| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA   


 

 

 

Børger Jacobsen f. 1732 og Margrethe Olsdatter f. 1728 sin familie

 

 

 

Børger Jacobsen, f. 1732 på Nedre Lunde i Eidanger,[1] døpt 14.02.1732 i Eidanger kirke,[2] d. 1801 i Brevik, gravlagt 06.05.1801 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Jacob Nilsen Nedre Lunde.

 

Jacob Nielsen Nedre Lundis og Amborg Borgersdatters (Hun het Anundsdatter. JO) første ægte barn ved nafn Borger.

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Schavrager, Anne Ingebredtsdatter Nedre Lunde, Maria Andersdatter Ørrevig, mandfaddere: Christen Olsen Øfre Lunde, Anders Nielsen Settere og Joen Borgersen Skafveraager.

 

Han giftet seg i 1757.

 

Trol. 19/4-1757 i Eid. Copul. 18/8-1757.

Børge Jacobsen nedre Lunde og Margrethe Olsd. Saltboden.

Caut: Hans nedre Lunde og Povel Traaholt.

 

De ble bosatt på Saltboden u/Nordre Grava.

 

Han giftet seg 2. gang i 1760.

 

Solum - Gift 21.08.1760 ved Porsgr:

Børre Jacobsen og Berthe Erichsdatter.

 

Grava 1762:

Plassens navn: Saltboden

Huusmend/inderster: Børre Saltboden og kone

 

Fra ca 1767 bodde de på Søndre Rød og fra ca 1773 var de bosatt i Brevik.

 

Brevik 1782:
Nr.163
Børre Jacobsen - 1 kone - 2 barn

 

Brevik 1801:
Nr.121
Børge Jacobsen - Mand - 70 aar - I 2det ægteskab - Husejer og tømmerhugger 
Birthe Erichsdtr - Hans kone - 65 aar - I 1te ægtesk
Ingeborg Børgesdtr - Deres datter - 24 aar - Ugivt 

 

Gravlagt som "Borge Jacobsen Rød 70 aar".

 

 

(1) Gift 18.08.1757 i Eidanger kirke,[4] med Margrethe Olsdatter, f. 1728 på Skorstøl i Gjerstad,[5] (datter av Ole Tengelsen og Ingeborg Jonsdatter), døpt 08.02.1728 i Søndeled kirke,5 d. 1759 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[6] gravlagt 31.04.1759 på Eidanger kirkegård.6

 

Margrethe:

Hun var ugift under skifte etter faren på Ås i 1750.

 

Børger og Margrethe brukte hennes bror "Tengel Aas" som fadder.

 

Gravlagt som "Børger Saltbodens kone Margrethe Olsdatter 31 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 93b         

20.8.1759    Grave i Eidanger, pl. "Saltboen"

       Margaretha Olsdtr. død, g. Børre Jacobsen.

       Barn:

       1.    Ole, 1 ½. aar

Brutto 88-2-5.

Netto 49-5-5.

 

 

(2) Gift 20.08.1760 i Vestre Porsgrunn,[7] med Berthe Erichsdatter, f. 1739 på Eltvedt i Solum,[8] (datter av Erich Christensen og Ingeborg Larsdatter), døpt 29.11.1739 i Solum kirke,[9] d. 1809 i Brevik, gravlagt 07.06.1809 på Brevik kirkegård.[10]

 

Berthe:

Faddere: Erich Lien, Christen Nyhuus, Karen Grødevig?, Marthe Weholt, Gunnild Clausdatter Klyve.

 

Gravlagt som "Enken Birte Eriksdatter 70 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 228b

Skifte 6. juni 1809 paa Seteret ved Brevig

Skifte etter afdøde Børre Jacobsens enke Birthe Erichsdatter

Deres barn:

1. Ældste datter Ingeborg Børresdatter

2. Magrethe Børresdatter som forhen ved døde afgangen, for efterlat sig en datter Anne Magrethe Anundsdatter 11 aar.

 

 

 

I.    Ole Børgersen, (sønn av Børger Jacobsen og Margrethe Olsdatter) f. 1758 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[11] døpt 05.03.1758 i Eidanger kirke,11 d. 1769 på Rød i Eidanger,[12] gravlagt 11.07.1769 på Eidanger kirkegård.12

      

       Børger Jacobsen Saltboens barn navnl. Ole                                           

       Faddere: baaren af Paul Traaholts kone, Sara Jacobsdatter Lunde, mandfaddere: Jacob Lunde, Tengel Aas, Vetle Jacobsen Lunde.

      

       Gravlagt som "Ole Borgerson Røe 11 aar".

 

 

 

II.   NN Børgersen, (Barn av Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter) f. 1761 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[13] d. 1761 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[14] gravlagt 14.06.1761 på Eidanger kirkegård.14

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. mars 1761 finnes blant introduserte kvinner "Børre Saltbodens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Børre Saltboden b. Erich 4 maaneder".

