| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRA |


 

 

 

 

Søren Nilsen f. 1739 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Christence Helgesdatter f. 1741, 2. gang med Inger Gulliksdatter ca 1763 og 3. gang med Dorthe Halvorsdatter f. 1750)

 

 

Søren Nilsen, f. 1739 i Holla,[1] døpt 01.11.1739 i Holla,[2] d. 1809 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[3] gravlagt 09.04.1809 på Eidanger kirkegård.[4] 

Han var sønn av Nils Paulsen og Synnøve Sørensdatter.

 

Niels Poulsens og Synnev Sørensdatters Søren. 

Faddere: Svennum Poulsen, Peder Suusaas, Ragnil Vibeto, Marte Pedersdatter, Gunnil Jensdatter?

 

Han ble konfirmert i Holla 22.10.1758.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 28.12.1767:

Søren Nielsen og Christence Heljesdtr.

 

Søren ble 2. gang gift i Solum i 1782.

 

Forlovet 28.04.1782 i Solum:

Søren Nielsen, enkem. og Inger Gulleksdatter, pige.

Forlovere Peder Mælum og Anders Bergene.

 

Han giftet seg 3. gang i Gjerpen i 1786:

emd. Søren Nielsen p. Dorthe Halvorsdtr. f. Osebachen

 

De døpte barn bosatt på Solverød i Eidanger i 1787 og 1788. Se Solverød

 

Bosatt som husmann under Røra i 1801:

Søren         Nilsen               Mand              66   2det ægteskab Husmand

Dorthe      Olsdtr                Kone               53 1ste ægteskab 

Nils           Sørensen           Hans søn         33        Ugift   

Inger         Sørensdtr         Begges datter  13                  

 

Dette var ikke hans 2. ekteskap, som det stod i 1801, men hans 3.

 

Han ble gravlagt samme dag som sin kone.

 

Gravlagt som "Søren Nielsen Visevog 80 aar"

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 199a

Skifte 10. april 1809 paa pladsen Wissevaagen under gaarden Røra i Eidanger

Afgangen mand Søren Nielsen og kone Dorthe Halvorsdatter

Barn:

1. Datteren Inger Sørensdatter 21 aar og i tieneste hos Klocher Bøe i Eidanger

Dorthe Halvorsdatter barn i et tidligere ekteskap:

2. Halvor Jacobsen som for flere aar tilbage reiste til Danmark i skomagerlære under Dansk skipper Bronch?, og ere omtrent 13 aar siden de har havt tekn? fra han.

Værge for Inger Sørensdatter ble Niels Hansen Røra.

 

 

(1) Gift 28.12.1767 i Gjerpen kirke,[i] med Christense Helgesdatter, født 1741 på Gulset i Gjerpen,[ii] (datter av Helge Isaksen og Kari Olsdatter), døpt 01.10.1741 i Skien,[iii] død 1775 på Tveitanplass i Melum,[iv] gravlagt 26.08.1775 i Melum i Solum.6

 

Christense:

Helge Gulsættes datter Chrestence

Faddere: Jon Jacobsens kone, Torsten Schomagers søsterdatter, Anne Kirstine, Torsten Schomager, Per Hanssen, Isach Ledvorssen Snedkersvend.

 

Hennes foreldre var gift i Solum 13.10.1720. Faren kom fra Gulset i Gjerpen og moren kom fra Omdal i Solum. (Se Gulset på gamlegjerpen.no)

 

Hennes søster, Karen Helgesdatter, var fadder for deres første barn i 1768. Søsteren giftet seg i Hollla i 1757.

 

Trol. 23/10-1757. Cop. 23/10-1757.

Copulered efter Kongl. allernaadigste Dispensation hiemme i Huuset, Mæster Christen Hansen Smed till Pigen Karen Helgesd. fra Schien.

Caut: Niels Olsen Hammermæster og Jon Steensen Former.

 

Søsterens mann var bosatt hos sin sønn Helge Christensen i Østre Porsgrunn i 1801.

 

Gravlagt som "Christense Helgesdatter Tvet Pl. 32 aar".

 

 

(2) Gift 24.09.1782 i Solum,[5] med Inger Guliksdatter, f. ca 1763,[6] d. 1785 på Herøya i Eidanger,[7] gravlagt 20.02.1785 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

Inger:

Konfirmert 22. april 1781 i Solum som ”Inger Guleksdatter Bruseth 17 aar”.

