| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

Gulbrand Paulsen f. ca 1685 og Karen Sørensdatter f. ca 1689 sin familie

 

 

 

Gulbrand Paulsen, f. ca 1685 på Oksum i Eidanger,[1] d. 1739 på Oksum i Eidanger,[2] gravlagt 14.06.1739 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Paul Gulbrandsen Oksum.

 

Han var bruker på en halvdel av Oksum og døde der i 1739, 56 år gammel. Finner dem ikke gift i Eidanger.

 

Oksum i 1725:

Skylder 4 Huder, udreeder En Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Guldbrand Povelsøn 2 Huder, Rollef Gundersøn 2 Huder.

Guldbrand Povelsøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Sørensdatter gl. 36 aar, 2de Sønner Povel Guldbrandsøn gl. 5 aar, Ole Guldbrandsøn gl. 1 ½ aar. En datter Sara Guldbrandsdatter gl. 7 aar. Har sin Fader hos sig Povel Guldbrandsøn gl. 80 aar.

Rollef Gundersøn gl. 40 aar, iche har tient Kongen, menes tiener nu for Land Dragoner, er gift med Maren Sørensdatter gl. 48 aar, 2de Sønner Søren Rollefsen gl. 10 aar, Gunder Rollefsen gl. 8 aar, En datter Sidtsel Rollefsdatter gl. ½ aar. Har sin Moder hos sig Marte Iversdatter gl. 68 aar, En Vanfør Giente Anne Gundersdatter gl. 28 aar.

Til gaarden er lidt Skov af furu og gran til smaa Bielcher og andet smaalast, hellers ingen anden Herlighed til gaarden.

 

Han gravlegges som "Guldbrand Povelsøn Oxum 56 aar".

 

 

Han giftet seg med[4] Karen Sørensdatter, f. ca 1689,[5] d. 1742 på Oksum i Eidanger,[6] gravlagt 17.03.1742 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Karen:

Nils Sørensen Rørarød var en av fadderne de brukte. En bror?

 

Hun gravlegges som "Guldbrand Povelsøn Oxum 56 aar".

 

 

 

I.    Sara Gulbrandsdatter, f. 1719 på Oksum i Eidanger,[8] døpt 23.05.1719 i Eidanger kirke.[9]

      

       Guldbrand Povelsen og Karen Sørensdatter Oxum, hjemmedøbt - Sara

       Faddere: baaren af Mademois. Karen Lind, assist: Maren Oxsum, Martha Lillegaarden, mandfaddere: Hans Ellefsen, Lars Olsen Øvæstad.

 

 

 

II.   Paul Gulbrandsen, f. 1721 på Oksum i Eidanger,[10] døpt 23.11.1721 i Eidanger kirke,[11] d. 1794 på Tråholt i Eidanger,[12] gravlagt 28.03.1794 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Guldbrand Povellsen Oxhum og Karen Søfrensdatter - Povell

       Faddere: baaren af Anna Povelsdatter Traaholt, Christense Halfvorsdatter Røra, Kirsten Hansdatter Berg, mandfaddere: Niels Søfrensen Rørarøe, Søfren Christensen Berg.

      

      

       Gift 30.12.1748 i Eidanger kirke,[14] med Karen Olsdatter, f. ca 1720,[15] (datter av Ole Tengelsen og Ingeborg Jonsdatter), d. 1784 på Tråholt i Eidanger,[16] gravlagt 25.07.1784 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Se Tråholt

 

 

      

III. Ole Gulbrandsen, f. 1724 på Oksum i Eidanger,[18] døpt 30.04.1724 i Eidanger kirke,[19] d. 1765 på Slevolden i Eidanger,[20] gravlagt 10.11.1765 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Gulbrand Povelsen Oxsom og Karen Søfrensdatter - Ole

       Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Johanne Knudtsdatter Traaholt, Hans Ellefsen Lillegaarden, Hans Amundsen Traaholt, Christopher Halfvorsen.

 

      

       Gift 16.11.1752 i Eidanger kirke,[22] med Gunhild Nilsdatter, f. 1724 på Slevolden i Eidanger,[23] (datter av Nils Torkildsen og Anne Rejersdatter), døpt 29.11.1724 i Eidanger kirke,[24] d. 1790 på Slevolden i Eidanger,[25] gravlagt 08.12.1790 i Eidanger kirke.[26]

      

       Se Slevolden

 

      

 

IV. Marthe Guldbrandsdatter, f. 1727 på Oksum i Eidanger,[27] døpt 12.03.1727 i Eidanger kirke,[28] d. 1805 på Skjelbukten u/Nordre Ås i Eidanger,[29],[30] gravlagt 27.10.1805 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Guldbrand Povelsen Oxsum og Karen Søfrensdatter - Martha

       Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Johanne Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Rollef Gundersøn Oxsum, Peder Harralsen Stuelen.

      

      

       Gift 1763,[32] med[33] Jacob Bentsen, f. 1738 på Nordre Ås i Eidanger,[34] (sønn av Bent Knudsen og Ingeborg Skajesdatter), døpt 26.05.1738 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[36] d. 1809 på Skjelbukten u/Nordre Ås i Eidanger,[37] gravlagt 16.05.1809 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Se Nordre Ås

 

 

 

V.   Ragnhild Guldbrandsdatter, f. 1730 på Oksum i Eidanger,[39] døpt 17.09.1730 i Eidanger kirke.[40]

      

       Guldbrand Povelsen Oxsum og Karj Søfrensdatter - Ragnill

       Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Inger Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Rollef Gundersøn Oxsom, Hans Hansen Thraaholt.

      

       Hun nevnes hos Lars Bowmann i 1762:

       Piiger over 12 aar: Ragnil Gulbrandsdatter

 

       Hun giftet seg i 1769.

      

       Trol. 10/5-1769. Copul. 9/9-1769.

       Corporal og Enchemand Jacob Rasmus. Lund af Porsgrund og P. Ragnil Gulbrandsd.

       Caut: paul Gulbrands. Traaholt og Søren Rollougs. af Porsgrund.

 

      

       Gift 09.09.1769 i Eidanger kirke,[41] med Jacob Rasmussen Lund, f. ca 1730,[42] d. ca 1790 på Osebakken i Østre Porsgrunn.

      

       Jacob:

       Han var Corporal og enkemann da han giftet seg med Ragnild i 1769. 

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 466a

       Skifte 3. Juni 1790 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 14. Juni 1790.

       Jacob Rasmusen, død - enke Ragnild Gulbrandsdatter.

       Barn i 1. ekteskab med Dorthe Larsdatter:

       1. Anne Catharine Jacobsdatter, g.m. Ole Olsen i Schien.

       Barn i 2. ekteskab:

       2. Dorthe Jacobsdatter, 19 aar.

       Halvor Hansen Søelie laugverge for enken Ragnild Gulbrandsdatter, og formynder for den umyndige datter.

       Lite løsøre i boet

       Innestående i boet til datteren Anne Catharine Jacobsdatter for hennes morarv, estimert til 6 rdlr.

       Enken fikk beholde Løsøre Effecter uden Auction.

      

       Se gamlegjerpen.no (Østre Borge 1762, fam. 39)

 

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org

[4]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Alder ved død.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[25]  Skifte etter henne selv.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 239.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 239.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 45.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[41]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[42]  Alder ved død.