| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SOLVERØD |     


 

 

Eggert Larsen f. ca 1692 og Anne Knudsdatter f. ca 1695 sin familie

 

 

 

Eggert Larsen, f. ca 1692,[1] d. 1764 i Brevik, gravlagt 01.11.1764 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Lars Olsen Nødelandstranden u/Nordre Ås.

 

Han ble nevnt på "Nøtlands-Stranden huusmands platz under Nordre aas" sammen med faren som "Eggert Larsen Søn 8 aar".

 

Han giftet seg i 1720.

 

Trol. 25/2-1720 i Eid. Copul. 14/4-1720.

Eggert Laerssøn Stranden med Anne Knudtzd. Grafva.

Caut: Joen Anderssøn Aas og Laers Knudtzsøn Aas, (seddel) af Hr. Albredt i Scheen.

 

Familien var bosatt på Solverød i Eidanger i 1725:

Solverød

Skylder 3 Huuder, 2 Skind, udreeder ½ Soldat. Bruges af 4 Bønder Nafnlig Egert Simensøn (Fra Herøya, på Sandøya) 9 ½ Skind, Arne Jørgenssøn (Kjørholt) 9 ½ Skind, Niels Olsøn (Lunde) 9 ½ Skind og Frands Frandtsøn 9 ½ Skind. Bruges af dem til Avlsgaard.

Egert Simensøn gl. 29 aar, iche tient er Postbonde.

Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat.

Niels Olsøn gl. 50 aar iche tient, er frisk.

Frands Frandtsøn gl. 34 aar, enroulleret.

Paa Gaarden er en Mand tilhuuse Nafnlig Egert Larsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er iche frisk, gift med Anne Knudsdatter gl. 30 aar, haver 1 Søn, Knud Egertssøn gl. 5 aar, 1 datter Anne Egertsdatter gl. 3 aar.

Til Gaarden er ingen Skov til Brendeved eller Gierdefang.

Oven bemelte 4 Bønders Nafne findes med deris Familier ved hver sin gaard anteignet.

 

Brevik 1762:

Nr 17

Mand og hustru: Lars Stoesen Blegebakken

Børn over 12 aar: Hans og Ole Larsønner, Anne Kirstine Larsdatter

Huusfolk: Anne Jacobsdatter

De uformuende: Eggert Larsen og kone, gamle almisse lemmer

 

Gravlagt som "Eggert Laerssøn 70 aar".

 

 

Gift 14.04.1720 i Eidanger kirke,[3] med Anne Knudsdatter, f. ca 1695,1 (datter av Knud Olsen og Maren Anfindsdatter), d. 1763 i Brevik, gravlagt 02.01.1763 på Brevik kirkegård.[4]

 

Anne:

Hun brukte Gunder Olsen som fadder og videre Lars Knudsen Ås. Gunder var sønn til Knut Olsen og Lars Knudsen er gift med Karen Knudsdatter som var datter til Knud Olsen.

 

Gravlagt som "Eggert Larsens kone Anne Knudsdatter 77 aar".

 

 

 

I.    Knud Eggertsen, f. 1720 på Ås i Eidanger,1,3 døpt 01.12.1720 i Eidanger kirke,3 d. 1750 i Brevik, gravlagt 16.05.1750 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Eggert Laersen fra Aass og Anne Knudsdatters ægte barn, første - Knudt

       Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aas, Gurj Laersdatter Stranden, Joen Andersen Aass, Christopher Andersen Hejestad, Bendt Knudsen Grafva.

      

       Han giftet seg i 1746.

 

       Trol. 24/9-1746 i Eid. Copul. 25/10-1746.

       Knud Eggersøn og Helvig Pedersd.

       Caut: Jacob Nedre Lunde og Halvor Pedersøn Saltboen.

      

       Gravlagt som "Knud Eggertsen".

 

      

       Gift 25.10.1746 i Eidanger kirke, med Helvig Pedersdatter, f. 1708 i Brevik (datter av Peder Erichsen og Tone Halvorsdatter), døpt 11.11.1708 i Brevik kirke,[6] d. 1753 i Brevik, gravlagt 23.05.1753 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Helvig:

       døpt Peder Erichsen og Tone Halvorsdatters pigebarn N. Helvig

       baaren af Kisten Andersdatter, assist: Else Christensdatter, Margrethe Olsdatter, mandfaddere: Thomas Christophersen, Lucas Erichsen

       Brevik 16.12.1708: introdusert Peder Erichsens qv. N. Thone Halfvorsdatter

 

