| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | SØLLAND |

 


 

 

Jon Engvoldsen f. 1755 og Karen Olsdatter f. 1754 sin familie

 

 

 

Jon Engvoldsen, født 1755 på Sølland i Siljan,[1] døpt 26.01.1755 i Siljan kirke,[2] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,[3] død 1802 på Sølland i Siljan,[4] gravlagt 25.04.1802 på Siljan kirkegård.4

Han var sønn av Engvold Nilsen og Anne Caterina Reiersdatter på Sølland.

 

Jon giftet seg i 1778.

 

Trol. 28/5-1778. Cop. 27/9-1778.

Jon Ingwolds. Søland og p. Karen Olsd. Solverød.

Caut: Niels Anders. Moe og Peder Nils. Røe.

 

De døpte barn bosatt på Tormodsrød til og med 1784. Fra 1786 døpte de barn bosatt på Sølland. Han bodde nok der til han døde. (Hans far nevnes som bruker på en del av Sølland og en del av Tormodrød i 1782, så de drev nok disse brukene sammen.)

 

I skifteprosessen etter hans far i 1792 overtok Jon sin fars eierdelen i Tormodsrød. (Han eide dette jordgodset til han døde.)

 

Tormodsrød i Slemdal 6.4.1792 Sk.pr. 11, Fol. 626b

Ingvold Nilsen død g. Anne Rejersdtr. g.1.g. Jon.

Barn: 1. Jon Ingvoldsen Søeland, m. 2. Nils Ingvoldsen død, barn: a) Ingvold 11 år. b) Ole 8 år. c) Rønnich 5 år. d) Anders 2 år. e) Anne 13 år. Barn i 1ste ekteskap: 1. Kari Jonsdtr. g.m. Nils Berreberg i Gjerpen. 2. Anne Jonsdtr. g.m. Jan Jansen Moene u. Moholt. 3. Ingeborg Jonsdtr. g.m. Nils Thorsholt.

Gods: 1 hud 8 skind i Tormodsrød m.b. Takst: 250 rdl. (Arvingene ble enige om en skiftetakst på 350 rd og at Jon Ingvaldsen skulle løse ut medarvingene)

Brutto: 883-3-14. Netto: 777-0-16.

 

Bosatt på en del av Sølland i 1801:

John Ingvoldsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 47 (alder)

Karen Olsdatter k 1ste ægteskab Hans kone 47 (alder)

Ole Johnsen m Ugift Deres børn 22 (alder)

Ingvold Johnsen m Deres børn 3 (alder)

Hedevig Jonsdatter k Deres børn 17 (alder)

Anne Jonsdatter k Deres børn 12 (alder)

Kirsten Jonsdatter k Deres børn 8 (alder)

      

Gravlagt som "Jon Ingvoldsen Søland 48 aar".        

      

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 13b

Skifte 30. juli 1803 paa Sølland i Slemdahl

John Engvoldsen, død - Enke Kari Olsdatter

Barn:

1. Ole Johnsen 24 aar

2. Engvold Johnsen 4 aar

3. Helvig Johnsdatter 17 aar

4. Anne Johnsdatter 14 aar

5. Kirstie Johnsdatter 10 aar

Formyndere: Niels Jacobsen Hogstad, Niels Johnsen Solland

Laugværge for enken hendes broder Abraham Olsen Solverød.

Boet eide 1 hud og 8 skinn i gården Tormodsrød.

 

 

Gift 27.09.1778 i Siljan kirke,[5] med[6] Karen Olsdatter, født 1754 på Follaug i Gjerpen,[7] (datter av Ole Andersen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 17.11.1754 i Gjerpen kirke,[8] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,3 død 1813 på Tormodsrød i Siljan,[9] død 04.07.1813 på Siljan kirkegård.9

      

Hun giftet seg igjen som enke i 1804. Se Island

      

8/7-1804 i Slemdal.

Uk. Ole Jacobsen Island og Enken Karen Olsd. Søland.

Caut: Klokker Bøe og Solve Olsen Præstegaarden.

      

Gravlagt som "Karen Olsd. Tormosrød 59 aar".

 

 

 

I.    Ole Jonsen, født 1779 på Tormodsrød i Siljan,[10] døpt 11.04.1779 i Siljan kirke,10 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[11] død 1814 på Sølland i Siljan,9 gravlagt 23.01.1814 på Siljan kirkegård.9

      

       Jon Ingwoldsen Tormosrød og k. Karen Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. Søland 2. Helwig Ingwoldsdtr. ibid 3. Abraham Olsen Solverød 4. Nils Ingwoldsen Søland 5. Michel Solvesen Høgset.

      

       Konfirmert som "Ole Jonsen Søland 16".

