| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KLEVEN  


 

 

 

Nils Ellefsen f. ca 1641 sin familie (Han var nok gift to ganger, 2. gang med Åste Stensdatter f. ca 1658)

 

 

 

 

Nils Ellefsen, f. ca 1641,[1] d. 1724 på Kleven i Eidanger,[2] gravlagt 23.04.1724 på Eidanger kirkegård.2

 

Fra 1680 til 1711 stod en Nils som bruker på Kleven. Dette var nok denne Nils.

 

Han giftet seg i 1699. Dette var nok hans 2. ekteskap.

 

Den. 25. Dito (juni 1699) som var Dom. 3. Trin. Trolofv. her i Eid. Niels Elefssen Klefven og Aaste Steensd.

Hun hafde saa et bref fra H. L....de paa Solum.

Caut: Tollef Tveten, Simon Eggertssøn.

 

I skoskatten i 1711 var det oppført på Kleven, Nils Ellefsen med kvinne, en datter og en tjenestedreng som var ”bort løben”.

 

Han gravlegges som "Niels Ellefsøn Klefven, betaler den ene klochen 83 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med Nils Ellefsen sin 1. kone, f. omkring 1650, d. før 1699.

 

 

(2) Gift 1699,[3] med Åste Stensdatter, f. ca 1658 på Rørholt Nordre i Bamble,1 (datter av Sten Torjusen), d. 1722 på Kleven i Eidanger,2 gravlagt 17.07.1722 på Eidanger kirkegård.2

 

Åste:

Hennes far var i 1655 oppsitter på Nordre Rørholt i Bamble. I fogdens manntall i 1666 nevnes han som 56 år gammel.

 

Hun nevnes i skifte etter sin bror Torjus Stenersen i Vestre Porsgrunn i 1721. Han nevnes under hans kone, Pernille Jacobsdatter, sin familie i Østre Porsgrunn 1712.

 

Skifte 15. juli 1721 i Vestre Porsgrunn:

Thorgius Steenersen og Pernille Jacobsdatter, begge døde, barna: Jens Thorgiusen 14 år; Jacob Thorgiusen 9 år; Maria Thorgiusdatter gift med Erich Tordsen; Anne Thorgiusdatter 12 år; Maren Thorgiusdatter 4 år. På de umyndige barns vegne var til stede morbroren Gunder Jacobsen, deres mosters mann Isach? Gregersen såvelsom søstra Aaste Steenersdatter boende på gården Klefva i Eidanger prestegjeld i ekteskap med Niels Ellefsen.

 

Hun gravlegges som "Aaste Steensdatter Klefven 64 aar".

 

 

 

I.    Peder Nilsen, (sønn av Nils Ellefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone) f. ca 1672,1 d. 1741 på Klevstrand i Eidanger,[4] gravlagt 10.07.1741 på Eidanger kirkegård.[5]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Peder Nielsen Klefstrand", født i Eidanger, gift og bosatt paa Klevstrand, innrullert 8. mai 1704.

      

      

       Gift 1701,3 med4 Birthe Olsdatter, f. ca 1671,4 d. 1747 på Klevstrand i Eidanger,4 gravlagt 07.05.1747 på Eidanger kirkegård.5

      

       Se Klevstrand u/Kleven denne gården

 

 

      

II.   Anne Nilsdatter, (datter av Nils Ellefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone) f. ca 1675.[6]

      

       Dorthe Nilsdatter som var gift med Ole Solvesen Flotten var trolig hennes søster. Nils Kleven som de brukte som fadder i 1714 kan ha vært hennes bror, ev. hennes far. Denne Nils brukte også hennes mann som fadder.

      

       De var nok alle barn av Nils Ellefsen Kleven.

 

      

       Gift 16.07.1702 Eidanger kirke,3 med Ole Olsen, f. ca 1664,6 (sønn av Ole Flåtten), d. 1734 på Flåtten i Eidanger,[7] gravlagt 02.12.1734 på Eidanger kirkegård.7

      

       Se Flåtten

 

      

 

III. Lars Nilsen, (sønn av Nils Ellefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone) f. omkring 1675.[8]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lars Nielsen Kleven", født i Eidanger, gift og bosatt paa Osebachen, innrullert 6. mai 1704.

 

      

       Gift 1706,3 med Inger Pedersdatter, f. ca 1673,1 (datter av Peder Stamland), d. 1750 i Porsgrunn,[9] gravlagt 12.07.1750 på Eidanger kirkegård.5

      

       Inger:

       Angående hvem som var hennes far, se vurderinger under gården Stamland.

 

       Hun kom fra Osebakken. Da de hadde en sønn på 19 år som het Peder Larsen i 1725, må Inger ha vært gift før med en som het Lars.

      

       Dette var nok hennes giftemål med denne Lars:

      

       Eidanger -14/2-1706

       …. blef her i Eidanger Lars Nielsen trolofved med Inger Pedersd.

       Han var Niels Klefvens søn. Festemøen tiente hos Hans Laugesen Borch ved Porsgrund paa Tolboe-Øen og var Peder Stammelands daatter, fød her i Eidanger.