       Ut fra navn og alder var det trolig hun som giftet seg med Knud Eggertsen i Eidanger i 1746. (Hun ble oppført som 50 år da hun døde i 1753)

 

       Hun mistet sine foreldre tidlig. Hun var bare 12 år gammel da moren døde i 1720. Jeg tror det må ha vært hun som nevnes hos Peder Erichsen på Grava Nordre i 1725 som fosterdatter. Hun stod da som 5 år gammel noe som i så fall var feil. Hun skulle ha vært 17. Jeg har ikke funnet noen annen Helvig Pedersdatter som passer på henne i 1725 eller som hustru til Knud Eggertsen. Da Knud og Helvig giftet seg i 1746 var Halvor Pedersen Grava en av troloverne. Han var sønn av Peder Erichsen Grava. (Det er bare alderen i 1725 som skurrer så den tror jeg er feil)

      

       Gravlagt som "Knud Eggertsens Enke Helvig Persdatter 50 aar gl.".

 

            

             Barn:

 

             Peder Knudsen, f. 1748 i Brevik, døpt 24.06.1748 i Brevik kirke.[8]

            

             Knud Eggertsens Drbarn Peder

             baaren af Ambor Joen Kiørholtes, Maria Larsdatter, mandfaddere: Anders og Jacob Lundøe, Jacob Eggertsen

 

 

      

II.   Anne Eggertsdatter, f. 1723 på Grava i Eidanger,1,3 døpt 28.02.1723 i Eidanger kirke,3 d. 1774 i Brevik, gravlagt 11.01.1774 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Eggert Laersen Grafva og Anne Knudsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Ingeborg Skajesdatter, mandfaddere: Laers Knudsen Aass, Gunder Knudsen, Laers Pedersen.

 

       Hun giftet seg i 1746.

      

       Brevik: trolovet 03.05.1746, viet 06.07.1746

       Niels Isaacsen og Anna Eggertsdatter

       Caut.: Eggert Larsen, Lars Dan.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1753.

 

       Brevik: trolovet 13.02.1753, viet 16.05.1753

       Amund Jørgensen, enroulleret matros og Anne Eggertsdatter

       Caut.: Christen Simensen, Eggert Larsen.

 

       Bosatt i Brevik.

 

       Brevik 1762:

       Nr 19

       Mand og hustru: Amund Jørgensen og kone, manden med Simen Qvistes skib

       De uformuende: Anne Jørgensdatter eet vandført menniske

 

       Gravlagt som "Anne Eggersdatter 60 aar".

 

      

       (1) Gift 06.07.1746 i Brevik kirke,[10] med Nils Isachsen, f. omkring 1715,[11] d. 1750 i Brevik, gravlagt 20.04.1750 på Brevik kirkegård.5

      

       Nils:

       Gravlagt som "Niels Isaachsen".

 

      

       (2) Gift 16.05.1753 i Brevik kirke,[12] med Amund Jørgensen, f. 1726 i Brevik (sønn av Jørgen Nilsen og Ellen Jensdatter), døpt 13.03.1726 i Brevik kirke,[13] d. 1772 i Brevik, gravlagt 16.08.1772 på Brevik kirkegård.8

      

       Amund:

       Jørgen Haveraachers Dr.br. Amon

       baaren af Mad'me Gunnil Christen Nielsens, Marie Povelsdatter, mandfaddere: Capt. Styer, Skipper Caspar Fridrichsen fra Arendal, Hans Hansen Smid

      

       Gravlagt som "Amun Jørgenson  42 aar".

      

       Skifte etter dem begge:

      

       1775 25/2, 76 2/4  Amund Jørgensen +  g. Anne Eggertsdtr. +

       Protokoll 9 fol. 350

       Brevik, Trosvigen, "stedet Myhren"

                   Barn:

                   1.  Jørgen Amundsen, 21 år

                   2.  Elen Amundsdtr., 19 år

                   3.  Inger Amundsdtr., 7 år

                   4.  Abraham Nielsen

                   Anne Eggertsen var 1. gift med Niels Isachsen

                   Kurator for Jørgen Amundsen, Amund Jørgensens søsters mand Peder Joensen boende i Brevik.

       Brt. 53 - 3 - 15

       Net. 9 - 3 - 15

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

III. Jacob Eggertsen, f. 1726 på Solverød i Eidanger,3 døpt 13.01.1726 i Eidanger kirke,3 d. 1757 i Brevik, gravlagt 23.05.1757 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Eggert Laersen og Anna Knudsdatter på Solfverød - Jacob

       Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Helevig Pedersdatter Grafva, mandfaddere: Hans Nielsen Nedre Lunde, Halfvor Pedersen Salboen, Even Andersen Ørrevig.

