| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BUER |

 


 

 

 

Lars Larsen f. 1715 og Ingeborg Helgesdatter f. 1723 sin familie

 

 

 

 

Lars Larsen, f. 1715 på Båserød i Gjerpen,[1] døpt 12.05.1715 i Gjerpen kirke,[2] d. 1783 på Buer i Eidanger,[3] gravlagt 11.05.1783 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Lars Simonsen Båserød.

 

Lars Baaserøs søn Lars

Faddere: Niels Løberg, Lars Sem. Jacob Aasterøs qnde. Jacob Aasterøs qnde. Karen Toriejsdatter. Margrete Lund.

 

Lars Larsen kjøpte i 1739 skjøte på 1 hud av Buer sammen med sin bror Gunder for 50 rdl. Det var arvingene etter Ellef Jonsen Buer som solgte. 

 

Anno 21.07.1739 – Lars Aamundsen og Niels Aamundsens skiøde saavelsom Ole Larsens og Tollef Olsens til Gunder og Lars Larssønner paa 1 hud med bøxel og herlighed udj Buer for 50 rd. af 29 april sidsteliden

 

Lars stod som bruker og eier av 6 skinn i Buer i 1747. Hans bror Gunder eide resten. Hans bror Gunder overdro i 1759 sin ½ hud til Lars for 32 rdl. Buer står om selveiergods i ekstraskatten av 1762. Lars Buer stod da som eier og bruker. Sønnene Simen og Lars blir også nevnt.

 

Anno 25.01.1759 - Gunder Larsens til sin broder Lars Larsen paa ½ hud i Buer for 32 rd.

 

Trolovet i Gjerpen 7. Mart 1743

Lars Larssøn Baaserø og Ingeborg Helgesdatter "Buer Bjørkedal". 

Caut: Anders Sem - Guner Grinj

 

De giftet seg i Gjerpen 29. mars 1743. Lars kom fra Båserød og Ingeborg kom fra Buer i Bjørkedalen.

 

Amund Larsen overdro i 1747 sin odel i Buer til Lars:

Anno 13.11.1747 – Amund Larsen Lundes overdragelse paa sin odel og løsningsret til Buer i Eidanger for 20 rd. til Lars Larsen Buer. (dat. 06.10.1747)

 

Matrikulen 1747:

Buer

Eiere: oppsitteren Lars og hans broder

Oppsitter: Lars

 

Buer 1762:

Gaardsnavn: Buer

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lars Buer og kone

Barn 12 aar: Simen og Lars Larsen

 

Matrikulen 1774:

Buer

Eiere: oppsitteren

Oppsitter: Lars

 

Han nevnes hos sønnen Helge på Buer i 1782:

Buuer, Helge, Fader og 2 søstre

 

Gravlagt i 1783 som "Lars Lars. Buer 62 aar".

 

 

Gift 29.03.1743 i Gjerpen kirke,[5] med Ingeborg Helgesdatter, f. 1723 på Høgset i Gjerpen,[6] (datter av Helge Nilsen og Marlene Larsdatter), døpt 15.09.1723 i Gjerpen kirke,[7] d. 1793 på Buer i Eidanger,[8] gravlagt 22.12.1793 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Ingeborg:

Faddere: Jacob Meen. Anders ra?msaas, Halvor Svinholt. Lars Højsæts qde. en Pige af Edanger.

 

Hun kom fra Buer i Eidanger da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Ingebor Helgesd. Buer 69 aar".

 

 

 

I.    Maren Larsdatter, f. 1744 på Buer i Eidanger,[10] døpt 12.01.1744 i Eidanger kirke.[11]

      

       Lars Baaserød fra Buer i Eidanger og Ingeborg Høljesdatters Maren                                        

       Faddere: baaren af Ole Slekkerøds kone Elen Erichsdatter, Anne Pedersdatter Baaserød fra Gierpen Sougn, Erich Syndre Lunde, Halvor Olsen Nordal.

      

       Det kan være hun som er bosatt på Prestegården i Eidanger i 1762:

       Piiger over 12 aar: Mette Alsing, Maren Jensdatter, Mari Larsdatter.

 

 

II.   Simon Larsen, f. 1745 på Buer i Eidanger,[12] døpt 07.06.1745 i Eidanger kirke,[13] d. 20.10.1822 på Bjønnes i Hedrum,[14],[15] gravlagt 27.10.1822 i Hedrum.[16]

      

       Lars Buer og Ingeborg Holgersdatters søn Simon                                                          

       Faddere: baaren af Stoe Ødegaardens kone, Anne Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Niels Nielsen paa Bratsberg Kleven, Gunder Larsen Bosherød.

