| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I TORMODSRØD

 


 

 

Nils Gundersen f. 1742 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maria Nilsdatter f. 1757, 2. gang med Ingeborg Bertelsdatter f. 1749, 3. gang med Pernille Svensdatter f. 1748, 4. gang med Mette Svendsdatter f. ca 1759 og 5. gang med Inger Fredriksdatter f. 1759.

 

 

 

Nils Gundersen, født 1742 på Tormodsrød i Siljan,[1] døpt 30.09.1742 i Siljan kirke,1 død 1800 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan,[2] gravlagt 23.02.1800 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Gunder Nilsen og Åste Pedersdatter på Tormodsrød.

  

Nils ble bosatt på Tormodsrød.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1768:

 

Gjerpen viet 03.06.1768.

Niels Gundersen og Maria Nielsdtr.

 

Nils kjøpte i 1769, 10 skinn i Tormodsrød av sin bror Lars:

Skjøte fra Lars Gundersen til Nils Gundersen paa 10 skind i Tormodsrød. Tingl. 02.06.1769

 

Han giftet seg 2. gang i 1779:

 

Trol. 16/5-1779. Cop. 22/8-1779.

Enkemand Nils Gunders. Tormosrød og p. Ingebor Bertelsd. Gurholt.

Caut: Povel Jacobssøn og Knud Arnessøn Gurholt.

 

Han nevnes på Tormodsrød i 1782:

Tormosrød, Gård, Niels Gundersen

 

Han solgte en del av Tormodsrød, kalt Tormodsrødhaugen, til Løvenskiold i 1783:

Skjøte fra Nils Gundersen til Løvenskiold paa Thormodsrødhaugen for 99 rdl. Tingl. 21.05.1783

 

Det må ha vært denne delen som ble skilt ut i 1783:

Skyldsettingsforretning på Tormodsrød 21.05.1783 hvorefter utskilt et jordstykke med en skyld av ½ skinn. 

 

Han gifter seg 3. gang i 1786.

 

Trol. 6/8-1786 i Sillien. Copul. 8/10-1786.

Enkem. Nils Gunders. Rødningen og P. Pernille Svensd. ibid.

Caut: Nils Jacobs. Hochstad og Jan Jans. Slettekollen.

 

Han giftet seg 4. gang i 1790:

 

Trol. 21/2-1790 i Sillien. Copul. 30/5-1790.

Enkem. Nils Gunders. Tormosrød og P. Mette Swensd.

Caut: Ingwold Tormosrød og Jon Søland.

 

Han gifter seg 5. gang i 1792:

 

Trol. 17/6-1792 i Sillien. Copul. 14/10-1792.

Enkem. Nils Gunders. Tormosrød og P. Inger Fridricsd.

Caut: Jacob Gurholt og Ole Røe.

 

Da han døde i 1800 nevnes han som bosatt på Rønningen, som da var Rønningen u/Tormodsrød. Noen ganger nevnes de på Tormodsrød og noen ganger på Rødningen u/Tormodsrød. De nevnes vekselsvis på plassen Rønningen og gården Tormodsrød. Deres sønn Jacob nevnes siden på Rønningen.

 

Nils solgte Tormodsrød (9 skinn) i 1801 til sønnen Jacob som ble tinglyst etter hans død i 1801:

Skjøte fra Nils Gundersen til Jacob Nilsen paa 9 skind i Tormodsrød for 276 rdl. Tingl. 13.07.1801

 

Gravlagt som "Niels Gundersen Rødningen 57 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 9a

Skifte 14. april 1801 paa Tormosrød i Slemdahl

Nils Gundersen, død - Enken Inger Frederiksdatter

Barn i 1. egteskab med Maria Nilsdatter:

1. Jacob Nielsen 22 aar

Barn i 2. egteskab med Ingeborg Berthelsdatter:

2. Anne Nielsdatter 18 aar

Barn i 4. egteskab med Methe Svendsdatter:

3. Gunner Nielsen 10 aar

Barn i 5. egteskab med den nu levende hustrue Ingeborg Frederiksdatter:

4. Ole Nielsen 3 aar

5. Kirstie Nielsdatter født efter faderens død og er nu omtrent 1 aar

6. Ingeborg Nielsdatter 5 aar

Laugværge for enken Abraham Solverød

Formyndere: Jon Engvoldsen, Poul Gurholt i Slemdahl, Abraham Solverød.

