| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKRAPEKLEV |   


 

 

Stian Hansen f. 1746 og Annichen Andersdatter f. 1752 sin familie

 

 

 

 

Stian Hansen, f. 1746 på Hamøya i Drangedal,[1] døpt 13.03.1746 i Drangedal kirke,1 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[2] d. 1813 på Skrapeklev i Eidanger,[3] gravlagt 07.11.1813 på Eidanger kirkegård.3 

Han var sønn av Hans Knudsen Drangedal/Skrapeklev.

 

Han ble konfirmert i Eidanger i 1765 som "Stian Hansen fra Schrabeklew 18 aar".

 

I skifte etter broren Ole på Skrapeklev i Eidanger i 1773 stod han som "Stian Hansen 26 aar".

 

Han giftet seg i 1775.

 

Trol. 9/3-1775 i Eid. Copul. hiemme i Huuset (samme dag).

Uk. og Soldat, Stian Hans. Schrabeklev og P. Anniken Andersd. Muule.

Caut: Lars Levors. og Peder Ingwoldsøn.

 

Han overtok bygselen på Skrapeklev i 1776 etter sin stefar Tor Larsen:

Anno 24. may 1774 – Hr. Laugmand Jonas Gregers under 21. may 1774 udgivne fæstebrev paa Grd. Skrabeklev her i Eidanger, skuldende 3’de huuder til Stian Hansen med den sidstes paategnende Revers.

 

I matrikulen av 1774 var Stian oppsitter på Skrapklev. Lagstolen i Skien stod som eier av gården 3 huder.

 

Han ble nevnt på Skarbeklev i 1782:

Schrabekløw, Stian, 1 kone, 3 barn, 1 tjenestefolk

 

I 1791 ble det anlagt justissak mot Stian Hansen for overfall på Ole Olsen Flåtten:

Anno 27. aug. 1791 – Justissag: Stian Hansen Skrabeklev overfald paa Ole Olsen Flaaten

 

Han fikk i 1801 kongelig skjøte på Skrapeklev for 600 riksdaler. I 1805 skjøtet han gården over på en svigersønn Ole Larsen:

Anno 17. jan. 1801 – Ligledes en paategning paa Stian Hansen Skrabeklevs Obl. til Hr. Mayst’ Kongen stor 600 rd. Dat. 24’de thingl. 25. nov. hvilke ligsom ovenanført…osv

Anno 15. jan. 1802 – Hans Mayst. Kongens skiøde til Stian Hansen paa grd. Skrabeklev Mat. 50 paategning af skyld 3 huder solgt for 600 rd. (datert 19. aug. 1801)

 

Bosatt på Skrabeklev i 1801:

Stian                 Hansen             Husbonde        55        Begges 1ste ægteskab Gaardbruger

Aniken             Andersdtr         Kone                49       Begges 1ste ægteskab

Hans                Stiansen            Deres børn      26        Ugift   

Ole                   Stiansen           Deres børn      20                  

Anne Susanne  Stiansdtr          Deres børn      19                  

Kirsten             Stiansdtr          Deres børn      16       

 

Han stod i 1804 som en av selgerne av en del av gården Mule:
Anno 17.01.1805- Anders Olsen Wolds enke, Marthe Jensdatter, og Stian Hansens skiøde til Johannes Andersen paa 1 hud og 10 skind i Grd. Muhle for 499 sp. 33 ¾ s.(dat. 01.09.1804)

 

Gravlagt som "Stian Hansen Skrabbeklev 69 aar".   

 

 

 

Gift 09.03.1775 i Eidanger kirke,[4] med Annichen Andersdatter, f. 1752 på Vold i Solum,[5] (datter av Anders Olsen og Kirsten Larsdatter), døpt 23.02.1751 i Solum,5 konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[6] d. 1807 på Skrapeklev i Eidanger,[7] gravlagt 02.06.1807 på Eidanger kirke.7 

 

Annichen:

Anders Olsøns og Kisten Larsdatters barn Annichen.

