| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

 

Nils Nilsen f. ca 1676 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anna Trulsdatter f. ca 1685 og 2. gang med Maren Rejersdatter f. ca 1688)

 

 

 

 

Nils Nilsen, f. ca 1676,[1] d. 1736 i Eidanger,[2] gravlagt 06.10.1736 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Nils Ellefsen Kleven og hans 1. kone.

 

Han giftet seg i 1707.

      

Dom: Trinit: 1707 (19/6-1707) blefer Troelofede udi Eidanger Kircke Niels Nielsen Soldat, med Anne Trulsdaatter

Cav: Halvor Christophersen (buemerke) og Tollef(?) Rasmussen.

            

Han nevnes som enkemann på Osebakken i 1718 og var gift 2. gang med Maren Rejersdatter i "Sjeleregisteret 1725". De døpte barn på Osebakken.

      

Ole Olsen Flotten var fadder til Nils sin sønn Nils i 1727. Ole var gift med Anne Nilsdatter som var hans søster.

      

Peder Nilsen Standen var fadder til Nils sin datter Åste i 1720. Stranden var en husmansplass under Saga i Eidanger. Dette var Nils sin bror.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn i 1725:

Niels Nielsøn gl 49 aar, tient for Soldat 12 aar, er Frisk, gift med Maren Rejersdatter gl. 37 aar, haver Peder Nielsøn gl. 17 aar, Søren Nielsøn gl. 14 aar, Knud Nielsøn gl. 11 aar, alle hieme, Halvor Nielsøn gl. 7 aar er hos Niels Andersøn. Christen Jonsøn gl. 8 ½ aar, er hannes Stifbarn og er Øster i Grevskabet, Anne Nielsdatter gl. 8 ½ aar er i Gierpen sogn hos Amund Aaltvedt for fosterbarn, samt een liden pige Aase Nielsdatter gl. 2 aar. Haver een Hauge hvorpaa kand fødes een Koe."

 

Nils og Maren døpte barn bosatt på Osebakken i Porsgrunn. I 1725 var flere barn satt bort utenfor hjemmet. Det kan tyde på at det har vært trange kår i familien.

 

Han gravlegges i 1736 som "Niels Nielsøn Kleven 56 aar".

 

Han stod som Kleven, men bodde nok i Østre Porsgrunn da han døde.

 

 

(1) Gift 1707,[3] med Anna Trulsdatter, f. ca 1685,[4] d. 1718 på Osebakken i Porsgrunn,[5] gravlagt 21.02.1718 på Eidanger kirkegård.5

 

Anna:

Hun gravlegges som "Niels Nielsøns qvinde fra Oosebachen Anne Truelsdatter 33 aar 18 uger".

 

 

(2) Han giftet seg med1 Maren Rejersdatter, f. ca 1688 på Flogstad i Eidanger,1 (datter av Rejer Torgersen og Maren Pedersdatter).

 

Maren:

Hun var trolovet med Jon Christensen før hun giftet seg med Nils. Se Østre Porsgrunn 1725

 

Hun var i 1762 bosatt i Østre Porsgrunn som enke.

 

Østre Porsgrund 1762.

Nr 57

Mand og hustru: Jørgen Larsen og kone

De uformuende: Niels Klevens Enke, een almisse lem

 

 

 

I.    Peder Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anna Trulsdatter) f. ca 1708.1

      

       Han giftet seg i 1732. Troloveren, Peder Nilsen Klevstrand, er nok bror til hans far, Nils Nilsen.

      

       Trol. 29/11-1732 i Eid. Copul. 14/2-1733.

       Peder Nielssen med Lispet Laersd. (Elisabeth)

       Caut: Peder Nielssen Klefstranden og Tolf Pederssen.