 

 

(1) Gift 03.06.1768 i Gjerpen kirke,[3] med Maria Nilsdatter, født 1757 på Løvås u/Rising i Gjerpen (datter av Nils Henriksen og Karen Christensdatter), døpt 19.03.1757 i Gjerpen,[4] død 1778 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan,[5] gravlagt 18.10.1778 på Siljan kirkegård.5

 

Maria: 

Hun nevnes i skifte etter sin mor på Baugerød i 1778 som "Maria Nilsdtr. g.m. Nils Gunderssen Rødningen".

 

Hennes bror Engebreth Nilsen ble gift med datteren til Mathias Jacobsen Søntvedt/Rønningen, Kirsten. 

 

Gravlagt som "Maria Nilsd. Tormosrød 32 aar". Gravlagt samme dag som to av sine barn.

 

Tormodsrød i Slemdal pl. "Rødningen" 9.4.1779 Sk.pr. 9, Fol. 652b

Marie Nilsdtr. død g. Nils Gundersen.

Barn: 1. Jacob Nilsen

Brt: 236-1-16. Net: 35-3-4. Heri medregnet jord: i "Tormoesrøed" for 200 rd.

 

 

(2) Gift 22.08.1779 i Siljan kirke,[6] med Ingeborg Bertelsdatter, født 1749 på Gurholt i Siljan,[7] (datter av Bertel Olsen og Anne Knudsdatter), døpt 09.03.1749 i Siljan kirke,7 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[8] død 1784 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan,[9] gravlagt 21.11.1784 på Siljan kirkegård.9

 

Ingeborg:

Gravlagt som "Ingebor Bertelsd. Tormosrød Rødninge 36 aar".

 

 

(3) Gift 08.10.1786 i Siljan kirke,6 med Pernille Svensdatter, født 1748 på Moholt i Siljan,[10] (datter av Sven Pedersen og Gunhild Jonsdatter), døpt 04.06.1748 i Siljan kirke,[11] konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,8 død 1788 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan,[12] gravlagt 08.06.1788 på Siljan kirkegård.12

 

Pernille:

Hun fikk et uekte barn i 1782 som "Pirnille Svensdtr. Tweten".

 

Gravlagt som "Pernille Svensd. Rødningene 40 aar".

 

Tormodsrød i Slemdal 20.2.1790 Sk.pr. 11, Fol. 505B

Pernille Svendsd. død g. Nils Gunnersen.

Arvinger: Anders og Peder Sørensønner Moholt begge myndige. (Barn av hennes mor sin bror Søren Jonsen).

Bl. gjeld: Jacob Nilsens innest. morsarv iflg. skifte 9.4.1779: 17-3-14. Anne Nilsdtr’s dito -iflg. skifte 23.11.1784: 1-2-4.

Iflg. skifte 9.4.1779 - var 1 hustrus navn: Marie Nilsdtr. - Ved dette skifte - 1779 - står: Plass Rødningen u. Tormodsrød.

Brutto: 195-0-4. Netto: 0-1-10.

 

 

(4) Gift 30.05.1790 i Siljan kirke,6 med Mette Svendsdatter, født ca 1759,[13] konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,[14] død 1791 på Tormodsrød i Siljan,[15] gravlagt 01.01.1792 på Siljan kirkegård.15

 

Mette:

Trolig hun som konfirmeres i 1776 som "Mette Svensdatter p. Solverød 17".

 

Hun døper et uekte barn i 1777 bosatt på Solverød.

 

Gravlagt som "Mette Svensd. Tormosrød 36 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 4a

Skifte 8. juni 1792 paa gaarden Tormodsrød i Slemdahl

Methe Svendsdatter, død - enkemand Nils Gunnersen

Barn:

1. Gunner Nilsen 7 aar.

 

 

(5) Gift 14.10.1792 i Siljan kirke,6 med Inger Fredriksdatter, født 1759 på Solverød i Siljan,[16] (datter av Fredrik Hansen og Kirsten Ingebretsdatter), døpt 24.06.1759 i Siljan kirke,16 død 20.08.1830 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan, gravlagt 29.08.1830 i Siljan.[17]

 

Inger:

Bosatt på Tormodsrød i 1801:

Inger Fredrichsdatter k Enke 1ste gang Husmoder Bruger gaard 42 (alder)

Gunner Nilsen m Hendes børn 11 (alder)

Ole Nilsen m Hendes børn 4 (alder)

Ingebor Nilsdatter k Hendes børn 7 (alder)

Kirsten Nilsdatter k Hendes børn 1 (alder)

Jacob Nilsen m Ugift Hendes stedsøn Nation. soldat 23 (alder)

 

 

 

I.    Anne Nilsdatter, (datter av Nils Gundersen og Maria Nilsdatter) født 1768 på Tormodsrød i Siljan,[18] døpt 20.11.1768 i Siljan kirke,17 død 1778 på Tormodsrød i Siljan,5 død 18.10.1778 på Siljan kirkegård.5

      

       Nils Gundersen Tormosrød og k. Maria Nilsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Børte Christensdtr. Tormosrød 2. Maria Andersdtr. Solverød 3. Abraham Olsen ibid 4. Ingebricht Nils Island 5. Lars Gundersen Tormosrød.

      

       Gravlagt som "Anne Nilsd. Tormodsrød 10 aar".

      

 

 

II.   Maren Nilsdatter, (datter av Nils Gundersen og Maria Nilsdatter) født 1771 på Tormodsrød i Siljan,[19] døpt 17.03.1771 i Siljan kirke,18 død 1772 på Tormodsrød i Siljan,[20] gravlagt 17.05.1772 på Siljan kirkegård.19

      

       Nils Gundersen Tormosrød og k. Maren Nilsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Maren Halvorsdtr. Røe 2. Maren Wernsdtr. Tormosrød 3. Ole Gundersen Gurholt 4. Eric Christensen Island 5. Halvor Povelsen Røe.

      

       Gravlagt som "Maren Nilsd. Tormosrød 1 aar 9 uger".

 

 

 

III. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Gundersen og Maria Nilsdatter) født 1773 på Rønningen i Siljan,[21] døpt 04.04.1773 i Siljan kirke,20 død 1773 på Rønningen i Siljan,[22] gravlagt 22.08.1773 på Siljan kirkegård.21

      

       Nils Gundersen Rødningen og k. Maria Nilsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Dorte Jacobsdtr. Hochstad 3. Ole Gundersen Gurholt 4. Torchil Nilsen Sølan 5. Ole Jonsen ibid.

      

       Gravlagt som "Maren Nilsd. Rødningen 27 uger".

 

 

 

IV. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Gundersen og Maria Nilsdatter) født 1774 på Tormodsrød i Siljan,[23] døpt 10.07.1774 i Siljan kirke,22 død 1778 på Tormodsrød i Siljan,5 gravlagt 18.10.1778 på Siljan kirkegård.5

      

       Nils Gundersen Tormosrød og k. Maria Nilsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Anna Jacobsdtr. Island 2. Thone Johannesdtr. ibid 3. Jacob Pedersen ibid 4. Eric Christensen 5. Nils Jacobsen ibid.

      

       Gravlagt som "Maren Nilsd. Tormodsrød 5 aar".

      

 

 

V.   Jacob Nilsen, (sønn av Nils Gundersen og Maria Nilsdatter) født 1778 på Tormodsrød i Siljan,[24] døpt 14.06.1778 i Siljan kirke,23 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[25] død 22.05.1818 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan, gravlagt 31.05.1818 Siljan kirkegård.

 

       Nils Gundersen Tormosrød og k. Maria Nilsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Ingebor Knudsdtr. Solverød 2. Karen Olsdtr. ibid 3. Jens Olsen ibid 4. Torkil Nilsen Kaasene og 5. Jon Ingwoldsen Søland.

      

       Konfirmert som "Jacob Nilsen Rødningen 17".

      

       Bosatt hos sin stemor Inger Fredriksdatter på Tormodsrød i 1801 som "Jacob Nilsen, Hendes stedsøn, 23 år, Ugift, Nation. soldat".

      

      

       Gift 02.08.1807 i Siljan kirke,6 med Marte Olsdatter, født 1780 på Tveitan i Siljan,[26] (datter av Ole Larsen og Anne Olsdatter), døpt 08.10.1780 i Siljan kirke,25 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[27] død 19.07.1847 på Kløverød Siljan, gravlagt 08.08.1847 på Siljan kirkegård 

 

       Se Rønningen u/Tormodsrød

 

 

      

VI. Gunder Nilsen, (sønn av Nils Gundersen og Ingeborg Bertelsdatter) født 1780 på Tormodsrød i Siljan,[28] døpt 11.06.1780 i Siljan kirke,27 død 1780 på Rødningen u/Tormodsrød i Siljan,[29] gravlagt 10.12.1780 på Siljan kirkegård.28

      

       Nils Gundersen Tormosrød og k. Ingebor Bertelsdtr. - Gunder

       Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Maria Knudsdtr. Søntved 3. Nils Jacobsen Island 4. Halvor Povelsen Røe 5. Bertel Hansen Gurholt.

      

       Gravlagt som "Gunder Nils. Rødningen 15 uger".

 

 

 

VII. Anne Nilsdatter, (datter av Nils Gundersen og Ingeborg Bertelsdatter) født 1781 på Tormodsrød i Siljan, døpt 14.10.1781 i Siljan kirke,[30] konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,28 død 19.04.1823 på Tveiten u/Gurholt i Siljan, gravlagt 25.05.1823 på Siljan kirkegård.[31]

      

       Nils Gundersen Tormosrød og k. Ingebor Bertelsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Ingebor Fridricsdtr. Søntved 3. Ole Andersen Solverød 4. Jens Olsen ibid 5. Bertel Hansen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Anna Nielsdatter Rødningen 17".

      

       Hun var bosatt hos Anders Nilsen i 1801 som "Anne Nilsdtr., Tjenestefolk, 19 år".     

      

       Hun kom fra Moholt da hun giftet seg med Peder i 1810. Vi finner hennes bror som fadder som "Gunder Surdalen".

 

      

       Gift 21.10.1810 i Siljan kirke,6,[32] med Peder Findsen, født 1789 på Tveiten i Siljan,[33] (sønn av Find Pedersen og Mari Halvorsdatter), døpt 01.02.1789 i Siljan kirke,35 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,[34] død 13.12.1868 på Tveiten u/Gurholt i Siljan, gravlagt 20.12.1868 på Siljan kirkegård.[35]

      

       Se Tveitan u/Gurholt

 

 

 

VIII. Ole Nilsen, (sønn av Nils Gundersen og Ingeborg Bertelsdatter) født 1784 på Tormodsrød i Siljan,[36] døpt 24.10.1784 i Siljan kirke,30 død 1785 på Tormodsrødrønningen i Siljan,9 gravlagt 06.02.1785 på Siljan kirkegård.9

      

       Nils Gundersen Tormosrød og k. Ingebor Bertelsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Siri Christophersdtr. Toen 3. Abraham Olsen Solverød 4. Eric Christensen Island 5. Jon Johannesen Grorød.

      

       Gravlagt som "Ole Nils. Rødningen 11 uger".

      

      

 

IX. Ole Nilsen, (sønn av Nils Gundersen og Pernille Svensdatter) født 1786 på Tormodsrødrønningen i Siljan,[37] døpt 31.12.1786 i Siljan kirke,31 død 1788 på Tormodsrødrønningen i Siljan,12 gravlagt 01.05.1788 på Siljan kirkegård.12

      

       Nils Gundersen Rødningene og k. Pirnille Svensdtr. - Ole

       Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Gunil Andersdtr. Tweten 3. Ole Andersen Solverød 4. Ole Jacobsen Island 5. Augustinus Olsen Skrædder.

      

       Gravlagt som "Ole Nils. Rødningene 1 aar 17 uger".

      

 

 

X.   Gunder Nilsen, (sønn av Nils Gundersen og Mette Svendsdatter) født 1790 på Tormodsrød i Siljan,[38] døpt 29.08.1790 i Siljan kirke,34 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[39] død 10.11.1846 på Kjølnes i Siljan, gravlagt 03.01.1847 på Siljan kirkegård.[40]

      

       Nils Gundersen Tormosrød og k. Mette Svensdtr. - Gunder

       Faddere: 1. Kari Olsdtr. Søland 2. Kari Nilsdtr. Moe 3. Jon Søland 4. Ole Olsen Gurholt 5. Peder Andersen Tweten.

      

       Det er nok han som er bosatt hos sin stemor Inger Fredriksdatter, feilaktig skrevet som hennes sønn, på Tormodsrød i 1801 som" Gunner Nilsen, Hendes børn, 11".     

