| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Jon Olsen f. 1730 og Kirsti Gjertsdatter f. ca 1737 sin familie

 

 

 

 

Jon Olsen, f. 1730 på Skorstøl i Gjerstad,[1],[2] døpt 27.06.1730 i Søndeled kirke,2 d. 1786 i Brevik, gravlagt 25.01.1786 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Tengelsen og Ingeborg Jonsdatter på Søndre Ås i Eidanger.

 

Han er 18 år under skifte etter faren på Ås i 1750.

 

Han giftet seg i 1759.

 

Trol. 6/6-1759 i Eid. Copul. 26/7-1759.

Soldat, Joen Olsen Aas og Pigen Kisti Giertsd.

Havde Officer Sæddel.

Caut: Torjus Aas og Hans Joensen Aas.

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 123b (123 på nytt. JO)

Mand og hustru: Jacob Leerstang og kone

Huusfolk: Joen Olsen Aas og kone

 

Brevik 1770:
141.
Joen Olsen, 42 aar, 1 sønn
Giert Joensen, 6 aar, født i Brevik

 

Brevik 1782:
Nr.142
Jon Olsen - 1 kone - 2 barn

 

Gravlagt som "Jon Olson 55 aar 26 uger".

 

1786 10/3    Protokoll 11 fol. 116b

Jon Olsen +       g. Kirsti Jensdtr.

Brevik

            Barn:

            1.  Gjert Jonsen, 21 år

            2.  Ole Jonsen, 13 år

            Formynder:

            Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen i Eidanger

Gjeld til Cornelius H: 40 rdl.

Hus: takst: 40 rdl.

Inntekt: 43 - 3 - 18

Utgift: 47 - 2 - 8

 

 

Brevik "sæteret ved Brevig" 10.3.1786 Sk.pr. 11, Fol. 116B

Jon Olsen død, g. Kirsti Jensdtr.

Barn:

1. Gjert Jonsen 21 år.

2. Ole Jonsen 13 år.

Laugverge for enken: Ole Tengelsen Hitterød.

Formynder: Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen - Eidanger. Gjeld til Cornelius H.: 40 rdl.

Hus takst: 40 rdl.

Inntekt: 43-3-18. Utgift: 47-2-8.

 

 

Gift 26.07.1759 i Eidanger kirke,[4],[5] med Kirsti Gjertsdatter, f. ca 1737,[6] (datter av Gjert Olsen og Helga Villumsdatter), d. 1797 i Brevik, gravlagt 29.05.1797 på Brevik kirkegård.[7]

 

Kirsti:

Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen ble brukt som formynder ved skifte etter henns mann i 1786. Han var gift med hennes søster, Anne Gjertsdatter.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1791 med Gunder Gundersen i Brevik.

 

 

 

I.    Gjert Jonsen, f. 1759 på Ås i Eidanger,[8] døpt 14.10.1759 i Eidanger kirke,8 d. 1761 på Ås i Eidanger,[9] gravlagt 11.05.1761 på Eidanger kirkegård.9

      

       Joen Olsen Aases barn navnl. Giert                                                        

       Faddere: baaren af Povel Traaholts kone, Anne Giertsdatter, mandfaddere: Tengel Aas, Jacob Bentsen.

      

       Gravlagt som "Joen Olsen Aases, Giert 1 ½ aar".

 

 

 

II.   Margrethe Jonsdatter, f. 1762 i Brevik, døpt 03.03.1762 i Brevik kirke,[10] d. 1763 i Brevik, gravlagt 07.09.1763 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Joen Olsen Aases barn Margrethe

       baaren af Mari Halvorsdatter, assist: Inger Giertsdatter, mandfaddere: Tengel Aas, Jacob Sørensen Leerstang, Lars Olsen

      

       Gravlagt som "Jon Olsens P.barn i Sæteret Magrethe 1 ½ aar".

 

 

 

III. Gjert Jonsen, f. 1765 i Brevik, døpt 10.01.1765 i Brevik kirke,[12] konfirmert 29.04.1781 i Brevik kirke,[13] d. 1788 i Brevik, gravlagt 22.02.1788 på Brevik kirkegård.3

      

       Jon Olsøn Aasses og Kirsten Giertsdatter - Giert                       

       Faddere: Simon Jørgensøns kone Inger Giertsdatter, Karen Giertsdatter, Gunder Gundersøn, Christen Erichsøn Eltvedt, Ole Rasmussøn

      

       Konfirmert som "Giert Jonson 17 aar".

      

       Gravlagt som "Gert Jons. - Jon Olsons 22 aar".

 

 

 

IV. Simon Jonsen, f. 1767 i Brevik, døpt 04.12.1767 i Brevik kirke,[14] d. 1767 i Brevik, gravlagt 31.12.1767 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Jon Olson og Kirstie Giertsdatter - Simon          

       Faddere: Anders Torbiørnsons kone Anne Sophie, Kari Giertsd, Tyge Tellevson, Tellew Christenson, Knud Olson

      

       Gravlagt som "Jon Olsøns db Simon 3 uger".

 

 

 

V.   Ole Jonsen, f. 1769 i Brevik, døpt 29.01.1769 i Brevik kirke,[16] d. 1769 i Brevik, gravlagt 21.11.1769 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Jon Olson og Kirstie Giertsdatter - Ole  

       Faddere: Anders Nilsons kone Astrie, Anne Giertsd, Tengel Olson, Gunder Gunderson, Christen Christenson Brusæt

      

       Gravlagt som "Ole - Jon Olsons 40 aar".

 

 

 

VI. Ingeborg Jonsdatter, f. 1770 i Brevik, døpt 23.09.1770 i Brevik kirke,[18] d. 1773 i Brevik, gravlagt 26.08.1773 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Jon Olson og Kirstie Giertsdatter - Ingebor        

       Faddere: Marie Halvorsd. Strand, Marie Giertsd, Powel Gulbrandson Traaholt, Børge Jacobson, Isac Jacobson Aas

      

       Gravlagt som "Ingebor Jonsdatter - Jon Olsons 3 aar".

 

 

 

VII. Ole Jonsen, f. 1774 i Brevik, døpt 06.02.1774 i Brevik kirke,[20] konfirmert 19.04.1789 i Brevik kirke.[21]

      

       Jon Olson og Kirstie Gertsdatter - Ole   

       Faddere: Jon Jørgensons kone Kari Giertsd, Cicel Isachsd, Jon Jørgenson, Tengel Strand, Ole Tengelson

      

       Konfirmert som "Ole Jonson 15 aar".

      

      

       Forlovet 28.12.1797 i Brevik,[22] gift 01.02.1798 i Brevik kirke,22 med Margrethe Christophersdatter, f. 1774 i Brevik (datter av Christopher Isachsen og Magnild Solvesdatter), døpt 18.09.1774 i Brevik kirke,[23] konfirmert 05.10.1788 i Brevik kirke.21

      

       Se Brevik 1801

      

 

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter faren.

[2]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 42.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 233.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[12]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.