| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT |     


 

 

 

Gunder Knudsen f. ca 1700 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Larsdatter f. ca 1699, 2. gang med Anne Margretha Isachsdatter f. ca 1696 og 3. gang med Hege Churvildsdatter f. ca 1695)

 

 

 

Gunder Knudsen, f. ca 1700,[1] d. 1774 i Brevik,[2] gravlagt 04.12.1774 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Knud Olsen Nordre Ås.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Gunder Knudsen Heistad 21 aar", fødested Heistad og bopel Grave, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Hans foreldre kom til Ås i Eidanger.

 

Gunder giftet seg 1. gang i 1724 med enken Anne Larsdatter. Hun bodde da på «Kjørholt eie» som da var Hitterød.

 

Trol. 7/5-1724 i Eid. Copul. 2/6-1724.

Gunder Knudzssøn med Anna Laersd. Kiørholt eye.

Caut: Arne Jørgenssøn Kiørholt og Laers Knudzsøn Aas.

 

Han brukte i 1725, 8 4/5 skinn av Kjørholt. Dette var da plassen Hitterød.

 

Hitterød i 1725:

Een Huusmand s: ved Navn Gunder Knudsøn, bruger 8 4/5 Skind i Gaarden Kiørholt, Svarer sine udgifter til Gaarden.

Gunder Knudsøn gl. 25 aar Enroullered, gift med Anne Larsdatter gl. 26 aar, haver Een Stifsøn Find Larsøn gl. 6 aar, 2de Stifdøttre Nafnlig Marte Larsdatter gl. 5 aar, Guri Larsdatter gl. 3 aar. Paa bemelte 8 4/5 Skind kand fødes 1 Koe, 4 Saver, til Pladsen gierdefang og Huusbrend, beliggende uden Gierdes.

 

De døpte barn bosatt på Hitterød frem til 1731. De døpte i 1733 og 1734 barn bosatt på «Skavråker eie» og i 1736 bosatt på Huset u/Skavråker. «Skavråker eie» var nok plassen Huset, så de kom nok dit i 1733. Hans første kone døde på Huset u/Skavråker i 1739.

 

Han giftet seg 2. gang i 1743.

 

Brevik: trolovet 22.06.1743, viet 09.08.1744

Gunder Knudsen og Anna Margrethe Isaacsdatter

Caut.: Even Schaverager, Joen Ørevig

 

De ble nok bosatt i Brevik. Han ble i 1762 skrevet som ”Hitterøe”, men de bodde i Brevik. Han ble ikke nevnt på Hitterød i 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 129

Mand og hustru: Gunder Gundersen og kone

Huusfolk: Thor Jensen og kone

De uformuende: Gunder Hitteren og kone, gamle fattige folk

 

Han giftet seg 3. gang i 1764.

 

Brevik: trolovet 07.11.1764, viet 03.09.1765

Gunnar Knudssen Hitterøe og Hege Churvildsdatter?

Caut.: Ole Knudsen, John Olsen Aas

 

Gravlagt som "Gunder Hitterøe 79 aar".

 

 

(1) Gift 07.05.1724 i Eidanger kirke,[4] med Anne Larsdatter, f. ca 1699 på Grønsholt i Eidanger,1 (datter av Lars Jonsen og Maren Jansdatter), d. 1739 på Huset u/Skaverager i Eidanger,[5] gravlagt 24.05.1739 på Eidanger kirkegård.5

 

Anne:

Hun var enke etter Lars Torkildsen Grønsholt da hun giftet seg med Gunder Knudsen.

 

Hun gravlegges som "Gunder Husets kone Anne Larsdatter 46 aar".

 

 

(2) Gift 09.08.1743 i Brevik kirke,[6] med Anne Margretha Isachsdatter, f. ca 1696,1 (datter av Isach Hansen og Ragnhild Jørgensdatter), d. 1763 i Brevik, gravlagt 27.02.1763 på Brevik kirkegård.[7]

 

Anne:

I 1725-tellingen er hun hjemmeværende hos foreldrene på Setret i Brevik. Hun nevnes som 29 år i 1725. Hun ble oppgitt i skiftet 1731 etter faren som 30 år og ugift. 

 

Hun var enke etter Ole Evensen i Brevik da hun giftet seg med Gunder Knudsen.

 

Gravlagt som "Gunder Knudsens k. Anne Margrethe Isaksdatter 66 aar".

 

 

(3) Gift 03.09.1764 i Brevik kirke,[8] med Hege Churvildsdatter, f. ca 1695,[9] d. 1775 i Brevik, gravlagt 09.11.1775 på Brevik kirkegård.[10]

 

Hege:

Gravlagt som "Gunder Hitterøes enke Helge 80 aar".

 

 

 

I.    Maren Gundersdatter, (datter av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter) f. 1725 på Kjørholtejet i Eidanger,[11] døpt 04.03.1725 i Eidanger kirke,[12] d. 1725 på Kjørholtejet i Eidanger,[13] gravlagt 21.03.1725 på Eidanger kirkegård.13

      

       Gunder Knudsen Kiørholt eje og Anna Laersdatters første ægte barn - Maren

       Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Anne Knudsdatter, mandfaddere: Christopher Andersen Hejestad, Bendt Knudsen Aass, Abraham Hansen Kiørholt.

      

       Hun gravlegges som "Gunder Knudsøn Kiørholts ejes lille datter Maren 3 uger".

 

      

 

II.   Marie Gundersdatter, (datter av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter) f. 1726 på Hitterød i Eidanger,11 døpt 06.03.1726 i Eidanger kirke,12 d. 1804 i Brevik, gravlagt 09.02.1804 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Gunder Knudsen Hittris (Hitterøds JO) og Anne Laersdatter - Maria

       Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Maria Annundsdatter Skafverager, mandfaddere: mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Abraham Hansen Kiørholt.