      

       Han ble konfirmert som "Gunnar Nilsen Surdalen 17".

 

       Han giftet seg i 1815.

 

       Siljan - 12/2-1815

       Soldat og uk. Gunder Nilsen Surdalen, 22 aar. Huusm.

       Enken Karen Pedersd. Kiølnæs, 40 aar.

       Forlovere: Anund Præstegaarden, Christen ibid.

 

      

       Gift 12.02.1815 i Siljan kirke,[41] med Karen Pedersdatter, født 1770 på Friborg u/Skilbred i Siljan,[42] (datter av Peder Jonsen og Berte Jonsdatter), døpt 29.07.1770 i Siljan kirke,38 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[43] død 21.09.1846 på Kjølnes i Siljan, gravlagt 18.10.1846 på Siljan kirkegård.[44]

      

       Se Kjølnes u/Gurholt

 

      

 

XI. Lars Nilsen, (sønn av Nils Gundersen og Mette Svendsdatter) født 1791 på Tormodsrød i Siljan,[45] døpt 01.01.1792 i Siljan kirke,34 død 1792 på Tormodsrødrønningen i Siljan,15 gravlagt 08.07.1792 på Siljan kirkegård.15

      

       Nils Gundersen Tormosrød og afg. k. Mette Svensdtr. - Lars

       Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Johanne Isacsdtr. ibid 3. Anders ibid 4. Augustin Skrædder 5. Ole Jacobsen Island.

      

       Gravlagt som "Lars Nils. Tormosrøds-Rødning 26 uger".

      

      

 

XII. Ingeborg Nilsdatter, (datter av Nils Gundersen og Inger Fredriksdatter) født 1794 på Tormodsrødrønningen i Siljan,[46] døpt 08.12.1794 i Siljan kirke,35 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke.[47]

      

       Nils Gundersen Rødning og k. Inger Fridricsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. Solverød 2. Kisten Abrahamsdtr. ibid 3. Abraham ibid 4. Anders Nilsen ibid 5. Jacob Abrahamsen ibid.

      

       Trolig hun som konfirmeres som "Ingeborg Nielsdatter Røe 16".

 

 

 

XIII. Ole Nilsen, (sønn av Nils Gundersen og Inger Fredriksdatter) født 1797 på Tormodsrødrønningen i Siljan,[48] døpt 09.04.1797 i Siljan kirke,48 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke.47

      

       Niels Gundersen Rødningene og Inger Fridrichsdatter - Ole

       Faddere: Isanna Isachsdatter Solverød, Anne Nielsdatter Søland, Anders Nielsen Solverød, Jacob Abrahamsen ibid, Jacob Nielsen Rødningene.

      

       Konfirmert som "Ole Nielsen Rynningen 17".

 

       Han giftet seg i 1828.

 

       Siljan - viet 20/1-1828

       Uk. Ole Nilsen Rødningen, 30. Arbeidsmand.

       Pigen Kari Olsdatter Ødegaarden, 24.

       Forl: Svend Øverbøe og Ingvold Højset.

 

      

       Gift 20.01.1828 i Siljan kirke, med Karen Olsdatter, født 1803 på Gurholt i Siljan,[49] (datter av Ole Andersen og Maria Erichsdatter), døpt 08.04.1803 i Siljan kirke,49 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke.[50]

      

       Se Gurholt/Ødegården Bnr.3 etter 1814

 

 

 

XIV. Kirsten Nilsdatter, (datter av Nils Gundersen og Inger Fredriksdatter) født 1800 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan,[51] døpt 06.04.1800 i Siljan kirke.40

 

       Afgangen Niels Gundersen Rødningene og Inger Friderichsdatter - Kirsten

       Faddere: Isanna Isachsdtr. Solverød, Anna Nilsdtr. Rødningene, Anders Nielsen Solverød, Jacob Nielsen Rødningene.

      

       Kan det være hun som er gift og bosatt på Moholt verk etter 1814?

      

        

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 78.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[6]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 137.

[8]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 12.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 132.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[13]  Alder ved konfirmasjonen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 158.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[32]  Øivind Solberg sin database.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[35]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 235.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[40]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 281.

[41]  Øivind Solberg sin database.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[44]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 280.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 283.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.