 

       Han giftet seg i 1750       

 

       Brevik: trolovet 12.05.1750, viet 17.06.1750

       Jacob Eggertsen og Maren Pedersdatter

       Caut.: Abraham Ørstved, Rasmus Hasler.

      

       Gravlagt som "Jacob Eggertsen 34 aar".

      

       1758 14/6    Protokoll 6a fol. 20

       Jacob Eggertsen +  g. Maren Pedersdtr

       Brevik

                   Barn:

                   1.  Inger Jacobsdtr., 7 år

       Brt. 30 - 2 - 6

       Nt. 13 - 2 - 6

 

      

       Forlovet 12.05.1750 i Brevik,9 gift 17.06.1750 i Brevik kirke,13 med Maren Pedersdatter, f. 1726 på Halvarp i Eidanger,[15] (datter av Peder Hansen og Gjøran Torkildsdatter), døpt 28.04.1726 i Eidanger kirke,[16] d. 1796 i Langesund i Bamble, gravlagt 20.11.1796 i Bamble.[17]

      

       Maren:

       Hun giftet seg på nytt og bodde videre i Brevik.

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

IV. Lars Eggertsen, f. 1729 på Skavråker ejet i Eidanger,3 døpt 28.08.1729 i Eidanger kirke,3 konfirmert 18.04.1751 i Brevik kirke,[18] d. 1785 i Brevik, gravlagt 25.05.1785 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Eggert Laersen Skafveraager Ejet og Anne Knudtsdatter - Laers

       Faddere: baaren af Karj Knudtsdatter Aass, Maria Andersdatter Ørreviig, mandfaddere: Bendt Knudtsen Aass, Even Andersen Ørreviig.

      

       Konfirmert i Brevik som " 2. Lars Eggertsen".

 

       Han giftet seg i 1753.

      

       Brevik: trolovet 27.11.1753, viet 18.01.1754

       Soldat Lars Eggertsen og Marthe Jørgensdatter

       Caut.: Eggert Larsen, Amund Jørgensen.

      

       Brevik 1762:

       Nr 122 (122 på nytt. JO)

       Mand og hustru: Lars Eggertsen og kone

      

       Gravlagt som "Lars Eggerson 55 aar".

 

      

       Gift 18.01.1754 i Brevik kirke,11 med Marthe Jørgensdatter, f. 1723 i Brevik (datter av Jørgen Nilsen og Ellen Jensdatter), døpt 26.12.1723 i Brevik kirke.[20]

      

       Marthe:

       Jørgen Haaveraachers P.B. Marthe

       baaren af Mad'me Kierulfs, Johanne Blegebachen, mandfaddere: Hans Madsen, Petter Jerlov, Simon Johannisen

      

       Hennes bror var trolover.

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

V.   Maren Eggertsdatter, f. 1736 i Brevik, døpt 16.09.1736 i Brevik kirke,[21] konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke,14 d. 1771 i Brevik, gravlagt 03.03.1771 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Eggert i Brevig hans P.B. Maren

       baaren af Dideric Snedkers k., Anne Christensdatter t. Hvistend., mandfaddere: Mons. Schuds, Jørgen Haveraager, Hans t. Mons. Berg

            

       Konfirmert som "12. Mari Eggertsdatter".

      

       Brevik 1762:

       Nr 6

       Mand og hustru: Madam Testman

       Piiger over 12 aar: Maria Eggertsdatter

      

       Gravlagt som "Marie Eggersdatter 35 aar".

 

      

       Forhold til Trond Erichsen, f. omkring 1735.10

      

       Trond:

       Han nevnes som Smedsvend da han blir utlagt som far til et uekte barn i 1765.

 

       Barn:

            

       A.   Trond Trondsen, f. 1765 i Brevik, døpt 02.06.1765 i Brevik kirke,[23] konfirmert 29.04.1781 i Brevik kirke.33

            

             Maria Eggertsdatters uægte barn Tron, udlagt til barnefader, Tron Erichsen Smed Svend som havde tienet hos Jens Halvorsen

             Faddere: Augustini Larsens Enche Ane Hansdatter, Maria Jensdatter Døvig, Jacob Sørensen Leerstang, Lars Eggersen

            

             Konfirmert som "Tron Tronson 17 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[17]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 536-537.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.