| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Nils Hermansen Grubbe født ca 1695 og Christine Larsdatter født 1708 sin familie

 

 

 

Nils Hermansen Grubbe, født ca 1695,[1] død 1771 i Brevik,1 gravlagt 27.04.1771 i Brevik.[2]

Han var sønn av Herman Clausen Grubbe og Mette Nielsdatter.

 

Hans far var skipsfører. Han var bosatt i Kristiansand, men kom senere til Langesund. Det var skifte etter han i 1715.

 

Nils sin søster, Magdalene Hermansdatter Grubbe, var gift med Hans Christensen Lund og hans bror, Herman Hermansen Grubbe, var gift og bosatt i Brevik.

 

Han giftet seg i Brevik i 1728.

 

Brevik: viet 29.01.1728         

Mons. Niels Grubbe og Demoi. Kirstine Larsdatter  

Caut.: Mess. Jacob Nielsen, Hans Lund.

 

Han var skipper og sjømann, men drev også litt handel med trelast

 

Han bodde i Brevik der han eide der en stor gård med krambod. Han eide desuten Auen i Eidanger.

 

Borgerskap i Skien:

Niels Grubbe. B. som kjøpmann «saavel hiemme som ved Søen» 4/111728. - Var i 1743 bosatt i Brevik.

 

Eiendomsforhold:

Anno 31.03.1740 - Skifte Commissions Act begynt 22.07.1728 sluttet 1. Marts 1731 efter Sal. Christen Nielsen og hustrue i Brevig, hvorudj blant Jordgodset er anført Hvalen 6 huder med bøxel over for 180 rd. og paalodnet Sr. Niels Grubbe paa sin hustrue, Kirsten Larsdatter vegne.

 

Anno 31.03.1740 - Sr. Niels Grubbes Skiøde til Ole Larsen paa 6 huder i Hvalen for 200 rd. af 16. april 1739.

 

Han ble enkemann i 1749 og fikk et uekte barn i 1758.

 

Gravlagt som "Nils Grubbe 76 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

18.6.1771 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 456b

Skiftet sluttet 26.01.1774

arvelater Niels Grubbe Brevig borger til Schien og skipper død

Arvinger og andre:

sønn Jacob Nielsen Grubbe

andre Realf Bøyesen, Jacob Nielsen Grubbes svoger

datter Kierstine Nielsdtr Grubbe Schien ugift

andre svigersønn Petter Bøyesen Schien g.m. Gunnild Kiersten Nielsdtr

datter Gunnild Kiersten Nielsdtr Schien g.m. Petter Bøyesen

andre svigersønn Hans Knudsen Brevig postmester g.m. Karen Nielsdtr Grubbe

sønn Berent Grubbe Schien

datter Karen Nielsdtr Grubbe Brevig g.m. Hans Knudsen.

 

 

(1) Gift 29.01.1728 i Brevik kirke,1,[3] med[4] Christine Larsdatter, født 1708 i Brevik,1 (datter av Lars Nilsen og Gunhild Axelsdatter), døpt 20.05.1708 i Brevik kirke,[5] død 1749 i Brevik,1 gravlagt 04.11.1749 i Brevik.[6]

 

Christine:

Gravlagt som "Christine Niels Grubbes".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

28.11.1749 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 461b

Skiftet sluttet 16.12.1750

arvelater Kirstine Larsdtr Brevig, død

Arvinger og andre:

ektefelle Niels Grubbe borger til Scheen

datter Mette Nielsdtr

datter Kirstine Nielsdtr

datter Karen Nielsdtr

svigersønn Peter Bøyesen g.m. Gunild Nielsdtr

datter Gunild Nielsdtr g.m. Peter Bøyesen

sønn Berent Nielsen 4 år

sønn Jacob Nielsen 14 år

andre Niels Larsen, nevnt 30.03.1745. Enkemannens 'Værbroder' (kan derfor ha vært arvelaterens bror) (Han er bror til avdøde. JO)

andre Jacob Nielsen Brevig, nevnt 30.03.1745. enkemannens farbror (eller kanskje helst konas farbror) (Han var nok gift med avødødes mos søster. Farbror =Onkel. JO )

andre svoger Herman Grubbe, enkemannens bror.

