| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRKETVET |


 

 

 

 

Peder Rejersen f. ca 1705 og Anne Olsdatter f. 1707 sin familie

 

 

 

Peder Rejersen, f. ca 1705 på Flogstad i Eidanger,[1] d. 1773 på Bjerketvedt i Eidanger,[2] gravlagt 22.07.1773 på Gjerpen kirkegård.2

Han var sønn av Rejer Torgersen Flogstad.

 

Han er tjenestegutt på Kvestad i 1725:

Qvæstad med Tiøstelrød

Lars Sørensøn gl. 37 aar har tient for Soldat, gift med Amborg Olsdatter gl. 36 aar, har en Søn Olle Larsøn 3 aar gl. 3 aar, og en datter Margareta Larsdatter gl. 6 aar, en tienistedreng Peder Reyerssøn gl. 20 aar, har iche tient Kongen, tiener for aarslønn. Har sin Fader og Moster hos sig Nemblig Søren Stoessøn gl. 74 aar (tidligere Ørstvedt) og Anne Hansdatter gl. 62 aar.

Til Gaarden en becheflomqværn, ogsaa voxster skov til smaa bielcher og andet smaalast, bruges til fælles af de 2de opsiddere. Ingen Huusmandspladse eller Sætterboe, iche heller Huusfolch.

      

Peder gifter seg i 1730.

      

Trol. 12(?)/10-1730 i Eid. Copul. 2/1-1731.

Peder Rejerssøn Flaachstad med Anne Olsd.

Caut: Laers Søfvrenssøn Qvæstad og Michel Søfvrenssøn Flaachstad.

      

Peder Rejersen var fadder til Torger Rejersen sin tre sønner med navn Rejer i Eidanger i 1729, i 1730 og den siste i 1734. Han stod i 1729 og i 1730 som Peder Rejersen Flogstad, men i 1734 stod han som Peder Rejersen Bjørketvedt. De døpte barn bosatt på Bjørketvet fra 1731 til 1741.

      

Peder og Anne døper barn i Gjerpen i 1743, 1747 og i 1749. I 1749 stod de som bosatt på Osebakken.

      

Jeg finner han nevnt som huseier i Halls gate 1 i Porsgrunn i 1738. Der stod sønnen Rejer som eier i 1778. Peder stod som Strandsitter i Porsgrunn i 1762.

 

Porsgrunn 1762. Strandsittere:

Peder Rejersen og kone. Barn: Rejer.

 

Osebakken i Gjerpen 1762. Halls gade:

Mand og Kone: Peder Rejersen og Kone. Børn over 12 aar: Rejer Pedersen.

      

Finn C. Knudsen:

Halls gade no. 1, Br. matr. no. 270 a.

Udgaaet fra Borge no. 19.

1738 eier Peder Reiersen

1778 eier Reier Pedersen, brandtakst 75 Rdl.

      

Han gravlegges i Gjerpen i 1773 som "Peder Bierchetvet 70 1/2 aar".

 

 

Gift 02.01.1731 i Eidanger kirke,[3] med[4] Anne Olsdatter, f. 1707 på Langerød i Gjerpen,[5] (datter av Ole Gundersen og Tore Christophersdatter), døpt 04.09.1707 i Gjerpen kirke,5 d. 1787 på Osebakken i Gjerpen,2 gravlagt 12.02.1787 på Gjerpen kirkegård.2

 

Anne:

Ole Langerøes datter Anna.

Test: Hans Krageto. Ole Gunderssen og Erich Gunderssen fra Osebachen. Abraham Øfru(m)s qvinde. Lars Flotterøds datter Elen.

 

Hun var fra Langerød i Gjerpen.

 

Hun var nok tjenesepike på gården Siljan Eidanger i 1725:

Sillien

Skylder 6 Huuder, udreeder 1 ¼ Soldat. Bruges af en Opsidder Navnlig Jørgen Halvorsøn gl. 48 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Karen Pedersdatter gl. 46 aar. Har en Søn Madtz Jørgenssøn gl. 10 aar, 2de døttre Anne Jørgensdatter gl. 12 aar, Magdallene Jørgensdatter gl. 9 aar. 1 tieneste pige Anne Olsdatter gl. 18 aar fød i Gierpen Sogn tiener for aars løn. Ingen flere Tieneste folch eller Huus folch.

Under same Gaard en Huusmandsplads bruges af Ole Olsøn gl. 36 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Larsdatter gl. 30 aar, Har en søn Lars Olsøn gl. 9 aar, 3de døttre, Marte Olsdatter gl. 7 ½ aar, Elen Olsdatter gl. 5 aar, Aaste Olsdatter gl. 2 aar. Paa Pladtsen kand fødes 3 Saver.