 

      

       Gift 14.02.1733 i Eidanger kirke,3 med Elisabeth Larsdatter, f. omkring 1710.[6]

 

 

       Barn:

 

       A.   Peder Pedersen, f. 1734 i Eidanger,[7] døpt 23.05.1734 i Eidanger kirke,7 d. 1734 i Eidanger,2 gravlagt 08.12.1734 på Eidanger kirkegård.2

            

             Peder Nielsen og Elisabeth Larsdatter - Peder

             Faddere: baaren af Maren Knudsdatter, Maria Jensdatter, mandfaddere: Hans Nielsen, Christen Thomasen Strømtangen, Knudt Laugesen.

            

             Gravlagt som "Peder Nielsøn og Elisabeth Larsdatters ægte barn Peder 6 maaneder 6 uger 2 dager".

 

 

      

II.   Søren Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anna Trulsdatter) f. ca 1711.1

 

 

 

III. Knud Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anna Trulsdatter) f. 1713 i Eidanger,[8] døpt 02.04.1713 i Eidanger kirke,7 d. 1757 i Porsgrund,[9] gravlagt 01.05.1757 på Eidanger kirkegård.8

      

       Niels Nielsen og Anne Truelsdatter - Knud

       Faddere: baaren af Mademaselle Maren Wiggers, assist: Johanne Bentsdatter, mandfaddere: Niels Albrechtsen, Halvor Bentsen.

      

            

       (1) Gift 04.10.1738 i Eidanger kirke,3 med Magnild Andersdatter, f. ca 1709,4,[10] (datter av Anders Steffensen og Anne Pedersdatter), d. 1742 i Porsgrunn,2 gravlagt 06.06.1742 på Eidanger kirkegård.2

      

      

       (2) Gift 29.03.1743 i Eidanger kirke,3 med Maren Olsdatter, f. ca 1715 på Hvåle Nordre i Brunlanes,4,[11] (datter av Ole Kristoffersen og Anne Evensdatter), d. 1763 i Porsgrund,[12] gravlagt 02.10.1763 i Eidanger.11

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

IV. Halvor Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anna Trulsdatter) f. 1715 i Porsgrunn,[13] dåp 18.04.1715 i Eidanger kirke,12 d. 1715 i Porsgrunn,[14] gravlagt 26.05.1715 på Eidanger kirkegård.13

      

       Niels Nielsen og (så står ikke konens navn JO) ved Porgrunden deris ægtebarn Halvor

       Faddere: baaren av Eva Josten, assist: Christine Tønnisdatter, mandfaddere: Olle Olsen Flaatten, Lars Torgersen, Lars Iversen Smed.

      

       30. mai 1715 introdusert Nils Nilsens qvinde fra Osebachen Anne Trulsdatter.

      

       Han gravlegges som " Niels Nielsens søn ved Porsgrunden N. Halvor 3 uger 4 dager".

 

      

      

V.   Anne Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Anna Trulsdatter) f. 1718 i Eidanger,[15] døpt 13.02.1718 i Eidanger kirke.12

      

       Anna

       Faddere: baaren af Mademois. Giertrud Halvorsdatter, assist: Sidsel Trulsdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Hans Gundersen Buer.

      

       Hun var tvilling til Halvor. Hun var i Gjerpen sogn, 8 1/2 år gammel, hos Amund Aaltvedt som fosterbarn i 1725.

 

 

 

VI. Halvor Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anna Trulsdatter) f. 1718 i Eidanger,1 døpt 13.02.1718 i Eidanger kirke,12 d. 1788 på Osebakken i Porsgrunn,[16] gravlagt 02.11.1788 på Gjerpen kirkegård.13

      

       Niels Nielsen og Anne Trulsdatter, deris ægtebørn 2 unger - Halfvor

       Faddere: baaren af Thore Gundersdatter Buuer, assist: Anna Jensdatter, mandfaddere: Daniel Arfveschoug, Mons. Malling.

      

       Han er hos Nils Andersen i 1725.

 

       Han giftet seg i 1741.

 

       Trolovet seg i Gjerpen 18.01.1741 

       Halvor Nielssøn og Inger Henrichsdatter.

