| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA |     


 

 

 

 

Lisbet Aasmundsdatter f. omkring 1660 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Rasmus Tormodsen f. omkring 1655 og 2. gang med Peder Larsen f. ca 1656)

 

 

 

Lisbet Aasmundsdatter, f. omkring 1660,[1] d. ca 1698 på Grava i Eidanger.

Hun var datter av Aasmund Rejersen Nordalseter.

 

 

(1) Hun giftet seg med Rasmus Tormodsen, f. omkring 1655,1 (sønn av Tormod Andersen).

 

Rasmus:

I 1685 var det "Rasmus Thormodsen" som ifølge rostjenestemanntallet var bruker på Søndre Ås. Gjerpen prosti eide gården. 

 

Rasmus nevnes på Nordre Grava i Eidanger frem til kontribusjonsberegningen i 1692.

 

 

Lisbeth giftet seg 2. gang i 1699 med Peder Larsen. Se Nordre Grava denne gården.

 

 

 

I.    David Rasmussen, (sønn av Rasmus Tormodsen og Lisbet Åsmundsdatter) f. omkring 1675 på Grava i Eidanger,1 d. ca 1748 på Vestby i Hedrum.3

      

      

       Gift 1708,4 med3 Maren Sørensdatter, f. omkring 1690,1 (datter av Søren Jonsen og Berte Torsdatter), d. ca 1741 på Vestby i Hedrum.3

      

       Se Solli

 

 

      

II.   Maren Rasmusdatter, (datter av Rasmus Tormodsen og Lisbet Åsmundsdatter) f. ca 1685,[2],1 d. 1764 på Søli Nedre i Gjerpen,[3] gravlagt 03.10.1764 på Gjerpen kirkegård.7

      

       Hun kom fra Nordre Grava i Eidanger.

      

       Gravlagt som "Engebret Sølies enke 87 aar". Hun var nok litt yngre i forhold til når hun fikk sitt siste barn.

 

      

       Gift 22.03.1719 i Gjerpen kirke,[4] med Ingebret Vetlesen, f. 1685 på Søli Nedre i Gjerpen,[5] (sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Nilsdatter), døpt 27.09.1685 i Gjerpen kirke,9 d. 1748 på Søli Nedre i Gjerpen,7 gravlagt 22.04.1748 på Gjerpen kirkegård.7

      

       Ingebret:

       Gravlagt som "Engebret Sølie 62 aar".

      

            

       22/4/1748      INGEBRET VETLESSEN SOLBYE      Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 158b.

       N.Solbye       Arvinger:

       "Søli"         Enka ...... som samtidig oppgav sitt

                      bo til deling mellom barna:

                      1. Wetle Ingebretssen, myndig

                      2. Amund Ingebretssen, 18 år.

                      3. Elisabeth Ingebretsdtr. g.m. Søren Aaltvedt.

                      4. Maren Ingebretsdtr. g.m. Halvor Saltboe i Eidanger.

                      5. Berthe Ingebretsdtr. g.m. Henning Snedker i Skien.

                      6 ...... Ingebretsdtr. 20 år, ugift.

       Verge for Amund og yngste dtr. ble deres farbror Niels Wetlessen i Skien formynder.

       Brt: 74 - 0 - 2

       Net: 35 - 1 - 10.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

     A. Lisbeth Ingebretsdatter, f. 1719 på Søli Nedre i Gjerpen,[6] døpt 19.11.1719 i Gjerpen kirke,23 d. 1752 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 30.06.1752 i Gjerpen.[7]

            

             Faddere: Jacob Vetlesen, Nils Vetlesen, Ole Nerissøn, Jacob Vetlesen's qvinde og datter Birthe.

            

             Gravlagt som "Søren Aaltvets kone 32 aar".

 

            

             Gift 20.10.1746 i Gjerpen,21 med Søren Christophersen, f. 1721 på Åltvedt i Gjerpen,22 (sønn av Christopher Tollefsen og Anne Sørensdatter), døpt 02.03.1721 i Gjerpen kirke,22 d. 1753 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 10.05.1753 i Gjerpen.24

            

             Søren:

             Han overtok bruket på Åltvedt.

            

             Gravlagt som "Søren Aaltvet 33 aar".

 

 

            

       B.   Maren Ingebretsdatter, f. 1721 på Søli Nedre i Gjerpen,23 døpt 24.06.1721 i Gjerpen kirke,23 d. 1749 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[8] gravlagt 24.09.1749 på Eidanger kirkegård.25

            

             Faddere: Jacob Vetlesen, Tue Pedersen, hans qvinde Karen, Jacob Vetlessøns datter i Scheen.