 

Gravlagt som "Inger Gullicsd. Herøe 22 aar, Hendes dødfødte Pige-Barn".

 

Kleven i Eidanger pl. Klevstrand 26.12.1786 Sk.pr. 11, Fol. 137

Inger Gulicksdtr. død, g. Søren Nielsen.

Ingen opplysninger videre her.

 

 

(3) Gift 30.03.1786 i Gjerpen,[9] med Dorthe Halvorsdatter, f. 1750 på Osebakken i Gjerpen,[10] (datter av Halvor Monsen og Magnild Hansdatter), døpt 30.08.1750 i Gjerpen kirke,[11] d. 1809 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[12] gravlagt 09.04.1809 på Eidanger kirkegård.[13] 

 

Dorthe:

Halvor Monsens pb. Dorthe fra Osebachen.

Test: Christen Jacobsens kone, Anne Halvorsdatter, Sven Engebretsen, Jacob Halvorsen.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1776 med Jacob Olsen bosatt på Osebakken. Se under hans foreldre på Søndre Lunde.

 

Hun var enke etter han da hun giftet seg med Søren Nilsen i 1786.

 

Det ser ut som hun ble kalt både Halvorsdatter, Olsdatter og Jacobsdatter?

 

Gravlagt som "Dorthe Halvorsd Visevog 60 aar".

 

Hun gravlegges samme dag som sin mann.

 

 

 

I.    Kari Sørensdatter, (datter av Søren Nilsen og Christence Helgesdatter) f. 1768 på Nibb under Åmtvet søndre i Helgen,[14] døpt 06.11.1768 i Holla,[15] d. 1769 i Nibb under Åmtvet søndre i Helgen,[16] gravlagt 15.01.1769 i Helgen.[17] 

 

       Søren Nielsen Nibs og Christence Helgesdatters Karen.

       Faddere: Niels Tvetene, Peder Omtved, Jens Omtved, Karen Helgesdatter W, Maren Nielsdatter St. Kolstad.

      

       Gravlagt som "Karen Sørensdatter Nib 10 uger".

 

 

 

II.   Nils Sørensen, (sønn av Søren Nilsen og Christence Helgesdatter) f. 1770 på Nibb under Åmtvet søndre i Helgen,[18] døpt 21.01.1770 i Holla,[19] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[20] d. 1809 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[21] gravlagt 30.03.1809 på Eidanger kirkegård.[22] 

 

       Søren Nibs og Christence Helgesdatters Niels.

       Fadder: Christen Smed, Lars Helgen, Sivert Jacobsen, Kirsten Gierstad Mælum sogn, Synnev Nielsdatter Tveten.

      

       Konfirmert som "Nils Sørensen Solverød 16".

      

       Bosatt med foreldrene i 1801.

      

       Gravlagt som "Niels Sørensen Visevaag 38 aar".

 

 

 

III. Karen Sørensdatter, (datter av Søren Nilsen og Christence Helgesdatter) f. 1775 på Tveitanplass i Melum,[23] døpt 23.04.1775 i Solum,[24] d. 1775 på Tveitanplass i Melum,[25] gravlagt 26.08.1775 i Melum i Solum. 

 

       Et Pigebarn kaldet Karen, foreldre Søren Nielsen Tveten plads og Christence Helgesdatter.

       Faddere: Anna Tveten, Maria Svendsdatter, Christen Smed ved Uhlefos, Abraham Tveten, Tosten Svendsen.

      

       Gravlagt som "Karen Sørensdatter Tvet Pl. 4 maaneder".

 

 

 

IV. Jacob Sørensen, (sønn av Søren Nilsen og Dorthe Halvorsdatter) f. 1786 på Herøya i Eidanger,[26] døpt 09.07.1786 i Eidanger kirke,[27] d. 1786 på Herøya i Eidanger,[28] gravlagt 20.08.1786 på Eidanger kirkegård.[29] 

 

       Søren Nilsen Herøe og k. Dorte Jacobsdtr. - Jacob

       Faddere. 1. Karen Arnesdtr. Hitterød 2. Anne Anunsdtr. Lunde 3. Anun Sørensen ibid 4. Søren Christensen ibid 5. Abraham Guttormsen Huuset.