       Caut: Henric Tolfssøn. Søren Nielssøn.

      

       Giftet seg 28.06.1741 i Gjerpen

       Halvor Nielssøn og Inger Henricsdatter.

 

       De var bosatt på Osebakken som ”Strandsitter” i Gjerpen i 1762.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

       Han gravlegges som "Halvor Nilsen f. Oseb. 74 aar".

 

      

       Gift 28.06.1741 i Gjerpen kirke,13 med Inger Henriksdatter, f. 1719 i Eidanger,[17] (datter av Henrich Tollefsen og Anne Marie Jacobsdatter), døpt 21.09.1719 i Eidanger kirke,14 d. 1786 på Osebakken i Porsgrunn,13 gravlagt 07.05.1786 på Gjerpen kirkegård.13

      

       Inger:

       Hendrich Tollefsen og Anna Maria Jacobsdatter - Inger

       Faddere: baaren af Ragnil Jørgensdatter, assist: Kirsten Tolfsdatter, mandfaddere: Olle Gundersen, Olle Efvesen? fra Osebachen.

      

       Hun gravlegges som "Halvor Nilsens kone fra Oseb. 66 aar".

      

       26/6/1786      INGER HENRICHSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 92b.

       Osebakken      Arvinger:

       Enkem. Halvor Nielssen og barna:

           1. Jacob Halvorssen, myndig, bor i Porsgrunn.

           2. Niels Halvorssen, ---”--- -”- ” ----”----.

           3. Anne Maria Halvorsdtr. g.m. Carl Friis fra Fredriksvern, men død og etterlatt seg en sønn:

               a. Halvor Carlssen, 10 år, heime hos faren i Fredriksvern.

            4. Hendrikka Halvorsdtr, ugift og er i Sverige.

            5. Karen Halvorsdtr. g.m. Ole Hanssen fra Fredriksvern.

            6. Anders Halvorssen 28 år, utenlands på det 7de år og ei havt etterretning om ham på 5 år.

       Verge for Anders, Hendrikka og dattersønnen Halvor ble broren Jacob Halvorssen.

       Brt: 20 rdlr.  Net: 20 rdlr.

 

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Jacob Halvorsen, f. 1741 på Osebakken i Gjerpen, døpt 03.12.1741 i Gjerpen,[18] d. 22.04.1800 på Osebakken i Gjerpen,22 gravlagt 20.07.1800 i Gjerpen.22

            

             Faddere; Søren og Knud Nielssønner, Gunnar Haagenssøn, Hans Houens qde.. Anne Henrichsdatter.

 

            

               (1) Gift 24.11.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[19],[20] med Berthe Nilsdatter, f. 1736 på Hovholt i Eidanger,[21] (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter), døpt 12.02.1736 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[23] død 1775 på Osebakken i Gjerpen,[24] døpt 16.07.1775 i Gjerpen.[25]

            

            

             (2) Gift 14.11.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[26] med Karen Pedersdatter, f. ca 1736,22 d. 1804 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 04.11.1804 i Gjerpen.22

            

             Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

            

       B.   Nils Halvorsen, f. 1743 på Osebakken i Porsgrunn,[27] døpt 29.09.1743 i Gjerpen kirke.30

            

             Faddere: Henric Tolfssøn, Christen  Jacobssøn, Knud Nielssøn, Ole Anderssøns qde.. Anne Henigsdatter (Henricsdatter?).

