| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I RØD U/SØLLAND 

 


 

 

 

 

Maren Halvorsdatter f. ca 1727 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Paul Andersenf. 1729 og 2. gang med Anders Tygesen f. ca 1720)

 

 

Maren Halvorsdatter, født ca 1727,[1] død 1805 på Afsøla u/Sølland i Siljan,[2] gravlagt 29.12.1805 på Siljan kirkegård.[3]

 

Jeg trodde hun var datter av Halvor Gundersen og Kjersti Clausdatter i Solum. Men i skifte etter hennes bror Jacob, som døde ugift på Bratsbergkleiva i Gjerpen, står det blant annet følgende om hans søster Maren: - 3. Søstra Marie Halvorsdatter død og i ekteskap med Ole Anderssen etterlatt 3 barn: a. Anders Olsen 24 år, b. Kirsti Olsdatter 22 år, c. Ingeborg Olsdatter 20 år. Dermed var det ikke denne Maren Halvorsdatter.

 

En annen mulighet er Maren Halvorsdatter f. 1728 på Marum i Solum. Hun var datter av Halvor Sørensen og Anne Velgiordsdatter. Halvor døde på Dal vestre i Melum i Solum i 1751 og Maren og Paul døpte sitt første barn bosatt på Dal i 1752. 

 

Maren giftet seg i Solum i 1751.

 

Solum - forlovet 09.09.1751, viet 26.10.1751

Poul Andersøn og Maren Halvorsdatter.

Forlovere Michel Dolven og Christen

 

De døpte sitt første barn i 1752 bosatt på Dal i Melum før de i 1753 og 1755 nevnes på Tvara i Holla. I 1757 døpte de en sønn bosatt på Espevalen i Holla.

 

De kom så til Siljan og nevnes der først på Romsdalen u/Island. Fra 1766 døpte de barn bosatt på Rød u/Sølland.

 

Hun gifter seg 2. gang i 1776:

 

Trol 5/5-1776. Cop. 15/9-1776.

Enkemand Anders Tygesøn og Enken Maren Halvorsd. Røe.

Caut: Ingwold Nils. Søland og Jacob Peders. Island.

 

Bosatt hos sin sønn Anders under Sølland i 1801 som "Maren Halvorsdtr., Mandens moder, 75 år, Enke 2den gang, Inderste".

 

Hun døde hos sønnen Anders på Afsøla u/Sølland i 1805 og gravlegges som "Maren Halvorsd. Afsøle 78 aar".

 

 

(1) Gift 26.10.1751 i Solum,1,[4] med Paul Andersen, født 1729 på Torsholt i Siljan,[5],[6] (sønn av Anders Nilsen og Karen Eriksdatter), døpt 27.12.1729 i Siljan kirke,6 død 1772 på Rød u/ Sølland i Siljan,1 gravlagt 17.04.1772 på Siljan kirkegård.[7]

 

Paul:

Paul nevnes som Paul Romsdalen i 1761 og 1762. Hans kone ble introdusert der etter to barnefødsler. Det mangler registrering av døpte for denne perioden. I Skifte er det nevnt en sønn Peder på 11 år. Han er da en av disse barna som ble født på Romsdalen.

 

Han nevnes fra 1766 på Rød u/Sølland i Siljan.

 

Gravlagt som "Povel Anderson Røe 42 aar".

 

Rød i Slemdal! 23.4.1772 Sk.pr. 7, Fol. 66a

Poul Andersen død g. Maren Halvorsdtr.

Barn: 1. Halvor 20 år. 2. Erich 14 år. 3. Anders 13 år. 4. Peder 11 år. 5. Niels 9 år. 6. Isach 2 år. 7. Anne 4 år.

Laugverge for enken: Engvold Søeland.

Formynder: Ole Solverøed.

Brt: 39-"-". Boets utg: 150-3-11.

 

Ved skifte etter han ble Ole Solverød formynder for barna. Det er nok da hans bror Ole Andersen, viss datter var gift med Jon Engvoldsen, sønn av Engvold Nilsen Sølland. Engvold ble laugverge for enken, Maren Halvorsdatter.

 

 

(2) Gift 15.09.1776 i Siljan kirke,[8] med Anders Tygesen, født ca 1720,[9] død 1783 på Rød u/ Sølland i Siljan,[10] gravlagt 02.02.1783 på Siljan kirkegård.10

 

Anders:

Han var enkemann da han giftet seg med Maren Halvorsdatter.

