| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Andrew Chrystie født 1697 og Karen Larsdatter født 1706 sin familie

 

 

 

Andrew Chrystie, født 12.02.1697 i Dunbar i Skotland,[1] død 22.03.1760 i Moss i Østfold.1

Han var sønn av David Chrystie og Alison Hamilton.

 

Andrew var bror til David Chrystie i Brevik.

 

Han giftet seg i Brevik i 1728.

 

Brevik: Viet 26.09.1726        

Mons. Andreas Chrystie og Demoi. Karen Larsdatter          

Caut.: Seig. Christen Nielsen, David Chrystie.

 

Han bosatte seg i Moss og ble stamfar for Mossegrenen av Chrystieslekten.

 

 

(1) Gift 26.09.1726 i Brevik,1,[2] med[3] Karen Larsdatter, født 1706 i Brevik,1 (datter av Lars Nilsen og Gunhild Axelsdatter), døpt 21.07.1706 i Brevik kirke,[4] død 28.01.1733 i Moss i Østfold.1

 

 

(2) Gift[5] med Marjory Lawrie, født omkring 1710.

 

Marjory:

Hun kom fra Morebattle i Skotland.

 

 

 

I.    Alison Chrystie, (datter av Andrew Chrystie og Karen Larsdatter) født 1728 i Moss, døpt 28.03.1728 i Moss,[6] død 1751 i Skien, gravlagt 30.10.1751 i Skien.6

      

       Hun var fra Moss og var brordatter til mannens svoger David Chrystie. Hun hadde ingen barn med Elias og døde bare 23 år gammel.

 

      

       Gift 20.01.1746 i Moss, med3 Elias Hansen Winter, født ca 1707 i Skien,6 (sønn av Hans Gregersen Winter og Anne Jørgensdatter Holst), død 1796 i Skien, gravlagt 27.05.1796 i Skien.6

      

       Elias:

       Han var enkemann etter Kirsten Boyesdatter f. 1715 d. 1742 da han giftet seg med Alison Chrystie. Elias og Kirsten hadde giftet seg i Skien i 1737.

 

       Etter at Elias ble enkemann etter Alison i 1751 giftet han seg for 3. gang i Skien i 1753 med Marthe Fransdatter Cudrio f. 1732 d. 1794.

 

       Han hadde 15 barn delt på to ekteskap. Han var kjøpmann i Skien.

      

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 169.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[3]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 53.

[6]  C: S. Schilbred, En Winter-slekt i Skienfjord-distriktet  (Utgitt av han selv).