       Cav: Simon Eggertssøn, Peder Thorsen Hougholt.

      

       Gravlagt som "Niels Landers kone i Porsgrund Inger Pedersdatter 77 aar".

 

 

       Barn:

 

       A.   Peder Larsen, f. ca 1706.7

 

 

      

IV. Nils Nilsen, (sønn av Nils Ellefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone) f. ca 1676,6 d. 1736 i Eidanger,5 gravlagt 06.10.1736 på Eidanger kirkegård.5

      

       Han giftet seg i 1707.

      

       Dom: Trinit: 1707 (19/6-1707) blefer Troelofede udi Eidanger Kircke Niels Nielsen Soldat, med Anne Trulsdaatter

       Cav: Halvor Christophersen (buemerke) og Tollef(?) Rasmussen.

            

       Han nevnes som enkemann på Osebakken i 1718 og var gift 2. gang med Maren Rejersdatter i "Sjeleregisteret 1725". Han døpte barn med henne på Osebakken.

      

       Ole Olsen Flotten var fadder til Nils sin sønn Nils i 1727. Ole var gift med Anne Nilsdatter som var hans søster.

      

       Peder Nilsen Standen var fadder til Nils sin datter Åste i 1720. Stranden var en husmannsplass under Saga i Eidanger. Dette var Nils sin bror.

      

       Han gravlegges i 1736 som "Niels Nielsøn Kleven 56 aar".

 

       Han stod som Kleven, men bodde nok i Østre Porsgrunn da han døde.

 

      

       (1) Gift 1707,3 med Anna Trulsdatter, f. ca 1685,1 d. 1718 på Osebakken i Porsgrunn,[10] gravlagt 21.02.1718 på Eidanger kirkegård.10

      

       Anna:

       Hun gravlegges som "Niels Nielsøns qvinde fra Oosebachen Anne Truelsdatter 33 aar 18 uger".

 

      

       (2) Han giftet seg med6 Maren Rejersdatter, f. ca 1688 på Flogstad i Eidanger,6 (datter av Rejer Torgersen og Maren Pedersdatter).

      

       Maren:

       Maren Rejersdatter Flogstad var fadder til Anders Rejersen sin datter Marthe i Eidanger i 1719. Hun er også fadder til Torger Rejersen sin datter, Kirsten i Eidanger i 1723. Maren er også fadder til flere av Anne Rejersdatter sine barn, det siste var til Torkild i 1731. Hun var søster av Anders, Torger og Anne.

      

       Maren forlovet seg 2. august 1716 i Eidanger med soldat Jon Christensen.

      

       Trol. 2/8-1716. I Eidanger:

       Reserva Soldat |: af de nyeskrefen :| Joen Christensen, hafde Capt. Uslers tilladelse :| med Maren Rejersdaatter.

       Caut: Torchild Nielsen Lunde, Ole Gudmundsen Qvæstad.

            

       De har av en eller annen grunn ikke giftet seg, for 14. mars 1717 døpte Joen Christensen og Maren Rejersdater et uekte barn som fikk navnet Christen.

      

       Vi finner igjen Maren i "Sjeleregisteret for Eidanger sogn 1725" gift med Niels Nielsen. De var da bosatt i Porsgrunn. Sønnen Christen fra 1716 var "Øster i Grevskapet". Det var trolig hos familie i Hedrum. Nils og Maren døpte barn bosatt på Osebakken i Porsgrunn. I 1725 var flere barn satt bort utenfor hjemmet. Det kan tyde på at det har vært trange kår i familien.

      

       Biørntwedt nedre 1725

       (Omfatter også det daværende Porsgrunn.)

       Niels Nielsøn gl 49 aar, tient for Soldat 12 aar, er Frisk, gift med Maren Rejersdatter gl. 37 aar, haver Peder Nielsøn gl. 17 aar, Søren Nielsøn gl. 14 aar, Knud Nielsøn gl. 11 aar, alle hieme, Halvor Nielsøn gl. 7 aar er hos Niels Andersøn. Christen Jonsøn gl. 8 ½ aar, er hannes Stifbarn og er Øster i Grevskabet, Anne Nielsdatter gl. 8 ½ aar er i Gierpen sogn hos Amund Aaltvedt for fosterbarn, samt een liden pige Aase Nielsdatter gl. 2 aar. Haver een Hauge hvorpaa kand fødes een Koe.

 

       Her nevnes hun som Nils Klevens enke i 1762.

      

       Østre Porsgrund 1762.

       Nr 57

       Mand og hustru: Jørgen Larsen og kone

       De uformuende: Niels Klevens Enke, een almisse lem

 

       Se Østre Porsgrunn 1725

 

 

      

V.   Dorthe Nilsdatter, (datter av Nils Ellefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone) f. ca 1687.6

      

      

       Hun giftet seg med[11] Ole Solvesen, f. ca 1695,6 (sønn av Solve Mikkelsen og Dorthe Iversdatter).

      

       Se Flåtten

      

      

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 292.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 30.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 87.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 173.