| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS |     


 

 

Tengel Olsen f. 1720 og Maria Halvorsdatter f. 1729 sin familie

 

 

 

Tengel Olsen, f. 1720 på Skorstøl i Gjerstad,[1] døpt 14.08.1720 i Gjerstad,1 d. 1778 på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger,[2] gravlagt 14.08.1778 på Eidanger kirkegård.[3] 

Han var sønn av Ole Tengelsen Skorstøl/Søndre Ås.

 

Tengel var myndig under skifte etter faren på Ås i 1750.

 

Han giftet seg i 1752.

 

Trol. 18/7-1752 i Eid. Copul. 12/10-1752.

Soldat Tengel Olsen Aas og Maria Halvorsd. Saltboden.

Caut: Hans Nedre Lunde og Hans Joensen Aas.

Havde Gifte Sæddel fra Capitain Fermand.

 

De var bosatt på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger, tidligere kalt Nødlandstranden.

 

Da han døde stod han som eier av plassen.

 

Nordre Ås i 1762:

Huusmend/inderster: 1. Tengel Aas og kone

 

Gravlagt som "Tengel Ols. Strand 55 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9, side 637b        

17.11.1778 Aas i Eidanger pl. "Stranden"

       Tengel Olsen død g. Marie Halvorsdtr.

       Barn:

       1.    Ole (myndig)

       2.    Thor 18 år.

       3.    Halvor 20 år.

       4. Nils 9 år.

       5. Mahlene 16 år.

Brutto 122-1-16.

Netto 99-3-6. heri medregnet Pl. "Stranden" for 100 rd.

 

 

Gift 12.10.1752 i Eidanger kirke,[4] med Maria Halvorsdatter, f. 1729 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[5] (datter av Halvor Pedersen og Magdalene Andersdatter), døpt 29.09.1729 i Eidanger kirke,[6] d. 1809 på Stranden u/Ås i Eidanger,[7] gravlagt 31.03.1809 på Eidanger kirkegård.7

 

Maria:

Halfvor Pedersen Salboen og Magdallene Andersdatter - Maria

Faddere: baaren af Anne Olsdatter Bache, Maria Andersdatter Ørreviig, mandfaddere: Anders Olsen Ørreviig, Hans Nielsen Lunde, Even Andersen Ørreviig.

 

Hun ble nevnt på Stranden under Ås i 1782:

Aas søndre, Stranden, Tengels Enke, 3 barn

 

Hun er bosatt hos sønnen Halvor under Ås i 1801 som "Marie Halvorsdtr., Mandens moder, 71 aar, Enke 1ste ægt., Inderste".

 

Gravlagt som "Maria Halvorsd. Stranden 82 aar".

 

 

 

I.    Karen Malene Tengelsdatter, født ca 1753,[8] død 1754 på Ås i Eidanger,[9] gravlagt 06.10.1754 på Eidanger kirkegård.

      

       Gravlagt som " Mari Halvorsdatters Aases barn Karen Malene 1 aar". (Hun må ha vært datter av denne Maria Halvorsdatter, men er Tengel far?)

 

 

 

II.   Ole Tengelsen, f. 1753 på Ås i Eidanger,2 døpt 06.05.1753 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[11] d. ca 1794 på Hitterød u/Kjørholt i Eidanger.[12] 

 

       Tengel Aases barn navnl. Ole                                                     

       Faddere: baaren af Paul Traaholts kone, Anne Olsdatter Flaatten, mandfaddere: Hans Andersen, Hans Joensen Aas, Joen Olsen Aas.

      

       Konfirmert i 1771 som "Ole Tengelsen Strand 17".

      

 

       Gift 05.10.1780 i Eidanger kirke,4 med[13] Kari Arnesdatter, f. 1761 på Kjørholt i Eidanger,[14],[15] (datter av Arne Jonsen og Anne Erichsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[16] død 22.04.1828 på Hitterød i Eidanger,[17] gravlagt 29.04.1828 på Eidanger kirkegård.[18]

 

       Se Hitterød u/Kjørholt

 

 

      

III. Tor Tengelsen, f. 1756 på Ås i Eidanger,2 døpt 04.01.1756 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,9 d. 1781 på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger,[20] gravlagt 07.10.1781 på Eidanger kirkegård.17 

 

       Tengel Aases barn navnl.Thor                                                    

       Faddere: baaren af Paal Traaholtes kone, Maren Halvorsdatter, mandfaddere: Hans Andersen Aas, Lars Schaverager, Joen Olsen Aas.

