| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I FRIBORG u/SKILBRED I 

 


 

 

 

Jacob Tønnesen f. omkring 1650 sin familie. Han var trolig gift to ganger, 2. gang med Anne Jensdatter f. ca 1672.

 

 

 

Jacob Tønnesen, født omkring 1650,[1] død etter 1715.

 

Jakob Tønnessen med kvinne og 2 barn nevnes som husmann under Skilbred i 1711.

 

Navnet på kona, Anne Jonsdatter, fikk vi da de døpte sønnen Trond i 1715. Hun gravlegges på Eidanger kirkegård som Jacob Friborgs enke Anne.

 

Det betyr nok at de bodde på plassen under Skilbred som senere ble nevnt som Friborg. Navnet Friborg ble også brukt av noen av barna hans.

 

Tønnes Jacobsen Tveten ble brukt som fadder til hans barn i 1715. Denne Tønnes brukte også Nils Jacobsen Friborg og Anne Jacobsdatter Friborg som fadder til sitt barn i 1734. Tønnes Jacobsen Tveten, med noen mulige søsken, var trolig barn av Jacob Tønnesen. Ut fra alder må da Jacob Tønnesen ha vært født omkring 1650 og dette må ha vært barn fra et tidligere ekteskap. Jeg har ikke funnet han gravlagt.

 

Jeg har her plassert de som nok var hans barn og de som kan ha vært hans barn ut fra ca alder og ut fra det som kan ha vært barn av hans 2. kone Anne Jonsdatter med tanke på hennes alder.

 

 

(1) Han giftet seg med Jacob Tønnesen sin 1. hustru, født omkring 1650, død omkring 1685.

 

 

(2) Han giftet seg med Anne Jensdatter, født ca 1672,[2] død 1752 i Eidanger,[3] gravlagt 03.04.1752 på Eidanger kirkegård.3

 

Anne:

Gravlegges som "Jacob Friborgs enke Anne 78 aar".

 

 

 

I.    Mathias Jacobsen, (mulig sønn av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru) født ca 1671,2 død 1751 på Rønningen u/Island i Siljan,3 gravlagt 15.08.1751 på Siljan kirkegård.3

            

       Ut fra fadderbruken kan Anne Jacobsdatter Tveitan, Tønnes Jacobsen Tveitan og Margrethe Jacobsdatter Tormodsrød ha vært hans søsken? Han kan da ha vært sønn av Tønnes Jacobsen på Friborg.

      

      

       (1) Gift ca 1713,[4] med Kirsten Ingebretsdatter, født ca 1675,4,2 (datter av Ingebret Pedersen og Anne Madsdatter), død 1724 på Søntvedt i Siljan,4 gravlagt 21.05.1724 på Siljan kirkegård.[5]

      

      

       (2) Gift 28.08.1724 i Siljan kirke,4,[6] med Marta Pedersdatter, født ca 1692 på Høgset i Siljan,[7] (datter av Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter).

      

       Se Søntvedt i Siljan

 

 

      

II.   Tønnes Jacobsen, (trolig sønn av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru) født ca 1672,[8] død 1741 på Tveitan i Siljan,8 gravlagt 23.05.1741 på Siljan kirkegård.3

      

       Ut fra fadderbruken var han nok sønn av Jacob Tønnesen på Friborg.

 

      

       (1) Gift ca 1702,8 med Karen Hansdatter, født ca 1663,[9] død 1729 på Tveitan i Siljan,9 gravlagt 21.08.1729 på Siljan kirkegård.5

      

            

       (2) Forlovet 28.01.1731 i Siljan,6 gift 1731,6 med Kirsten Olsdatter, født omkring 1690.1

 

       Se Tveitan

 

 

      

III. Anne Jacobsdatter, (mulig datter av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru) født ca 1673,[10],2 død 1733 på Tveitan i Siljan,10,3 gravlagt 14.01.1733 på Siljan kirkegård.3

      

       Hun var fadder til Margrethe Jacobsdatter Tormodsrød sin datter Karen i 1713. Kan de være søstre? Der var også Tønnes Jacobsen Tvetten fadder. Han kan også ha vært en bror, men han var jo også nabo? Hun var da en mulig datter av Jacob Tønnesen på Friborg.

