| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA |     


 

 

Halvor Pedersen f. ca 1699 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Magdalene Andersdatter f. ca 1701, 2. gang med Maren Ingebretsdatter f. 1721 og 3. gang med Birthe Arnesdatter f. 1715)

 

 

 

Halvor Pedersen, f. ca 1699,[1] d. 1756 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[2] gravlagt 16.07.1756 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Peder Larsen Nordre Grava.

 

En finner Halvor og hans 1. kone som faddere til flere av hans halvbror, Lars Pedersen, sine barn.

 

Han fikk festebrev på Saltboden u/Grava i Eidanger i 1726:

Anno 29.03.1726 - Mons. Jacob Nielsens Feste bref til Halvor Pedersen paa en hud i Nordre Grafa eller Saltboen, første feste betalled efter Lougen, at nyde sin lifstid (dat. 05.02.1726)

 

Han giftet seg 1. gang i 1724.

 

Trol. 25/6-1724 i Eid. Copul. 20/8-1724.

Soldat, Halfvor Pederssøn med Magdaleena Andersd. Ørrevig.

Seddel fra Oberste Teylling.

 

Bosatt på Saltboden u/Grava i 1725:

Saltboden

Under Gaarden en Huusmandsplads kaldet Saltboden, bruges af Halvor Pedersøn, tiener for Soldat gl. 26 aar, gift med Mallene Andersdatter (Fra Ørvik. G.S.) gl. 24 aar, same Plads er bereginet i Gaardens Skyld, og kand 1 Koe, 2de Saver; Til Gaarden er ingen Lasteskou videre end til Brændeved og Gierdefang.

 

Halvor Saltboden fikk skjøte på plassen Stranden av kanselliråd Leopoldus i 1739 for 35 riksdaler. Dette dreide seg om Nøttelandstranden under Ås:

Anno 13.04.1739 - Cancelieraad Leopoldus hans skiøde til Halvor Saltboden paa pls. Stranden for 35 rd. (dat. 17.03.1739)

 

Han giftet seg 2. gang i 1742.

 

Trol. Torsdag 8/11-1742 i Eid. Copul. 6/12-1742.

Enkemand Halvor Pedersøn Saltboe og pigen Maren Ingebretsd.

Caut: Christopher Tollefsøn Aaltvedt fra Gierpen Sougn og Hans Nielsøn Nedre Lunde i Eidanger.

 

Han solgte Nødelandstranden u/Ås i 1752:

Anno 20.07.1752 - Halvor Saltbodens skiøde til Erich Andersen paa en plads Nøttelandstranden kaldet for 55 rd. af 6. may 1752. Herimod blef af Dommeren protesteret paa de myndiges vegne som erarfholden i Grd. og de derfor erklæret for uhiembl. Saa blef af de af Aas opsidder porotesteret derimod saasom pladsen er underskattelaug med denne Grd., og de dog aldri har betalt afgift af den, som de sig reserverede.

 

Han solgte i 1754 en del av Kjørholt:

Anno 16.09.1754 - Halvor Pedersen Saltbodens skiøde til Lars Harraldsen paa 2 huder 4/7 skind i Grd. Kiørholdt for 100 rd. (dat. 16.09.1754)

 

Han giftet seg 3. gang i 1750.

 

Trol. 26/5-1750 hiemme i huuset paa Kiørholt. Copul. 9/6-1750 i Eid. kirke.

Enkemand Halvor Pedersøn Saltboen og Pigen Birthe Arnesd. Kiørholt.

Hafde Skiftebrev.

Caut: Hans Nedre Lunde og Ole Tengelsøn Aas.

 

Gravlegges som "Halvor Pedersen Saltboden 57 aar".

 

 

(1) Gift 20.08.1724 i Eidanger kirke,[3] med Magdalene Andersdatter, f. ca 1701,[4] (datter av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), d. 1742 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[5] gravlagt 10.02.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

Magdalene:

Hun kom fra Ørvik.

 

Hun gravlegges som "Halvor Saltboens kone Malene Andersdatter 40 aar".

 

Anno 09.04.1742 - Skiftebref paa Saltboden efter Malene Andersdatter, hvorved pladsen Stranden 4 Tdr. For 35 rd. er udlodnet til manden 14 rd. Til hver av de 3 døtrene 7 rd. (dat. 02.03.1742)

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 133b         

2.3.1742      Grave, plassen Saltboden i Eidanger

       Malene Andersdtr. død, e.m. Halvor Pedersen.

