| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I MOHOLT

 


 

 

 

Peder Jacobsen f. omkring 1650 sin familie

 

 

 

Peder Jacobsen, født omkring 1650 på Prestegården i Siljan, død ca 1719 på Moholt i Siljan.1

Han var sønn av Jacob og Åste Prestegården.

 

Fra 1680 nevnes Peder Jacobsen som bruker på Moholt.

 

I 1711 nevnes Peder Jacobsen med kvinne, 3 barn og 3 tjenestepiker på Moholt.

 

I trolovelsen til datteren Anne Pedersdatter den 18.10.1711 med Vetle Amundsen der det står:

A[nn]o 1711 d. 8 Octobris var Anund Skaveraager her i Eidangers Præstegaard og hafde med sig af Slemdael Jacob Peders Søn Præstegaarden, med hvilcken fornevnde Anund Skaveraag giorde bevisligt, at det Qvind-Folck, som havde avlet Wetlev Ingebrets Søn Søle var hverchen beslæcted til Peder Moeholt, ej heller til Aaste Præstegaarden, som var moder til Peder Jacobs[en] Moeholt. Men navnet til det Qvindfolck som Ingebret Høysædt hafde avlet Wetlev Søele med, sagde aldrig at have vaaren bekant i Slemdahl, iche heller at samme Qvindfolch hafde omgaaet saa troefast i sin Sag med Ingebret Højsædt, som sig vel burde og anstoed, hvilchet saa vel Jacob Peders[en] med sin heele ædt vilde befeste og med Eed bevidne. Hvilchen Jacob Peders Søns Eed hans Fader Peder Ingebrets[en] ochsaa her under med sit Boe-Merche tilstaaer.

Peder Høysættis boemercke – Jacob Peders Søns Navne-Bogstaver

 

Og saasom dette ofuenmelt vidnißbyrd sig saaledis i Sandhed forholder, da er intet som kand lougligen forhindre Anun Wettlesens og Anne Pederßdaatters forehafvende Æchteschab, huorfor vi undertegnede caverer, og effter Lougen forsichrer. Actum Slemdahl den 18 oct. 16711[!].

Solfve Øfrebøes boe[merke] – Jacob Pedersens bogstafv[er]

 

Her ser vi at moren til Peder Jacobsen Moholt var Aaste Præstegaarden. En Jacob var bruker på prestegården i 1648 og enken etter han var bruker i 1657. Åste Prestegården var nok da denne enken og dette var foreldrene til Peder som var født rundt 1650.

 

Delen Peder Jacobsen Moholt brukte ble delt mellom hans sønner Anders og Jon. De fikk begge bygselskontrakt fra greven den 4. mars 1719.

 

 

? Han giftet seg med[1] Helvig NN, født omkring 1650.1

 

Helvig:

Ifølge Bakken så het konen til Peder Jacobsen Moholt, Helvig. Jeg har ikke funnet kilden hans for dette? Det kan være han her blander med eieren Peder Tøgersen sin kone?

 

 

 

? I.  Adam Pedersen, født omkring 1675.1

      

       Han giftet seg 1. gang i 1713.

 

       Slemdal - Trolovet 22/10-1713 - Copul 28/1-1714.

       Adam Pedersen og Maren Michelsdaatter.

       Caut: (mangler).

 

       Anders Pedersen Moholt var fadder for hans datter, Kirsten i 1716. Det kan ha vært brødre?

      

       Adam giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1718.

 

       Viet 17.08.1718:

       Adam Pederssøn og Johanne Bentsdatter fra Kleven

      

      

       (1) Gift 28.01.1714 i Siljan kirke,[2] med[3] Maren Mikkelsdatter, født ca 1682,[4] død 1718 på Kleven i Gjerpen,[5] gravlagt 02.07.1718 på Gjerpen kirkegård.6

      

       Maren: 

       Gravlagt som "Adam Perssøns qde Maren fra Kleven 36 aar".

 

      

       (2) Gift 17.08.1718 i Gjerpen kirke,[6] med Johanne Bentsdatter, født omkring 1680.1

      

       Johanne:

       Hun kom fra Kleven i Gjerpen.

