| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT


 

 

 

Rolf Hansen f. omkring 1650 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maren Gundersdatter f. omkring 1660 og 2. gang med Kirsten Ingebretsdatter f. ca 1675.

 

 

 

Rolf Hansen, født omkring 1650,[1] død rundt 1710 på Søntvedt i Siljan.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1683.

 

Gjerpen - viet 16.09.1683

Rolf Hanssen og Maren Gunnersdotter.

 

Han døpte et barn i Gjerpen i 1684 bosatt på Mustvedt. De neste barna ble ikke døpt i Gjerpen.

 

Han kom nok senere til Siljan og ble gift med Kirsten Ingebretsdatter fra Island i Siljan. Det var trolig han som nevnes på Søntvedt der "Rollef" var bruker på en del av Søntvedt fra 1702. Han nevnes som bruker i manntallene fremover og nevnes der også i 1707.

 

 

(1) Gift 16.09.1683 i Gjerpen,[2] med Maren Gundersdatter, født omkring 1660,1 (datter av Gunder Lauritsen og Ragnhild), død omkring 1695.1

 

Maren:

Hun kom fra Bekkevold i Gjerpen.

 

Hun nevnes som død under skifte etter broren Gutorm i 1720.

 

Scheen Skifteprotokoll nr. 4, side 300a 7/9-1720.

Gutorm Gundersen Meen "i hans iboende gaard her i Scheen"

Enke: Karen Wetlesdatter (Ingen livsarvinger)

 

Blant arvingene:

Maren Gundersdatter (død). (Vært gift med Rollef Hansen).

Barn:

Christopher Rolfsen, 30 år.

Guri Rolfsdatter, tjener på Tvetten i Slemdal.

Marte Rolfsdatter, tjener på Lie hos Anders Lie.

 

 

(2) Han giftet seg med Kirsten Ingebretsdatter, født ca 1675,[3],[4] (datter av Ingebret Pedersen og Anne Madsdatter), død 1724 på Søntvedt i Siljan,3 gravlagt 21.05.1724 på Siljan kirkegård.[5]

 

Kirsten:

Hun giftet seg 2. gang med Mathias Jacobsen f. ca 1671. De bodde videre på Søntvedt.

 

Hun må ha vært gift med Rolf før hun giftet seg med Mathias. Dette viser dette at denne gutten ble gravlagt i 1715 "Mathias Søndtvedis Stifsøn Michel Rollufsen 11 aar".

 

Hun gravlegges som "Kirsten Ingebredtsdatter Sundtvet 49 aar".

 

 

 

I.    Guri Rolfsdatter, (datter av Rolf Hansen og Maren Gundersdatter) født 1684 på Mustvedt i Gjerpen, døpt 13.07.1684 i Gjerpen.[6]

      

       Rolf Mustvets datter Guri

      

       Hun "Tjener paa Tvedten i Slemdal" under skifte etter sin mor bror i 1720.

      

      

 

II.   Marthe Rolfsdatter, (datter av Rolf Hansen og Maren Gundersdatter) født ca 1688,1 død 1766 på Sneltvedt i Gjerpen, gravlagt 24.05.1766 i Gjerpen.[7]

      

       Hun giftet seg 2. gang med Isak Halvorsen Sneltved.

      

       Hun var søster til Maren Rolfsdatter på Øde Sneltvedt som igjen nok er datter ev Kirsten Ingebretsdatter Søntvedt og hennes første mann Rolf. Begge Marthe sine menn, Ole Sneltvedt og Isak Sneltvedt, var faddere for Maren sine barn i Gjerpen. Ut fra at hun var datter av Rolf Hansen og Marthe Gundersdatter må de ha vært halsøsken.

      

       Gravlagt som "Isak Sneltvets kone 78 aar".

 

      

       (1) Gift 28.06.1721 i Gjerpen kirke,[8] med Ole Lucasen, født ca 1691 i Øvre Hogstad i Siljan,4 (sønn av Lucas Ingebretsen og Ragnhild Fieldet), død 1741 på Sneltvedt i Gjerpen,[9] gravlagt 24.12.1741 på Gjerpen kirkegård.[10]

      

       Ole:

       Han nevnes som leilending på Sneltvedt i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

      

       Gravlagt som "Ole Sneltved 50 aar".

