| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Gunder Olsen f. 1755 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Karen Knudsdatter f. 1755, 2. gang med Anne Nilsdatter f. 1761 og 3. gang med Johanna Marie Johnsdatter f. ca 1776)

 

 

Gunder Olsen, f. 1755 på Hørta u/Meen i Gjerpen,[1] døpt 01.06.1755 i Gjerpen.[2]

Han var sønn av Ole Jacobsen og Maren Gundersdatter i Gjerpen.

 

Ole Jacobsen db. Gunder fra Meens Ejet

Faddere: Anders Ballestads kone, Else Jacobsdatter, Hans Meen, Christen Øfrum, Ole Jacobsen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Han giftet seg 1. gang i 1778.

 

Gjerpen trolovet 01.10.1778

uk. Gunder Olsen " p. Karen Knudsdtr. fra Øfrum.

 

Han giftet seg 2. gang i 1787.

 

Gjerpen trolovet 05.12 1786 viet 20.01.1787

uk. Gunder Olsen " p. Anne Nielsdtr. fra Langerøe.

 

Gunder Olsen Hørta bodde en tid på Osebakken i Gjerpen. De er registrert her i 1782-1783.

 

De bodde siden i Østre Porsgrunn. Gunder Olsen Hørta bodde i Ø. Porsgrunn i 1801 med sin 2. kone Anne Nilsdatter og 2 barn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 124

Gunder Olsen Hørta - Logerende - 45 aar - I 2det ægtesk. - Dagarbejder

Anne Nielsdtr - Hans kone - 33 aar - I 1ste ægteskab

Ole - Deres børn - 9 aar

Ingeborg Cathrine - Deres børn - 4 aar

      

Han var enkemann da han giftet seg i Brevik i 1804.

 

Gunder ble enkemann for 2. gang i Porsgrunn i 1801. Fadderen Karen Gundersdatter var hans datter fra sitt første ekteskap født ca 1781. .

 

Brevik viet 25.10.1804:         

Enkemand Gunder Olsen og pigen Johanne Marie Jansdatter.

 

De bodde og døpte da barn i Brevik i 1806.

 

 

(1) Gift 05.11.1778 i Gjerpen,[3],2 med Karen Knudsdatter, f. 1755 på Øvrum i Gjerpen (datter av Knud Simonsen og Kari Larsdatter), døpt 20.05.1755 i Gjerpen,2 d. ca 1785.[4]

 

Karen:

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 79b

Skifte 19. Sept. 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund

Kari Knudsdatter, død - enkemand Gunder Olsen

Barn:

1. Karen Gundersdatter, 4 aar.

2. Marie Gundersdatter, 2 aar.

Til formynder for de umyndige ble innsatt og anordnet farbroderen Jacob Olsen i Gjerpen sogn.

Sum boets inntekt: 17-1-18

Sum gjeld og utgift: 63-2-10

Gjelder overstiger formuen med 46-0-16

 

 

(2) Gift 20.01.1787 i Gjerpen,[5] med Anne Nilsdatter, f. 1761 på Langerød i Gjerpen,1 (datter av Nils Andersen og Maria Andersdatter), døpt 02.07.1761 i Gjerpen,2 d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.03.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.

 

Anne:

Hennes mor kom fra Tormodsrød i Siljan.

 

Gravlagt som "Gunder Hørtes kone Anne Nielsdatter 34 aar".

 

 

(3) Gift 25.10.1804 i Brevik kirke,[6] med Johanna Marie Johnsdatter, født ca 1776.1

 

Johanna:

Bosatt hos John Paulsen Fostrup i Brevik i 1801 "Johanne Maria Johnsdtr, Tjenestepige, 25 aar, Ugivt".

 

 

 

I.    Karen Gundersdatter, (datter av Gunder Olsen og Karen Knudsdatter) f. ca 1781.[7]

 

 

 

II.   Maren Gundersdatter, (datter av Gunder Olsen og Karen Knudsdatter) f. 1783 på Osebakken i Gjerpen, døpt 15.10.1783 i Gjerpen,2 d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.09.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

      

       Gunder Olsens pb. Maren fra Osebachen

       Faddere: Aslak Christensens kone, Kiesten Knudsdtr., Hans Knudsen, Lars Knudsen, Jacob Nyegaard.

      

       Gravlagt som "Gunder Hørtes barn Maren 9 aar".

 

 

 

III. Jon Gundersen, (sønn av Gunder Olsen og Anne Nilsdatter) f. ca 1787,[9] d. 1788 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.02.1788 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       Gravlagt som "Gunder Olsens barn Joen 1½ aar".

 

 

 

IV. Ole Gundersen, (sønn av Gunder Olsen og Anne Nilsdatter) f. 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 20.01.1788 i Østre Porsgrunn kirke,9 d. 1788 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.02.1788 på Østre Porsgrunn kirkegård.9

      

       Døbt Gunder Olsen og Ane Nielsdatters barn Ole.

       Test: pigen Ane Halvorsdatter, pigen Dorthe Maria Andersdatter, Niels Olsen, Christen Nielsen, Sigur Hansen.

      

       Gravlagt som "Gunder Olsens barn Ole 3 uger".

 

 

 

V.   Maria Gundersdatter, (datter av Gunder Olsen og Anne Nilsdatter) f. 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 14.02.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[11] d. 1800 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.11.1800 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Døbt Gunder Olsen og Ane Nielsdatters barn Maria.

       Test: pigen Maria Andersdatter, pigen Elen Jensdatter, Jacob Halvorsen, Ole Nielsen Langerøe, Isaach Nielsen.

      

       Gravlagt som "Gunder Hørtes barn Maria 8 aar 8 mnd".

 

 

 

VI. Ole Gundersen, (sønn av Gunder Olsen og Anne Nilsdatter) f. 1793 i Østre Porsgrunn, døpt 01.09.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Døbt Gunder Olsen og Ane Nielsdatters barn Ole.

       Test: Jacob Olsens kone Kirsten Hansdatter, pigen Ane Maria Tostensdatter, Niels Olsen, Ole Nielsen, Anders Nielsen.

 

 

 

VII. Ingeborg Karine Gundersdatter, (datter av Gunder Olsen og Anne Nilsdatter) f. 1798 i Østre Porsgrunn, døpt 21.01.1798 i Østre Porsgrunn kirke,[14] d. 1803 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.05.1803 på Østre Porsgrunn kirkegård.11

      

       Gunder Olsens og Anne Nielsdatters barn Ingeborg Karine

       Faddere: Ole Michelsens kone Inger Halvorsdatter, pigen Kirsten Erichsdatter, Anond Jacobsen, Laurantz Hansen, Wethle Haraldsen, Erich Nielsen.

      

       Gravlagt som "Gunder Olsen Hørtas barn Ingeborg Karine 5 aar".

 

 

 

VIII. Jacob Gundersen, (sønn av Gunder Olsen og Johanna Marie Johnsdatter) født 1806 i Brevik, døpt 09.11.1806 i Brevik kirke.[15]

      

       Gunner Olsen og Johanne Marie Jansdatter - Jacob                   

       Faddere: Jacob Sivertsens kone Kirsten Nilsd, Karen Gunnersd, Lars Grønnerøe, Anders Halvorsen, Halvor Nilsen fra Porsgrund.

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Skifte etter Amborg Jacobsdatter i 1779.

[4]  Skifte etter henne.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[7]  Skifte etter moren.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 138-139.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 156-157.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814),  skannet av digitalarkivet, side 242-243.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 49.