Faddere: Jan Andersøn Klevene, Thomas Bolvig, Abraham Aaselsøn, Giertrud Larsdatter Grøtevig, Anne Thorsdatter Bolvig.

 

Konfirmert som "Annichen Andersdatter Mule 17".

 

Hun nevnes i skifte etter faren i 1798 "Annichen Andersdatter, g.m. Stian Olsen Skrabekleven".

 

Gravlagt som "Annichen Andersd. Skrabeklev 56 aar".

 

 

 

I.    Hans Stiansen, f. 1775 på Skrapeklev i Eidanger,[8] døpt 12.06.1775 i Eidanger kirke,8 konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[9] d. 1810 på Skrapeklev i Eidanger,[10] gravlagt 19.10.1810 på Eidanger kirkegård.10 

 

       Stian Hansen Skrabeklew og k. Anniken Andersdtr. - Hans

       Faddere: 1. Ingeborre Kiøstolsdtr. Schielswiig 2. Karen Andersdtr. Hogholt 3. Lensmanden Anders Mule 4. Ole Hansen Ørestved 5. Peder Tolvsen Klevstrand.

      

       Konfirmert som "Hans Stiansen Skrabeklew 17".

 

       Han giftet seg i 1803.

      

       Bamble viet 30.06.1803:

       Ungkarl Hans Stiansen Skrabbeklev af Ejdanger

       med enken Anne Sophie Nielsdatter i Stathellet.

 

       Gravlagt som "Hans Stiansen Skrabbeklev druknet 40 aar".

      

      

       Gift 30.06.1803 i Bamble kirke,[11] med Anne Sophie Nilsdatter, født 1767 på Fjellestad i Bamble (datter av Nils Larsen og Maria Eriksdatter), døpt 25.01.1767 i Bamble,[12] død 23.03.1823 i Langesund i Bamble, gravlagt 30.03.1823 i Bamble.[13]

      

       Anne:

       Niels Larsen Fillestad og Maria Erichsdatters barn kaldet Anne Sophia.

       Faddere: Gunder Rugtveds kone Ingebor Michelsdatter, Kirstie Jørgensdatter Giømble, Niels Hansen Egh, Ole Michelsen ibid, Arne Hansen Stathelle.

      

       Hun var enke etter Niels Svendsen f. ca 1752 d. 1799 på Fjellestad i Bamble.

 

       Hun bodde i 1801 på Fjellestad i Bamble. Anne Sophie Nielsdatter 34 aar gammel ble her ført hos Erik Nielsen som hans søster og enke etter første ekteskap.

      

       Gravlagt som "Enken Anne Sophie Nilsdatter fra Bamble sogn 55 aar".

 

 

      

II.   Ole Stiansen, f. 1777 på Skrapeklev i Eidanger,[14] døpt 21.09.1777 i Eidanger kirke,12 konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke,[15] d. 1813 på Skrapeklev i Eidanger,[16] gravlagt 10.06.1813 på Eidanger kirkegård.14 

 

       Stian Hansen Skrabeklew og k. Annichen Andersdtr. - Ole

       Faddere: 1. Karen Andersdtr. Hogholt 2. Karen Toresdtr. Tweten 3. Christen Jørgensen Hogholt 4. Abraham Aasolsen Hwalen 5. Ole Andersen Muule.

      

       Konfirmert som "Ole Stiansen Schabeklev 21".

      

       Gravlagt som "Ola Stiansen Skrabbeklev 36 aar".

 

 

 

III. Anne Stiansdatter, f. 1780 på Skrapeklev i Eidanger,[17] døpt 23.02.1780 i Eidanger kirke,15 d. 1780 på Skrapeklev i Eidanger,[18] gravlagt 23.03.1780 på Eidanger kirkegård.16 

 

       Stian Hansen Skrabeklew og k. Anniken Andersdtr. - Anne

       Faddere: 1. Aase Andersdtr. Hogholt 2. Karen Toresdtr. Tweten 3. Ingebricht Isachsen Werswiig 4. Gunder Halvorsen Gunneklew 5. Ole Andersen Muule.