      

       27/2/1742      OLE LUCASSEN                          Skifte 149

       S.Sneltvet     Arvinger:                             Pro.k. 4, s. 127a

                      Enka Marthe Røllaugsdatter og barna:

                      1. Lars Olssen      9 år

                      2. Maren Olsdtr.   20 "

                      3. Kirsten Olsdtr. 12 "

                      Mora verge for barna og for henne Helge Gulset.

       Brt: 46 - 1 - 10

       Net:  0 - 3 -  4

 

      

       (2) Gift 11.09.1742 i Gjerpen,7 med Isak Halvorsen, født 1716 på Hoppestad i Gjerpen (sønn av Halvor Tollefsen og Else Eriksdatter), døpt 01.01.1716 i Gjerpen,6 død 1772 på Sneltvedt i Gjerpen, gravlagt 13.09.1772 i Gjerpen.7

      

       Isak:

       Halvor Hoppestads søn Isak

       Faddere: Peder Lensmand. Ole Hoppestad. Solve Bøe. Isak Moes Inger. Abraham Melums qde.

      

       Gravlagt som "Isak Halvorsen f. Sneltvet 56 aar".

 

      

 

III. Christopher Rollefsen, (sønn av Rolf Hansen og Maren Gundersdatter) født ca 1690,[11] død 1763 i Gjerpen, gravlagt 23.10.1763 i Gjerpen.7

      

       Bosatt på Osebakken. Nevnt under Østre Borge i 1720.

 

       Ole Sneltvedt var blant fadderne for hans barn. Dette var nok Ole Lucasen som var gift med hans søster.

      

       Gravlagt som "Christopher Rollefsen 70 aar".

      

      

       Gift 18.06.1722 i Gjerpen,7 med Siri Christophersdatter, født 1697 i Hauen i Gjerpen,2 (datter av Christopher Andersen og Sara Andersdatter), døpt 14.11.1697 i Gjerpen, død 1757 i Gjerpen, gravlagt 02.01.1757 i Gjerpen.7

      

       Siri:

       Christopher Houens datter Siri

       Faddere: Anders Ekonrø, Solve Kolkins Søn Christen, Gunder Follovs qnde Karen, Hans Gundersens qnde ved Bradsbierggrinnen, Anne Solvesdatter Kolkin.

      

       Gravlagt som "Christopher Rollefsens kone 59 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no (Familie 16)

 

 

      

IV. Maren Rolfsdatter, (datter av Rolf Hansen og Kirsten Ingebretsdatter) født ca 1701,4 død 1750 på Sneltvedt i Gjerpen, gravlagt 27.01.1750 på Gjerpen kirkegård.10

      

       Hun var nok datter av Kirsten Ingebretsdatter og hennes første mann Rolf. Fadderen de brukte i 1727 "Karen Matthiasdatter Søntvedt" var nok datter av denne Kirsten Ingebretsdatter og henne andre ektemann Mathias Jacobsen Søntvedt.

      

       Rolf Mathiasen, som nok var hennes halvbror, bruker en fadder "Johannes Sneltvedts kone Mari Rollefsdatter fra Gierpen Sougn". Han ble også brukt av Rolf Mathisen som fadder i 1752 som "Johannes Øde Sneltvedt".

      

       Denne Mari Rolfsdatter, som da er gift med Johannes Pedersen Sneltvedt, var den samme Maren Rolfsdatter.

 

      

       (1) Gift 28.08.1724 i Siljan kirke,[12] med Johannes Paulsen, født ca 1701,4 død 1733 i Skien, gravlagt 09.04.1733 i Skien.7

      

      

       (2) Gift 09.01.1739 i Gjerpen kirke,8 med Johannes Pedersen, født 1711 på Store Skifjell i Gjerpen (sønn av Peder Knudsen og Dorthe Arnesdatter), døpt 15.02.1711 i Gjerpen kirke,7 død 1788 på Øde Sneltvedt i Gjerpen, gravlagt 25.10.1788 på Gjerpen kirkegård.7

      

       Se Saga u/Tveitan

 

 

      

V.   Michel Rolfsen, (sønn av Rolf Hansen og Kirsten Ingebretsdatter) født ca 1704,4 død 1715 på Søntvedt i Siljan,[13] gravlagt 19.05.1715 på Siljan kirkegård.12

      

       Han gravlegges som "Mathias Søndtvedis Stifsøn Michel Rollufsen 11 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  gamlegjerpen.no.

[8]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 63, side 4.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Skifte etter mor bror.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.