| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | ISLAND |


 

 

Rønningen (u/Romsdalen) u/Island (Romsdalsrønningen)

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1730 til 1754

 

Mathias Jacobsen f. ca 1671 var gift og bosatt på Søndre Søntvedt. Han første kone, Kirsten Ingebretsdatter f. ca 1675, døde der i 1724. Mathias giftet seg så 2. gang med Marta Pedersdatter f. ca 1692 fra Høgset. De døpte barn bosatt på Søntvedt til 1729, men fra 1733 nevnes de på en plass under Island. Dette var nok plassen Rønningen for det er der de siden ble nevnt under Island. Mathias døde på Rønningen i 1751. Marte giftet seg på nytt og bodde videre på bruket.

 

Se Søntvedt

 

 

 

Bosatt her fra 1754 til 1765

 

Johannes Nilsen f. ca 1709 giftet seg i Siljan i 1754 med enken på Rønningen u/Island Marta Pedersdatter f. ca 1692. De bodde videre på Rønningen og nevnes som husmenn/inderster der i 1762. Johannes døde der i 1765.

 

Familieark

 

 

 

De er usikkert om, og i så fall hvem, som bodde her på denne tiden. 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1799 til ca 1821

 

Gro Rasmusdatter f. 1754 var datter av Rasmus Olsen og hadde kommet til Romsdalen med foreldrene. Hun var gift tre ganger. Hun og hennes 1. ektemann, Knut Gjermundsen f. 1723 fra Teigen u/Moe i Gjerpen, bodde på Grorud, men nevnes på Romsdalen fra 1799. De bodde der som husmenn under tellingen  i 1801. Dette var da på plassen Rønningen. Knut døde i 1802. Det stod da at han døde på Grorud. Hun stod som enke fra Romsdalen da hun giftet seg i 1804 med sin 2. ektemann, Iver Halvorsen f. 1750 fra Sortedal. De bodde på Romsdalen og døpte barn der til 1811. Iver døde på Romsdalen i 1819. Gro giftet seg 3. gang i 1821 med David Andersen f. ca 1752 fra Sandsvær. David døde på Grorud i 1823. Gro døde i 1842 på Romsdalsrønningen.

 

Se Grorud

 

 

 

Se Rønningen u/Romsdalen etter 1814