| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

Evert Nilsen f. ca 1715 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Elisabeth Nilsdatter f. ca 1712 og 2. gang med Birthe Ingebretsdatter f. 1724)

 

 

 

Evert Nilsen, f. ca 1715,[1] d. før 1771

Han var sønn av Nils Jacobsen og Johanne Davidsdatter på Bjørntvedt i Eidanger.

 

Han giftet seg 1. gang i 1739.

 

Trol. 19/3-1739 i Porsgrund. Copul. 27/6-1739 i Eid.

Evert Nielsøn fra Porsgrund og Elisabeth Nielsd.

Caut: Lars Iversøn, Halvor Bentsøn.

 

Han giftet seg 2. gang i 1750.

 

Trol. 4/2-1750 hiemme i Huuset i Porsgrund. Copul. 15/8-1750 i Eid. Kirke.

Enkemand Evert Nielsøn Jyde og Enken Birthe Ingebretsd. Sølie.

Hand hafde beviis for Skiftet.

Caut: David Nielsøn i Porsgrund og Vetle Ingebretsøn Sølie i Gjerpen Sougn.

 

Evert stod som "Evert Nielsen Jyde" da de døpte datteren Maria i 1744, så han har nok danske aner. (Han ble også nevnt som Edvard.)

 

Han var bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 63

Mand og hustru: Evert Nielsen og kone.

 

 

(1) Gift 27.06.1739 i Eidanger kirke,[2] med Elisabeth Nilsdatter, f. ca 1712,[3] d. 1749 i Porsgrund,[4] gravlagt 27.05.1749 på Eidanger kirkegård.4

 

Elisabeth:

Gravlegges som "Evert Jydes kone fra Porsgrund Elisabeth Nielsdatter 37 aar".

 

 

(2) Gift 15.08.1750 i Eidanger kirke,2 med Birthe Ingebretsdatter, f. 1724 på Søli Nedre i Gjerpen,[5] (datter av Ingebret Vetlesen og Maren Rasmusdatter), døpt 30.04.1724 i Gjerpen kirke,5 d. ca 1787 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Birthe:

Faddere: Nils Vetlessøn, Marcus Olsen, Hartvig Snedker, Ole Andersens qvinde Jacob Vetlesens Margrethe. Bosatt i Eidanger.

 

Hun var enke etter Henning Snedker da hun gifte seg med Evert i 1750.

 

Evert døde før 1771 ,for da giftet hun seg for 3. gang med mesterskomakeren Ander Carlsen (1744-1789)

 

Det var skifte etter Birthe i 1787.

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6013 - 3.4.1787 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 290b

Skiftet sluttet 18.12.1788. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 256a, 331b og 335a

arvelater Birthe Engebretsdtr., østre Porsgrund død. Etterlot ingen livsarvinger

Arvinger og andre:

andre svoger Harald Rasmusen Sølie død, vært g.m. Anne

andre svigerinne Kirsten Carlsdtr., enkemannens søster

søster Anne ? Sølie død, vært g.m. Harald Rasmusen. Etterlot 'adskiellige endnu levende Børn'

søstersønn Christopher Sørensen sønn av Søren Christhophersen Aatved og Lisbet

andre svoger Søren Christhophersen Aatved død, vært g.m. Lisbet

søster Lisbet ? død, vært g.m. Søren Christhophersen Aatved

brorsønn Engebreth Wetlesen* sønn av Wetle Engebretsen

bror Wetle Engebretsen død

bror Amund Engebretsen

ektefelle Anders Carlsen borger og skomakermester

brordatter Anna Wetlesdtr* datter av Wetle Engebretsen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Hans Evertsen, (sønn av Evert Nilsen og Elisabeth Nilsdatter) f. 1740 i Eidanger,[7] døpt 06.01.1740 i Eidanger kirke,7 d. 1740 i Eidanger,4 gravlagt 08.06.1740 på Eidanger kirkegård.4

      

       Evert Nielsen og Elisabeth Nielsdatter - Hans

       Faddere: baaren af Brynild Andersens kone Gunild Arnesdatter, Ingeborg Andersdatter hos Job, mandfaddere: Hans Sivertsen, Søfren Nielsen, Christen Jonsen.

      

       Gravlagt som "Evert Nielsøns liden søn Hans 6 maaneder 2 dager".

 

 

 

II.   Johannes Edverdsen, (sønn av Evert Nilsen og Elisabeth Nilsdatter) f. 1741 i Eidanger,[8] døpt 15.03.1741 i Eidanger kirke.8

      

       Edward Nielsen og Elisabeth Nielsdatters søn Johannes           

       Faddere: baaren af Madam Proph, Friderica Kierulf, mandfaddere: Mons. Ebbesen studiosius hos CammerRaad Kierulf, Monsiur Bernhard Vadum studios: schole holder i Porsgrund.

 

 

 

III. Maria Evertsdatter, (datter av Evert Nilsen og Elisabeth Nilsdatter) f. 1744 i Eidanger,[9] døpt 12.01.1744 i Eidanger kirke.9

      

       Evert Nielsen Jyde og Lisbeth Nielsdatter - Maria                                                         

       Faddere: baaren af Knud Nielsens kone Maren Olsdatter, Martha Larsdatter, mandfaddere: Brynild Andersen, Kund Laugesen.

 

 

 

IV. Nils Edvardsen, (sønn av Evert Nilsen og Elisabeth Nilsdatter) f. 1746 i Eidanger,[10] døpt 09.03.1746 i Eidanger kirke.10

      

       Evert Nielsen Jyde og Elisabeth Nielsdatters søn Niels                                                 

       Faddere: baaren af Hans Hartvigs kone Catrine Gregersdatter, Kirsten Nielsdatter Jyde, mandfaddere: Even Rolfsen, Bent Halvorsen.

 

 

 

V.   Dorthe Johanne Evertsdatter, (datter av Evert Nilsen og Elisabeth Nilsdatter) f. 1748 i Eidanger,[11] døpt 30.06.1748 i Eidanger kirke,11 d. 1749 i Eidanger,4 gravlagt 12.01.1749 på Eidanger kirkegård.4

      

       Evert Nielsen Jyde og Lisbeth Nielsdatters datter Dorthe Johanne                               

       Faddere: baaren af Hans Hartvigs kone Catrine Gregersdatter, Margrete Joensdatter, mandfaddere: Morten Henrich Snidker, Evert Joensen, Abraham Gunders hos Job.

      

       Gravlagt som "Evert Jydes liden Datter Dorthe Johanne ½ aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  gamlegjerpen.np

[6]  Skifte etter henne.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 57.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 88.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 115.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 132.