 

      

       (1) Gift 04.07.1766 i Eidanger kirke,[17] med Berte Hansdatter, f. 1735 på Sanni i Gjerpen,[18] (datter av Hans Andersen og Maren Torkildsdatter), døpt 15.05.1753 i Gjerpen kirke,[19] d. 1806 på Bjønnes i Hedrum,[20] gravlagt 10.08.1806 i Hedrum.[21]

      

 

       (2) Gift 09.11.1806 i Brunlanes,[22] med[23] Ragnhild Torgrimsdatter, f. 1778 på Omslands ejet i Kjose,[24] (datter av Torgrim Jonsen og Live Jansdatter), dåp 17.05.1778 i Kjose kirke i Brunlanes,[25] d. 1860 på Bjønnes i Hedrum.[26]

 

       Se Buer denne gården

      

 

      

III. Anne Larsdatter, f. 1747 på Buer i Eidanger,[27] døpt 10.12.1747 i Eidanger kirke,[28] d. 1748 på Buer i Eidanger,[29] gravlagt 04.08.1748 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Lars Buer og Ingeborg Helgesdatters datter Anne                                                         

       Faddere: baaren af Stoe Ødegaardens kone Birthe Ingebretsdatter, Kirsten Amundsd. S. Lunde, mandfaddere: Knud Larsen Baasherøe i Gierpen Sougn, Amund Stoesen Ødegaarden.

      

       Gravlagt som "Laers Buers liden datter Anne ½ aar".

 

 

 

IV. Lars Larsen, f. 1749 på Buer i Eidanger,[31] døpt 31.07.1749 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[33] død 30.05.1831 på Skrapeklev i Eidanger, gravlagt 07.06.1831 på Eidanger kirkegård.[i] .

      

       Lars Buer og Ingeborg Helgesdatters søn Lars                                                   

       Faddere: baaren af Gunder Baasserøds kone Anne i Gierpen Sougn, Malene Iversdatter Kaasen, mandfaddere: Niels Kaasen, Joen Lillegaarden.

      

       Han konfirmeres i Eidanger i 1765 som "Lars Larson fra Buer" 17 aar gammel.

      

 

       Gift 04.11.1773 i Eidanger kirke,[34] med Ellen Olsdatter, f. 1746 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[35] (datter av Ole Larsen og Elen Eriksdatter), døpt 29.09.1746 i Eidanger kirke,[36] d. 1818 på Skrapeklev i Eidanger, død 03.10.1818 på Skrapeklev i Eidanger, gravlagt 11.10.1818 på Eidanger kirkegård.19

      

       Se Buer denne gården

 

      

 

V.   Christen Larsen, f. 1751 på Buer i Eidanger,[37] døpt 21.03.1751 i Eidanger kirke.[38]

      

       Lars Buers ægte søn N. Christen                                    

       Faddere: baaren af Ole Smekkerøds kone Elen Eriksdatter, Karen Stoesdatter Ødegaarden, mandfaddere: Ole Flochstad, Gunder Lie i Gierpen Sougn.

 

 

 

VI. Maren Larsdatter, f. ca 1752,[39] d. 1755 på Buer i Eidanger,[40] gravlagt 09.11.1755 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Gravlagt som "Lars Buers barn Maren 3 aar". Dette kan jo være Maren født i 1744 og at alderen er skrevet galt?

 

 

 

VII. Helge Larsen, f. 1755 på Buer i Eidanger,[42],[43] døpt 14.12.1755 i Eidanger kirke,[44] d. 1758 på Buer i Eidanger,[45] gravlagt 03.12.1758 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Lars Buers drb. navnl. Helje                                                       

       Faddere: baaren af Christen syndre Lundes kone, Ingeborg Erichsdatter Lunde, mandfaddere: Amun Ødegaarden, Halvor Nordal, Niels Gusfred.

      

       Gravlagts som "Lars Buers søn Helje 3 aar".

 

 

 

VIII. Anne Maria Larsdatter, f. 1758 på Buer i Eidanger,[47] døpt 16.07.1758 i Eidanger kirke,[48] d. 1758 på Buer i Eidanger,[49] gravlagt 10.12.1758 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Lars Buers barn navnl. Anne Maria                                            

       Faddere: baaren af Christen Erichsen Lundes kone, Zidsel Christensdatter Qvæstad, mandfaddere: Erich syndre Lunde, Christen ibid, Ingebreth Stoesen.

      

       Gravlagt som "Lars Buers barn Anne Maria ½ aar".

 

 

 

IX. Maria Larsdatter, f. 1760 på Buer i Eidanger,[51],[52],[53] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[54] d. 1826 på Bjønnes i Hedrum.[55]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. februar 1760 finnes blant introduserte kvinner "Lars Buers kone " etter å ha fått et barn.