 

Maren og hennes 1. mann Paul Andersen var en tid bosatt på Tvara i Holla. Derfor tror jeg dette kan være Anders Tygesen f. 1724 fra Tvara. Han nevnes som gift i skifte etter sin far i 1755. Det kan ha vært han som giftet seg på nytt her?

 

Skifte 10. august 1755 på Tvara, Holla:

Tyge Olsen Tvarra død, enka Margrethe Johannesdatter og deres barn: Anders Tygesen gift, Anna Lisbeth Tygesdatter gift, Marie Tygesdatter 20 år.

 

Dette blir styrket da han nevnes i en liste over fattige i Siljan i 1782. Der står han som født i Holla:
Anders Thygesen
Født Holden
Bosatt under Sølland
62aar
Huusarm
Gift

Gravlagt som "Anders Tyges. Røe 70 aar".

 

 

 

I.    Halvor Paulsen, (sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1752 på Dal i Melum,[11] døpt 04.06.1752 i Solum,11 død 1803 på Søntvedt i Siljan,[12] gravlagt 06.03.1803 på Siljan kirkegård.12

      

       Povell Dalls og Maren Halvorsdatters barn Halvor.

       Faddere: Christen Andersøn, Ole Andersøn, Kisten Jacobsdatter, Gunnild Svensdatter.

 

       Han kom jo fra Rød u/Sølland i 1782 og de ble boende der frem til 1787. De flyttet så til Søntvedt der Halvor ble husmann på plassen Rustad.

      

      

       Gift 10.06.1781 i Siljan kirke,8 med Maria Knudsdatter, født 1761 på Søntvedt i Siljan,[13] (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter), konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,[14] død 01.10.1820 på Rustad u/Søntvedt i Siljan, gravlagt 22.10.1820 i Siljan.[15]

      

       Se Rustad u/Søntvedt

 

 

      

II.   Lisbeth Paulsdatter, (datter av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1753 på Tvara i Holla, døpt 09.12.1753 i Holla,[16] død 1754 på Tvara i Holla, gravlagt 17.02.1754 i Holla.[17]

      

       Poul Andersen Tvaras og Marens Lisbet.

       Faddere: Johannes Heisholt, Gunder Tronsen, Gunder Halvorsen Heisholt, Pernille Jacobsdatter, Maren Tygesdatter

      

       Gravlagt som "Lisbet Poulsdatter Tvara 11 uger".

 

 

 

III. Erich Paulsen, (sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1755 på Tvara i Holla,[18] døpt 26.01.1755 i Holla,[19] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.[20]

      

       Poul og Maren Tvaras Erich.

       Faddere: Ole Enersen, Johannes Heisholt, Halvor Espevolden, Inger Houg, Ingebor Heisholt V

      

       Han ble nevnt som "Erich Paulsdatter 14 år" under skifte etter faren i 1772.

      

       Konfirmert i Siljan i 1773 som "Eric Povelsen Røe 17".

 

 

 

IV. Anders Paulsen, (sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1757 på Espevalen i Holla,17,[21] døpt 23.01.1757 i Holla,[22] konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,14 død 1812 i Afsøla i Siljan,[23] gravlagt 12.01.1812 på Siljan kirkegård.22

      

       Poul Andersen Espevoldens og Maren Halvorsdatters Anders.

       Faddere: Johannes Heisholt, Hans Houg, Hans Pedersen Fæhn, Anna Heisholt, Maren Kringelfet

      

       Han er nevnt som "Anders Paulsen 13 år" under skifte etter faren i 1772.

      

       Konfirmert i Siljan i 1776 som "Anders Povelsen Røe 18".

      

      

       Forlovet 22.05.1791 i Siljan,8 gift 1791, med Dorthe Knudsdatter, født 1765 på Søntvedt i Siljan,[24] (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter), døpt 14.07.1765 i Siljan kirke,23 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[25] død 1812 på Afsøla i Siljan,[26] gravlagt 13.12.1812 på Siljan kirkegård.25

      

       Se Afsøla u/Sølland

 

 

      

V.   Kari Paulsdatter, (datter av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1761 på Romsdalen u/Island i Siljan,13 død 1761 på Romsdalen i Siljan,[27] gravlagt 26.07.1761 på Siljan kirkegård.26

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 24. mars 1761 finnes blant introduserte kvinner "Povel Romsdalens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Povel Romsdalen b. Kari ½ aar".

      

 

 

VI. Peder Paulsen, (Barn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1762 på Romsdalen u/Island i Siljan.13

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. juni 1762 finnes blant introduserte kvinner "Povel Romsdalens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Han ble nevnt som "Peder Paulsen 11 år" under skifte etter faren i 1772.

 

 

 

VII. Nils Paulsen, (sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1764 i Island eje i Siljan,[28] døpt 05.08.1764 i Siljan kirke,27 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke.[29]

      

       Paul Anderssen Island-Ejene og Maren Halvardsdtr. Niels

       Faddere: Ingibiørg Nielsdtr. Hochstad, Helvig Jacobsdtr. ibid, Ivar Nielsen Søland, Jens Jacobsen Hochstad.

      

       Han ble nevnt som "Nils Paulsen 9 år" under skifte etter faren i 1772.

      

       Han ble konfirmert i 1786 som "Nils Povelsen Søland 21".

      

      

 

VIII. Isach Paulsen, (sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1766 på Rød u/ Sølland i Siljan,[30] døpt 27.03.1766 i Siljan kirke,29 død 1769 på Rød u/ Sølland i Siljan,[31] gravlagt 30.04.1769 på Siljan kirkegård.30

      

       Poul Andersen Røe og k. Maren Halvorsdtr. Isach

       Faddere: 1. Inger Gudmundsdtr. Røe 2. Ingebor Jonsdtr. Søland 3. Ingwold Nilsen ibid 4. Jacob Jensen Hokstad 5. Jens Jacobsen ibid.

 

       Her har nok presten skrevet feil. Dette var nok Isach som ble født i 1766.

      

       Gravlagt som "Hans Povels. Røe 3 aar".

      

 

 

IX.  Anne Paulsdatter, (datter av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1768 på Rød u/ Sølland i Siljan,[32] døpt 27.03.1768 i Siljan kirke.31

      

       Povel Andersen Røe og k. Maren Halvorsdtr. Anne

       Faddere: Kirsten Jacobsdtr. Solverød 2. Kari Jonsdtr. Søland 3. Ingwold Nilsen ibid 4. Abraham Olsen Solverød.

      

       Hun ble nevnt som "Anne Paulsdatter 4 år" under skifte etter faren i 1772.

 

 

 

 X.  Isach Paulsen, (sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1770 på Rød u/ Sølland i Siljan,[33] døpt 24.06.1770 i Siljan kirke,32 død 1775 på Rød u/ Sølland i Siljan,[34] gravlagt 22.01.1775 på Siljan kirkegård.33

      

       Povel Andersen Røe og k. Maren Halvorsdtr. - Isac

       Faddere: 1. Kirsten Jacobsdtr. Solverød 2. Maria Jacobsdtr. Hochstad 3. Ole Andersen Solverød 4. Ingwold Nilsen Søland 5. Jens Olsen Solverød.

      

       Han er nevnt som "Isach Paulsen 2 år" under skifte etter faren i 1772.

      

       Gravlagt som "Isach Povels. Røed 5 aar".

 

 

 

XI.  Pernille Paulsdatter, (datter av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter) født 1772 på Rød u/ Sølland i Siljan,[35] døpt 28.06.1772 i Siljan kirke,34 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,28 død 19.04.1840 på Søntvedt i Siljan, gravlagt 10.05.1840 på Siljan kirkegård.[36]

      

       afgl. Povel Andersen Røe og Enken Maren Halvorsdtr. - Pernille

       Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Ingeborre Jacobsdtr. Hochstad 3. Ole Andersen Solverød 4. Ole Jonsen Søland.

      

       Konfirmert som "Pirnille Povelsdatter Røe 17".

      

       Hun ble født etter skifte til faren i 1772.

      

      

       (1) Gift 14.09.1794 i Siljan kirke,8 med Jacob Knudsen, født 1768 på Søntvedt i Siljan,[37] (sønn av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter), døpt 16.10.1768 i Siljan kirke,36 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,28 død 1804 på Søntvedt i Siljan,[38] gravlagt 25.03.1804 på Siljan kirkegård.37

      

      

       (2) Gift 30.12.1804 i Siljan kirke,8 med Ole Nilsen, født 1784 på Sølland i Siljan,[39] (sønn av Nils Engvoldsen og Karen Rønniksdatter), døpt 22.02.1784 i Siljan kirke,38 konfirmert 1801 i Siljan kirke,[40] død 01.10.1838 på Søntvedt i Siljan, gravlagt 21.10.1838 på Siljan kirkegård.[41]

      

       Se Søntvedt

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 540.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 201.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Liste over fattige

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 105.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[13]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[16]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 62.

[17]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 217.

[18]  Alder ved konfirmasjonen.

[19]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 66.

[20]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[21]  1801 tellingen.

[22]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 71.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[27]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[28]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[36]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 270.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[41]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 266.