      

 

       Barn:

 

        A.    Peder Adamsen, (sønn av Adam Pedersen og Maren Mikkelsdatter) født 1714,5 død 1715 i Siljan,[7] gravlagt 02.06.1715 på Siljan kirkegård.8

              

               Jeg finner han ikke døpt i Eidanger/Siljan.

              

               Han gravlegges i 1715 som "Adam Pedersens barn N. Peder 1 aar 18 dager".

              

 

 

        B.    Kirsten Adamsdatter, (datter av Adam Pedersen og Maren Mikkelsdatter) født 1716 i Siljan,[8] døpt 16.02.1716 i Siljan kirke.9

              

               Adam Pedersen og Maren Michelsdatter - Kirsten

               Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiste, assist: Kirsten Evensdatter Ouestad, Giertrud Erichsdatter Daapen, mandfaddere: Guttorm Joensen Gonsholt, Anders Pedersen Moeholt.

              

              

 

        C.    Jens Adamsen, (sønn av Adam Pedersen og Maren Mikkelsdatter) født 1718 på Kleven i Gjerpen,6 døpt 10.04.1718 i Gjerpen kirke,6 død 1718 på Kleven i Gjerpen,[9] gravlagt 20.04.1718 på Gjerpen kirkegård.10

              

               Adam Pederssøn fra Klevens søn Jens.

               Faddere: Børger snedker. Niels Janssøn. Maren Børgersdatter. Ole Jonssøns pige Gunnild.

              

               Han gravlegges som "Adam Perssøns barn Jens fra Kleven 3 uger".

 

 

 

II.   Anne Pedersdatter, født ca 1682 på Moholt i Siljan,[10] død 1746 på Skavråker i Eidanger,[11] gravlagt 16.04.1746 på Eidanger kirkegård.9

 

 

       (1) Forlovet 11.07.1706 i Siljan,1 gift 1706,3 med Børge Svendsen, født omkring 1660,1 (sønn av Svend Jacobsen og Anna Jonsdatter).

      

       Se under hans far på Austad

 

      

       (2) Gift 1711 i Eidanger,[12] med[13] Amund Vetlesen, født 1682 på Søli Nedre i Gjerpen,6 (sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Nilsdatter), døpt 03.12.1682 i Gjerpen kirke,6 død 1735 på Skavråker i Eidanger,9 gravlagt 05.11.1735 på Eidanger kirkegård.9

      

       Se Skavråker i Eidanger

 

 

      

III. Jon Pedersen, født ca 1683,5 død 1742 på Moholt i Siljan,9 gravlagt 06.01.1742 på Siljan kirkegård.9

      

      

       Gift 22.07.1714 i Siljan kirke,3 med[14] Marthe Sørensdatter, født ca 1685,[15] (datter av Søren Olsen og Gunhild Andersdatter), død 1747 på Moholt i Siljan,5 gravlagt 1747 på Siljan kirkegård.5

      

       Se Moholt denne gården

 

 

 

IV. Anders Pedersen, født ca 1695 på Moholt i Siljan,2,5 død 1730 på Moholt i Siljan,[16],[17] gravlagt 30.05.1730 på Siljan kirkegård.16

      

      

       Gift 22.06.1727 i Siljan kirke,3 med2 Ingeborg Simensdatter, født ca 1700,2,5 død 1766 på Moholt i Siljan,2 gravlagt 06.07.1766 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Se Moholt denne gården

 

 

      

V.   Jens Pedersen, født ca 1699,5 død 1764 på Øverbøhagen i Siljan, gravlagt 19.02.1764 på Siljan kirkegård.[19]

      

      

       (1) Gift 05.09.1723 i Siljan kirke,3 med2 Inger Larsdatter, født omkring 1700.1

      

 

       (2) Forlovet 27.05.1738 i Siljan,3 gift 1738, med Karen Mathiasdatter, født omkring 1710 (datter av Mathias Jacobsen og Kirsten Ingebretsdatter).

      

       Se Hagen u/Øverbø

 

 

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 10.

[2]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 317.

[4]  Alder ved død.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[9]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 12.

[15]  Skifte etter faren.

[16]  Skifte etter han.

[17]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 286.