            

            

             (1) Gift 11.06.1767 i Gjerpen kirke,[28] med Amborg Hansdatter, f. ca 1734,4 d. 1784 på Osebakken i Gjerpen,[29] gravlagt 18.01.1784 på Gjerpen kirkegård.32

            

            

             (2) Gift 28.10.1784 i Eidanger kirke,3 med Maria Simonsdatter, f. 1744 på Døvik i Eidanger,[30] (datter av Simon Svendsen og Eli Pedersdatter), døpt 21.06.1744 i Eidanger kirke,33 d. 1800 på Osebakken i Gjerpen,32 gravlagt 02.06.1800 på Gjerpen kirkegård.32

 

             Se Østre Porsgrunn i 1762-1801

 

 

            

       C.   Tolf Halvorsen, f. 1745 på Osebakken i Porsgrunn,20 døpt 04.04.1745 i Gjerpen kirke,30 d. 1745 på Osebakken i Porsgrunn,20 gravlagt 13.06.1745 på Gjerpen kirkegård.20

            

             Faddere: Christen Jacobssøn, Rasmus Davidssøn, Knud Ulricssøns qde.. Anne Persdatter.

 

 

 

       D.   Anne Marie Halvorsdatter, f. 1747 på Osebakken i Porsgrunn,20 døpt 02.07.1747 i Gjerpen kirke.30

            

             Faddere: Anders Olsens kone, Anne Henriksdtr., Søren Nielsen, Engebret Kiølnæs, Abraham Gundersen.

            

             Ifølge skifte etter moren gift med Carl Friis i Fredriksværn (Stavern).

 

            

             Hun giftet seg med20 Carl Friis.

 

 

            

       E.   Henricha Halvorsdatter, f. 1750 på Osebakken i Porsgrunn,20 døpt 31.05.1750 i Gjerpen kirke.30

            

             Faddere: Knud Nielsens kone, Anne Henrichsdtr., Søren Nielsen, Niels Nielsen.

             Gard Strøm skriver følgende: "Halvor Nielsens db. (står pb!) Henrich fra Osebachen".

            

             Bodde i Sverige i 1786 og var da ugift.

 

 

 

       F.   Karen Halvorsdatter, f. 1752 på Osebakken i Porsgrunn,20 døpt 28.05.1752 i Gjerpen kirke,30 d. 1752 på Osebakken i Porsgrunn,20 gravlagt 12.06.1752 på Gjerpen kirkegård.20

            

             Faddere: Christen Jacobsens kone, Karen Hansdatter, Giert Danielsen, Lars Nielsen. "Halvor Nilsens dtr. Karen 3 uger."

 

 

 

       G.   Karen Halvorsdatter, f. 1754 på Osebakken i Porsgrunn,20 døpt 08.12.1754 i Gjerpen kirke.30

            

             Faddere: Knud Kiølnæses kone, Margith Niculsdatter, Giert Danielsen, Sivert Hansen.

            

             Ifølge skifte etter moren gift med Ole Hansen i Fredriksværn (Stavern).

 

            

             Hun giftet seg med16 Ole Hansen.

            

             Ole:

             Ole Hansen i Fredriksværn (Stavern).

 

 

            

       H.   Else Helene Halvorsdatter, f. 1757 på Osebakken i Porsgrunn,20 døpt 06.01.1757 i Gjerpen kirke,30 d. 1757 på Osebakken i Porsgrunn,20 gravlagt 15.05.1757 på Gjerpen kirkegård.20

            

             Faddere: Giert Danielsens kone, Tone Jensdatter, Søren Olsen, Anders Olsen. "Halvor Nilsen d. Else Helene 18 uger."

 

 

 

       I.    Anders Halvorsen, f. 1760 på Osebakken i Porsgrunn,20 døpt 30.11.1760 i Gjerpen kirke.30

            

             Faddere: Rasmus Holtenes kone, Maria Jacobsdatter, Christen Jonsen, Erich Olsen. Trolig sjømann. Reiste utenlands i 1779. Se skifte etter moren.

 

 

 

      

VII. Åste Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) f. 1719 på Osebakken i Eidanger,[31] døpt 02.02.1719 i Eidanger kirke,15 d. 1719 i Eidanger,[32] gravlagt 06.08.1719 på Eidanger kirkegård.16

      

       Niels Nielsen og Maria Rejersdatter - Aaste

       Faddere: baaren af Mademoiselle Anna Larsdatter, assist: Sidsel Truelsdatter, mandfaddere: Anders Levorsen, Laers Halfvorsen.

