| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701-1725 |      


 

 

David Chrystie født 1693 og Karen Hansdatter Winter født ca 1698 sin familie

 

 

 

David Chrystie, født 05.03.1693 i Dunbar i Skotland,[1] død 21.04.1736 i Brevik,1 gravlagt 28.04.1736 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av David Chrystie og Alison Hamilton.

 

Hans far var magister, prest og hospitalforstander.

 

Han var skotte og slo seg ned i Norge.

 

Han kom først til Skien og giftet seg der i 1718.

 

Skien - Cop. 30/12-1718.

David Chrystie og Karen Hansdatter.

 

Han fikk borgerskap i Skien i 1719.

 

Borgerskap i Skien:

Dauid Chreisti. B. 30/3 1719. David Chrystie formodet at han ble «forskaanet for personelle Byens Bestillinger og ombud» da han var aven fremmed nasjon og

ikke kunne befatte seg med dette lands lov og statutter og at det helst «med Ham i Schater 'lorder Brugt Moderation ifølge deris Mayests. aller naadigste forordning

«-) og patent». På disse «fundamenter» innlot han seg som borger og lem av byen. Assessor Russell takket på embetets og byens vegne Chrystie fordi han ville nedsette seg på stedet og anta borgerskap, og lovet ham for sin embets tid at han ikke skulle bli bebyrdet med noen slags bestillinger og at det med omsyn til skatter skulle brukes moderasjon overfor ham. Derpå avla Chrystie troskapsed til Kongen samt borgered. - David Chrysties enke drev kjøpmannskap i Brevik 1743.

 

I Skien var han eier av halvparten av Søndre Lysthussag (sag nr. 23) Hans part skal i 1721 ha vært 2100 bord eller deler som de benevnte det.

 

De bodde i Skien frem til 1724 før de slo seg ned i Brevik. 

 

Han var der kjøpmann og ble en stor matador i Brevik.

 

Hans bror, Andrew Chrystie, giftet seg i Brevik, men flyttet til Moss.

 

Etter William Holbye, som eide gården Klep i 1725, var det David Chrystie f. ca 1693 som overtok som eier.

 

David Chrystie og hans etterkommere nevnes som eiere av Nedre Lunde. I skifte etter enken etter David Chrystie, Karen, nevnes blant jordgods, halvdelen ev Nedre Lunde med grunnene i Brevik. Dette ble taksert til 1428 rd.

 

 

Gravlagt som "Seig. David Chrystie 43 aar 1 m 2 ug 2 d gl.".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

30.4.1731 - 1730-1740 - Skifteprotokoller 5b - 497a

Kun konfirmasjon på en kongel. uskiftebevilling, dat. 18.04.1724

arvelater ektefelle Dawid Chrijstie Brewig han og kona hadde umyndige barn

arvelater ektefelle Karen ? Brewig hun og mannen hadde umyndige barn.

 

 

Gift 30.12.1718 i Skien,1 med Karen Hansdatter Winter, født ca 1698,[3] (datter av Hans Gregersen Winter og Anne Jørgensdatter Holst), død 1750 i Brevik, gravlagt 31.10.1750 på Brevik kirkegård.[4]

 

Karen:

Henne far var kjøpmann i Skien.

 

Hun nevnes som eier av skip i 1740 årene.

 

Hun nevnes i 1742 som eier av Klep.

Anno 12.07.1742 - Mad. Chrysties boxelbref til Isaach Larsen paa Klep 3 huder. Dat. 8. jan. 1741 med Isaach Larsens Revers paa gienparten

 

Matrikulen i 1747:

Klep

Eier: Mad’me Christie

Bruker: Mad’me Christie

 

 

Gravlagt som "Karen Sal. David Chrysties 52 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5408 - 4.11.1750 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 488a

Skiftet sluttet 05.05.1751

arvelater Karen Winter Brevig død. Hun hadde sittet i uskiftebo etter mannen, ifølge felles kongel. bev. dat. 18.04.1724

Arvinger og andre:

datter Boel Chrystie

datter Marte Chrystie

datter Ales Chrystie

sønn Jørgen Chrystie

sønn Hans Chrystie

avdød ektefelle David Christie

datter Karen Chrystie

andre svigersønn Realf Bojesen hans datter med arvelaterens avdøde datter, var død før skifteutlegget (han arvet således i hennes sted)

andre far Hans Gregersen på sølvtøy i boet er nevnt initialene 'H.G:S:W. og A:I:D:H: (kan ha vært hans og konas). henvist til arvedelingsforretning av 28.02.1749

andre svigersønn Niels Larsen.

 

 

 

 

I.    David Chrystie, født 1719 i Skien, døpt 01.03.1719 i Skien,[5] død 1724 i Skien, gravlagt 08.01.1724 i Skien.[6]

      

       David Chrysties søn David.

       Faddere: Hands Gregersøn, Per Fænd, Anders Chrystie, Anne Hands Gregersøns, Giørel Fænd, Karen Eliædatter.

      

       Gravlagt som "David Cristis Søn, 6 aar".

 

 

 

II.   Hans Chrystie, født 1720 i Skien,3 døpt 30.06.1720 i Skien,5 død 1797 i Brevik, gravlagt 02.06.1797 på Brevik kirkegård.[7]

      

       David Chrysties søn Hands.

       Faddere: Simens kieriste og datter, Simen Jørgensøn, Peder Jørgensøn, Jørgen Simensøn.

      

      

       Gift 31.01.1748 i Skien,6 med Dorthea Boyesdatter Ording, født 1724 i Skien,3 (datter av Boye Pettersen Ording og Else Realfsdatter Wright), døpt 11.08.1724 i Skien,5 død 1778 i Brevik, gravlagt 06.02.1778 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

III. Alic Chrystie, født 1721 i Skien,[9] døpt 29.06.1721 i Skien,5 død 1786.9

      

       David Chrysties datter Alise? (klussete)

       Faddere: Per Jørgensøns kone, Ambor Simensdatter, Per Jørgensøn, Olle Pettersøn, Zaccharias Simensøn.

 

      

       Gift9 med Uldrich Fredrich Cappelen, født 1726,9 (sønn av Didrich Cappelen og Dorotea Michelsdatter), døpt 1774.9

      

       Uldrich:

       Han var kjøpmann.

 

 

      

IV. James Chrystie, født 1722 i Skien,3 døpt 02.08.1722 i Skien,5 død 1741 i Brevik, gravlagt 28.08.1741 i Brevik.[10]

      

       Chrysties søn Jens.

       Faddere: Jacob Nielsøns kone, Peder Gregersøns datter, Simen Jørgensøn, Hands Jørgensøn, von Cappeln.

      

       Gravlagt som "James Chrystie gl. 19 aar".

 

 

 

V.   Anne Marie Chrystie, født 1724 i Skien,9 døpt 19.03.1724 i Skien,5 død før 1750.9

      

       David Christies datter Anne Marie?

       Faddere: Hans Gregersens kiæriste og datter Amborg, Hans Gregersen, Jackob Nilsen i Brevig, Zacharias Simensen.

 

       Hun giftet seg i Brevik i 1745.

 

       Brevik viet 11.03.1745

       Realf Boyesen og Anna Chrystie - i Huuset

 

       Hun ble nevnt som død i skifte etter moren i 1750.

 

      

       Gift 11.03.1745 i Brevik kirke,[11] med Realf Boyesen Ording, født 1712,[12] (sønn av Boye Pettersen Ording og Else Realfsdatter Wright), død 1786.12

      

       Realf:

       Ifølge skifte etter postmester Hans Knudsen i Brevik hadde han vært gift med hans kone Karen Nilsdatter Grubbes søster.

      

      

       Realf hadde vært gift med Mette Nilsdatter Grubbe , født 1731 i Brevik (datter av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter ), døpt 07.10.1731 i Brevik kirke.[i]

      

       Mette:

       Mons. Niels Grubes P.b. Mette

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Pernelle Schurmans, mandfaddere: Mess. Scuts, Claus Grubbe, Christen Pedersen.


      

VI. Amborg Chrystie, født 1725 i Brevik,[13] døpt 05.08.1725 i Brevik kirke,[14] død 1792 i Kristiania,13 gravlagt 13.07.1792 i Kristiania.13

      

       Mons. Chrysties P.B. Ambore

       baaren af Mad'me Hans Gregersens, Mad'me Ole Petersens, Mad'selle Karen Larsdatter, mandfaddere: Mons. Hans Gregersen, Mons. Christen Nielsen, Mons. Von Capl......? (Kluss. JO)

      

      

       Gift 19.01.1747 i Brevik kirke,13,11 med[15] Nils Larsen, født 1722 i Brevik,[16] (sønn av Lars Nilsen og Gunhild Axelsdatter), døpt 11.01.1722 i Brevik kirke,[17] død 1773 i Brevik, gravlagt 09.08.1773 i Brevik kirke.16,[18]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

VII. David Chrystie, født 1727 i Brevik, døpt 11.05.1727 i Brevik kirke,[19] død 1750 i Brevik, gravlagt 07.04.1750 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Mons. David Chrysties dr.b. David

       baaren af Mons von Capelens k., Trinche Larsdatter, mandfaddere: Mess. Bent Iversen, Vilum Schuts, Peder Aslev

      

       Han var skipper.

