| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | ISLAND |

 


 

 

 

Ingebret Pedersen f. ca 1624 og Anne Madsdatter f. omkring 1630

 

 

 

Ingebret Pedersen, født ca 1624,[1]

 

Ingebret nevnes som oppsitter på Island fra 1653. Han nevnes som oppsitter der i manntallet fra 1666, 38 år gammel. Han nevnes som oppsitter frem til 1688.

 

Ifølge en sak angående arveoppgjøret etter Vincent Røe og konen Trine i Brevik i 1719 må Ingebret ha vært gift med en datter av Mads Engelstad. Det ble nevnt tre døtre, men to var gift med andre så det må ha vært Anne Madsdatter han var gift med. Der ble nevnt følgende barn etter dem i denne saken angående arveoppgjøret: Isaach Sneltvedt, Lucas Luxefjeld, Michel Qvisle, Lisbeth Erich Toersholt (hans kone), Børte Laurs Islands (hans kone), Kirstj Mathis Syndtweds (hans kone). Ettersom barna ble nevnt er det da rimelig og tro at begge foreldrene var døde ikke bare Anne Madsdatter.

 

 

Han giftet seg med Anne Madsdatter, født omkring 1630,[2] (datter av Mads Paulsen), død før 1719.[3]

 

Anne:

Hun var datter av Mads Paulsen Engelstad.

 

 

 

I.    Isak Ingebretsen, født ca 1656,[4] død 1729 på Søndre Sneltvedt i Gjerpen,[5] gravlagt 26.02.1729 på Gjerpen kirkegård.5

 

       Han ble nevnt i saken om arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik i 1719 som "Isak Sneltvet".     

 

       Han bodde på Sneltvedt fra 1681.

      

       Han gravlegges som "Isak Sneltved 72 aar 7 maaneder."

      

       Gard Strøm skriver følgende om Isak på Gamle Gjerpen:

       Isak hadde en bror, Lukas EngebretsenLuksefjell. Dennes sønn overtok senere festet på Sneltvedt-gården.

       Isak Sneltvedts stiffdatter Karen Olsdatter var fadder i mars 1697 for Gregorius (Olsen) Høysets datter.

       Sidsel hadde altså tidligere vært gift med en Ole. Gregorius Olsen Høyset (i Siljan) var derfor trolig også hennes sønn (Sidsels).

 

      

       Gift ca 1680,2 med Sidsel Jacobsdatter, født ca 1639,4 død 1729 på Sneltvedt i Gjerpen,5 gravlagt 18.06.1729 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Sidsel:

       Hun var først gift men en Ole. Dette da hun hadde en sønn som skrev seg for Gregorius Olsen før hun ble gift med Isak.

      

       Hun gravlegges som "Isac Sneltveds Enche Sitzel 9 "90" aar 4 mndr."

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

II.   Michel Ingebretsen, født ca 1659,[6],4 død 1743 på Kvisla i Siljan,6,[7] gravlagt 18.08.1743 på Siljan kirkegård.7

      

       Han ble nevnt som i saken om arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik i 1719 som "Mikkel Kvisla".

      

 

       Han giftet seg med Margrethe Pedersdatter , født ca 1673, (datter av Peder Kvisla og Marte Hansdatter ), død 1716 på Kvisla i Siljan, gravlagt 18.10.1716 på Siljan kirkegård.

 

       Se Kvisla

 

 

      

III. Ingri Ingebretsdatter, født omkring 1660,2 død før 1700 på Torsholt i Siljan.[8]

 

       Hun nevnes ikke i arveoppgjøret i Brevik i 1719. Hun og hennes mann var da døde.

      

       I skifte etter mannen ble det nevnt følgende formynder for barna "Morbror Isach Sneltvedt". Dette må være Isach Ingebrethen, sønn av Ingebret Pedersen på Island i Siljan. Denne Erik Paulsen som etterfulgte dem på gården Torsholt, var gift med Lisbeth Ingebretsdatter. Dette var Ingri sin søster og en finner Erik Paulsen igjen som formynder for hennes barn.

      

 

       Gift8 med Gulbrand Pedersen, født omkring 1650,2 død før 1700 på Torsholt i Siljan.8

      

       Se Torsholt

 

 

      

IV. Lisbet Ingebretsdatter, født ca 1662,[9],4 død 1739 på Torsholt i Siljan,7 gravlagt 08.02.1739 på Siljan kirkegård.7

      

       Hun ble nevnt som i arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik i 1719 som "Lisbet Erik Torsholts".

 

      

       Hun giftet seg med[10] Erik Paulsen, født omkring 1670,2 (sønn av Paul Nilsen? og Maren Larsdatter), død før 1739.

      

       Se Torsholt

 

 

      

V.   Lucas Ingebretsen, født ca 1665,4 død 1756 på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen,5 gravlagt 30.11.1756 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Han ble nevnt som i arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik i 1719 som "Lukas Luksefjell".

 

       Ifølge Bakken drev Lucas Fieldet gården Øvre Hogstad i Siljan fra 1690 til 1711. Kom siden til Luksefjeld.

 

      

       Gift ca 1690,2 med Ragnhild Fieldet, født ca 1666,[11],4 død 1741 på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen,12,5 gravlagt 26.07.1741 på Gjerpen kirkegård.5

      

       Se Hogstad øvre

      

 

 

VI. Birthe Ingebretsdatter, født ca 1668,4 død 1732 på Toa i Siljan,[12] gravlagt 30.01.1732 på Siljan kirkegård.13

      

       Hun ble nevnt som i arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik i 1719 som "Berte Lars Islands".

 

      

       Hun giftet seg med[13] Lars Paulsen, født ca 1666,4 (sønn av Paul Tollefsen), død 1742 på Toa i Siljan,7 gravlagt 24.12.1742 på Siljan kirkegård.7

      

       Se Island denne gården

 

 

 

VII. Kirsten Ingebretsdatter, født ca 1675,[14],4 død 1724 på Søntvedt i Siljan,15,13 gravlagt 21.05.1724 på Siljan kirkegård.13

      

       Hun ble nevnt som i arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik i 1719 som "Kirsti Mattis Søntvets".

 

 

       (1) Hun giftet seg med Rolf Hansen, født omkring 1650,2 død rundt 1710 på Søntvedt i Siljan.        

 

       Se Søntvedt

 

      

       (2) Gift ca 1713,15 med Mathias Jacobsen, født ca 1671,4 (mulig sønn av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru) død 1751 på Rønningen i Siljan,7 gravlagt 15.08.1751 på Siljan kirkegård.7

      

       Se Søntvedt

 

 

      

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1666.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Skifte etter faren.

[4]  Alder ved død.

[5]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Skifte etter han.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 317.

[11]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 63, side 4.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  gamlegjerpen.no

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.