| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDALSETRET |


 

 

 

Rejer Gundersen f. ca 1610 og hans sønn Åsmund Rejersen f. ca 1635 sin familie

 

 

Rejer Gundersen, f. ca 1610.[1],[2]

 

I 1650 nevnes i skattemanntallet at «Settre» hadde en skyld på 1 hud. Den lå under godset til Eidanger prestebol og det nevnes en bruker Reer.

 

I 1664 manntallet til sognepresten oppgis Reer Gunnerssøn 50 år som bruker. I fogdens manntall oppgis Reer å være 41 år. Fogden nevner ogå en Asmund Reerssøn 18 år gammel på gården.

 

I 1670 årene finner vi fortsatt Reer (Reier) som bruker av «Nordahl Setter», men omkring 1680 er det hans sønn Aasmund Reyersen som nevnes som bruker. Aasmund finner vi fortsatt på gården i 1711 da men en kvinne, en liten dreng og en pike.

 

Dersom sønnens alder er riktig må han være født ca 1610. Men sønnen kan jo ha vært noe eldre.

 

 

 

I.    Åsmund Rejersen, f. ca 1635,[3] d. 1720 på Nordalseter i Eidanger,[4] gravlagt 31.05.1720 på Eidanger kirkegård.[5]

      

       Han er 18 år i 1664 og bosatt på Nordalseter. Han er nevnt på Nordalseter i Eidanger i 1680 og han var der fremdeles i 1711. Han bodde der da med kvinne en liten dreng og en pike.

      

       Gravlagt som "Gamle Aassmund Rejersøn Sætteret 85 aar".

 

 

       Barn:

      

       A.   Iver Åsmundsen, f. ca 1655,[6] d. 1716 på Søli Nedre i Gjerpen,[7] gravlagt 14.03.1716 på Gjerpen kirkegård.[8]

            

             Han kom fra Eidanger. Han var forpakter på Søli Nedre i Gjerpen fra ca 1687 da han giftet seg med enken der.

            

             Iver hadde en søster Lisbeth Aasmundsdatter (d. 1698). Hennes sønn fra 1. ekteskap, David Rasmussen, var i tjeneste hos Iver Søli i 1708. Den samme David ble viet i Eidanger kirke den 8/1-1708 til Maren Sørensdatter. De slo seg ned på Vestby i Kvelde i Hedrum.

            

             I skifte etter søsteren Lisbet i 1698 nevnes han som "Ifver Sølle".

            

             Gravlagt som "Iver Sølj 61 aar".

 

            

             Gift 09.10.1687 i Gjerpen kirke,[9] med Maren Nilsdatter, f. ca 1640,[10] d. 16.08.1711 på Søli Nedre i Gjerpen,[11] gravlagt 21.09.1711 i Gjerpen.[12]

            

             Maren:

             Hun var enke etter Vetle Ingebretsen Søli nedre i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no og Høgset i Siljan.

            

             Ifølge kirkeboken døde hun på en tragisk måte: «... som udskar sin strube med en lee den 16. august og siden i dag efter amtmandens tiladelse og sorenskriverens dom blev begraven

            

             Her må trolig alderen ved hennes død enten være tolket feil eller skrevet feil av presten. Hun ble vell gammel til å få barn etter hvert.

 

 

             Barn:

            

             1.    Marthe Iversdatter, f. 1688 på Søli Nedre i Gjerpen,[13] døpt 28.10.1688 i Gjerpen kirke.[14]

                   

                    Faddere: Lauritz Li, Tollef Søli, Isak Søli, Sissel Sanni, Amund Søli, Lisbeth Søli.

 

 

             2.    Ragnhild Iversdatter, f. omkring 1690.[15]

                   

                    Hun var fadder i 1704 for Hans Fossjords sønn Lars.

 

            

 

       B.   Lisbet Åsmundsdatter, f. omkring 1660,[16] d. ca 1698 på Grava i Eidanger.[17]

            

             Det var skifte etter henne i 1698. Hun var søster til Iver Åsmundsen på Søli i Gjerpen.

            

             Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 88a         

             11.8.1698  Grave nordre i Eidanger

                        Lispet Aasmunsdtr. død, g.1. Rasmus Tormosen Grave, em. Peder Larsen.

                        Barn:

             1.        David Rasmussen.

             2.        Mari Rasmusdr.

             3.        Rasmus Larsen (Pedersen?).

             4.        Lars Larsen (Pedersen?).

                        Avdødes bror var Ifver Sølle.

             Brutto 54-2-10.

             Netto 25-2-2.

            

 

             (1) Hun giftet seg med[18] Rasmus Tormodsen, f. omkring 1655,[19] (sønn av Tormod Andersen) d. ca 1692 på Grava i Eidanger.

            

             Rasmus:

             De var på Nordre Grava i Eidanger.

 

            

             (2) Gift[1]  ca 1692 med[21] Peder Larsen, f. ca 1656,[22] d. 1738 på Grava i Eidanger,[23] gravlagt 19.03.1738 på Eidanger kirkegård.[24]

            

             Se Nordre Grava

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[6]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[7]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[8]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[9]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[14]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.

[18]  Web debatt digitalarkivet april 2003 informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen