| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Søren Christensen født ca 1694 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Trincke Larsdatter født 1711 og 2. gang med Ingeborg Catharina Mejer født omkring 1710)

 

 

 

Søren Christensen, født ca 1694,[1] død 08.01.1737 i Brevik,[2],[3] gravlagt 15.01.1737 i Brevik.[4]

Han var sønn av Christen Svendsen og Bodil Sørensdatter på Berg i Eidanger.

 

Han fikk borgerskap i 1722. Det ble klaget på dette i 1723.

 

Borgerskap i Skien:

Søfren Christensen Berg. - I skriv av 15/9 1723 klaget borgerskapet i Brevik over Søfren Christensen Berg, som forleden år skulle ha fått borgerskap. Det opplyses at han var født på landet, men aldri hadde gjort militærtjeneste hverken til lands eller vanns, skjønt han oppholdt seg hos sine foreldre på gården Berg som lå isoldatlegd i Eidanger' ·). Magistraten nøyde seg med å gi ham en advarsel selv om han etter loven og forordningen vel hadde forbrutt sitt borgerskap ved stedse å ha oppholdt seg på gården Berg og således brukt borgerlig næring på et sted han ikke burde.

 

Han giftet seg i Brevik i 1729.

 

Brevik: viet 29.12.1729         

Mons. Søfren Christensen Berg og Demis. Trincke Larsdatter

Caut.: Mess. Jacob Nielsen, Willum Schutz

 

De ble bosatt i Brevik.

 

Han ble snart enkemann og giftet seg da igjen med en datter av sogneprest Fredrik Majer i Eidanger.

 

Copul. 16/2-1734 i Eid.

Monsr. Søren Bergh med Mademoiselle Ingeborg Catharina Mejer.

(Hadde Kongebrev).

 

Han ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738. Lars Hansen var halvbror av Søren da han var sønn av hans mor en hennes 2. ektemann.

 

 

Gravlagt som "Mons. Søren Berg 42 aar gl.".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6.3.1737 - 1730-1740 - Skifteprotokoller 5b - 568a

Dette er et 'Udtog' av skifteforretningen, ifølge kongel. befalinger dat. 01.02.1737 og 17.01.1738. skiftet sluttet 17.06.1738

arvelater Søren Bergh Brevig død 08.01.1737

Arvinger:

ektefelle Ingeborg Catharine Mejer flyttet i løpet av skiftebehandlingen til Eidanger Præstegaard. nevnt 19.05.1738, som 'Kiæriste' til Christian Balling

Christian Balling nevnt 19.05.1738, som 'Kiærsite til enken Ingeborg Catharine Mejer

avdød ektefelle Trinche Larsdtr skiftebrev sluttet 14.03.1731

datter Gunild Boletta Søfrensdtr Bergh 6 år avdødes datter av 1. ekteskap med Trinche Larsdtr

sønn Christen Søfrensen Bergh 1 1/2 år avdødes sønn av 2. ekteskap med Ingeborg Catharine Mejer

bror Lars Hansen Bergh

andre svigerinne Kirstine Larsdtr arvelaterens første kones søster. g.m. Niels Grubbe

andre Niels Grubbe g.m. Kirstine Larsdtr

andre Jacob Nielsen arvelaterens første kones farbror. Gift.

 

 

(1) Gift 29.12.1729 i Brevik kirke,2,[5] med[6] Trincke Larsdatter, født 1711 i Brevik,2 (datter av Lars Nilsen og Gunhild Axelsdatter), døpt 03.05.1711 i Brevik kirke,[7] død 1731 i Brevik,2 gravlagt 17.02.1731 på Brevik kirkegård.[8]

 

Trincke:

Gravlagt som "Mons. Søren Bergs K.".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

13.3.1731 - 1730-1740 - Skifteprotokoller 5b - 364a

arvelater Trinche Larsdtr Brevig død

Arvinger:

ektefelle Søfren Berg

datter Gunild Boletta Søfrensdtr.

 

 

(2) Gift 16.02.1734 i Eidanger,2,[9] med Ingeborg Catharina Mejer, født omkring 1710,[10] (datter av Fredrik Mejer og Anna Catharina Crantz).

 

Ingeborg:

Hennes far var sogneprest i Eidanger.

 

Hun ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738.

 

Hun giftet seg på nytt i 1738 med Christian Balling.

 

 

 

I.    Gunhild Bolette Sørensdatter, (datter av Søren Christensen og Trincke Larsdatter) født 1731 i Brevik, døpt 02.02.1731 i Brevik kirke,[11] død 1780 i Brevik, gravlagt 14.01.1780 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Mons. Søren Bergs P.b. Gunil Boletta

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Mad'me Peder Hansens, Mons. Schaanings K. , mandfaddere: Mess. Schuts, Grubbe, Christen Pedersen

      

       Hun er nevnt i anetavlen til Schillbred som datter av Søren Christensen Berg, men det står ikke med hvilke hustru.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738. Der står hun søm halvsøster til Christen Sørensen Berg, så hun er datter av Trincke Larsdatter.

      

       Brevik 1762:

       Nr 98

       Mand og hustru: Jørgen Biønnæs og kone, manden med Løven

       Huusfolk: Bolette Berg

      

       Hun ble også nevnt i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765 som datter av Søren Christensen og Trincke Larsdatter.

      

       Hun solgte en del av Mule i 1775.

       Anno 1775 - Bolette Sørensdatter Bergs til Lars Olsen i Brevig ½ hus jord skyld med Bøxel i Grd. Muuhle for betalte 100 rd. (dat. 18.04.1775)  

      

      

       Gravlagt som " Jfr. Gunil Boletta Berg 48 aar".

      

       1780 10/1   Protokoll 10a fol 169b

       jomfr. Bolette Sørensdtr. Berg  + ,

       der logerede i afg. Jørgen Biønneses huus

       Iflg. Testamente av 12/7 1776 er postmester Knutsens

       barn og hr. Jacob Grubbe i Brevig avdødes arvinger.

       Brt. 832 - 1 - 1

       Net. 487 - 3 - 21

 

 

 

II.   Christen Sørensen, (sønn av Søren Christensen og Ingeborg Catharina Mejer) født 1735 i Brevik,[13] døpt 16.10.1735 i Brevik kirke,13 konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[14] død 1771 i Brevik,[15] gravlagt 27.05.1771 på Brevik kirkegård.15

      

       Mons. Søren Bergs Dr.B. Christen

       baaren af Mad'me Mejers, Mad'me Geertsens, Demoi'selle Berthe Moys, mandfaddere: Pastor Mejer, Doct. Mejer, Mons. Schudtz

      

      

       Forlovet 10.11.1757 i Brevik,[16] gift 13.12.1757 i Brevik kirke,[17],[18] med Ragnhild Sørensdatter, født 1735 i Brevik (datter av Søren Andersen Schebs og Marthe Isachsdatter), døpt 24.07.1735 i Brevik kirke,13 konfirmert 09.04.1752 i Brevik kirke,[19] død 1779 i Brevik, gravlagt 06.04.1779 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 170.

[3]  Skifte etter han.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[6]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.

[12]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[17]  Skifte etter hennes far.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.