| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SAGA u/TVEITAN 

 


 

 

Tor Evensen f. ca 1704 og Berte Pedersdatter f. omkring 1695 sin familie

 

 

 

Tor Evensen, født ca 1704,[1] død 1740 i Siljan,[2] gravlagt 26.06.1740 på Siljan kirkegård.2

Han var nok sønn av Even Amundsen og Live Halvorsdatter på Holte. 

 

Han kom fra Holte og var soldat da han giftet seg i 1730. De døpte barn bosatt på Holte samme året. Han var nok sønn av Aven Amundsen som bodde på Holte på den tiden.

 

Trol. 6/11-1729 i Slemdahl. Copul. 8/1-1730.

Tor Evenssøn Holte, Soldat under Capitajen Bredal Compagnie, med Berthe Pedersd. Tvetten.

Caut: Jacob Pederssøn Præstegaarden og Vettele Pederssøn Høysæt.

 

De var trolig bosatt på Saga u/Tveitan fra 1731. (Navnet Pølen/Pøllen var trolig et gammelt navn på plassen Saga.)

 

I 1738 døpte de et barn bosatt på Ås i Eidanger, men nevnes siden på Saga u/Tveitan.

 

Han gravlegges i 1740 som "Thor Evensøn 36 aar".

 

 

Gift 08.01.1730 i Siljan kirke,[3],[4] med Berte Pedersdatter, født omkring 1695 på Tveitan i Siljan,[5],[6] (datter av Peder Vetlesen og Karen Hansdatter).

 

Berte:

Hun kom fra Tveitan og nevnes i skifte etter moren som "Børte Pedersd. g.m. Tord Evensen".

 

To av barna døde på Saga u/Tveitan i 1748 så hun bodde trolig videre på plassen.

 

Hun nevnes som enke i 1762.

      

Uformuende i Siljan 1762:

Uformuende Thor Evensens Enke, een almisse lem.

 

 

 

I.    Peder Torsen, født 1730 på Holte i Siljan,[7],[8] døpt 26.02.1730 i Siljan kirke,8 død 1790 på Øksenholt i Hedrum.7

      

       Thor Evensen Holtis og Berthe Pedersdatters første ægte barn ned nafn Peder

       Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Sara Tynnisdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Vettele Pedersen Høysæt, Vettele Tynnisen Tvetten.

      

       Det er nok han som nevnes på Torsholt i 1762:

       Andre husboende: Per Thorsen

 

       Hedrum - trolovet 16.mar 1763 

       Peder Thoresen og Anne Andersdaatter 

       Trolovere: Christen Jonsen i Porsgrund og Jon Svartangen 

       Vitner: Ole Ejet og Jørgen Gaasholt i Slemdal

 

       Han kom til Øksenholt i Kvelle.

      

      

       Trolovet 16.03.1763 i Hedrum,[9] med7 Anne Andersdatter, født ca 1736,[10] (datter av Anders Rejersen og Kirsten Olsdatter).

      

       Anne:

       Hun kom fra Øksenholt. Hennes far kom fra Flogstad i Eidanger.

 

 

 

       A.   Berthe Pedersdatter, født 1766 på Øksenholt i Hedrum,[11] døpt 09.11.1766 i Kvelde kirke,[12] død 1801 i Roppestad i Hedrum,11 gravlagt 13.10.1801 i Hedrum.[13]

            

             Hennes faddere: Kirsten Ouden, Margrete Bonnegolt, Søren Westbye, Ambiørn ibid:, Guldbrand Olsen Øxenholt.

 

            

             Gift 30.09.1787 i Hedrum,11 med Ole Andersen, født 1765 i Gjerpen,11 (sønn av Anders Larsen og Marthe Olsdatter), død 1824 i Hedrum.11

            

             Ole:

             Han bodde på Rappestad i 1801 med sin 2. kone Berte Pedersdatter. Der bodde også hans bror Manas og hans stemor Karen Sørensdatter.

 

 

            

       B.   Jon Pedersen, født 1771 på Øksenholt i Kvelde,7 død 1810 på Øksenholt i Kvelde.7

            

             Han var bruker på Øksenholt i Kvelde fra 1790 til han døde der i 1810.

 

            

             Gift 09.10.1791 i Siljan kirke,7,[14],4 med Maren Nilsdatter, født ca 1770 på Bøe i Lardal,14 (datter av Nils Asbjørnsen og Karen Hansdatter), død 1846.[15]

            

             Maren:

             Var hun bosatt på Røe i Siljan da hun giftet seg eller står det Bøe?

            

             Innført i høyre marg ved ovenstående (9/10-1791):

             Æcteskab med Jon Peders. Øxenholt og Mari Nilsd. Røe.

            

             Presteattest Eidanger datert 5. sep 1791 nevner ekteskapet.

              .............Jon Pedersen Øxholt af Qvelle Annex Troloved med Pigen Maren Nilsdatter Bøe 5. sept..................

 

 

            

        C.    Amund Pedersen, født 1773 på Øksenholt i Hedrum,7 døpt 10.10.1773 i Hedrum,[16] død 1819 på Heum i Hedrum.[17]

              

               Fikk festeseddel på plassen Roligheten u/Øksenholt i Hedrum i 1800 og satt her som husmann der en tid og fikk to barn der.

              

               De kom så til Tjølling. (En Amund Pedersen fikk ei jente, Anne Marie, døpt i Tølling 08.09.1805 uten at det stod noe stedsnavn. Dette kan ha vært denne Amund.)

              

               De døpte ei datter bosatt på Sannes i Tjølling i 1808 og hans 1. kone døde i 1809.