       Barn:

1.    Peder Halvorsen, 3 år.

2.    Maria Halvorsdtr., 12 år.

3.    Maren Halvorsdtr., 10 år.

4.    Anne Halvorsdtr., 6 år.

Jordegods: Plassen Stranna iflg. skj. 17.3.1739, takst 35 rdr.

Brutto 131-2-6 (iberegnet jordegods).

Netto 119-2-16.

 

 

(2) Gift 06.12.1742 i Eidanger kirke,3 med5 Maren Ingebretsdatter, f. 1721 på Søli Nedre i Gjerpen,[6] (datter av Ingebret Vetlesen og Maren Rasmusdatter), døpt 24.06.1721 i Gjerpen kirke,6 d. 1749 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,2 gravlagt 24.09.1749 på Eidanger kirkegård.2

 

Maren:

Faddere: Jacob Vetlesen, Tue Pedersen, hans qvinde Karen, Jacob Vetlessøns datter i Scheen.

 

Hun gravlegges som "Halvor Saltboens kone Maren Ingebretsdatter 28 aar".

 

 

(3) Gift 09.06.1750 i Eidanger kirke,3 med Birthe Arnesdatter, f. 1715 på Kjørholt i Eidanger,[7] (datter av Arne Jørgensen og Karen Thorsdatter), døpt 08.09.1715 i Eidanger kirke,7 d. 1773 på Ås i Eidanger,[8] gravlagt 01.01.1774 på Eidanger kirkegård.8

 

Birthe:

Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Torsdatter - Birthe

Faddere: baaren af Gunhild Jørgensdatter Lerstang, assist: Anne Anundsdatter Schaveroch, mandfaddere: Arne Hansen i Brevig, Jacob Johannessen Birchøen, Abraham Hansen Sandøen.

 

Hun arvet i 1737 2 huder 4/7 skinn i Kjørholt og i Solverød 3 1/6 skinn etter sin far.

 

Hun nevnes på Grava i 1762:

uformuende Halvor Saltbodes Enke, fattig og skrøblig

 

Gravlagt som "Birte Arnesd. Aas 58 aar".

 

 

 

I.    NN Halvorsen, (sønn av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter) f. 1725 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[9] d. 1725 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,9 gravlagt 24.06.1725 på Eidanger kirkegård.9

      

       Gravlegges som "Samme dag, Halfvor Pedersøns Salboens og Magdallene Andersdatters første fødte barn, dreng dødfødt".

      

      

 

II.   NN Halvorsdatter, (datter av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter) f. 1727 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,9 d. 1727 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,9 gravlagt 11.02.1727 på Eidanger kirkegård.9

      

       Gravlegges som "et dødfødt pigebarn, Halfvor Pedersøn Salboens".

 

 

 

III. NN Halvorsen, (Barn av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter) f. 1728 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,9 d. 1728 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,9 gravlagt 21.03.1728 på Eidanger kirkegård.9

      

       Gravlegges som "Halfvor Pedersøn Salboens dødfødte barn".

 

 

 

IV. Maria Halvorsdatter, (datter av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter) f. 1729 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,5 døpt 29.09.1729 i Eidanger kirke,[10] d. 1809 på Stranden u/Ås i Eidanger,[11] gravlagt 31.03.1809 på Eidanger kirkegård.11

      

       Halfvor Pedersen Salboen og Magdallene Andersdatter - Maria

       Faddere: baaren af Anne Olsdatter Bache, Maria Andersdatter Ørreviig, mandfaddere: Anders Olsen Ørreviig, Hans Nielsen Lunde, Even Andersen Ørreviig.

      

      

       Gift 12.10.1752 i Eidanger kirke,3 med Tengel Olsen, f. 1720 på Skorstøl i Gjerstad,[12] (sønn av Ole Tengelsen og Ingeborg Jonsdatter), døpt 14.08.1720 i Gjerstad,12 d. 1778 på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger,[13] gravlagt 14.08.1778 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Nordre Ås

 

 

      

V.   Maren Halvorsdatter, (datter av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter) f. 1732 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,5 døpt 10.02.1732 i Eidanger kirke,10 d. 1805 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger, gravlagt 19.06.1805 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Halfvor Pedersen Salboen og Magdalene Andersdatter - Maren

       Faddere: baaren af Anne Andersdatter Grafva, Maria Andersdatter Ørrevig, mandfaddere: Hans Nielsen Nedre Lunde, Joen Børresen Skaverager.

      

       Hun gravlegges i Brevik i 1805 som "Maren Halvorsdatter fra Blegebakken 74 aar".