      

      

       Gift 01.08.1806 i Gjerpen kirke,[12] med Anne Halvorsdatter, født 1782 på Bø Vestre i Gjerpen (datter av Halvor Olsen og Karen Abrahamsdatter), døpt 03.02.1782 i Gjerpen.

      

       Se Sølland

 

      

 

II.   Karen Jonsdatter, født 1781 på Tormodsrød i Siljan,[13] døpt 25.11.1781 i hjemmet,13 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[14] død 1799 på Sølland i Siljan,[15] gravlagt 15.09.1799 på Siljan kirkegård.15

      

       Jon Engwoldsen Tormosrød og k. Karen Olsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. Søland 2. Guri Olsdtr. ibid 3. Nils Engwoldsen ibid 4. Jens Olsen Solverød 5. Ole Christophersen Slettekollen.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

       Konfirmert som "Karen Jonsdatter Sølland 17".

      

       Gravlagt som "Karen Jonsdatter Søland 19 aar".

 

 

 

III. Helvig Jonsdatter, født 1784 på Tormodsrød i Siljan,[16] døpt 22.02.1784 i Siljan kirke,16 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[17] død 22.03.1813 i Luksefjeld i Gjerpen.[18]

      

       Jon Engwoldsen Tormosrød og k. Karen Olsdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Maria Jacobsdtr. ibid 2. Mette Svensdtr. ibid 3. Ole Olsen Solverød 4. Hendric Arnesen Kaasene 5. Jon Johannesen Skolem.

      

       Konfirmert som "Helvig Johnsdatter Søland 17".

      

       Hun døper et uekte barn i Siljan i 1807 som "Helvig Jonsdtr. Søland".

 

       De gifter seg siden:

       Siljan viet 9/4-1809.

       Uk. Hans Eriksen Røe og Pigen Helvig Jensd. Søeland.

       Caut: Anund Jacobsen Præstegaarden og Christen Jacobsen ibid.

 

       De døper et barn bosatt på Sølland før de flytter til Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Hans Henningsdalens kone Luxefjeld 28 aar".

      

      

       Gift 09.04.1809 Siljan kirke,[19] med Hans Eriksen, født 1781 på Brenneseter u/Mo i Gjerpen,18 (sønn av Erik Helgesen), døpt 21.10.1781 i Gjerpen,18 konfirmert 1801 i Siljan kirke,17 død 28.04.1859 i Henningsdalen u/Mo i Gjerpen.18

      

       Hans:

       Erik BrændeSætres db. Hans

       Faddere: Nils Moes kone, Maren Jacobsdtr., Petter Jacobsen, Thor Brynildsen.

      

       Trolig han som konfirmeres i Siljan i 1801 som "Hans Erichsen". Dato, alder og sted ikke notert.

      

       Det er trolig han som er bosatt hos sin søster Ingeborg under Sølland i Siljan i 1801 som " Hans Erichsen, Tjenestedreng, 18 år, Ugift".

      

       Han blir utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1807 som "Hans Erichsen Søland".

 

       Etter at han ble enkemann i 1813 giftet han seg igjen i 1814 med Margrethe Olsdatter f. 1773 på Henningsdalen u/Mo i Gjerpen.

 

 

       Barn:

 

     A.  Maren Hansdatter, født 1807 på Sølland i Siljan,[20] døpt 24.05.1807 i Siljan kirke,23 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,[21] død 06.01.1889 i Wisconsin USA.

 

             Helvig Jonsdtr. Søland, hendes uægte Pb. Maren

             udalgt som barnefader Hans Erichsen Søland

             Faddere: Anne Nilsdtr. Søndtvedt, Karen Gunnersdtr. ibid, Ole Jacobsen Søland, Ole Abrahamsen Solverød, Jacob Nilsen Island.

            

            

             Gift 16.08.1835 i Siljan kirke, med Jon Ingebretsen, født 1803 på Rød u/Sølland i Siljan,[22] (sønn av Ingebret Olsen og Ingeborg Eriksdatter), døpt 01.01.1804 i Siljan kirke,25 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke.[23] død 08.08.1877 i Wisconsin USA.

 

             Se Saga/Bakkene etter 1814

      

 

 

       B.   Jon Hansen, f. 1809 på Henningsdalen u/Mo i Gjerpen,[1] døpt 16.10.1809 i Gjerpen.[2] 

 

             Hans Erikssøns db. Jon f. Henningsdalen

             Faddere: Hedevig Abrahamsdtr., Anne Jonsdatter, Helje Erikssøn, Ole Erikssøn, Abraham Larssøn.

            

             Kom til Ø. Bø i Luksefjell.