 

 

Forhold til Mari Amundsdatter, født ca 1725,,[7] (datter av Amund Tollefsen og Ellen Nilsdatter).

 

Mari:

Hun ble nevnt med foreldrene i Brevik i 1762.

 

Hun fikk et uekte barn i Brevik i 1758:

Brevik 05.11.1758: Publice absolverede: Marie Amundsdatter for lejermaal med Niels Grubbe

 

Hun nevnes i skifte etter søsteren Karen i 1780:

søsteren Maren Amundsdtr. +, etterl. 1 søn

a. Gierth Nilsen, 20 år, er utenlands

 

Gravlagt som "Maren Amundsdatter 36 aar".

 

 

 

 

I.    Lars Nilsen Grubbe, (sønn av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1729 i Brevik, døpt 02.01.1729 i Brevik kirke,[8] død 1729 i Brevik, gravlagt 29.04.1729 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Mons. Niels Grubbes Dr.b. Lars

       baaren af Mad'me Sl. Herman Grubes, Mad'me Claus Grubbes, Demois'elle Agnethe Clem…? (Vekk i bretten. JO), mandfaddere: Mess. Jacob Nielsen, Hans Lund, Herman Grubbe

      

       Gravlagt som "Mons. Niels Grubbes liden Søn Lars".

 

 

 

II.   Gunil Kirstine Nilsdatter Grubbe, (datter av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1730 i Brevik, døpt 14.06.1730 i Brevik kirke,[10] død 1791.[11]

      

       Mons. Niels Grubbes P.b. Gunil Kirstine

       baaren af Mad'me Scutsets, Mad'me Berg, Demoi'selle Marine, mandfaddere: Mess. David Chrystie, Niels Hansen, Peter Christian Jørgensen

 

       Hun giftet seg i 1748.

      

       Brevik: viet 30.12.1748

       Petter Boyesen og Gunil Christine Grubbe - i Huuset

 

      

       Gift 30.12.1748 i Brevik kirke,[12] med Petter Boyesen, født 1721,12 (sønn av Boye Pettersen Ording og Else Realfsdatter Wright), død 1791.12

      

       Petter:

       Han var skipper og kjøpmann i Skien.

 

 

      

III. Mette Nilsdatter Grubbe, (datter av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1731 i Brevik, døpt 07.10.1731 i Brevik kirke.[13]

      

       Mons. Niels Grubes P.b. Mette

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Pernelle Schurmans, mandfaddere: Mess. Scuts, Claus Grubbe, Christen Pedersen.

 

       Hun giftet seg i Skien i 1753.

 

       Skien - Cop. 10/4-1753

        Realf Bøyesen Enchemand med Jfr. Mette Grubbe fra Brevig

       med Kongl, bevilling at Copuleres hiemme i huset. Copuleret Kl. 3 om Eftermid.

       Forlofingsmænd Petter Bøyesen.

 

 

       Gift 10.04.1753 i Skien kirke med Realf Boyesen Ording, født 1712,12 (sønn av Boye Pettersen Ording og Else Realfsdatter Wright), død 1786.12

      

       Realf:

       Ifølge skifte etter postmester Hans Knudsen i Brevik i 1779, hadde han vært gift med hans kone Karen Nilsdatter Grubbe sin søster.

      

       Han giftet seg 2. gang i 1745 med Anne Marie Chrystie. (Hun nevnes under sin far. JO)

      

       Skifteregister for Skien 1666-1808

       22.8.1786 - 1789-1794 -Skifteprotokoller 9b - 394a - Skiftet sluttet 21.12.1789.

       Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 226b ff, 250a ff, 259a ff, 262a, 355b og 368b

       arvelater Realf Bøyesen, Dronninges Gaade, borger og kjøpmann, død

       arving avdød ektefelle Mette Grubbe, avdødes 2. kone

       arving ektefelle Giertrud Maria Bødkier. Nevnt felles kongel. uskiftebevilling, dat. 23.06.1784. Hun ville imidlertid bruke 'den Ordentlige Skifte Ræt'. Også nevnt som Bødker

       arving sønn Realf Realfsen Ording Bøyesen junior 15 år avdødes sønn av 3. ekteskap med Giertrud Maria Bødkier.

       arving datter Christiana Elisabeth Beyesen 18 år avdødes datter av 3. ekteskap med Giertrud Maria Bødkier. Gift i løpet av skiftebehandlingen, før 11.01.1787, med Diderich von Cappellen Senior. også nevnt som Bøyesen

        arving datter Kirstine Dorothea Bøyesen g.m. Søren Paust. Avdødes datter av 2. ekteskap med Mette Grubbe. Også nevnt som Kirsten Dorothea

       arving datter Chirstine Realfsdtr Bøyesen Høyland udi Stavanger Amt g.m. Otto Ottosen. Avdødes datter av 2. ekteskap med Mette Grubbe. Også nevnt som Kirstine

       arving datter Anne Realfsdtr død etter 02.01.1778. vært g.m. Zacharias Zachariasen. Avdødes datter av 1. ekteskap. Etterlot ingen livsarvinger

       andre brordatter Mette Pettersdtr datter av Petter Beyesen. Nevnt 12.05.1768

       andre brordatter Christiane Pettersdtr datter av Petter Beyesen. Nevnt 12.05.1768

       formynder bror Petter Beyesen også nevnt som Bøyesen

       andre svigermor Benedicta Elisabet ? enke. Nevnt 31.12.1770

       andre svigerfar Christian Bødker sogneprest død før 31.12.1770

       andre svigersønn Søren Paus Scheen kjøpmann g.m. Kirstine Dorothea Bøyesen. Også nevnt som Pauss og Paust

       andre svigersønn Diderich von Cappellen Senior gift i løpet av skiftebehandlingen, før 11.01.1787, med Christiana Elisabeth Beyesen

       andre svigersønn Otto Ottosen Høyland udi Stavanger Amt sogneprest g.m. Chirstine Bøyesen

       andre svigersønn Zacharias Zachariasen enkemann etter Anne Realfsdtr

      

 

      

IV. Karen Nilsdatter Grubbe, (datter av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1733 i Brevik, døpt 20.12.1733 i Brevik kirke,[14] død 1772 i Brevik,[15] gravlagt 17.06.1772 på Brevik kirkegård.2

      

       Niels Grubbes P.b. Karen

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Demoi'selle Grete, mandfaddere: Visit. Schiøtt, Mons. Schaaning, Mons Søren Schuts

      

      

       Gift 22.02.1758 i Brevik kirke,16,[16] med Hans Knudsen, født 1733 i Ullensaker,16 (sønn av Knud Eriksen Bjønningstad og Karen Hansdatter), døpt 20.09.1733 i Ullensaker,[17] død 11.06.1777 i Brevik,16,18 gravlagt 17.06.1777 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

V.   Jacob Nilsen Grubbe, (sønn av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1735 i Brevik, døpt 04.09.1735 i Brevik kirke,[19] død 1785 i Brevik, gravlagt 25.11.1785 på Brevik kirkegård,[20] konfirmert 02.01.1752 i Brevik kirke.[21]

      

       Niels Grubbes Dr.B. Jacob

       baaren af Mad'me Boel Jac. Nielsens, Mad'me Marine, Demoi'selle Lund, mandfaddere: Seig. Chrystie, Schultz, Mons. Linow

      

       Konfirmert som "1. Jacob Grubbe".

      

      

       Gift 10.10.1775 i Brevik kirke,[22] med Karen Hermansdatter Grubbe, født ca 1732,[23],[24] (datter av Herman Hermansen Grubbe og Marianne Kierulf), død 1800 i Brevik, gravlagt 16.04.1800 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

VI. Hermann Nilsen Grubbe, (sønn av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1738 i Brevik, døpt 23.08.1738 i Brevik kirke,[26] død 1739 i Brevik, gravlagt 02.04.1739 på Brevik kirkegård.[27]

      

       Mons. Niels Grubbes Dr.B. Herman

       mandfaddere: Mad'ame H. David Chrysties, Mad'selle Schutz, mandfaddere: Mess. Bent Iversen, Halvor Eeg, Niels Larsen til Seig. Jac. Nielsen

      

       Gravlagt som "Niels Grubbes Dr. barn Herman gl. 1/2 aar".