 

 

 

VI. Nils Halvorsen, (sønn av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter) f. 1734 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,5,[16] døpt 19.09.1734 i Eidanger kirke.16

      

       Halfvor Pedersen Saltboeden og Magdalena Andersdatter - Niels

       Faddere: baaren af Anna Andersdatter Grafve, Maria Andersdatter, Maren Joensdatter Aas, mandfaddere: Even Andersen Schaverager, Joen Børgesen Ørevig, Olle Christensen Lunde.

      

       Han ble ikke nevnt i skifte etter moren i 1742.

 

 

 

VII. Anna Halvorsdatter, (datter av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter) f. ca 1735,5,1 d. 1748 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,5 gravlagt 13.11.1748 på Eidanger kirkegård.2

      

       Hun gravlegges som "Anne Halvorsdatter Saltboen 13 aar".

 

 

 

VIII. Peder Halvorsen, (sønn av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter) f. 1738 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,5 døpt 23.11.1738 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 05.03.1758 i Brevik kirke,[18] d. 1762 i Brevik, gravlagt 12.08.1762 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Halvor Saltboen og Malene Andersdatter - Peder

       Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Helvig Pedersdatter Lunde, mandfaddere: Even Schaurager, Jon Ørevig, Hans Andersen ibid.

      

       Konfirmert i Brevik som "6. Per Halvorsen".

      

       Gravlagt i Brevik i 1762 som "Per Halvorsen 24 aar".

 

 

 

IX. Malene Halvorsdatter, (datter av Halvor Pedersen og Maren Ingebretsdatter) f. 1743 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[20] døpt 26.12.1743 i Eidanger kirke,20 d. 1748 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,2 gravlagt 13.11.1748 på Eidanger kirkegård.2

      

       Halvor Saltboen og Maren Ingebretsdatter - Malene      

       Faddere: baaren af Even Schauragers kone Maria Anundsdatter, Lisbeth Ingebretsdatter, mandfaddere: Ingebret Solie i Gierpen Sougn, Jacob nedre Lunde, Aslach Ingebretsen.

      

       Gravlagt som "Malene Halvorsdatter Saltboen 5 aar".

 

 

 

X.   Else Halvorsdatter, (datter av Halvor Pedersen og Maren Ingebretsdatter) f. 1745 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[21] døpt 17.01.1745 i Eidanger kirke,21 d. 1748 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,2 gravlagt 23.10.1748 på Eidanger kirkegård.2

      

       Halvor Saltboen og Maren Ingebretsdatters datter Else                                                 

       Faddere: baaren af Jacob Nedre Lundes kone Amborg Anundsdatter, Berte Ingebretsdatter, mandfaddere: Even Schaurager, Lars Andersen Ørevig, Vetle Ingebretsen Sølie fra Gierpen Sougn.

      

       Gravlagt som "Halvor Saltboens liden Datter Else 3 ½ aar".

 

 

 

XI. Inger Halvorsdatter, (datter av Halvor Pedersen og Maren Ingebretsdatter) f. 1746 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[22] døpt 18.12.1746 i Eidanger kirke,22 d. 1748 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,2 gravlagt 17.11.1748 på Eidanger kirkegård.2

      

       Satboen og Maren Ingebretsdatters datter Inger                                     

       Faddere: baaren af Anne Joensdatter Sannie, Lisbeth Ingebretsdatter Sølie, mandfaddere: Even Schaurager, Søfren Aaltvedt, Anders Hejestad.

      

       Gravlegges som "Halvor Saltboens liden datter Inger 2 aar".

 

 

 

XII. Malene Halvorsdatter, (datter av Halvor Pedersen og Maren Ingebretsdatter) f. 1749 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[23] døpt 21.09.1749 i Eidanger kirke,23 d. 1750 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,2 gravlagt 31.05.1750 på Eidanger kirkegård.2

      

       Halvor Saltboen og Maren Ingebretsdatters datter Malene                                            

       Faddere: baaren af Søfren Aaltvedts kone Lisbeth Ingebretsdatter, Maren Halvorsdatter Saltboen, mandfaddere: Vetle Sannie, Harald Sølie, Amund Ingebretsen Sølie, alle fra Gierpen Sougn.

      

       Gravlagt som "Halvor Saltboens liden Datter Malene 8 maaneder 3 uger".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 245.

[6]  Gamlegjerpen.no

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[12]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 7.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 240.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 17.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 49.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 87.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 105.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 121.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.