| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Axel Olsen født ca 1644 og Kirstine Jacobsdatter Rheens født ca 1651 sin familie

 

 

 

Axel Olsen, født ca 1644 på Halmstad i Skåne,[1],[2] død 1707 i Brevik, gravlagt 15.11.1707 på Brevik kirkegård.[3]

 

Han nevnes i skattemanntallet i Porsgrunn i 1685 som "Aksel Olsen, toldbetjent".

 

Han nevnes i skattemanntall 1701 i Brevik:

1.

Axel Olssøn

Skatt rdl 1-1-8

 

Han nevnes i skifte etter datteren Gunild sin mann i Brevik i 1725 "andre Axel Olsen kan ha vært enkens far, siden det finnes sølvtøy i boet med inskripsjonen '1705 og Sl: Axel Olsens og Enckens Nafn paa'"

 

Han var den første postmesteren i Brevik. (Fra 6. mai 1682)

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563-1886:

Olsen (Olufsen), Aksel, født i Halmstad i Skåne. Tollbetjent i Brevik (og Langesund?) 6. mai 1682, bekreftet 30. jan. 1700. Var visstnok (fra 1689) samtidig også Breviks første postmester. Begravet 15. nov. 1707, 63 år og 10 måneder.

 

Gravlagt som "Axell Ollsen 63 aar 20 maaneder 3 dage".

 

 

Han giftet seg med[4] Kirstine Jacobsdatter Rheens, født ca 1651 på Æbelstoft i Lylland i Danmark,1,2 død 1726 i Brevik, gravlagt 03.04.1726 på Brevik kirkegård.[5]

 

Kirstine:

Hun kom fra Åbeltoft i Jylland.

 

Hun nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
12.
Kiersten sl. Axel Olsens
Skatt rdl 3-1-18

 

Gravlagt som "Mad'me Kierstine Jacobsdatter Rheens, Sl. Visit. Axel Olsens Enche 75 aar gl.".

 

 

 

I.    Gunhild Axelsdatter, født omkring 1680,[6] død 1728 i Brevik,4 gravlagt 21.01.1728 i Brevik.4

 

      

       (1) Hun giftet seg med[7] Lars Nilsen, født ca 1677,1 (sønn av Nils Rasmussen og Trinche), død 1723 i Brevik,7 gravlagt 25.10.1723 i Brevik.[8]

      

       Se Brevik 1701

 

      

       (2) Gift 12.05.1725 i Brevik kirke,[9] med Christen Nilsen, født ca 1676,4 (sønn av Nils Rasmussen og Trinche) død 1728 i Brevik,4 gravlagt 24.03.1728 i Brevik.4

      

       Se Brevik 1701-1725

 

 

 

      

II.   Bodil Axelsdatter, født ca 1690 i Brevik,[10] død 1752 i Brevik,10 gravlagt 06.04.1752 i Brevik.[11]

      

       Portrett av henne henger ved siden av hennes mann i Brevik kirke. Hennes ekteskap med Jacob er ført inn i Eidanger kirkebok. Presten opplyser at de hadde tilatelse til å holde bryllup uten trolovelse og lysning, og føier til "Begge er fødde her på Stæden og af alle Bekendt."

      

            

       Gift 13.12.1708 i Brevik kirke,10,[12] med7 Jacob Nilsen, født ca 1680 i Brevik,[13] (sønn av Nils Rasmussen og Trinche), død 1754 i Brevik,13 gravlagt 25.01.1754 i Brevik.[14]

      

       Se Brevik 1701

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 83.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 169.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[10]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 171.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.