              

               Han kom fra Tjølling og giftet 2. gang i Hedrum i 1809 og kom til Heum i Hedrum.

 

              

               (1) Gift 09.06.1798 i Hedrum,[18],[19] med[20] Dorthea Mathiasdatter, født 1765 på Mo i Hedrum,29 (datter av Mathias Pedersen og Anne Arnesdatter), døpt 17.02.1765 i Hedrum,[21] død 1809 på Sannes i Tjølling i Vestfold, gravlagt 01.05.1809 i Tjølling i Vestfold.[22]

              

               Dorthea:

               Faddere: Anne Larsd: St: Jone, Marthe Nielsd: Moe, Ole Halvorsen ibid:, Niels Olsen Nordqvell, Abraham Rasmusen St: Jone.

              

               Gravlagt som "Amund Sanneses kone Dorthea Mathisdatter 40 aar".

 

              

               (2) Gift 1809 i Hedrum,27 med Anne Sørensdatter, født ca 1759,27 død 1833.27

              

               Anne:

               Hun var enke etter Mikkel Jonsen på Heum i Hedrum da hun giftet seg med Amund Pedersen.

              

 

               Barn:

 

               1.     Anne Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Dorthea Mathiasdatter) født 1799 på Øksenholt i Hedrum.[23]

 

 

 

               2.     Torger Amundsen, (sønn av Amund Pedersen og Dorthea Mathiasdatter) født 1802 på Øksenholt i Hedrum.32

 

 

 

               3.     Karen Sibylle Amundsdatter, (datter av Amund Pedersen og Dorthea Mathiasdatter) født 1808 på Sannes i Tjølling, døpt 04.09.1808 i Tjølling i Vestfold.[24]

                      

                       Amund Pedersen Sannes's datter Karen Sibilla

 

                      

                       Gift 22.10.1848 i Siljan kirke, med Nils Nilsen, født 1799 på Søntvedt i Siljan,[25] (sønn av Nils Knudsen og Guri Simonsdatter), døpt 03.02.1799 i Siljan kirke,34 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,[26] død 28.02.1862 på Søntvedt i Siljan, gravlagt 09.03.1862 på Siljan kirkegård.[27]

                      

                       Se Rønningen u/Søntvedt etter 1814

 

            

 

      

II.   Amund Torsen, født 1731 i Siljan,8 døpt 09.09.1731 i Siljan kirke,8 død 1748 på Saga u/Tveitan i Siljan, gravlagt 20.10.1748 på Siljan kirkegård.2

      

       Thor Evensen Pøllens og Berthe Pedersdatters ægte barn ved nafn Amund

       Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, Sara Tynnisdatter Tvetten, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Christen Errichsen Iisseland, Niels Michelsen Søeland.

      

       Det var nok samme gutten som ble gravlagt som "Anders Thorsøn Tveten Saugen 16 aar". Det ble nok skrevet feil et sted.

      

 

 

III. Jacob Torsen, født 1735 i Siljan,[28] døpt 30.01.1735 i Siljan kirke,11 konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke,[29] død 1778 på Svartangen i Hedrum.

 

       Thoer Evensen Pøelen og Martha Pedersdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Martha Christensdatter Røe, Sara Tønnisdatter Tveten, mandfaddere: Michel Søeland, Vetlef Tønnisen Slettekolden, Rasmus Kittilsen.

      

       Han ble konfirmert i Siljan i 1752 som "Jacob Thorsen Synstved 17 aar".

      

      

       (1) Gift 15.01.1764 i Siljan kirke,[30],4 med Maria Christophersdatter, født 1734 i Siljan,13 (datter av Christopher Jørgensen Waxmunt og Inger Christensdatter), døpt 12.12.1734 i Siljan kirke,[31] konfirmert 04.07.1751 i Siljan kirke,[32] død 1770 på Sørbø i Siljan,[33] gravlagt 05.07.1770 på Siljan kirkegård.16

      

      

       (2) Gift ca 1774,6 Karen Jonsdatter , født 1753 på Svartangen i Hedrum, (datter av Jon Pedersen og Anne Anundsdatter ), død 1818 på Svartangen i Hedrum.

 

       Karen:

       Hun kom fra Svartangen i Hedrum

 

       Se Sørbø

 

 

      

IV. Karen Torsdatter, født 1738 på Ås i Eidanger,[34] døpt 05.10.1738 i Eidanger kirke,[35] død 1748 på Saga u/Tveitan i Siljan,17 gravlagt 20.10.1748 på Siljan kirkegård.2

      

       Thor Aas og Berte Pedersdatter ægte datter Nom. Karen                                                          

       Faddere: baaren af Ole Røes kone Giøran Giertsdatter, Maren Jonsdatter Aas, mandfaddere: Bent Aas, Jon Aas, Hans Jonsen ibid.

      

       Gravlagt som "Karen Thorsdatter ibid. (Tveten Saga JO) 10 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 514, 515.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 896.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[10]  Skifte etter moren.

[11]  Informasjon gitt av George Monis på mail 2005.

[12]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[13]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 295.

[14]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 898.

[15]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 897.

[16]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 114.

[17]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 802.

[18]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 899.

[19]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 223.

[20]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 758.

[21]  Hedrum, døpte 1751-1777,

registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum

Genelogiske sider.

[22]  Kirkebok for Tjølling Ministerialbok nr. 4 (1779-1817), skannet av digitalarkivet, side 264-265.

[23]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. 899.

[24]  Kirkebok for Tjølling Ministerialbok nr. 4 (1779-1817), skannet av digitalarkivet, side 405.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 81.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 290.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 22.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[30]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 349.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[34]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 522.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 48.