      

       Det er nok hun konfirmeres i Eidanger 4. oktober 1778 som "Maria Larsdatter Buer" 16 aar, samme dag som "Helge Larson Buer" 17 aar. Dette var trolig hennes bror. (Aldrene her er ikke pålitelige.)

      

       Hun gifter seg i 1786 også som bosatt på Buer:

      

       Trol. 12/9-1786 i Eid. Copul. 18/10-1786.

       Soldat og uk. Ole Sørens. Biønnæs af Qvælle Sogn og P. Maria Larsd. Buer.

       Caut: Michel Iwers. Sættre og Ole Lars. Huustoft

      

       Broren Helge Larsen Buer fadder for dåp av barn på Bjønnes.

      

       Han kom fra Bjønnes og ble bruker der fra ca 1785 til han døde der i 1829.

      

       Bosatt på Bjønnes under folketellingen i 1801. De bodde der med 5 barn. I 1801 bodde også Oles stemor Margrete Larsdatter på Bjønnes.

      

       I 1801-tellingen var familien bosatt på Bjønnes:

       Ole Sørenssen       Huusbond                          44  Bege i 1te ægteskab  Bonde og gaardbeboer

       Maria Larsdtr      Hans kone                          38  Bege i 1te ægteskab

       Lars Olssen          Deres børen                         3

       Magrete Olsdtr    Deres børen                        12

       Ingebor Olsdtr     Deres børen                        10

       Gunil Olsdtr         Deres børen                         8

       Sibila Olsdtr        Deres børen                          5

       Magrete Olsdtr    Huusbondens sted moder  68  Enke efter 1te ægteskab  Ophold af gaarden.

      

      

       Gift 18.10.1786 i Eidanger kirke,[56] med Ole Sørensen, f. 1758 på Bjønnes i Hedrum,[57] (sønn av Søren Andersen og Gunhild Larsdatter), døpt 23.07.1758 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[58] d. 1829 på Bjønnes i Hedrum.[59]

      

       Ole:

       Faddere: Barbara Biønnes, Gunild Andersd., Hans Sigurdsen ibid, Anders Huestofft, Simon Qvelsvig.

      

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 19 (1823-1831) side 318b

       Skifte etter Ole Sørensens Bjønnes afdøde hustrue Maria Larsdatter.

       Begynt 12.febr., avslutter 27. Dec. 1827.

       - Enkemanden Ole Sørensen og barna:

       1. Sønnen Lars Olsen.

       2. Sønnen Søren Olsen.

       3. Datteren Margrethe Olsdatter g.m. Ole Isaachsen Rognlia.

       4. Datteren Ingeborg Olsdatter g.m. Even Rusmussen Dreng i Tjølling.

       5. Datteren Gunhild Olsdatter g.m. Jacob Jørgensen Krogen i Tiose.

       6. Datteren Sybille Olsdatter.

       Verge for de umyndige faren Ole Sørensen.

       Til arv: 13 Spd. 50.

 

       Se Bjønnes i Hedrum

 

 

 

X.   Helge Larsen, f. 1763 på Buer i Eidanger,[60],[61] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[62] d. 1845 på Haukeråsen i Gjerpen,[63] gravlagt 13.11.1845 på Eidanger kirkegård.[64]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 25. mars 1763 finnes blant introduserte kvinner "Lars Buers kone" etter å ha fått et barn.

      

       Han konfirmeres i Eidanger i 1778 som "Helge Larson Buer 17 aar”.

 

      

       Gift 08.10.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[65],[66] med[67] Live Thorstensdatter, f. 1774 på Jusureid i Kviteseid,[ii], 2 (datter av Torsten Haagensen og Jøran Asbjørnsdatter), konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,[68] d. 1852 på Haukeråsen i Gjerpen,[69] gravlagt 04.05.1852 på Gjerpen kirkegård.[70]

 

       Se Buer denne gården

      

      

      

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 88.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 108.

[14]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 890.

[15]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), skannet av digitalarkivet, side 213.

[16]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), skannet av digitalarkivet, side 213.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 890.

[21]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 413.

[22]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 412.

[23]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[24]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 115.

[25]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 115.

[26]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 127.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 140.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[34]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 119.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 119.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 152.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 152.

[39]  Alder ved død.

[40]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[41]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 180.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 180.

[45]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[46]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[49]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[50]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[51]  Alder ved død.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  avskrift av introduserte gjort av Jørn Olsen.

[53]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[55]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 891.

[56]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[57]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

 

 

[60]  Alder ved konfirmasjonen.

[61]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[63]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[64]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[65]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[66]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 204-205.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[69]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[70]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".[i]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[ii]  Alder ved død.