer 4 spd., 6 sauer m/lam - 6 spd., 1 bukk - 72 skill.

 

 

 

I.    Gunhild Olsdatter, f. 1792 på Ragnildrød i Hedrum.[10]

      

 

       (1) Gift 27.10.1818 i Hedrum kirke,[11] med[12] Amund Jørgensen.

      

       Amund:

       Han kom fra Kroken i Kjose.

      

 

       (2) Gift 07.06.1826 i Kjose kirke,[13] med Hans Nilsen.

      

       Hans:

       Han kom fra Hobek.

 

      

 

II.   Anne Helvig Olsdatter, f. 1794 på Ragnildrød i Hedrum,[14] d. 1859.[15]

      

       Trolig hun som ble gift med Nils Andersen.

      

 

       Gift[16] med Nils Andersen, f. 1792 på Kjendalen i Eidanger,[17] (sønn av Anders Olsen og Inger Halvorsdatter), døpt 22.04.1792 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,[19] d. 1871.[20]

      

       Nils:

       Anders Olsen Kiøndal og k. Inger Halvorsdtr. - Niels

       Faddere: 1. Kari Isacsdtr. Aaklung 2. Ane Halvorsdtr. Ramsaas 3. Søren Christiansen Høysæt 4. Ole Stenersen og 5. Ole Jonsen Kiøndal.

      

       Konfirmert som "Niels Andersen Kindalen 17".

      

       Bosatt på Neperønningen (Bnr.5) under Kjendalen.

 

       Barn, se under hans foreldre.

      

      

 

V.   Inger Marie Olsdatter, født 1797 på Ragnhildrød i Hedrum,[i] død før 1823.13

 

      

       Gift 1820 i Hedrum,13 med Jacob Engebretsen, født 1783 på Stranden u/Hustuft i Hedrum,13 (sønn av Engebret Jacobsen og Karen Andersdatter), død 1830 i Hedrum.13

      

       Jacob:

       Han var enkemann etter Inger Marie Olsdatter da han giftet seg med Maren Jonsdatter f. 1782 i Siljan i 1823. Maren var datter av Jon Svendsen Austad.

      

       De ble bosatt på Stranden som husmann.

      

       Jacob druknet i Farris.

 

      

 

IV. Dorte Olsdatter, f. 1799 på Ragnildrød i Hedrum.[21]

 

 

 

V.   Hans Olsen f. omkring 1800

      

       Han var husmann på Holmen u/Bakke.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 863.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[10]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[11]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[12]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[13]  Informasjon gitt av Liv Kongsvold Pettersen fra Skien.

[14]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 278.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 267.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 278.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.[i]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 886.