                                   

            

             Gift 06.12.1742 i Eidanger kirke,4 med[9] Halvor Pedersen, f. ca 1699,9 (sønn av Peder Larsen og Else Halvorsdatter) d. 1756 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,25  

             gravlagt 16.07.1756 på Eidanger kirkegård.25

            

             Se Saltboden u/Nordre Grava

 

 

            

       C.   Vetle Ingebretsen, f. 1722 på Søli Nedre i Gjerpen,23 døpt 06.12.1722 i Gjerpen kirke,23 d. 1753 på Sanni i Gjerpen, gravlagt 06.06.1753 i Gjerpen.24

            

             Faddere: Jacob Vetlesen, Ole og Marcus i Scheen, Nils Vetlessens qvinde Anne Olsdatter.

            

             Bosatt på Sanni i Gjerpen.

 

             Gravlagt som "Vetle Sanni 32 aar".

            

             12/1/1754      VETLE ENGELBRETSSEN SANDEN            Skifte 203

             Sanden         Arvinger:                             Pro.k. 4, s. 440b

                            Enka Anne Jonsdatter og barna:

                            1. Engelbret Vetlessen 3 år

                            2. Anne Vetlesdtr.     5 " ?

                            3. Maren Vetlesdtr. 8 uker.

                       Formynder for sønnen farbror Amund Engelbretssen Sølie.

                       Formynder for døtrene farens svoger Roval(?) Rasmussen Sølen.

                       Laugverge for enka broren Niels Sillien i Bierkedalen.

             Brt: 121 - 3 - 16

             Net: 62 - 1 - 15

             Jordegods: 1 kvartel skyld i Sanden. Verd 12 - 2 - 0.

 

            

             Gift 25.08.1746 i Gjerpen,24 med Anne Jonsdatter, f. 1721 på Sanni i Gjerpen,22 (datter av Jon Halvorsen og Anne Olsdatter), døpt 21.09.1721 i Gjerpen kirke,22 d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.12.1801 i Østre Porsgrunn kirke.24

            

             Anne:

             Faddere: Helge Gulsæt. Amun Aaltved, Torjus Sølj, Lars Søljs qde, Ingeborg Omdal.

            

             Gravlagt som "enken Anne Jonsdtr. f. Sande 80 1/4 aar".

 

 

            

       D.   Birthe Ingebretsdatter, f. 1724 på Søli Nedre i Gjerpen,23 døpt 30.04.1724 i Gjerpen kirke,23 d. ca 1787 i Østre Porsgrunn.[10]

            

             Faddere: Nils Vetlessøn, Marcus Olsen, Hartvig Snedker, Ole Andersens qvinde Jacob Vetlesens Margrethe. Bosatt i Eidanger.

            

             Hun gifter seg 2. gang i 1750.

            

             Trol. 4/2-1750 hiemme i Huuset i Porsgrund. Copul. 15/8-1750 i Eid. Kirke.

             Enkemand Evert Nielsøn Jyde og Enken Birthe Ingebretsd. Sølie.

             Hand hafde beviis for Skiftet.

             Caut: David Nielsøn i Porsgrund og Vetle Ingebretsøn Sølie i Gjerpen Sougn.

            

             Hun giftet seg 3. gang i 1771:

            

             Østre Porsgrunn 03.10.1771:

             Cop. ungkarl mesterskoemager Anders Carlsen med enken Berthe Engelbrichsdatter.

 

             Hun etterlot seg ingen barn.

 

             Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

             6013 - 3.4.1787 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 290b

             Skiftet sluttet 18.12.1788. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 256a, 331b og 335a

             arvelater Birthe Engebretsdtr., østre Porsgrund død. Etterlot ingen livsarvinger

             Arvinger og andre:

             andre svoger Harald Rasmusen Sølie død, vært g.m. Anne

             andre svigerinne Kirsten Carlsdtr., enkemannens søster

             søster Anne  ?  Sølie død, vært g.m. Harald Rasmusen. Etterlot 'adskiellige endnu levende Børn'

             søstersønn Christopher Sørensen sønn av Søren Christhophersen Aatved og Lisbet

             andre svoger Søren Christhophersen Aatved død, vært g.m. Lisbet

             søster Lisbet ?  død, vært g.m. Søren Christhophersen Aatved

             brorsønn Engebreth Wetlesen* sønn av Wetle Engebretsen

             bror Wetle Engebretsen død

             bror Amund Engebretsen

             ektefelle Anders Carlsen borger og skomakermester

             brordatter Anna Wetlesdtr* datter av Wetle Engebretsen.

