| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762 |       


 

 

 

 

Nils Larsen f. 1722 og Amborg Chrystie f. 1725 sin familie

 

 

 

Nils Larsen, f. 1722 i Brevik,[1] døpt 11.01.1722 i Brevik kirke,[2] d. 1773 i Brevik, gravlagt 09.08.1773 i Brevik kirke.1,[3]

Han var sønn av Lars Nilsen og Gunhild Axelsdatter i Brevik.

 

Lars Nilsen og Gunhild Axelsdatters ægte barn navnl. Niels

baaren af Madame Anne Marj Sal. Hans Nielsens, Madame Fyren Tenstmans og Anne Malene, mandfaddere: Jacob Nielsen, Per Hansen, Boe Fyren

 

Han giftet seg i 1747.

 

Brevik: viet 19.01.1747

Niels Larsen og Ambor Chrystie

 

Borgerskap i Skien:

Niels Larsen (Lerstang) av Brevik. B. som kjøpmann 16/8 1746. Farbroren Jacob Nielsen (Lerstang) hadde overdratt ham sin forretning og sa samtidig opp sitt borgerskap.

 

Schilbred skriver:

Bodde i Tollbugården i Brevik. Nils ble tidlig foreldreløs. Faren døde fær gutten var to år gammel og moren døde før han var seks. Han kom i huset til sin onkel Jacob og tante Bodil i Brevik, og bedre pleieforeldre kunne han ikke få. De var deruten barnløse selv. I 1746 overtok han farbrorens foretning, og det ble overdratt to skip og andre aktiva. Han skulle komme til å gjøre ære på sin slekt. Da han døde i 1773, var han Breviks ledende foretningsmann, og eide en lang rekke gården i Eidanger.

 

Brevik 1762:

Nr 1

Mand og hustru: Seign. Niels Larsen og kone

Børn over 12 aar: Jacob Nielsen

Tjenestekarer: Christen Hesselberg Informator, Jacob Juul Skrive? Dreng

Drenger over 12 aar: Hendrik Hansen, Ole Rasmusen

Piiger over 12 aar: Gunild Fuglesang, Ragnild Christensdatter, Anne Hansdatter

 

Han stod som eier av Skaveråker i 1762..

Gaardsnavn: Schaverager

Eier: Proprietair gods, Hr. Niels Larsens tilhørende

Mand og hustru: Hans Joensen og kone

Barn over 12 aar: Joen Hansen, Jøran Hansdatter

Andre husboende: Madame Fuglesang 2.de Døttre Maria og Boel, piige Mari Simensdatter

 

Dett var jordgods fra hans stefar.

Anno 27.07.1751 - Niels Larsens bøxel seddel til Børge Olsen paa 3 huder i Ørevig af 6. july sidst.

 

Anno 09.09.1773 - Et skiøde dat. 14. feb. 1772 udstød af Sr. Niels Larsen til sin søn Jacob Nielsen for Grd. Ørevig 3 huder med bøxel imod 1980 rd. betaling

 

Han nevnes i skifte etter søsteren Anne Margretha i Skien i 1769.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5652 - 21.2.1769 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 436a

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater ektefelle Ambor Chrystie Brevig dette er kun en kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. de hadde umyndige barn

arvelater ektefelle Niels Larsen Brevig dette er kun en kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. de hadde umyndige barn

 

Anno 09.09.1773 - Et skiøde dat. 14. feb. 1772 udstød af Sr. Niels Larsen til sin søn Jacob Nielsen for Grd. Ørevig 3 huder med bøxel imod 1980 rd. betaling

 

Ekstraskatten 1762

Gaardsnavn: Ørevig

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Børre Ørevig og kone

Barn 12 aar: Anne Joensdatter

Drenger over 12 aar: Hans Abrahamsen

 

Matrikulen 1774 Ørevik

Eier - Nils Larsen Stærboe

Oppsitter - Børges Enke

 

Gravlagt som "Kiøbmanden Nils Larson 51 aar 26 uger".

 

 

Gift 19.01.1747 i Brevik kirke,[4],[5] med[6] Amborg Chrystie, f. 1725 i Brevik,4 (datter av David Chrystie og Karen Hansdatter Winter), døpt 05.08.1725 i Brevik kirke,[7] d. 1792 i Kristiania,4 gravlagt 13.07.1792 i Kristiania.4

 

Amborg:

Mons. Chrysties P.B. Ambore

baaren af Mad'me Hans Gregersens, Mad'me Ole Petersens, Mad'selle Karen Larsdatter, mandfaddere: Mons. Hans Gregersen, Mons. Christen Nielsen, Mons. Von Capl......? (Kluss. JO)

 

Sønnen overtok hennes del av Skjelsvik i 1776.

Anno 06.09.1776 - Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og hendes Børns Skiøde til Sr. David Chrystie Nielsen paa 3 huder i Grd. Schielsvig for 250 rd., 4 ½ hud i Grd. N. Lunne for 500 rd., Flogstad 3 huder 450 rd. og Wiersdalen 1 ½ hud for 600 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 06.09.1776 - Amborg Chrystie. afg. Niels Larsens skiøde til sønnen Sr. Jacob Nielsen paa Grd. Slevolden 1/2 hud for 200 rd., Lillegaarden 1 hud 300 rd., pladsen Hasler for 100 rd., Biønnes 4 huder med pladsen Solvig og Kleven for 650 rd., og 1 1/2 hud Grd. Sandøen med Øxøen for 1000 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 06.09.1776 - Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og hendes børns skiøde for 4 ½ hud i grd. Lunde Nordre for 500 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 06.09.1776 - Amborg, afg. Niels Larsens og hendes Børns gavebrev for 500 rd. til Brevigs fattige (dat. 10.07.1776)

 

Anno 06.09.1776 - Amborg Chrystie og hendes børns skiøde til sønnen Lars Nielsen for Røra og Røre-strand huus 4 huder - 640 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 06.09.1776 - Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og hans børns skiøde i Oxum 4 huder til sønnen Lars Nielsen, betalt 610 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 03.09.1778 - Thingl. Nest bemeldte Sr. David Nielsens forskrivelse (technet qvittering af 2. sep. 1778) til sin moder, madame Amborg Chrystie, Sal, Niels Larsens for en aarlig penge af 17 rd., hvorfor steller til forsikring gaarden Nordre Lunde og Schielsviig. (dat. 02.09.1778)

 

Bosatt i Brevik som enke i 1782.

 

Brevik 1782:
Nr.153
Nils Larsens Enke - 2 piger - Andre bosatte: Søster, David Nilsen 

 

Hun flyttet senere til Christiania, hvor hun kjøpte en gård i Skippergaten og fikk handelsborgerskap i 1787. Hun etterlot seg netto vel 2740 rdl.

 

 

 

I.    Jacob Nilsen, f. 1748 i Brevik,4 døpt 23.11.1748 i Brevik kirke,[8] konfirmert 27.10.1765 i Brevik kirke,[9] d. 1789 i Kristiania,4 gravlagt 24.07.1789 i Kristiania.4

      

       Niels Larsens Drbarn Jacob Nielsen

       baaren af Boel Jacob Nielsens, Christine Niels Grubbe, mandfaddere: Jacob Nielsen, Hans og Jørgen Chrystie

      

       Konfirmert som "Jacob Nilson - Nils Larsons søn 16 aar".

      

 

       Gift 12.06.1772 i Skien,4 med6 Anne Zachariasdatter Wesseltoft, f. 1749 i Skien,4 (datter av Zacharias Simonsen Wesseltoft og Inger Nielsdatter Bugge), døpt 03.05.1749 i Skien,4 d. 1800 i Kristiania,4 gravlagt 22.01.1800 i Kristiania.4

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

II.   Bodil Nilsdatter, f. 1750 i Brevik,4 døpt 02.08.1750 i Brevik,[10] konfirmert 05.10.1766 i Brevik kirke,9 d. 1804 i Skien,4 gravlagt 15.06.1804 i Skien.4

      

       Niels Larsens Pigebarn Boel

       baaren af Boel Jacob Nielsens, Dorthea Hans Chrysties, mandfaddere: Jacob Nielsen, Niels Grubbe, Lars Christensen

      

       Konfirmert som "Boel Nilsdatter 16 aar".

 

       Hun giftet seg i 1771.