 

       Hun giftet seg i 1750.

 

       Brevik: trolovet 16.03.1750

       Jacob Leerstang og Maria Gundersdatter

       Caut.: Gunder Knudsen, Amun Biønæs.

      

       Copul. 16/4-1750 i Eid.

       Soldat, Jacob Søfrensøn Leerstang og Maria Gundersd. Berg.

       Hafde Copulations Seddel fra Lieutn. Davidsen.

 

       De ble bosatt i Brevik.

 

       Brevik 1762:

       Nr 123 (123 på nytt. JO)

       Mand og hustru: Jacob Leerstang og kone

       Huusfolk: Joen Olsen Aas og kone

 

       Gravlagt som "Jacob Sørensens enke Maria Gunnersdatter 76 aar".

      

      

       Gift 16.04.1750 i Eidanger kirke,[15],4 med Jacob Sørensen, f. 1722 på Lerstang i Eidanger,[16],[17] (sønn av Søren Rasmussen og Ellen Hansdatter), døpt 18.01.1722 i Eidanger kirke,15,17 d. 1776 i Brevik, gravlagt 12.11.1776 på Brevik kirkegård.15,10

      

       Jacob:

       Søfren Rasmusen Leerstangs ægte barn Jacob

       Faddere: baaren af Karen Ifversdatter Røe, Lispet Hansdatter Biønnes, Gunnille Rasmusdatter, Anders Jacobsen Røe, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Hansen Berg.

      

       Han ble nevnt i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han stod der som myndig.

      

       Han ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782. Han stod der som "død som efterlader seg 1. barn".

 

       Gravlagt som "Jacob Sørenson Leerstang 54 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

III. Lars Gundersen, (sønn av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter) f. 1729 på Hitterød i Eidanger,11 døpt 20.02.1729 i Eidanger kirke.[18]

      

       Gunder Knudtsen Hittre og Anne Laersdatter - Laers

       Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Berthe Amundsdatter Skafveraach, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Abraham Hansen Kiørholt.

      

      

       (1) Gift 28.03.1752 i Brevik kirke,[19] med Barbara Sørensdatter, f. ca 1724,9 d. 1752 i Brevik, gravlagt 27.06.1752 på Brevik kirkegård.[20]

      

      

       (2) Gift 28.12.1754 i Eidanger kirke,4 med Anne Catrine Christensdatter, f. 1732 på Osebakken i Eidanger,17 (datter av Christen Jensen Bradsberg og Abel Olsdatter), døpt 31.03.1732 i Eidanger kirke.17

 

       Se Hitterød u/Kjørholt denne gården

 

 

 

      

IV. Jon Gundersen, (sønn av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter) f. 1731 på Kjørholtejet i Eidanger,11 døpt 29.07.1731 i Eidanger kirke,17 d. 1731 på Kjørholtejet i Eidanger,11 gravlagt 26.08.1731 på Eidanger kirkegård.13

      

       Gunder Kiørholt Eje og Anne Laersdatter - Joen

       Faddere: baaren af Karj Knudtsdatter Aas, Kirstj Olsdatter Aas, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Bendt Knudtsen Aass, Hans Joensen Aass.

      

       Gravlegges som "Gunder Knudsøn Kiørholt ejes barn ved nafn Jon 4 uger".

 

 

 

V.   Jacob Gundersen, (sønn av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter) f. 1733 på Skavråker ejet i Eidanger,11 døpt 04.10.1733 i Eidanger kirke.[21]

      

       Gunder Knudsen Skaverager Ejet og Anna Larsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aas, Helvig Svendsdatter Bache, mandfaddere: Even Andersen Øerevig, Hans Nielsen Hougholt.

      

 

 

VI. Sara Gundersdatter, (datter av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter) f. 1734 på Skavråker ejet i Eidanger,11 døpt 05.12.1734 i Eidanger kirke.[22]

      

       Gunder Knudsen Schaverager Ejet og Anna Larsdatter - Sara

       Faddere: baaren af Maria Anundsdatter, Maren Joensdatter Aas, mandfaddere: Lars Grønsholt, Hans Nielsen Hejestad.

      

 

 

VII. Jacob Gundersen, (sønn av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter) f. 1736 på Huset u/Skavråger i Eidanger,[23] døpt 24.03.1736 i Eidanger kirke,23 konfirmert 06.04.1755 i Brevik kirke.[24]

      

       Gunder Knudsen Husets ægte søn Jacob                                                

       Faddere: baaren af Svend Baches kone Anne Olsdatter, Johanne Larsdatter, mandfaddere: Bent Aas, Jacob Christophersen Hejestad.

      

       Konfirmert som "5. Jacob Gundersen Hitterøe".

 

      

 

VIII. Knud Gundersen, (sønn av Gunder Knudsen og Anne Larsdatter) f. 1739 på Huset u/Skavråker i Eidanger,[25] døpt 25.02.1739 i Eidanger kirke,25 d. 1739 i Eidanger,5 gravlagt 14.06.1739 på Eidanger kirkegård.5

      

       Gunder Huset og Anne Larsdatter ægte søn N. Knud    

       Faddere: baaren af Søfren øvre Lundes kone Sara Christensdatter, Sophia Svendsdatter Bache, mandfaddere: Jon Ørevig, Anders Larsen Hejestad

      

       Gravlegges som "Gunder Husets liden søn Knud 3 maaneder 8 dager".

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 270.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[13]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[15]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[16]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 8.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 20.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 33.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 51.