| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SØLLAND |

 


 

 

Engvold Nilsen f. 1730 og Anne Catarina Reiersdatter f. 1718 sin familie

 

 

 

 

Engvold Nilsen, født 1730 på Sølland i Siljan,[1] døpt 03.09.1730 i Siljan kirke,1 død 1792 på Sølland i Siljan,[2] gravlagt 20.05.1792 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter på Sølland.

 

Engvold giftet seg i 1750 med enken Anne Catrine Reiersdatter f. 1718.

 

Trol. 15/3-1750 i Slemdal. Copul. 7/6-1750.

Ingvold Nielsøn Søland med Enken Anne Rejersd. Grorøe.

Hafde Lehnsmandens beviis for Skiftet.

Caut: Daniel Søntvedt og Johannes Hochstad.

      

Han overtok som oppsitter på Sølland i 1751 da moren døde. (Denne leiekontrakten mellom han og Herman Løvenskiold er nevn i Siljan historielags bok "Fra Skrim til Farris" bind 12 side 65)

      

Sølland 1762:

Gaardsnavn: Soland

Eier: Propriatair gods til Capitain Rask

Mand og hustru: Abraham Soland og kone, Ingvold Soland og kone,

Christen Røe og kone, Per Røe og kone

Børn over 12 aar: Ole Ingvoldsen, Anne og Ingebor Joensdatter,

Ingebor Christensdatter

Drenger over 12 aar: Anders Isaksen

      

Han nevnes på Sølland i 1782:

Søeland, Gård, Engvold Nielsen

      

Engvold nevnes også på Tormodsrød i 1782:

Tormosrød, Gård, Engvold Nielsen

 

Engvold eide en del av Tormodsrød og solgte i 1783 et skogstykke på Tormodsrød til Løvenskiold:

Skjøte fra Engvold Nilsen til Løvenskiold paa et skovstykke paa Tormodsrød (1 skind) for 499 rdl.. Tinglyst 21.03.1783

Skyldsettingsforretning på Tormodsrød 21.05.1783 hvorefter utskilt et skovstykke med en skyld av 1 skinn.  

 

Jeg er usikker på hvordan Engvold kom til å eie dette jordgodset i Tormodsrød. Han drev da en del av Sølland og en del av Tormodsrød, men bodde nok på Sølland.

      

Gravlagt som "Engwold Nils. Søland 64 aar".

      

Skifte etter han var på Tormodsrød. Han stod da som eier av 1 hud og 8 skinn i Tormodsrød. Sønnen Jon overtok ifølge skifte dette jordgodset. (Han løste ut sine medarvinger.)

      

Tormodsrød i Slemdal 6.4.1792 Sk.pr. 11, Fol. 626b

Ingvold Nilsen død g. Anne Rejersdtr. g.1.g. Jon.

Barn: 1. Jon Ingvoldsen Søeland, m. 2. Nils Ingvoldsen død, barn: a) Ingvold 11 år. b) Ole 8 år. c) Rønnich 5 år. d) Anders 2 år. e) Anne 13 år. Barn i 1ste ekteskap: 1. Kari Jonsdtr. g.m. Nils Berreberg i Gjerpen. 2. Anne Jonsdtr. g.m. Jan Jansen Moene u. Moholt. 3. Ingeborg Jonsdtr. g.m. Nils Thorsholt.

Gods: 1 hud 8 skind i Tormodsrød m.b. Takst: 250 rdl. (Arvingene ble enige om en skiftetakst på 350 rd og at Jon Ingvaldsen skulle løse ut medarvingene)

Brutto: 883-3-14. Netto: 777-0-16.

 

 

Gift 07.06.1750 i Siljan kirke,[3] med Anna Caterina Reiersdatter, født 1718 på Lunde i Eidanger,[4] (datter av Reier Tollefsen og Anne Nilsdatter), døpt 06.02.1718 i Eidanger kirke,[5] død 1799 på Sølland i Siljan,[6] gravlagt 25.08.1799 på Siljan kirkegård.[7]

 

Anna:

Rejer Tollefsen Lunde og Anne Nielsdatter - Anne Catharina

Faddere: baaren af Madamois. Karen Nilsdatter Lind, assist: Anna Gabrielsdatter, mandfaddere: Jacob Tillerop, Niels Hansen Lunde.

      

Anne Caterine Reiersdatter var enke etter Jon Olsen Grorud f. ca 1702 d. 1749 på Grorud.

 

Gravlagt som "Anna Rejersdatter Søland 82 aar".

 

 

 

Barn av Engvold Nilsen og Anne Caterine Reiersdatter:

 

 

I.    Ole Engvoldsen, født 1750 i Siljan.[8]

 

 

II.   Nils Engvoldsen, født 1751 på Grorud i Siljan,[9] døpt 06.01.1751 på Siljan kirke.[10]

      

       Ingvold Nielsen Grorø og Anne Rejersdatters søn Niels                                                

       Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nielsdatter, Maren Rejersdatter, mandfaddere: Jacob Søland, Daniel Søntvedt.