 

 

       C.   Erik Hansen, f. 1812 på Henningsdalen u/Mo i Gjerpen,[3] døpt 04.12.1812 i Gjerpen,[4] d. 17.07.1819 på Henningsdalen u/Mo i Gjerpen.[5] 

 

             Hans Eriksens db. Erik f. Henningsdalen

             Faddere: Christopher Glendes k., Pernille Aslaksdtr., Lucas Aslaksen, Børre og Christian Torkelsen.

 

 

 

 

IV. Engvold Jonsen, født 1786 på Sølland i Siljan,[24] døpt 22.01.1786 i Siljan kirke,20 død 1786 på Sølland i Siljan,[25] gravlagt 28.05.1786 på Siljan kirkegård.21

      

       Jon Engwoldsen Søland og k. Karen Olsdtr. - Engwold

       Faddere: 1. Inger Pedersdtr. Folloug 2. Inger Isachsdtr. Søland 3. Eric Olsen Folloug 4. Abraham Olsen Solverød 5. Peder Andersen Tweten.

      

       Gravlagt som "Engwold Jons. Soland 17 uger".

 

 

 

V.   Anne Jonsdatter, født 1787 på Sølland i Siljan,[26] døpt 30.12.1787 i Siljan kirke,23 konfirmert 17.03.1805 på Sølland i Siljan,[27] død 02.05.1818 på Sølland i Siljan, gravlagt 10.05.1818 på Siljan kirkegård.[28]

      

       Jon Ingwoldsen Sølan og k. Karen Olsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. ibid 2. Dorte Knudsdtr. Søntved 3. Nils Ingvoldsen Sølan 4. Abraham Solverød 5. Jacob Knudsen Søntved.

      

       Konfirmert som "Anne Jonsdatter Søland 17".

 

 

       Gift 30.09.1810 i Siljan kirke,5 med Jacob Eriksen, født 1785 på Island i Siljan,[29] (sønn av Erik Christensen og Anne Jacobsdatter), døpt 16.01.1785 i Siljan kirke,26 konfirmert 1801 i Siljan kirke,18 død 27.10.1839 på Island i Siljan, gravlagt 19.01.1840 på Siljan kirkegård.[30]

      

       Se Island

 

 

 

VI. NN Jonsen, født 1791 på Sølland i Siljan,[31] død 1791 på Sølland i Siljan,25 gravlagt 14.03.1791 på Siljan kirkegård.[32]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1791 "Jon Solands kone efter dødfødt Drenge barn introduseret".

      

       Gravlagt som "Jon Engwolds. Sølands dødfødte D.B.".

 

 

 

VII. Kirsten Jonsdatter, født 1792 på Sølland i Siljan,[33] døpt 03.06.1792 i Siljan kirke,27 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[34] død 1813 på Sølland i Siljan, gravlagt 11.01.1813 på Siljan kirkegård.[35]

      

       Jon Engwoldsen Solandog k. Karen Olsdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Kari Rønnicsdtr. ibid 2. Pirnille Povelsdtr. ibid 3. Abraham Solverød 4. Eric Folloug 5. Ole Island.

      

       Konfirmert som "Kisti Jonsdatter Søland 16".

      

       Gravlagt som "Kirsten Jonsd. Søland 20 aar".

 

 

 

VIII. Nils Jonsen, født 1794 på Sølland i Siljan,[36] døpt 08.12.1794 i Siljan kirke,30 død 1799 på Sølland i Siljan,15 gravlagt 29.12.1799 på Siljan kirkegård.15

      

       Jon Ingwoldsen Søland og k. Karen Olsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Karen Rønnicsdtr. ibid 2. Karen Nilsdtr. Moe 3. Søren Grinnie 4. Ole Gundersen Søntved.

      

       Gravlagt som "Niels Johnsen Søland 5 aar".

 

 

 

IX. Ingvold Jonsen, født 1798 på Sølland i Siljan,[37] døpt 28.10.1798 i Siljan kirke.34

      

       Jon Ingvoldsen Søland og Karen Olsdatter - Ingvold hiemmedøbt af Jon Nielsen Søland

       Faddere: Karen Rønnechsdatter Søland, Anna Nielsdatter ibid, Ole Jonsen ibid, Jacob Abrahamsen Solverød.

      

       De nevnes under Ekornrød i Gjerpen, men flyttet til Nedre Kjærringteigen på Gråten i Solum

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

       Gift 09.11.1824 i Gjerpen,19 med Margrethe Halvorsdatter, født 18.01.1795 i Gløsmyr i Gjerpen,19 (datter av Halvor Fransen og Anne Abrahamsdatter).

      

       Margrethe:

       Hun var enke etter Halvor Hansen Aas.

 

       

 

 


[1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[4]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[5]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".[1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 530.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 548.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[12]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 282.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 148.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 269.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.