 

       Brevik: viet 01.01.1771  

       Kiøbmand og unge karl Jørgen Zachariesen og Jomfru Bodille Nilsdatter

       Caut.: Hans Chrystie, Simon Zachariesen.

       - ægteviet i huuset.

 

      

       Gift 01.01.1771 i Brevik,[11] med6 Jørgen Zachariassen Wesseltoft, f. 1739 i Skien,6 (sønn av Zacharias Simonsen Wesseltoft og Inger Nielsdatter Bugge), døpt 07.04.1739 i Skien,4 d. 1799 i Skien,6 gravlagt 04.07.1799 i Skien.4

      

 

       Barn:

 

        A. Bodil Jørgine Zachariasen, f. 20.02.1779 i Skien, døpt 27.02.1779 i Gjerpen,[12] d. 1848.[13]

 

            

             Gift 30.11.1800 i Skien,18 med Jens Severin Gasmann, f. 1776 i Gjerpen (sønn av Nils Egedius Gasmann og Kirstine Jensdatter Schweder), døpt 14.06.1776 i Gjerpen, d. 1850.19

            

             Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

      

      

III. NN Nilsdatter, f. 1753 i Brevik, d. 1753 i Brevik, gravlagt 31.12.1753 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Gravlagt som "Niels Larsens dødfødte pbr.".

 

 

 

IV. David Chrystie Nilsen, f. 1755 i Brevik,4 døpt 04.05.1755 i Brevik kirke,[15] d. 1796 i Brevik,4 gravlagt 05.04.1796 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Mons. Niels Larsens barn navnl. David Chrystie

       baaren af Mad. Fuglesang, assist: Jomfrue Ales Chrystie, mandfaddere: Realf Bojesen, Hans Chrystie, Gregers Manal

      

       Anno 06.09.1776 - Amborg afg. Sr. Niels Larsens og børns skiøde til sønnen David Chrystie Nielsen for 3 huder i grd. Flogstad, 450 rd. (dat. 10.07.1776)

      

       Sønnen overtok morens del av Skjelsvik i 1776.

       Anno 06.09.1776 - Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og hendes Børns Skiøde til Sr. David Chrystie Nielsen paa 3 huder i Grd. Schielsvig for 250 rd., 4 ½ hud i Grd. N. Lunne for 500 rd., Flogstad 3 huder 450 rd. og Wiersdalen 1 ½ hud for 600 rd. (dat. 10.07.1776)

      

       Han fikk borgerskap som kjøpmann til Skien 30. mai 1777, samme dag som sin bror Lar, og drev forretning i Brevik.

      

       Borgerskap i Skien:

       David Nielsen (Lerstang) Brevik. Bror av forannevnte.

       B. som kjøpmann 30/5 1777.

      

       Gravlagt som "David Chrystie Nilson 42 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 253b

       Skifte 7. april 1796 i Brevig (kort skifte)

       David Nilsen, død

       Nevnt i skifte broderen Lars Nilsen.

 

 

 

V.   Lars Nilsen, født 1756 i Brevik,[17] døpt 09.04.1756 i Brevik kirke,[18] konfirmert 26.04.1772 i Brevik kirke,[19] død 1800 i Skien, gravlagt 06.01.1800 i Skien.[20]

 

      

       Niels Larsens barn navnl. Lars Nielsen

       baaren af Joen Joensens k. fra Scheen, assist: Jørgen Chrysties k., Karen Chrystie, mandfaddere: Lars, Christensen, Lars Vright, Claus Hesselberg

      

       Konfirmert som "Lars Nilson 16 aar".

      

      

       Gift 05.02.1786 i Brevik kirke,15,[21] med Birgitte Windfeldt, f. ca 1763,15 (datter av Lars Windfeldt og Marie Margrethe Nicolaisdatter Hertzog), d. 1834 i Brevik,15 gravlagt 14.12.1834 i Brevik.15

      

       Se Brevik 1782

      

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 177.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 179.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[6]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34s.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[12]  Fru S. Høegh, Familien Wesseltoft  (1893), side 33.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 149.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[17]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 180.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[20]  Kirkebok for Skien Mini nr. 4 (1792-1814), skannet av digitalarkivet, side 352.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.