 

            

             (1) Hun giftet seg med23 Henning Snedker.

 

            

             (2) Gift 15.08.1750 i Eidanger kirke,4 med Evert Nilsen, f. ca 1715,[11] (sønn av Nils Jacobsen og Johanne Davidsdatter).

            

             Evert:

             Han var enkemann etter Elisabeth Nilsdatter.

 

             Se Østre Porsgrunn 1762

            

             Han ble også nevnt som Edvard.

            

             Evert står som "Evert Nielsen Jyde" da de døper datteren Maria i 1744. Han er nok da Dansk.

            

             Østre Porsgrund 1762:

             Nr 63

             Mand og hustru: Evert Nielsen og kone.

 

            

             (3) Gift 03.10.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[12] med Anders Carlsen, f. 1744 på Osebakken i Gjerpen (sønn av Carl Pettersen og Anne Marie Albrethsdatter Groth), døpt 26.04.1744 i Gjerpen,24 d. 1789 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.01.1789 i Gjerpen.24

            

             Anders:

             Carl Perssøns Anders

             Faddere: Ole Mo, Søren Kølnæs, Solve Isakssøns qde. Anne Eriksdatter.

            

             Han ble nevnt som borger og skomakermester i skifte etter sin kone og nevnes i Kjølnesgaden 6 på Osebakken i 1782.

 

             Se gamlegjerpen.no

            

             Gravlagt som "Anders Carlssøn f. Aasebakken 55 aar".

 

 

            

       E.   Anne Ingebretsdatter, f. 1726 på Søli Nedre i Gjerpen, døpt 10.03.1726 i Gjerpen kirke,24 d. 1768 på Søli Nedre i Gjerpen, gravlagt 12.04.1768 i Gjerpen.24

            

             Faddere: Thure Raahm, Anders Krabbe, Christen Olsen qvinde Inger Olsen, alle fra Scheen.

            

             Gift og bosatt på Søli Nedre i Gjerpen.

            

             Gravlagt som "Haral Sølies kone 42 aar".

 

            

             Gift 06.09.1748 i Gjerpen kirke,24 med Harald Rasmussen, f. 1725 på Søndre Ås i Gjerpen,[13] (sønn av Rasmus Hansen og Gunhild Olsdatter), døpt 09.12.1725 i Gjerpen kirke,23 d. 1781 på Nedre Søli i Gjerpen,[14] gravlagt 28.11.1781 på Gjerpen kirkegård.31

            

             Harald:

             Faddere: Christen Aaseje, Anders Strand, Halvor Hanssøn og qde, Anne Knudsdatter.

            

             Oppgitt som sønn i skiftet etter faren Rasmus Hansen Aas i 1759. Bruker av Nedre Søli 1748 - 86.

 

             Gravlagt som ”Haral Sølie 57? Aar”.

            

             Se gamlegjerpen.no

 

 

            

       F.   Iver Ingebretsen, f. 1728 på Søli Nedre i Gjerpen,23 døpt 01.02.1728 i hjemme,23 d. 1730 på Søli Nedre i Gjerpen,23 gravlagt 15.04.1730 på Gjerpen kirkegård.23

            

             Faddere: Christen og Marcus Olsen, Hartvig Snedkers qvd. Jacob Vetlesdatter.

 

             Gravlagt som "Ingebret Sølis Iver 2 aar 10 uger".

 

 

 

       G.   Amund Ingebretsen, f. 1730 på Søli Nedre i Gjerpen,23 døpt 19.03.1730 i Gjerpen kirke,23 d. 1794 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.12.1794 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

            

             Faddere: Jacob Vetlesen, Thu(re) Raahm, hans søn, Christen Grevers qvd, Inger Olsdatter.

      

            

             (1) Gift 17.07.1754 i Eidanger kirke,4 med Karen Olsdatter, f. 1730 på Valler i Eidanger,[16] (datter av Ole Svendsen og Ellen Larsdatter), døpt 20.08.1730 i Eidanger kirke,[17] d. 1771 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 20.04.1771 i Gjerpen.20

            

             Se under hennes far på Valler

 

            

             (2) Gift 14.11.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[18],[19] med Ingeborg Olsdatter, f. ca 1720,[20] d. 1801 på Osebakken i Gjerpen,37 gravlagt 07.05.1801 i Gjerpen.24

            

            

            

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 245.

[10]  Skifte etter henne.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 40-41.

[13]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[14]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 198-199.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[20]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett