| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

SØNDRE AAS |     


 

 

 

Jon Andersen f. ca 1672 sin familie (Hans giftet seg 1. gang med Ragnhild Knudsdatter f. ca 1675, 2. gang med Berthe Larsdatter f. ca 1693 og 3. gang med Sara Olsdatter f. ca 1690)

 

 

 

Jon Andersen, f. ca 1672,[1] d. 1740 på Søndre Ås i Eidanger,[2] gravlagt 18.03.1740 på Eidanger kirkegård.2 

Han var trolig sønn av Anders Aas.

 

Det var to brukere på Søndre Ås på midten av 1690 årene, Anders og Jon. Dette var trolig far og søn.

 

Rostjenestemanntallet fra 1700 oppga Anders og Joen som brukere på Søndre Ås og Gjerpen prosti som eier.

 

Ekstraskatten i 1711 hadde Joen Andersen med kvinne og 3 barn på Søndre Ås.

 

Jon stod som oppsitter på Søndre Aas under matrikulen fra 1723.

 

Hustruen het Ragnhild Knudsdatter og hun døde i 1724.

 

Jon var på Ås søndre i 1725 som enkemann:

Aas Søndre

Skylder 2 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af En Opsidder Nafnlig Joen Andersøn.

Joen Andersøn Enchemand gl. 53 aar, er frisk, haver iche tient Kongen, haver 1 Søn Hans Jonsøn gl. 11 aar og 1 datter Maren Jonsdatter gl. 14 aar.

Til bemelte Gaard er Lidt Skou til smaa Last, brændeved og Gierdefang, haver til Huuse sin Svoger Amund Larsøn, er Soldat gl. 26 aar, gift med Anne Jonsdatter gl. 24 aar, haver 1 datter Maria Amundsdatter gl. 1 aar.

 

Denne Amund Larsen var svoger, men også svigersønn. Han var svoger da han var bror av Jon Andersens andre kone, Berthe Larsdatter.

 

Jon giftet seg 1. gang i 1726.

 

Trol. 10/4-1726 i Eid.

Joen Anderssøn Aas med Berthe Laersd. Røe.

Caut: Peder Laerssøn Grafva og Laers Knudtssøn Aas.

 

Han giftet seg 2. gang i 1727

 

Trol. 30/3-1727 i Eid. Copul. 2/6-1727.

Joen Anderssøn Aas med Sara Olsd. fra Kiørholt.

Caut: Niels Olssøn Nedre Lunde og Eggert Simonssøn Sandøen.

 

Han gravlegges som "Jon Andersøn Aas 67 aar".

 

 

(1) Han giftet seg i med[3] Ragnhild Knudsdatter, f. ca 1675,[4] (datter av Knud Olsen og Maren Anfindsdatter), d. 1724 på Ås i Eidanger,[5] gravlagt 22.11.1724 på Eidanger kirkegård.5 

 

Ragnhild:

Hun ble brukt som fadder av Karen Knudsdatter Ås og var trolig en søster og da datter av Knut Olsen Ås.

 

Hun gravlegges som "Joen Andersøn Aassis qvinde Ragnille Knudsdatter 49 aar 14 dager".

 

 

(2) Han forlovet seg i 10.04.1726 i Eidanger med Berthe Larsdatter, f. ca 1693,1 (datter av Lars Larsen og Marthe Andersdatter), d. 1726 på Ås i Eidanger,5 gravlagt 29.09.1726 på Eidanger kirkegård.5 

 

Berthe:

Bosatt ugift hos foreldrene på Søndre Rød i 1725, 32 år gammel.

 

Hun gravlegges som "Berthe Laersdatter Aass 35 aar 3 maaneder".

 

 

(3) Gift 02.06.1727 i Eidanger kirke,[6],[7] med Sara Olsdatter, f. ca 1690,4 d. 1763 på Ås i Eidanger,[8] gravlagt 20.02.1763 på Eidanger kirkegård.8 

 

Sara:

Hun kom fra Kjørholt da de giftet seg i 1727.

 

Hun ble nevnt som tjenestejente der i 1725:

Kiørholt

Skylder 7 Huuder 8-4/5 Skind, udreeder 1 Soldat, bruges af Een Opsider Nafnlig Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat er frisk, gift med Karen Torsdatter gl. 45 aar, haver 3de døttre Nafnlig, Ambor Arnesdatter gl. 13 aar, Børte Arnesdatter gl. 9 aar, Sara Arnesdatter gl. 3 aar, 1 Tienistepige Sara Olsdatter gl. 32 aar, tiener for aarsløn. Har sin Broder hos sig Nafnlig Abraham Hansøn gl. 19 aar, enroullered.

 

Det er nok hun som nevnes på Berg i 1762:

Uformuende under Berg:

uformuende Joen Aases Enke Sara paa Berg, een almisse Lem,

 

Hun gravlegges som "Joen Aases enke Sara Olsd. 73 aar".

 

 

 

I.    Anne Jonsdatter, (datter av Jon Andersen og Ragnhild Knudsdatter) f. ca 1701 på Søndre Ås i Eidanger,1 d. 1733 på Ås i Eidanger,2 gravlagt 29.03.1733 på Eidanger kirkegård.2 

 

       Hun kom fra Ås i Eidanger.

 

       Hun giftet seg i 1724.

 

       Trol. 30/3-1724 i Eid. Copul. 7/5-1724.

       Amund Laerssøn Søndre Røe med Anna Joensd. fra Aas.

       Caut: Peder Laerssøn Grafva og Niels Olssøn Lunde.

 

       De er bosatt på Søndre Ås i 1725.

       Aas Søndre

       Skylder 2 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af En Opsidder Nafnlig Joen Andersøn.

       Joen Andersøn Enchemand gl. 53 aar, er frisk, haver iche tient Kongen, haver 1 Søn Hans Jonsøn gl. 11 aar og 1 datter Maren Jonsdatter gl. 14 aar.

       Til bemelte Gaard er Lidt Skou til smaa Last, brændeved og Gierdefang, haver til Huuse sin Svoger Amund Larsøn, er Soldat gl. 26 aar, gift med Anne Jonsdatter gl. 24 aar, haver 1 datter Maria Amundsdatter gl. 1 aar.

 

       Gravlegges som "Amund Larsøn Asis qvinde Anna Joensdatter 31 aar 1 maaned".

 

      

       Gift 07.05.1724 i Eidanger kirke,[9],7 med Amund Larsen, f. ca 1699,1 (sønn av Lars Larsen og Marthe Andersdatter), d. 1737 på Søndre Ås i Eidanger,2 gravlagt 13.11.1737 på Eidanger kirkegård.2 

 

       Amund:

       Han kom fra Søndre Rød i Eidanger da hun giftet seg.

      

       Gravlegges som "Amund Larsøn Aas, 40 aar".

 

       Se Søndre Ås denne gården

 

 

      

II.   Inger Jonsdatter, (datter av Jon Andersen og Ragnhild Knudsdatter) f. ca 1701,4 d. 1725 på Ås i Eidanger,5 gravlagt 07.12.1725 på Eidanger kirkegård.5 

 

       Gravlegges som " Inger Jonsdatter Aass 24 aar 4 maaneder 9 dager".

 

 

 

III. Maren Jonsdatter, (datter av Jon Andersen og Ragnhild Knudsdatter) f. ca 1711 på Søndre Ås i Eidanger,1 d. 1778 i Brevik, gravlagt 22.04.1778 på Brevik kirkegård.[10] 

 

       Hun kom fra Ås da hun giftet seg.

 

       Hun giftet seg i 1744.

 

       Trol. 20/8-1744 i Eid. Copul. 15/10-1744.

       Ligeledis (på samme måte):

       Sl. (Salige - avdøde) Anders Øerevigs søn, Lars Andersøn med pigen, Lars Aasis datter, Mari Joensd. Aas.

       Caut: Hans Lunde og Halvor Saltboen.

 

       Her har presten skrevet at Mari Jonsdatter var Lars Aas sin datter. Dette må være feil. Hun het Jonsdatter, så det skulle nok stått Jon Aas.

 

       Bosatt i Brevik som enke i 1762:

       Nr 76

       Mand og hustru: Knud Sivertsen Strand og kone

       Børn over 12 aar: Datter Dorthe Lisbeth

       De uformuende: Mari Joensdatter, een fattig enke

      

       Gravlagt som "Marie Jonsdatter - Lars Røes enke 67 aar".

      

       1778 18/4    Protokoll 9 fol. 625b

        Brevik

        Maren Jonsdtr. +           

                   Barn:

                   1.  Anders Larsen, 25 år

                   2.  Anne Larsdtr. g. Lorens Halvorsen Brevig

       Brt. 50 - 2 - 10

       Boets utg. 100 - 2 - 0

       Gjelden overstiger formuen med 49 - 3 - 14.

 

      

       Gift 15.10.1744 i Eidanger kirke,7 med[11] Lars Andersen, f. 1720 på Ørvik i Eidanger,1 (sønn av Anders Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 28.07.1720 i Brevik kirke,[12] d. 1763 i Brevik, gravlagt 13.10.1763 på Brevik kirkegård.[13] 

 

       Lars:

       Anders Ørvig og Mari Nielsdatters ægte barn Navnlig Lars

       Holdt til daaben af Mad. Maren Mons. Hinrich Kieruls, Anne Nielsdatter Lunde, Mari Hansdatter, mandfaddere: Christen Nielsen, Peder Hansen, Hans Nielsen Lunde.

      

       Han fikk ei datter med ei annen mens han var gift. Dette uekte barnet fikk han med Inger Gundersdatter Hvalsrødningen.

      

       De døpte et barn i 1747 bosatt på Rød. Dette var nok Søndre Rød.