      

      

       Hun giftet seg med10 Peder Olsen, født ca 1680 på Eidet i Siljan,10,2 (sønn av Ole Nilsen og Sissel Jacobsdatter), død 1762 på Tveitan i Siljan,[11] gravlagt 06.01.1762 på Siljan kirkegård.11

      

       Se Tveitan

 

 

      

IV. Margrethe Jacobsdatter, (mulig datter av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru) født ca 1683,2 død 1733 i Siljan,3 gravlagt 06.12.1733 på Siljan kirkegård.3

      

       Ut fra fadderbruken kan Anne Jacobsdatter Tveitan, Tønnes Jacobsen Tveitan og Mathias Jacobsdatter Søntvedt ha vært søsken? Hun kan da ha vært datter av Tønnes Jacobsen på Friborg.

      

 

       Gift[12] med Ole Asbjørnsen, født ca 1653,2 død 1733 i Siljan,3 gravlagt 06.01.1733 på Siljan kirkegård.3

      

       Se Tormodsrød

 

 

 

V.   Nils Jacobsen Friborg, (sønn av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru) født ca 1687,2 død 1785 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.11.1785 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Han var sønn av Jacob Tønnesen Friborg. Ut fra hans alder kan han da ha vært fra hans første ekteskap. Han ble brukt som fadder for Tønnes Jacobsen Tveitan. De var da i så fall helbrødre.

 

      

       (1) Gift 27.03.1735 i Siljan kirke,6 med Anna Sørensdatter, født omkring 1710.1

 

      

       (2) Gift 08.11.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[14] med Maria Hansdatter, født omkring 1720,2 død 1779 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.01.1779 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

      

       (3) Gift 13.07.1782 i Østre Porsgrunn kirkegård,[16] med Kirsten Gundersdatter, født ca 1719,2 død 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.04.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

 

       Se Østre Porsgrunn i 1725-1762

 

 

      

VI. Anne Jacobsdatter, (datter av Jacob Tønnesen og Anne Jensdatter) født ca 1700 på Friborg u/Skilbred i Siljan,1 død 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.08.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

       Hun var datter av Jacob Tønnesen Friborg. Ifølge skifte etter henne var hun søster til Nils og Trond Jacobsen Friborg.

 

      

       Gift 06.07.1756 i Eidanger kirke,[19] med Christen Olsen, født ca 1733,2 død 1764 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.12.1764 i Østre Porsgrunn kirke.[20]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1762

 

 

 

VII. Jacob Jacobsen, (sønn av Jacob Tønnesen og Anne Jensdatter) født omkring 1710.1

 

 

 

VIII. Trond Jacobsen Friborg, (sønn av Jacob Tønnesen og Anne Jensdatter) født 1715 på Skilbred-eje i Siljan,[21] døpt 06.01.1715 i Siljan kirke,21 død 1745 i Porsgrunn,[22] gravlagt 06.08.1745 på Eidanger kirkegård.3

      

       Jacob Tønnesen og Anne Jensdatter Schielbred-ejet -Tron

       Faddere: baaren af Dorothea Andersdatter Kløverød, assist: Kirsten Ingebretsdatter Sundtveedt, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormodsrød, Tønnis Jacobsen Tveetten, Michel Øfrebø.

      

 

       Gift 23.11.1743 i Eidanger kirke,19 med Karen Gundersdatter, født ca 1720,2 død 1762 i Porsgrund,11 gravlagt 30.12.1762 i Eidanger.11

      

       Se Østre Porsgrunn i 1725-1762

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 518.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 514.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 561.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 32-33.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 80-81.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 98-99.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 6-7.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 8.

[22]  konen nevnt som enke i 1746.