Til gaarden er temelig god voxterskov af furu og gran, til smaa bielcger og anden smaalast, saa og et Sætterboe ¼ Miil fra gaarden og ingen anden Herlighed. Ingen løsgiengere til nogen af bemelte gaarde.

 

Gravlagt som: "Peder Rejersens enke 79 aar."

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Maren Pedersdatter, født 1731 på Bjerketvedt i Eidanger,[6] døpt 23.09.1731 i Eidanger kirke,[7] død 1808 på Langerød i Gjerpen, gravlagt 03.07.1808 i Gjerpen.[8] .

      

       Peder Rejersen og Anne Olsdatter paa Bierchetvedt, deris første ægte barn ved nafn Maren.

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Magnill Olsdatter, mandfaddere: Laers Søfrensen Qvæstad, Torger Rejersen Flaachstad, Gunder Olsen Borge.

 

       Hennes mor kom fra Langerød. Hun bodde nok da hos familie da hun i 1780 giftet seg med Nils Andersen Langerød.

 

      Gjerpen - trolovet 02.09.1780: emd. Niels Andersen " p. Maren Pedersdtr. f. Langerøe.

      

       Gravlagt som "lægdslem, enken Maren Pedersdtr. Langerøe 75 1/3 aar".

 

      

       Gift 28.09.1780 i Gjerpen,8 med Nils Andersen, født 1720 i Luksefjeld i Gjerpen,[9] (sønn av Anders Thorsen og Else Lucasdatter), døpt 17.03.1720 i Gjerpen,[10] død 1795 på Langerød i Gjerpen, gravlagt 12.12.1795 i Gjerpen.10

      

       Nils:

       F.f. Anders Luxefields søn Nils: Nils Fieldet, Søren Grinj, Ole Lucassøn. Inger Fieldet, Gunne Fieldet.

      

       Nils var gift tre ganger. 1. gang med Maria Andersdatter f. 1726, datter av Anders Nilsen som nevnes på Tormodsrød i Siljan. Han giftet seg 2. gang med Ingeborg Christensdatter f. 1742 fra Skyer i Gjerpen. Maren Pedersdatter var da hans tredje hustru, og de fikk ingen barn sammen. Nils fikk blant annet sønnen Erich Nilsen f. 1777 med sin 2. kone Ingeborg. Han nevnes under sin svigerfar Anders Olsen Østre Porsgrunn i 1801.

      

       Gravlagt som "Nils Anderssøn Langerøe, 76 aar".

      

 

 

II.   Anna Pedersdatter, f. 1733 på Bjerketvedt i Eidanger,6 døpt 26.04.1733 i Eidanger kirke.[11]

      

       Peder Rejersen Birketvedt og Anna Olsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Sledevolden, Maren Olsdatter, mandfaddere: Niels Nielsen Klefven, Even Olsen Rønningen i Gierpen sogn.

      

 

 

III. Sivert Pedersen, f. 1735 på Bjerketvedt i Eidanger,6 døpt 13.03.1735 i Eidanger kirke.[12]

      

       Peder Rejersen Birchetveedt og Anna Olsdatter - Sivert

       Faddere: baaren af Maren Knudtsdatter, Maren Olsdatter i Gierpen sougn, mandfaddere: Torgier Rejersen Flochstad, Even Olsen i Gierpen sougn.

      

      

 

IV. Magnild Pedersdatter, f. 1737 på Bjerketvedt i Eidanger,6 døpt 07.04.1747 i Eidanger kirke,[13] d. 1807 på Ørstvedt i Eidanger,[14] gravlagt 04.12.1807 på Eidanger kirkegård.12

      

       Peder Rejersen Birketvet og Anne Olsdatter - Magnild

       Faddere: baaren af Ragnil Birketvedt, Gunild Erichsdatter, mandfaddere: Christopher Olsen og Svend Erichsen begge i Gierpen Sogn.

      

      

       Gift 08.11.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[15] med Ole Olsen, f. 1739 på Flåtten i Eidanger,[16] (sønn av Ole Olsen og Maren Andersdatter), døpt 01.01.1740 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 02.04.1758 i Eidanger kirke,[18] død 20.07.1825 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 27.07.1825 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Se Flåtten

     

      

      

V.   Rejer Pedersen, f. 1739 på Bjerketvedt i Eidanger,6 døpt 05.04.1739 i Eidanger kirke,[20] d. ca 1786.[21]

      

       Peder Birketvet og Anne Olsdatter - Rejer

       Faddere: baaren af Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Anne Erichsdatter hos Bertel Jobsen, mandfaddere: Ole Valler, Svend Olsen hos Bertel Jobsen.