 

 

 

VII. NN Nilsen Grubbe, (sønn av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født ca 1738 i Brevik, død 1738 i Brevik, gravlagt 10.01.1738 på Brevik kirkegård.[28]

      

       Gravlegges som "Mons. Niels Grubbes lidet Dr.B.".

 

 

 

VIII. Boel Nilsdatter Grubbe, (datter av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1740 i Brevik, døpt 30.10.1740 i Brevik kirke,[29] død 1740 i Brevik, gravlagt 12.11.1740 i Brevik kirkegård.[30]

      

       Niels Grubbes Pigebarn Boel

       baaren af Jens Schaanings k., Martha Bentzdatter, mandfaddere: Jacob Nielsen, Lars Schvint, James Chrystie

      

       Gravlagt som "Niels Grubbes Pigebarn".

 

 

 

IX. Mette Margrethe Grubbe, (datter av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født ca 1742,24 død 1800 i Skien, gravlagt 14.06.1800 i Skien.[31]

      

       Hun kan ha vært en datter av Nils Hermansen Grubbe. Mette Nilsdatter og hennes mann Realf Bøyesen ble brukt som fadder. Fadderen Bernt Grubbe er nok sønnen av Nils Grubbe, Bent Grubbe og Mette var søsken. Nils sin bror Herman hadde en datter, Mette Margrethe Hermansdatter Grubbe, men hennes mann døde ikke før i 1771, så det er ikke henne.

      

      

       Gift 18.07.1770 i Skien,[32] med Frantz Casper Levin, født 1743 i Skien (sønn av Christopher Levin), døpt 21.10.1743 i Skien,[33] død 1809 i Skien, død 16.02.1809 i Skien.32

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

X.   Christine Nilsdatter Grubbe, (datter av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1743 i Brevik, døpt 20.09.1743 i Brevik kirke.[34]

      

       Niels Grubbes Pigebr. Christine

       baaren af Anna Magrethe Sl. Jørgen Holstes, Alice Chrystie, mandfaddere: Christopher Manal, Hans Bentzen, Niels Larsen.

 

 

 

XI. Bent Brevig Nilsen Grubbe, (sønn av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter) født 1745 i Brevik, døpt 14.11.1745 i Brevik kirke.[35]

      

       Niels Grubbes Drbr. Bent Brevig

       baaren af Boel Jacob Nielsens, Ambor Chrystie, mandfaddere: Mess. Jon Jonsen, Niels Larsen, Petter Boyesen

      

       Kjøpmann i Skien.

      

       Borgerskap i Skien:

       Berent Nielsøn Grubbe. F. i Brevik. Bosatt i Skien.

       B. som kjøpmann 3/11 1773.

 

      

       Gift12 med Margrethe Marie Ramshart, født ca 1754,12 (datter av Knud Ramshart og Else Hansdatter), død 1833.12

      

       Margrethe:

       Hun var datter av sognepresten i Solum.

 

 

      

XII. Gjert Nilsen, (sønn av Nils Hermansen Grubbe og Mari Amundsdatter) født 1758 i Brevik, døpt 03.12.1758 i Brevik kirke.[36]

      

       Marie Amundsdatters uægte barn navnl. Giert

       baaren af Jens Smeds Enke, assist: Karen Amundsdatter, mandfaddere: Rejer Nielsen, Hans Jensen

      

       Han var bosatt i Brevik i 1770:

       22.

       Anders Madsen, 22 aar, født i Brevik, 1 sønn, 1 opfostringsdreng

       Mads Andersen, 1 aar, født i Brevik

       Giert Nielsen, 11 aar, født i Brevik

 

 

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 169.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[4]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34a.

[11]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 53.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34d.

[15]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 59.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[17]  NTS, bind 20, hefte 4 - 1966, side 290.

[18]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[23]  Alder ved død.

[24]  Skifte etter moren.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34l.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[31]  Skiensavskriftene til Jan Christensen.

[32]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[33]  Skiensavskrifter på Solumslekt.org.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34p.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.