      

       Borgerskap i Skien:

       Dawid Chrystie. F. i Brevik. B. som skipper 21/12 1748.

      

       Gravlagt som "David Chrystie 23 aar".

 

 

 

VIII. Jørgen Chrystie, født 1729 i Brevik, døpt 01.05.1729 i Brevik kirke,[21] død 1783 i Brevik, gravlagt 19.06.1783 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Mons. David Chrysties Dr.b. Jørgen

       baaren af Mad'me Hans Gregersens, Bent Iversens Datter, mandfaddere: Mess. Schuts, Grube, Elias Winter

      

 

       (1) Gift 10.02.1756 i Skien kirke,[23] med Ragne Johanne Jørgensdatter, født 1735 i Skien,3 (datter av Jørgen Simonsen Wesseltoft og Inger Jocumsdatter Coldevin), døpt 29.04.1735 i Skien kirke,5 død 1773 i Brevik, gravlagt 01.02.1773 på Brevik kirkegård.18

      

      

       (2) Gift 02.06.1776 i Brevik kirke,[24] med Anne Clarine Jørgensdatter, født 1737 i Skien,[25] (datter av Jørgen Simonsen Wesseltoft og Inger Jocumsdatter Coldevin), døpt 28.08.1737 i Skien.5

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

IX. Karen Chrystie, født 1731 i Brevik, døpt 15.05.1731 i Brevik kirke,[26] død 02.12.1785 i Brevik.[27]

      

       Mons. David Christies P.b. Karen

       baaren af Mad'mes Fougd. Sveders, Aslovs, Demoiselle Ingeb. Majer, mandfaddere: Mess. Jacob Nielsen, Plesner, Mons. Sveder

      

       Brevik 1762:

       Nr 85

       Mand og hustru: Hans Chrystie og kone

       Tjenestekarer: Claus Hesselberg Skriiverkarl, Jens Aarup Informator

       Drenger over 12 aar: Petter Hansen, Lars Larsen

       Piiger over 12 aar: Ingeborg Erichsdatter, Kari Hansdatter, Berthe Persdatter

       Huusfolk: Jomfr. Karen Chrystie

 

      

       1785 6/12, 86 30/3 Jomfru Karen Christie +

       Protokoll 11 fol. 87

       Brevik

                   Søskende:

                   1.  Jørgen Christie + 5 barn:

                         - Jørgen Christie myndig

                         - James Christie 20 aar for tiden hos presten i Drangedal H. Krogh

                         - Hans Christie 19 aar og for tiden i England

                         - Karen Christie ugift og oppholder seg for tiden i Schien

                         - Jomfru Inger Christie hos sin moder hjemmeværende

                   2.  Hans Christie, postmester

                   3.  Ales von Cappelen, Skien

                   4.  Madame Amborg Sal. Nils Lassens, Brevik

                   5.  Marthe Christie + var g.m. Lars Wright i Porsgrund

                          - et barn: Else Wright g.m.hr. Jappe Andersen, Porsgrund

       Løsøre: 224 - 1 - 12

       Rede penger: 89 - 3 - 14

       Utbetalt til kreditorer

      

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       2.12.1785 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 93a

       Skiftet sluttet 26.06.1787. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 209a ff, 221b, 254a og 264b ff

       arvelater Karen Chrystie Kiøbmand Jacob Jebsens Huus i Brevig død 02.12.1785, om formiddagen 'Kl: 11'. ugift. Etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       far David Chrystie Scheen kjøpmann død

       bror Hans Chrystie senior Brevig postmester

       andre brorsønn Bøye Chrystie Brevig postmester sønn av Hans Chrystie senior

       søster Amborg Chrystie Brewig enke etter Niels Larsen

       andre svoger Realf Bøyesen Scheen kjøpmann enkemann etter arvelaterens søster, som ikke er nevnt ved navn. hun etterlot ingen livsarvinger

       søster Marta Chrystie død. Vært g.m. Lars Wrigth

       andre svoger Lars Wrigth kjøpmann død. Vært g.m. Marta Chrystie

       søsterdatter Else Wrigt Porsgrund g.m. Jeppe Andersen. Datter av Lars Wrigth og Marta Chrystie

       andre søstersønn Lars Nielsen Brevig sønn av Niels Larsen og Amborg Chrystie

       andre svoger ? Coegius Moss byfoged død. Vært g.m. Boel Chrystie. Også nevnt som Koegius

       søsterdatter Karen v: Cappelen ugift. Datter av Ulrich v: Cappelen og Alise Chrystie

       søster Boel Chrystie Moss død. Vært g.m. byfoged Coegius. Etterlot ingen livsarvinger

       brorJørgen Chrystie Brevig kjøpmann død

       andre Jeppe Andersen Porsgrund kjøpmann g.m. Else Wrigt

       andre Joachim Adtzleu Scheen borger og kjøpmann Jacob Nielsens svoger

       andre søstersønn Dawid Nielsen sønn av Niels Larsen og Amborg Chrystie

       andre søstersønn Jaco Nielsen sønn av Niels Larsen og Amborg Chrystie

       andre svoger Niels Larsen død. vært g.m. Amborg Chrystie

       andre Gregers Forbech g.m. Sophie Dorothea von Cappelen

       arving søsterdatter Sophie Dorothea von Cappelen g.m. Gregers Forbech. Datter av Ulrich v: Cappelen og Alise Chrystie

       andre svoger Ulrich v: Cappelen kjøpmann død før kona. Vært g.m. Alise Chrystie

       søster Alise Chrystie død etter mannen. vært g.m. Ulrich v: Cappelen. Også nevnt som Alice

       arving brordatter Inger Chrystie ugift. Datter av Jørgen Chrystie

       arving brordatter Karen Chrystieu gift. Datter av Iørgen Chrystie

       arving brorsønn James Chrystie sønn av Jørgen Chrystie

       arving brorsønn Hans Chrystie junior sønn av Jørgen Chrystie

       arving brorsønn Jørgen Chrystie junior sønn av Jørgen Chrystie. Også nevnt som George

       arving søsterdatter Dorothea von Cappelen ugift. Datter av Ulrich v: Cappelen og Alise Chrystie.

 

 

 

X.   Marthe Chrystie, født 1732 i Brevik, døpt 09.11.1732 i Brevik kirke,[28] død 1756 i Brevik,9 gravlagt 15.03.1756 på Brevik kirkegård.[29]

      

       Mons. David Chrysties P.b. Marthe

       baaren af Mad'me Niels Grubbes, Mad'me Geert Bentzens, Demoi'selle Boyesdatter, mandfaddere: Mess. Schaaning, Svint, Winter

      

      

       Gift 19.12.1754 i Brevik kirke,[30] med Lars Henriksen Wright, født 1727 i Larvik,3,[31] (sønn av Henrik Realfsen Wright og Else Justsdatter Scavenius), død 1782 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 19.08.1782 på Vestre Porsgrunn kirkegård.[32]

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

XI. Boel Chrystie, født 1734 i Brevik, døpt 29.08.1734 i Brevik kirke,[33] konfirmert 18.04.1751 i Brevik kirke,[34] død 1779.9

      

       Seig. Chrysties P.b. Boel

       baaren af Mad'me Boel Jac. Nielsens, H. Henrics K., Demoi'selle Kiersti Bøyesdatter, mandfaddere: Seig. Hans Gregers. von Capelen, Mons. Elias Hansen

      

       Konfirmert som "5. Boel Chrystie".

 

      

       Gift9 med Thomas Coegius, født 1719,9 (sønn av Jens Thomasen Coegius og Ingeborg Voigt), død 1762.9

      

       Thomas:

       Han var byfogd og byskriver i Moss og sønn av borgemesteren i Tønsberg.

 

 

 

 

 

 [1]  C: S. Schilbred, En Winter-slekt i Skienfjord-distriktet (Utgitt av han selv).

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[3]  Alder ved død.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58c.

[5]  Skiensavskrifter på Solumslekt.org.

[6]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[9]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 56.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[12]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 53.

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 179.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[15]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[16]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 177.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[23]  Kirkebok for Skien Klokkerbok nr. 1 (1756-1791), skannet av digitalarkivet, side 30.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[25]  1801 tellingen.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.

[27]  Skifte etter henne.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34c.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[31]  Familien Wright av Inga Friis Porsgrunn historielag årskrift 1962-63.

[32]  Solumslekt, Solumslekt.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.