      

       Porsgrunn 1762:

       Strandsittere:

       Peder Rejersen og kone. Barn: Rejer.

 

       Han giftet seg i 1782.

 

       Østre Porsgrunn 05.01.1782 at copuleres 12.01.1782 i huuset:

       Ungkarl Rejer Pettersen af Osebaken med

       Marthe Kirstine Olsdatter, enke efter afgagne Engel Halvorsen.

       Forlovere Brynille Christensen og Lars Valler.

 

       F.C. Knudsen:

       Gamleveien 8, L.matr.no. 104 A. Bogbinder Carl Heides hus.

       Fra 1782 eies det af Reier Pedersen.

      

       Han overtar huset i Haals gate 1 etter sin far:

       Halls gade no. 1, Br. matr. no. 270 a.

       Udgaaet fra Borge no. 19.

       1738 eier Peder Reiersen

       1778 eier Reier Pedersen, brandtakst 75 Rdl.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 154a

       Skifte 26. Asugust 1786 i Porsgrund. påfølende skiftebehandling 25. April 1787.

       Rejer Pedersen, død - enke Marthe Kirstine Olsdatter

       Sønn:

       - Rejer Pedersen (!), 4 aar.

       Lars Olsen Waller laugværge for enken Marthe Kirstine Olsdatter.

       Til formynder for den umyndige Rejer Rejersen ble indsadt Brynnild Christensen Borge.

       Sum boets intægt: 104-1-12

       Sum gield og udgift: 129-1-9

       Gjelden overstiger formuen med 24-9-21.

       (IK. Sønnens navn må være feilskrevet i hovedoppstillingen, skal være Rejer Rejersen som skrevet under formynder.)

      

            

       Gift 12.01.1782 i Østre Porsgrunn kirke,[22] med Martha Kirstine Olsdatter, f. 1741 på Valler i Eidanger,[23] (datter av Ole Svendsen og Ellen Larsdatter), døpt 08.10.1741 i Eidanger kirke,20 d. 1791 i Brevik, gravlagt 26.06.1791 på Brevik kirkegård,[24] konfirmert 02.08.1758 i Eidanger kirke.16

      

       Martha:

       Ole Valler og Elen Larsdatter - Martha Kirstina

       Faddere: baaren af Niels Viersdals kone Aase Larsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Hans Lillegaarden, Christen Vaateclev.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1758 bosatt i Porsgrunn som "Marthe Kistine Olsdatter Porsgr. 17 aar".

      

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 12

       Mand og hustru: Eli Vallers Datter Marthe Kistine

       De uformuende: Eli Valler en fattig Enke

 

       Hun var enke etter Engel Halvorsen Østre Porsgrunn da hun giftet seg med Rejer.

 

       Gravlagt som "Marte Olsd. - Rejer Pedersons enke 51 aar".

      

       1791 1/7     Rejer Pedersen +   g. Marthe Kristine Olsdtr.

       Protokoll 11 fol. 588b

       Brevik

                   4 barn

       Løsøre: 4 - 0 - 4

       Mere ikke nevnt.

 

 

       Barn:

 

       A.  Reier Reiersen, f. 1785 i Østre Porsgrunn, døpt 20.12.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[25] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[26] død 14.06.1816 på Stathelle i Bamble, gravlagt 19.06.1816 i Bamble.[27]

            

             døbt afdøde Rejer Pedersen og Marthe Kirstine Olsdatters b. Rejer.

             Test: Brynild Borges k. Ane Pedersdatter, p. Marthe Erichsdatter, Lars Olsen Waller, Ole Olsen Flotten, Ole Jørgensen, Niels Jacobsen.

            

             Konfirmert som "fra ØP 2. Rejer Rejersen 17 aar".

            

             Bosatt hos sin halvsøster Ellen Engelsdatter i Østre Porsgrunn i 1801 "Rejer Rejersen, Konens halvbroder, 15 aar, Ugivt, Matros".

 

             Gravlagt i Bamble som "Ungkarl og matros Rejer Rejersen Stathellet fra Porsgrund, men død paa Stathellet 32 aar".

 

      

 

VI. Maria Pedersdatter, f. 1741 på Bjerketvedt i Eidanger,6 døpt 24.03.1741 i Eidanger kirke.[28]

      

       Peder Birchetwet og Anna Olsdatter - Maria

       Faddere: baaren af Torgier Flochstads kone koene Inger Knudsdatter, Maren Olsdatter hos Bertel Jobsen, mandfaddere: Ole Valler, Rejer Nielsen Sledevolden.

