| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA   


 

 

Tormod Andersen f. ca 1631 sin familie

 

 

 

Tormod Andersen, f. ca 1631.[1]

 

I 1650 festet en mann som het Tormod Andersen 2 huder i Nordre Grava. Han ble nevnt der også i 1664. I fogdens manntall fra dette året ble han nevnt som 33 år og var der sammen med en Rasmus Sørensen som var 45 år. I sognepresten manntall samme år var begge nevnt å være 40 år gamle. Tormod nevnes der til gårdsmanntallet i 1672.

 

 

I.    Rasmus Tormodsen, f. omkring 1655.[2]

      

       Han nevnes på Nordre Grava i Eidanger frem til kontribusjonsberegningen i 1692.

 

 

       Han giftet seg med Lisbet Aasmundsdatter, f. omkring 1660,2 (datter av Aasmund Rejersen), d. ca 1698 på Grava i Eidanger.[3]

 

       Se Nordre Grava denne gården

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 243.