| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA |     


 

 

 

 

Peder Larsen f. ca 1656 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Lisbet Aasmundsdatter og 2. gang med Else Halvorsdatter f. ca 1655)

 

 

 

Peder Larsen, f. ca 1656,[1] d. 1738 på Grava i Eidanger,1 gravlagt 19.03.1738 på Eidanger kirkegård.[2]

 

Peder ble nevnt på Grava i Eidanger fra 1696. Han var der da sammen med en Torgier.

 

Peder hadde giftet seg med enken etter Rasmus Tormodsen Grava, Lisbeth Aasmundsdatter.

 

Peder mistet sin kone Lisbeth Aasmundsdatter i 1698.

 

Han giftet seg 2. gang i Eidanger i 1699.

(Septembri 1699) mens jeg var i Christianie blef af H. Christen Trolofved Peder Grafvue med. …

(Det står ikke mer. G.S.)

 

I ekstraskattmanntallet fre 1711 finner en Peder Larsen på Grava med kvinne og to barn samt en tjenestejente.

 

Peder var bosatt på Nordre Grava i 1725:

Graver N.

Skylder 4 Huuder udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder, Nafnlig Peder Larsøn 2 Huuder og Lars Pedersøn 2 Huuder.

Peder Larsøn gl. 70 aar, iche tient er frisk, gift med Else Halvorsdatter gl. 70 aar, haver ingen børn hieme, 1 Fosterdatter Helvig Pedersdatter gl. 5 aar. Ingen Tienistefolch.

Lars Pedersøn gl. 36 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Anne Andersdatter gl. 27 aar, har 1 datter, Maria Larsdatter gl. 1 aar, og 1 Tienistepige Sara Skejesdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

 

Han gravlegges som "Peder Larsøn Grava 82 aar".

 

 

(1) Gift ca 1692 med1 Lisbet Aasmundsdatter, f. omkring 1660,[3] (datter av Aasmund Rejersen), d. ca 1698 på Grava i Eidanger.

 

Lisbet:

Hun var enke etter Rasmus Tormodsen Nordre Grava da hun giftet seg med Peder Larsen.

 

Det var skifte etter henne i 1698. Hun var søster til Iver Åsmundsen på Søli i Gjerpen.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 88a           

11.8.1698    Grave nordre i Eidanger

       Lispet Aasmunsdtr. død, g.1. Rasmus Tormosen Grave, em. Peder Larsen.

       Barn:

1.    David Rasmussen.

2.    Mari Rasmusdr.

3.    Rasmus Larsen (Pedersen?).

4.    Lars Larsen (Pedersen?).

       Avdødes bror var Ifver Sølle.

Brutto 54-2-10.

Netto 25-2-2.

 

Av nære slektninger var i 1685 ifølge gamlegjerpen.no: Lauritz Li, Tollef Søli, Isak Søli, Sissel Sande, Amun Søli, Lisbeth Søli og Hans Ellefsen Lillegaarden.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

(2) Gift 1699,[4] med Else Halvorsdatter, f. ca 1655,5 d. 1740 på Grava i Eidanger,2 gravlagt 01.12.1740 på Eidanger kirkegård.2

 

Else:

Hun gravlegges som "Peder Graves enke Else Halvorsdatter 82 aar".

 

 

 

I.    Rasmus Pedersen, (sønn av Peder Larsen og Lisbet Åsmundsdatter) f. omkring 1690 på Nordre Grava i Eidanger,4 d. før 1719.4

      

       Han giftet seg i Eidanger 1714.

 

       Trol. 26/12-1713. Copul. i Eid. Kirke 2/2-1714.

       Eidanger Præstegaard. Trolofvende Rasmus Pedersen Grava og Elen Pedersdaatter Kindahlen.

       Caut. Rejer Flogstad.

       Hafde Uslers sæddel - (var Soldat).

 

      

       Gift 02.02.1714 i Eidanger kirke,3 med Ellen Pedersdatter, f. ca 1665,5 d. 1739 på Kjendalen i Eidanger,2 gravlagt 18.12.1739 på Eidanger kirkegård.2

      

       Ellen:

       Hun var enke etter Ole Ottersen Kjendalen da hun giftet seg med Rasmus.

 

       Hun giftet seg 3. gang i 1719 med Nils Torbjørnsen Kjendalen.

 

      

      

II.   Lars Pedersen, (sønn av Peder Larsen og Lisbet Åsmundsdatter) f. ca 1690,1 d. 1746 på Grava i Eidanger,1 gravlagt 19.05.1746 i Eidanger.2

      

      

       Gift 08.01.1721 i Eidanger kirke,3 med1 Anna Andersdatter, f. ca 1698,1 (datter av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), d. 1737 på Grava i Eidanger,1 gravlagt 10.09.1737 på Eidanger kirkegård.2

      

       Se Nordre Grava denne gården

 

      

 

 

III. Halvor Pedersen, (sønn av Peder Larsen og Else Halvorsdatter) f. ca 1699,[5] d. 1756 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,2 gravlagt 16.07.1756 på Eidanger kirkegård.2

      

       Han var bruker på Saltboden u/Grava i Eidanger fra midten av 1720 årene.

      

      

       (1) Gift 20.08.1724 i Eidanger kirke,5 med Magdalene Andersdatter, f. ca 1701,4 (datter av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), d. 1742 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[6] gravlagt 10.02.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

             

       (2) Gift 06.12.1742 i Eidanger kirke,5 med7 Maren Ingebretsdatter, f. 1721 på Søli Nedre i Gjerpen,[7] (datter av Ingebret Vetlesen og Maren Rasmusdatter), døpt 24.06.1721 i Gjerpen kirke,8 d. 1749 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,2 gravlagt 24.09.1749 på Eidanger kirkegård.2

 

      

       (3) Gift 09.06.1750 i Eidanger kirke,5 med Birthe Arnesdatter, f. 1715 på Kjørholt i Eidanger,[8] (datter av Arne Jørgensen og Karen Thorsdatter), døpt 08.09.1715 i Eidanger kirke,9 d. 1773 på Ås i Eidanger,[9] gravlagt 01.01.1774 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Saltboden u/Nordre Grava

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 245.

[7]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.