       [mora het nok Dorte Halvorsdatter]

      

       Gravlagt som "Jacob Sørens. Herøe 5 uger".

 

 

 

V.   Christense Sørensdatter, (datter av Søren Nilsen og Dorthe Halvorsdatter) f. 1787 på Solverød i Eidanger,[30] døpt 03.06.1787 i Eidanger kirke,[31] d. 1787 på Solverød i Eidanger,[32] gravlagt 21.06.1787 på Eidanger kirkegård.[33] 

 

       Søren Nilsen Solverød og k. Dorte Jacobsdtr.- Christence (Mora het nok Dorte Halvorsdatter. JO)

       Faddere: 1. Ingebor Guttormsdtr. Huuset 2. Gunil Olsdtr. Kiørholt 3. Ole Ericsen Saltboden 4. Søren Christensen Lunde Ø. 5. Nils Tengelsen Strand.

      

       Gravlagt som "Christense Sørensd. Solverød 3 uger".

 

 

 

VI. Inger Sørensdatter, (datter av Søren Nilsen og Dorthe Halvorsdatter) f. 1788 på Solverød i Eidanger,[34] døpt 27.07.1788 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke,[36] d. 1814 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[37] gravlagt 15.05.1814 på Eidanger kirkegård.[38] 

 

       Søren Nilsen Solverød og k. Dorte Jacobsdtr. - Inger

       Faddere. 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Birte Christensdtr. Lunde Ø. 3. Nils Ericsen Aas 4. Hans Jacobsen Hwalen 5. Halvor Tengelsen Strand.

      

       Bosatt med foreldrene i 1801.

      

       Konfirmert som "Inger Sørensdatter Vissevaagen 15".

 

       Hun giftet seg i 1813.

      

       Copul. 09.12.1813 i Eid.

       Ungkarl Niels Hansen Visevog og Pigen Inger Sørensdatter Visevog.

       Caut: Jakob Oxum og Niels Røra.

 

       Hun døde rett etter et svangerskap.

      

       Gravlagt som "Inger Sørensd. Visevog 26 aar".

 

      

       Gift 09.12.1813 i Eidanger,[39] med Nils Hansen, f. omkring 1785.[40]

 

 

       Barn:

 

        A.    Dorthe Oline Nilsdatter, født 22.03.1814 i Vissevåg u/Røra i Eidanger,[v],[vi],[vii] døpt 27.03.1814 i Eidanger kirke.27

              

               Niels Hansen Visevog og Inger Sørensdatter - Dorthe Oline

               Faddere: Amborg Stulen, Kirsten Oxum, Niels Røra, Erik Oxum.

              

               Hun var pike fra Vissevåg da hun giftet seg.

 

              

               Gift 02.07.1843 i Eidanger,[viii] med Gunder Christiansen, født ca 1823,25 (sønn av Christian Gundersen).

              

               Gunder:

               Han var ungkar på 20 år født i Kjose og oppholdt seg i Kjose ved vielsen.

 

 

 

VII. Dorthe Sørensdatter, (datter av Søren Nilsen og Dorthe Halvorsdatter) f. 1791 på Skjelsvik i Eidanger,[41] døpt 01.01.1792 i Eidanger kirke,[42] d. 1792 i Skjelsvik i Eidanger,[43] gravlagt 05.04.1791 på Eidanger kirkegård.[44] 

 

       Søren Nilsen Skielswiig og k. Dorte Jacobsdtr. (Mora het nok Dorte Halvorsdatter. JO) - Dorte

       Faddere: 1. Maria Abrahamsdtr. Ørestved 2. Anne Maria Engebrictsdtr. Skielswiig 3. Abraham ibid 4. Ole Sadelmager 5. Anders Løwskiø.

      

       Gravlagt som "Eid. Dorte Sørensd. Skielswiig 14 uger".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 33.

[2]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 33.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

 

 

 

 

[9]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[14]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 110.

[15]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 110.

[16]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 237.

[17]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 237.

[18]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 115.

[19]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 115.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[23]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[24]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[25]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 323.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[40]  Stipulert, Stipulert.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.[i]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[ii]  Alder ved død.

[iii]  gamlegjerpen.no.

[iv]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 232.

[v]  nevnt ved vielsen.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 757.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 223.