 

 

 

III. Margrethe Børgersdatter, (Barn av Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter) f. 1763 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,13 d. 1763 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,14 gravlagt 07.05.1763 på Eidanger kirkegård.14

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. mai 1763 finnes blant introduserte kvinner "Børe Saltbodens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Børre Saltbodens barn Margrethe 3 uger".

      

 

IV. Jacob Børgersen, (sønn av Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter) f. 1765 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[15] døpt 16.06.1765 i Eidanger kirke,15 d. 1766 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,12 gravlagt 04.07.1766 på Eidanger kirkegård.12

      

       Børge Jacobsen Saltboen og Birte Erichsdtr. Jacob

       Faddere: 1. Sara Jacobsdtr. Grave 2. Chirsten Pedersdtr. fra Brevig 3. Jacob Nilsen Nedre Lunde 4. Arne Jonsen Kiørholt og 5. Anders Erichsen fra Brevig.

      

       Gravlagt som "Børre Saltbodens D. Bn. Jacob 1 aar 2 uger".

 

 

 

V.   Erik Børgersen, (sønn av Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter) f. 1767 på Søndre Rød i Eidanger,[16] døpt 09.08.1767 i Eidanger kirke,[17] d. 1772 i Brevik, gravlagt 03.02.1772 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Børge Jacobsen Røe Søndre og k. Børte Erichsdtr. Erich

       Faddere: 1. Christen Erichsen Skaveragers k. 2. Ane Jonsdtr. Lunde Nedre 3. Arne Jonsen Kiørholt 4. Christen Erichsen Skaverager og 5. Gunder Wraalsen Hwals-Rødningen.

      

       Gravlagt som "Eric - Borge Røes 4 aar 26 uger".

 

 

 

VI. Margrethe Børgersdatter, (datter av Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter) f. 1770 på Søndre Rød i Eidanger,16,[19] døpt 02.07.1770 i Brevik kirke,[20] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[21] d. før 1809.[22]

      

       Børge Jacobson Røe og Birte Erichsdatter - Margrete   

       Faddere: Sara Jacobsd. Grava, Birte Jacobsd. Lunde, Isac Sørenson, Christen Erichson Schavrager, Jon Jacobson Lunde

      

       Konfirmert i 1786 som "Margrete Børgesdatter p. Lillegaard 17".

      

      

       Gift 02.03.1797 i Eidanger kirke,4 med Anund Olsen, f. 1753 på Nordalseter i Eidanger,[23] (sønn av Ole Olsen og Margrethe Jonsdatter), døpt 12.08.1753 i Eidanger kirke,23 konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[24] død 1804 i Brevik, gravlagt 06.12.1804 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Se Heistad

 

 

      

VII. Amborg Børgersdatter, (datter av Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter) f. 1773 i Brevik, døpt 19.11.1773 i Brevik kirke,[26] d. 1775 i Brevik, gravlagt 16.02.1775 på Brevik kirkegård.[27]

      

       Børre Jacobson og Birte Erichsdatter - Ambor               

       Faddere: Eric Kiostolsons kone Anne Erichsd, Malene Pedersd, Jens Grava, Ole Anderson, Jon Jacobson

      

       Gravlagt som "Ambor Børresdatter Røe 1 aar 26 uger".

 

 

 

VIII. Ingeborg Børgersdatter, (datter av Børger Jacobsen og Berthe Erichsdatter) f. 1776 i Brevik, døpt 03.03.1776 i Brevik kirke,[28] konfirmert 02.10.1791 i Brevik kirke.[29]

      

       Børge Jacobson og Birte Erichsdatter - Ingebor             

       Faddere: Jens Gravas kone Sara Jacobsd, Malene Pedersd, Jacob Nilson Lunde, Anders Erichson Eltved

      

       Konfirmert som "Ingebor Børgesdatter 16 aar".

      

       Bosatt hos foreldrene i Brevik i 1801 "Ingeborg Børgesdtr, Deres datter, 24 aar, Ugivt".

      

       Nevnt i skifte etter moren i 1809.

      

       Hun fikk et uekte barn i 1811.

 

      

       Hun fikk et uekte barn med Hans Gundersen, f. omkring 1775.[30]

      

 

       A.   Birthe Margrethe Hansdatter, f. 08.07.1811 i Brevik, døpt 14.07.1811 i Brevik kirke,[31] d. 1814 i Østre Porsgrunn, d. 13.09.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[32]

            

             Ingeborg Børresdatters uægte Pbr. Birte Margrethe - udlagt til Barnefader Hans Gundersen

             Faddere: Maren Sivertsdatter, Ingeborg Larsdatter, Karenius Hansen, Anders Nilsen

            

             Gravlagt som "Fra Amtets Sygehuus Ingebor Borgesdatters uægte barn Berthe Margrethe Hansdatter fra Brevig 3 aar".

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 33.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 208.

[8]  Solumslekt.org

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 67.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[13]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[14]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 229.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[19]  1801 tellingen.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[22]  Skifte etter moren.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[24]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[30]  Stipulert, Stipulert.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[32]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.