      

       Konfirmert i 1773 som "Tor Tengelsen Strand 17".

      

       Gravlagt som "Tor Tengels. Strand 27 aar".

 

 

 

IV. Malene Tengelsdatter, f. 1758 på Nødelandstranden i Eidanger,2 døpt 28.05.1758 i Eidanger kirke,[21] d. 1761 på Nødelandstranden i Eidanger,[22] gravlagt 11.05.1761 på Eidanger kirkegård.19 

 

       Tengel Nødlandstrandens barn navnl. Malene                                        

       Faddere: baaren af Børre Saltbodens kone, Mari Halvorsdatter, mandfaddere: Jacob Lunde, Poul Traaholt.

      

       Gravlagt som "Tengel Nødlandstrandens b. Malene 3 aar".

 

 

 

V.   Halvor Tengelsen, f. 1760 på Ås i Eidanger,2,13 konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,14 d. 1806 på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger,[23] gravlagt 20.11.1806 på Eidanger kirkegård.20 

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 16. november 1760 finnes blant introduserte kvinner "Tengel Aases kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1779 som "Halvor Tengelsen Strand 18".

      

      

       Gift 01.09.1795 i Brevik kirke,[24] med Trinken Hansdatter, født ca 1769 på Skremma u/Dolva Søndre i Brunlanes,27,[25] (datter av Hans Isaksen og Gunhild Olsdatter), død 28.10.1855 på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger,[26] gravlagt 03.11.1855 på Eidanger kirkegård.32

 

       Se Stranda u/Nordre Ås denne gården

 

 

      

VI. Anne Malene Tengelsdatter, f. 1763 på Nødelandstranden i Eidanger,13 konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,14 d. 1806 på Stranden u/Nordre Ås i Eidanger,20 gravlagt 30.11.1806 på Eidanger kirkegård.20 

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. mai 1763 finnes blant introduserte kvinner "Tengel Strandens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1779 som "Anne Malene Tengelsdatter Strand 16".

      

       Bosatt hos sin bror Halvor under Ås i 1801 som "Malene Tengelsdtr., Mandens søster, 33 år, Ugift".

      

       Gravlagt som "Malene Tengelsd. Stranden 46 aar".

 

 

 

VII. Peder Tengelsen, f. 1766 på Nødelandstranden i Eidanger,2 døpt 01.06.1766 i Eidanger kirke,[27] d. 1769 på Nødelandstranden i Eidanger,[28] gravlagt 26.11.1769 på Eidanger kirkegård.25  

 

       Tengel Olsen Stranden under Aas og k. Maria Halvorsdtr. Peder

       Faddere: 1. Kari Olsdtr. Traaholt 2. Maria Jonsdtr. Ørvig 3. Andreas Sundken i Brevig 4. Jon Olsen i Sættret 5. Ingebricht Isachsen Kaasen.

      

       Gravlagt som "Peder Tengels. Strand 3 aar 26 uger".

 

 

 

IX. Nils Tengelsen, f. 1769 på Nødelandstranden i Eidanger,2 døpt 01.10.1769 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[30] død 23.03.1858 på Viersdalen i Eidanger,[31] gravlagt 02.04.1858 på Eidanger kirkegård.32

 

       Tengel Olsen Strand og k. Maria Halvorsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Marte Hansdtr. Saltboden 2. Anne Isachsdtr. Kaasen 3. Povel Gulbrandsen Traaholt 4. Jon Olsen Aas af Brevig 5. Ole Jacobsen Grave.

      

       Konfirmert i 1786 som "Nils Tengelsen Strand 17".

      

      

       Gift 27.09.1798 i Eidanger kirke,4 med Jacobea Jacobsdatter, f. 1764 på Grava i Eidanger,13 (datter av Jacob Olsen og Anne Nilsdatter), konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,14 død 10.04.1844 på Viersdalen i Eidanger,57 gravlagt 17.04.1844 på Eidanger kirkegård.32

 

       Se Nordre Grava

      

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 7.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 240.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 245.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[8]  Alder ved død.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[11]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[12]  Skifte etter han.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 268.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 599.

[15]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 270.

[18]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[22]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[25]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1039.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 459.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 473.