 

 

 

VII. Birte Pedersdatter, f. 1743 i Gjerpen,5 døpt 08.12.1743 i Gjerpen kirke,5 d. 1744 i Gjerpen,2 gravlagt 20.12.1744 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Faddere: Amun og Ole Tolfssøn, Gunner Sølis qde.. Karen Halvorsdatter.

 

       Gravlegges som "Per Rejerssøns Birte, 1 aar".

 

 

 

VIII. Anne Pedersdatter, f. 1747 i Gjerpen, døpt 30.03.1747 i Gjerpen kirke,5 d. 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.08.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[29]

      

       Peder Rejersens pb. Anne.

       Faddere: Daniel Stephensens kone, Anne Engebretsdatter, Gunder Sølie, Knud Aaltvet, Ole Tollefsen.

      

       Hun var fadder for søsteren Magnilds barn i 1771 som "Anne Pedersdtr. Borge af Gierpen Sogn".

 

       Hun giftet seg i 1774.

 

       Trol. 29/6-1774.

       Soldat, Anders Olsen med Ane Pedersd. af Gierpen Sogn.

       Hr. Provst Monrads afskedigelse (utflytting) for pigen af Gierpen Sogn af 11 Juni 1774.

       Cav: Brønnille Borge, Jacob Flokstad.

 

       Østre Porsgrunn 18.08.1774:

       Cop. ungkarl Anders Olsen med pigen Ane Pedersdatter.

 

       Østre Porsgrunn 1801:

       Anne         Pedersdtr        Huusejer         55        Enke i 1ste ægteskab

       Peder       Andersen      Hendes børn   24        Ugivt   Matros, i kongl. tieneste, udcommanderet

       Maren                             Hendes børn          14                   

       Ole                                 Hendes børn   10                   

       Maren     Clausdtr       Logerende      76        Enke efter 1ste ægteskab        Pentionist

      

       Gravlagt som "Anders Flaattens enke Anne Pedersdatter 70 aar".

 

      

       Gift 18.08.1774 i Østre Porsgrunn kirke,[30] med Anders Olsen, f. 1749 på Flåtten i Eidanger,14 (sønn av Ole Olsen og Maren Andersdatter), døpt 07.04.1749 i Eidanger kirke,[31] konfirmert 20.04.1766 i Eidanger kirke,[32] d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.01.1798 på Østre Porsgrunn kirkegård.[33]

      

       Anders:

       Ole Flotten og Maria Andersdatters søn Anders                               

       Faddere: baaren af Even Schaueragers kone Maria Anundsdatter, Maria Halvorsdater Saltboen, mandfaddere: Knud Flotten, Hans Mule, Lars Nielsen Hogholt.

      

       Konfirmert som "Anders Olsen Flockstad paa Flaatten 18".

      

       Gravlagt som "Anders Olsen Flotten 49 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 343a

       Skifte 6. Februar 1798 i østre Porsgrund

       Anders Olsen, død - enke Anne Pedersdatter

       Barn:

       1. Peder Andersen, 21 aar.

       2. Ole Andersen, 7 aar.

       3. Anne Malene, 18 aar.

       4. Berthe Maria, 16 aar.

       5. Maria, 12 aar.

       6. Maren, 10 aar.

       Laugverge for enken Brynhild Christensen Borge.

       Formynder for sønnen Ole og datteren Anne Malene Maria (?) blev indsadt bemelte Brynild Borge. For sønnen Peder og de umyndige 3 døtre blev afdødes broder Ole Olsen Ørstved i Eidanger.

       Brutto: 188-0-16.

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

      

 

IX. Maria Pedersdatter, f. 1749 på Osebakken i Porsgrunn,5 døpt 05.10.1749 i Gjerpen kirke,5 d. 1754 på Osebakken i Gjerpen,2 gravlagt 12.05.1754 på Gjerpen kirkegård.2

      

       Faddere: Engebret Engebretsens kone, Maren Olsdtr., Gunder Solie, Anders Nielsen, Christopher Olsen.

      

       Gravlegges som "Peder Rejersens dtr. Maria 4 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 326.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 160.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  gamlegjerpen.no.

[9]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 63, side 4.

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 4.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 23.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 37.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 32-33.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 173.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 57.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[19]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 52.

[21]  Skifte etter han.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 96-97.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 70.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 116-117.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 297.

[27]  Kirkebok for Bamble Mini nr 3/1, 1814-1834, skannet av digitalarkivet, side 205-206.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 66.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 322-323.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 56-57.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 138.

[32]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 315.