 

 

 

III. Helvig Engvoldsdatter, født 1752 på Sølland i Siljan,[11] døpt 27.08.1752 i Siljan kirke,11 død 1755 på Sølland i Siljan,[12] gravlagt 16.02.1755 på Siljan kirkegård.12

      

       Ingvold Sølands barn navnl. Helvig                                                       

       Faddere: baaren af Jacob Hogstads kone, Inger Amundsdatter, mandfaddere: Daniel Tosolt, Per Nielsen Søland.

      

       Gravlagt som "Ingevold Solands barn Helvig 2 ½ aar".

 

 

 

IV. Jon Engvoldsen, født 1755 på Sølland i Siljan,8 døpt 26.01.1755 i Siljan kirke,[13] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,[14] død 1802 på Sølland i Siljan,[15] gravlagt 25.04.1802 på Siljan kirkegård.15

      

       Ingvold Sølands barn navnl. Joen                                               

       Faddere: baaren af Jacob Hogstads kone, Daniel Tosolts kone, mandfaddere: Per Søland, Anders Sørensen Tveten.

      

       Konfirmert i 1772 som "Jon Ingwoldsen Søland 17".

      

     

       Gift 27.09.1778 i Siljan kirke,3 med[16] Karen Olsdatter, født 1754 på Follaug i Gjerpen,[17] (datter av Ole Andersen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 17.11.1754 i Gjerpen kirke,[18] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,14 død 1813 på Tormodsrød i Siljan,[19] død 04.07.1813 på Siljan kirkegård.19

      

       Se Sølland denne gården

 

 

      

V.   Nils Engvoldsen, født 1757 på Sølland i Siljan,8 døpt 22.05.1757 i Siljan kirke,[20] konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[21] død 1791 på Sølland i Siljan,2 gravlagt 24.03.1791 på Siljan kirkegård.2

      

       Ingvold Sølands barn navnl. Niels                                                          

       Faddere: baaren af Jacob Hogstads kone, Daniel Tosolts kone, mandfaddere: Knud Syntved, Jaen Rønningen.

      

       Konfirmert i 1775 som "Nils Ingwoldsen Søland 19".

      

      

       Gift 08.11.1778 i Siljan kirke,3 med8 Karen Rønniksdatter, født 1756 på Haugedal i Gjerpen (datter av Rønnik Jonsen og Anne Olsdatter), døpt 29.02.1756 i Sauherad,[22] død 22.07.1830 på Sølland i Siljan, gravlagt 29.08.1830 i Sølland i Siljan.[23]

      

       Se Sølland denne gården

 

      

 

VI. Helvig Engvoldsdatter, født 1759 på Sølland i Siljan,12 død 1759 på Sølland i Siljan,12 gravlagt 16.12.1759 på Siljan kirkegård.12

      

       Gravlagt som "Ingvold Solands barn Helvig 7 dager".

 

 

 

VII. Helvig Engvoldsdatter, født 1761 på Sølland i Siljan,[24],[25] konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,21 død 1782 på Bakkane i Brunlanes,[26] gravlagt 02.11.1782 på Tanum i Brunlanes.26

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 12. mai 1761 finnes blant introduserte kvinner "Ingevalds Sølands kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1777 som "Helvig Ingwoldsdatter Søland 16".

      

 

       Gift 27.12.1780 i Siljan kirke,3 med[27] Mikkel Solvesen, født 1749 på Høgset i Siljan,[28] (sønn av Solve Mikkelsen og Ingeborg Gulichsdatter), døpt 02.11.1749 i Siljan kirke,[29] konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke.14

      

       Se Engelstad

 

 

      

VIII. Reier Engvoldsen, født 1764 på Sølland i Siljan,8 døpt 27.05.1764 i Siljan kirke,[30] død 1764 på Sølland i Siljan,[31] gravlagt 01.07.1764 på Siljan kirkegård.31

      

       Ingvard Nielsen Søeland og Anna Rejarsdtr. Rejar

       Faddere: Anna Nielsdtr. Søndre Tveten, Karen Johnsdtr. Tosholt, Niels Johnsen ibid, Peder Nielsen Røe, Jens Jacobsen Hokstad.

      

       Gravlagt som "Rejar Ingvaldsøn Søland 1 mnd".

      

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 17.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 22.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 530.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 612.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 151.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[14]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[16]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 548.

[17]  Stipulert, Stipulert.

[18]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[22]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 158.

[24]  Alder ved konfirmasjonen.

[25]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[26]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 302.

[27]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[30]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.