 

       Denne Lars Larsen var nok den Lars som ble nevnt i matrikulen i 1747 på Søndre Rød som bruker og eier. (Det at han eide gården må være feil. Enken etter Anders Mortensen eide gården Søndre Rød på den tiden. Hun solgte den i 1749)

      

       Matrikulen 1747.

       Lars brukte og eide 3 huder i gården

      

       Han nevnes siden i Brevik som Lars Røe.

      

       Brevik 1762:

       Nr 51

       Mand og hustru: Lars Røe og kone

       Børn over 12 aar: Anne Larsdatter

       Huusfolk: 1. Ole Joensen Steen, 2. Torjer Abrahamsen, 3. Ole Larsen, 4. Niels Jensen Sandvig ude med Manals Skib

       De uformuende: Lars Røes Søn Anders, formaar ej at betale

      

       Ut fra dette har han en datter som het Anne.

      

       Gravlagt som "Laers Andersen Røe 43 aar".

 

       Barn se under hans far på Ørvik

 

 

      

IV. Hans Jonsen, (sønn av Jon Andersen og Ragnhild Knudsdatter) f. 1714 på Søndre Ås i Eidanger,3 dåp 21.05.1714 på Eidanger kirke,[14] d. 1769 på Ås i Eidanger, gravlagt 22.04.1769 på Brevik kirkegård.[15] 

      

       Jon Andersen Aas og Ragnhild Knudsdatter - Hans

       Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Scaveraager, assist.: Inger Nielsdatter Nødelandstranden, Barbara Christensdatter, mandfadder: Lauritz Knudsen Aas, Niels Anfindsen Hougholt, Lars Pedersen Grafva.

      

      

       (1) Gift 1738,7 med Maren Jørgensdatter, f. 1716 på Tveten i Bamble,4,[16] (datter av Jørgen Danielsen og Jøran Gjertsdatter), døpt 29.03.1716 i Bamble,16 d. 1760 på Nordre Ås i Eidanger,8 gravlagt 07.04.1760 på Eidanger kirkegård.8 

 

       Se under hennes mors andre ekteskap på Bakke

      

 

       (2) Gift 1760,[17],7 med Maria Amunsdatter, f. ca 1706 på Skavråker i Eidanger,1 (datter av Amund Vetlesen og Anne Hansdatter), d. 1783 på Skavråker i Eidanger,[18] gravlagt 31.08.1783 på Eidanger kirkegård.18 

 

       Se Nordre Ås

 

 

      

V.   Søren Jonsen, (sønn av Jon Andersen og Sara Olsdatter) f. 1729 på Ås i Eidanger, døpt 09.01.1729 i Eidanger kirke,[19] d. 1763 i Brevik, gravlagt 09.01.1763 på Brevik kirkegård.[20] 

 

       Joen Andersen Aass og Sara Olsdatter - Søfren

       Faddere: baaren af Karen Knudtsdatter Aass, Ingeborg Laersdatter Røe, mandfaddere: Amund Laersen Aass, Anders Nielsen Hovgholt.

      

       Han stod som "Soldat Søren Joensen Berg" da han trolovet seg i 1752. Hans bror Hans Joensen Aas som fadder i 1759.

 

       Brevik: trolovet 21.11.1752

       Soldat Søren Joensen Berg og Laurence Larsdatter

       Caut.: Ole Christiansen, Niels Erichsen.

      

       Brevik 1762:

       Nr 13

       Mand og hustru: Søren Joensen og kone

      

       Gravlagt som "Søren Joensen 34 aar gl.

 

      

       Han giftet seg med Laurentia Larsdatter, f. 1729 i Brevik (datter av Lars Larsen og Anne Larsdatter Rotkier), døpt 30.10.1729 i Brevik kirke,[21] d. 1790 i Brevik, gravlagt 17.01.1790 på Brevik kirkegård.[22] 

 

       Laurentia:

       Sl. Lars Larsens P.b. Laurentia

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Abraham Hieronymis K., mandfaddere: Mons. Schuts, Mons. Peder Hansen, Niels Larsen

      

       Gravlagt som "Laurentze Larsd. - Søren Jons. Enke 68 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

VI. Jacob Jonsen, (sønn av Jon Andersen og Sara Olsdatter) f. 1732 på Søndre Ås i Eidanger,19 døpt 05.10.1732 i Eidanger kirke,19 d. 1735 på Søndre Ås i Eidanger,2 gravlagt 13.03.1725 på Eidanger kirkegård.2 

 

       Jon Andersen Aas og Sara Olsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Karj Knudsdatter Aas, Martea Olsdatter, mandfaddere: Bendt Knudsen Aas, Olle Rolfsen Skiælsvig.

      

       Han gravlegges som "Joen Andersøn Aasis og Sara Olsdatters ægte barn Jacob Joensøn 2 aar 20 uger".

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 232.

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 233.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 229.

[10]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 274.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 128, 129.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 259.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34a.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.