      

       Gravlagt som "Anne Stiansd. Skrabeklew 4 uger".

      

      

 

IV. Jens Stiansen, f. 1781 på Skrapeklev i Eidanger,[19] døpt 24.02.1781 i Eidanger kirke,17 d. 1781 på Skrapeklev i Eidanger,16 gravlagt 16.04.1781 på Eidanger kirkegård.16 

 

       Stian Hansen Schrabeklw og k. Annichen Andersdtr. - Jens

       Faddere: 1. Maren Jensdtr. Hwals Rødningen 2. Aase Tolfsdtr. Klewstrand 3. Anders Olsen Muule 4. Peder Tolfsen Klewstrand 5. Hans Hansen Herøe.

      

       Gravlagt som "Jens Stians. Skrabeklew 7 uger".

      

 

 

V.   Anne Susanne Stiansdatter, f. 1782 på Skrapeklev i Eidanger,[20] døpt 28.04.1782 i Eidanger kirke,18 konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke,13 d. 1818.[21] 

 

       Stian Hansen Skrabeklew og k. Anniken Andersdtr. - Anne Susanne

       Faddere: 1. Kari Andsdtr. Hogholt 2. Kari Toresdtr. Muule 3. Peder Tolfsen Klewstrand 4. Hans Hansen Herøe 5. Anders Olsen Muule.

      

       Konfirmert som "Anna Susanna Stiansdatter Schrabeklev 16".

 

      

       Gift 18.10.1804 i Eidanger kirke,[22] med Ole Larsen, f. 1778 på Buer i Eidanger,[23] (sønn av Lars Larsen og Ellen Olsdatter), døpt 20.09.1778 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,9 d. 1831.19 

 

       Se Skrapeklev

 

 

      

VI. Kirsten Stiansdatter, f. 1784 på Skrapeklev i Eidanger,[25] døpt 26.12.1784 i Eidanger kirke,23 konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke,[26] d. 1805 på Skrapeklev i Eidanger,[27] gravlagt 21.08.1805 på Eidanger kirkegård.25 

 

       Stian Hansen Skrabeklew og Anniken Andersdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Marte Jensdtr. Ørestved 2. Sidsel Andersdtr. Hogholt 3. Anders Olsen Muule 4. Michel Erlandsen 5. Giest Olsen Muule.

      

       Konfirmert som "Kisti Stiansdatter Skrabeklev 18".

      

       Gravlagt som "Kirsten Stiansd. Skrabeklev 21 aar".

      

 

 

VII. Knud Stiansen, f. 1788 på Skrapeklev i Eidanger,[28] døpt 13.07.1788 i Eidanger kirke,26 d. 1790 på Skrapeklev i Eidanger,[29] gravlagt 07.03.1790 på Eidanger kirkegård.27 

 

       Stian Hansen Skrabeklew og k. Anniken Andersdtr. - Knud

       Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Maren Halvorsdtr. Tweten 3. Michel Erlandsen Skielswiig 4. Halvor Hogholt 5. Niels Jensen fra Porsgrund.

      

       Gravlagt som "Knud Stians. Skrabeklew 1 aar 26 uger".

 

 

 

VIII. Anders Stiansen, f. 1790 på Skrapeklev i Eidanger,[30] døpt 17.10.1790 i Eidanger kirke.28 

 

       Stian Hansen Skrabeklew og k. Anniken Andersdtr. - Anders

       Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Mari Olsdtr. Ørestved 3. Jens Tangen 4. Halvor Hogholt 5. Hans Olsen Gaasegrund.

      

       Han ble ikke nevnt hos foreldrene i 1801.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 110.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 104.

[6]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[11]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 476.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 342-343.

[13]  Solumslekt, Solumslekt.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 319.

[22]  Eidanger, Viede 1800 til 1814  Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.