| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| FLOGSTAD |


 

 

 

 

Torger Tallaksen f. ca 1604 sin familie

 

 

 

Torger Tallaksen, f. ca 1604,[1] d. etter 1672.[2]

Han var sønn av Tallak Flogstad.

 

Da landkomisjonen gjorde sine undersøkelser i 1661 fant man Torger på Flogstad i Eidanger som bruker sammen med sin mor som da var enke. I sogneprestens manntall av 1664 var Torger Tallakssøn oppsitter på Flogstad. Han stod da oppført som 60 år. Hans mor bodde der også som enke. Av sønner var Anders 20 år og Søfren 23 år nevnt. Som husmann var nevnt Solve Tallaksen som trolig var bror til Torger. I begynnelsen av 1670 årene var sønnen Søfren nevnt som bruker av Flogstad.

 

 

 

I.    Søren Torgersen, f. ca 1641,[3] d. ca 1696 på Flogstad i Eidanger.[4]

      

       Han er nevnt som bruker på Flogstad i Eidanger fra 1670 årene ved siden av faren. Senere overtok Søren gården alene.

      

 

       Han giftet seg med[5] Kirsti Michelsdatter, f. ca 1636,[6] d. 1724 på Flogstad i Eidanger,[7] gravlagt 02.06.1724 på Eidanger kirkegård.[8]

      

       Se Flogstad denne gården

 

 

      

II.   Rejer Torgersen, f. ca 1643,[9] d. 1717 på Flogstad i Eidanger,[10] gravlagt 04.08.1717 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Han giftet seg med[12] Maren Pedersdatter, f. ca 1661,[13]  d. 1742 på Flogstad i Eidanger,[14] gravlagt 13.12.1742 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Se Flogstad denne gården

 

      

 

III. Anders Torgersen, f. ca 1644.[16]

      

       Han ca 20 år i 1664.

 

 

IV. Povel Torgersen, f. ca 1644,[17] d. 1664 på Flogstad i Eidanger,[18] gravlagt 10.01.1664 på Eidanger kirkegård.[19]

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 87.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 51.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 312.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 51.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.