| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

SØNDRE AAS |      


 

 

 

 

Ole Tengelsen f. ca 1696 og Ingeborg Jonsdatter f. ca 1696 sin familie

 

 

 

Ole Tengelsen, f. ca 1696,[1] d. 1750 på Ås i Eidanger,[2] gravlagt 01.07.1750 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Tengel Skorstøl og Karen Kittilsdatter fra Skorstøl i Gjerstad.

 

Ole var 5 år i 1701 bodde med moren og stefaren på gården Skorstøl i Gjerstad.

 

Han kjøpte gården Skorstøl rett etter skifte etter moren i 1723 sammen med broren Tore. De kjøpte en halvpart hver.

 

En finner han nevnt i Gjestad bygdesoge hefte 3 side 404. Det er imidlertid mer utfyllende opplysninger i hefte 9 side 1322.

 

Ole fikk skjøte på Ås i Eidanger av Peder Jomfruland i 1745 for 200 rdl.:

Anno 08.11.1745 – Peder Jomfrulands skiøde til Ole Tengeøsen paa Søndre Aas, 4 huder med boxel og herlighed for 200 rd.

Anno 28.07.1746 – Ole Tengelsens pantebref til Peder Jomfruland stor 99 rd. imod Forsikring udj 4 huder i S. Aas af 6. nov. 1745

Anno 13.11.1747 – Ole Tengelsens obl. til Erich Erichsen Eg for 99 rd. imod pant i Grd. Aas i Eidanger – 4 huder dat- 9. nobr.

 

Matrikulen 1747

Søndre Aas – Eier og bruker Ole

 

Gravlegges som "Ole Tengelsøn Aas 54 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side, 403b      

25.7.1750 Ås, søndre i Eidanger

       Ole Tengelsen død e. Ingeborg Jonsdtr.

       Barn:

       1.   Tengel Olsen, myndig.

       2.   Jon Olsen, 18 år.

       3.   Karen Olsdtr. g.m. Pouel Traaholt.

       4.    Margrethe Olsdtr. ugift.

Brutto 262-2-10.

Netto: 4-2-0.

Jordgods: i Søndre Ås 4 huder m.b. iflg. skjøte dat. 6.11.1745, takst 210 rd.

 

 

Gift 03.07.1718 i Søndeled kirke,[4] med2 Ingeborg Jonsdatter, f. ca 1696,1 d. 1766 på Tråholt i Eidanger,[5] gravlagt 28.12.1766 på Eidanger kirkegård.5

 

Ingeborg:

Hun bodde på Tråholt i 1762:

uformuende Ole Asses Enke paa Traaholt, een fattig enke,

 

Hun døde bosatt hos datteren Karen på Tråholt og gravlegges som "Ingebor Jonsd. Traaholt 70 aar".

 

 

 

I.    Karen Olsdatter, f. ca 1720,1 d. 1784 på Tråholt i Eidanger,[6] gravlagt 25.07.1784 på Eidanger kirkegård.[7]

      

       Hun var gift med Paul Tråholt under skifte etter faren på Ås i 1750. Hun forlovet seg med enkemannen Hans Hansen Tråholt i 1748 Han døde rette etter dette og giftet seg senere samme året med Paul Gulbrandsen fra Oksum.

      

      

       Forlovet med Hans Hansen, f. ca 1711,[8] (sønn av Hans Amundsen og Anne Paulsdatter), d. 1748 på Tråholt i Eidanger,6 gravlagt 05.06.1748 på Eidanger kirkegård.3

      

       Se Tråholt

 

      

       Gift 30.12.1748 i Eidanger kirke,[9] med Paul Gulbrandsen, f. 1721 på Oksum i Eidanger,[10] (sønn av Gulbrand Paulsen og Karen Sørensdatter), døpt 23.11.1721 i Eidanger kirke,10 d. 1794 på Tråholt i Eidanger,[11] gravlagt 28.03.1794 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Tråholt

 

 

      

II.   Tengel Olsen, f. 1720 på Skorstøl i Gjerstad,[12] døpt 14.08.1720 i Gjerstad,12 d. 1778 på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger,[13] gravlagt 14.08.1778 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Han var myndig under skifte etter faren på Ås i 1750.