      

       Gravlegges som " Niels Nielsens og Maren Rejersdatter lille datter Aaste 25 uger gml ".

 

 

 

VIII. Åste Nilsdatter, (sønn av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) f. 1720 på Osebakken i Eidanger,16 døpt 24.11.1720 i Eidanger kirke,16 d. 1721 på Osebakken i Eidanger,[33] gravlagt 15.06.1721 på Eidanger kirkegård.17

      

       Niels Nielsen og Maren Rejersdatter fra Osebachen - Aaste

       Faddere: baaren af Inger Pedersdatter, Maren Christensdatter Flaachstad, Anna Rejersdatter Flaachstad, Niels Ellefsen Klefven, Peder Nielsen Stranden.

      

       Hun gravlegges som "Niels Nielsøn fra Ossebachens lille datter Aaste 6 maaneder".

 

 

 

IX. Jon Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) f. 1722 på Osebakken i Porsgrunn,16 døpt 25.03.1722 i Eidanger kirke,16 d. 1723 på Osebakken i Eidanger,17 gravlagt 17.05.1723 på Eidanger kirkegård.17

      

       Niels Nielsen fra Osebachen og Maren Rejersdatter - Joen

       Faddere: baaren af Mademeselle Sophie Jensdatter, Mademeselle Engell Jensdatter, mandfaddere: Knud Krag, Jens Nielsen.

      

       Han gravlegges som "Niels Nielsøn fra Ossebachens lille søn, Jonn Nielsøn, betaler jorden 1 aar 6 uger 3 dager".

      

 

 

X.   Åse Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) f. 1724 på Osebakken i Eidanger,[34] døpt 20.02.1724 i Eidanger kirke,18 d. 1744 i Porsgrunn,2 gravlagt 28.06.1744 på Eidanger kirkegård.2

      

       Niels Nielsen og Marj Rejersdatter fra Ossebachen - Aase

       Faddere: baaren af Inger Pedersdatter, Anna Maria Joensdatter, mandfaddere: Lars Arnesen, Niels Andersen, Søfren Rejersen Flaachstad.

      

       Hun ble nevnt som Aase 2 år i 1725.

      

       Gravlagt som "Aase Nielsdatter Kleven fra Porsgrund 21 aar".

 

 

 

XI. Nils Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) f. 1727 på Osebakken i Porsgrunn,16 døpt 12.01.1727 i Eidanger kirke.16

      

       Niels Nielsen Klefven og Maren Rejersdatter fra Ossebachen - Niels

       Faddere: baaren af Inger Pedersdatter, Lispet Pettersdatter, mandfaddere: Olle Olsen Flaatten, Niels Andresen Kusk, Søfrenn Rejersen Flaachstad.

      

 

 

XII. Jørgen Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Maren Rejersdatter) f. 1729 på Osebakken i Porsgrunn,16 døpt 12.06.1729 i Eidanger kirke,16 d. 1774 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.01.1774 på Østre Porsgrunn kirkegård.[35]

      

       Niels Nielsen Klefven og Maren Rejersdatter fra Ossebachen deris ægte barn ved nafn Jørgen.

       Faddere: baaren af Medemeselle Gretten Josten, Medemeselle Karen Boemand, mandfaddere: Mons. Tommas Bugge, Mons. Niels Aall.

      

      

       Gift 29.12.1753 i Gjerpen kirke,[36] med Ragnhild Erichsdatter, f. ca 1722,4 (datter av Erik Gundersen og Marthe Anundsdatter), d. 1792 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.01.1793 på Østre Porsgrunn kirke.[37]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 87.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 14.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 4.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[10]  Skifte etter faren.

[11]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 437.

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[14]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 17.

[16]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 30.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[20]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 32.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[24]  Skifte etter han.

[25]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 68-69.

[27]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[29]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 101.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[33]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[35]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 54-55.

[36]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[37]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 180-181.