      

      

       Gift 12.10.1752 i Eidanger kirke,9 med Maria Halvorsdatter, f. 1729 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[15] (datter av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter), døpt 29.09.1729 i Eidanger kirke,[16] d. 1809 på Stranden u/Ås i Eidanger,[17] gravlagt 31.03.1809 på Eidanger kirkegård.17

      

       Se Stranden u/Nordre Ås

 

 

      

III. Margrethe Olsdatter, f. 1728 på Skorstøl i Gjerstad,[18] døpt 08.02.1728 i Søndeled kirke,19 d. 1759 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,3 gravlagt 31.04.1759 på Eidanger kirkegård.3

      

       Hun var ugift under skifte etter faren på Ås i 1750.

      

       Børger og Margrethe brukte hennes bror "Tengel Aas" som fadder.

 

      

       Gift 18.08.1757 i Eidanger kirke,9 med Børger Jacobsen, f. 1732 på Nedre Lunde i Eidanger,[19] (sønn av Jacob Nilsen og Amborg Anundsdatter), døpt 14.02.1732 i Eidanger kirke,[20] d. 1801 i Brevik, gravlagt 06.05.1801 på Brevik kirkegård.[21]

      

       Se Saltboden u/Nordre Grava

 

 

      

IV. Jon Olsen, f. 1730 på Skorstøl i Gjerstad,[22],[23] døpt 27.06.1730 i Søndeled kirke,24 d. 1786 i Brevik, gravlagt 25.01.1786 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Han er 18 år under skifte etter faren på Ås i 1750.

 

       Han giftet seg i 1759.

      

       Trol. 6/6-1759 i Eid. Copul. 26/7-1759.

       Soldat, Joen Olsen Aas og Pigen Kisti Giertsd.

       Havde Officer Sæddel.

       Caut: Torjus Aas og Hans Joensen Aas.

      

       De døpte et barn på Ås, og nevnes siden som bosatt i Brevik

      

       Brevik 1762:

       Nr 123 (123 på nytt. JO)

       Mand og hustru: Jacob Leerstang og kone

       Huusfolk: Joen Olsen Aas og kone

 

       Gravlagt som "Jon Olson 55 aar 26 uger".

      

       1786 10/3  Protokoll 11 fol. 116b

       Jon Olsen +       g. Kirsti Jensdtr.

       Brevik

                   Barn:

                   1.  Gjert Jonsen, 21 år

                   2.  Ole Jonsen, 13 år

                   Formynder:

                   Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen i Eidanger

       Gjeld til Cornelius H: 40 rdl.

       Hus: takst: 40 rdl.

       Inntekt: 43 - 3 - 18

       Utgift: 47 - 2 - 8

      

 

       Brevik "sæteret ved Brevig" 10.3.1786 Sk.pr. 11, Fol. 116B

       Jon Olsen død, g. Kirsti Jensdtr.

       Barn:

       1. Gjert Jonsen 21 år.

       2. Ole Jonsen 13 år.

       Laugverge for enken: Ole Tengelsen Hitterød.

       Formynder: Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen - Eidanger. Gjeld til Cornelius H.: 40 rdl.

       Hus takst: 40 rdl.

       Inntekt: 43-3-18. Utgift: 47-2-8.

 

      

       Gift 26.07.1759 i Eidanger kirke,2,9 med Kirsti Gjertsdatter, f. ca 1737,1 (datter av Gjert Olsen og Helga Villumsdatter), d. 1797 i Brevik, gravlagt 29.05.1797 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Kirsti:

       Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen ble brukt som formynder ved skifte etter hennes mann i 1786.

      

       Hun som gifter seg igjen i 1790.

      

       Gravlagt som "Kirsten Giertsd. - Gunder Gundersons kone 60 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

V.   Tor Olsen, f. 1739 på Skorstøl i Gjerstad,[26] døpt 27.03.1739 i Søndeled kirke,27 d. 1748 på Ås i Eidanger,3 gravlagt 06.10.1748 på Eidanger kirkegård.3

      

       Gravlegges som "Ole Aarses søn Thor 8 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 233.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 2.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[12]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 7.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 240.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 245.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[18]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 33.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[22]  Skifte etter faren.

[23]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 42.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[26]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 77.