| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT


 

 

 

Anne Nilsdatter f. 1723 og Knud Knudsen f. ca 1724 sin familie.

 

 

 

Anne Nilsdatter, født 1723 på Sølland i Siljan,[1] døpt 14.01.1723 i Siljan kirke,1 død 1788 på Søntvedt i Siljan,[2] gravlagt 13.04.1788 på Siljan kirkegård.[3]

Hun var datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter på Sølland.

 

Anne fikk et uekte barn i 1744 bosatt på Sølland.

 

Hun giftet seg i 1748.

 

Trol. 12/4-1748 i Slemdal. Copul. 4/6-1748.

Soldat, Knud Knudsøn og Pigen Anne Nielsd. Søland.

Hafde sin beførige Officer Seddel.

Caut: Gunder Nielsøn Tormosrød og Joen Kittildsøn Tosholt.

 

De fikk ei datter Ingeborg bosatt på Hoppestad i Gjerpen i 1748 (fadderen Jon Torsholt og hans kone var søsteren Inger Nilsdatter og hennes mann Jon Kittilsen). Fra 1751 døpte de barn bosatt på Søntvedt i Siljan. I 1768 ble ei Ingeborg Knudsdatter konfirmert bosatt på Søntvedt som "Ingebor Knudsdatter Søntved 18". I 1772 ble det gravlagt ei "Ingebor Knudsd. Søntved 22 aar". Dette kunne jo passe som en og samme jente, men i 1777 ble Ingeborg Knudsdatter fra Søntvedt viet i Siljan. Fadderne hun brukte til sitt barn i 1781, Maria Knudsdatter og Nils Knudsen, var barn av Knud Knudsen Søntvedt. Dermed virker det som om hun også var datter av Knud Knudsen Søntvedt? Dersom han hadde to med dette navnet, finner vi bare ei konfirmert i Siljan? Det kan ha blitt skrevet feil ved Ingeborg Knudsdatters begravelse i 1772 eller hun som giftet seg var ikke hans datter. Ingen nevnes i skifte etter hans kone, Anne Nilsdatter, men da ville de jo ha vært døde uansett.

 

Søntvedt 1762:

Gaardsnavn: Syntved

(Del 2)

Eier: Holden kirkegods

Mand og hustru: Knud Syntved og kone

Børn over 12 aar: Inger Friderichsdatter

 

Han nevnes på Søntvedt i 1782:

Sundtved, Gård, Knud Knudsen

 

Gravlagt som "Anne Nilsd. Søntved 68 aar"

 

Søntvet i Slemdal 15.4.1788, 10.10.1788 Sk.pr. 11, Fol. 295

Enken Anne Nilsdtr. død, g. Knud, død.

Barn:

1. Nils Knudsen myndig, her.

2. Ole Knudsen myndig, bor på Slettekolden.

3. Jacob Knudsen 20 år.

4. Helvig Knudsdatter g.m. Knud Kleven.

5. Mari Knudsdatter g.m. Halvor Paulsen.

6. Dorothea Knudsdatter 21 år.

Formynder: Engvold Søeland

Brutto: 77-0-7. Netto: 4-3-20

 

 

Forhold til Fredrik Hansen, født ca 1714,[4] død 1760 på Flittig u/Mo i Gjerpen,[5] gravlagt 11.05.1760 på Gjerpen kirkegård.5

 

Fredrik:

Det var nok han som var soldat og fikk et uekte barn med Anne Nilsdatter Sølland i 1744. Han står også som soldat da han gift seg i 1748.

 

Han bruker en Isak Hansen som fadder til sin førstefødt i Siljan i 1759. Dette kan ha vært en bror?

 

Fredrik giftet seg i 1748 med Kirsten Ingebretsdatter f. 1723, datter av Ingebret Larsen Island. De flyttet til Flittig u/Mo i Gjerpen.

 

Han gravlegges som "Friderich Hansen 46 aar".

 

 

Gift 04.06.1748 i Siljan kirke,[6] med Knud Knudsen, født ca 1724,4 død 1784 på Søntvedt i Siljan,2 gravlagt 29.08.1784 på Siljan kirkegård.[7]

 

Knud:

Gjøran Knudsdatter ble nevnt blant fadderne han brukte. Han ble brukt som fadder som "Knud Knudsen Søndtved" til et barn av Gjøran Knudsdatter og Bent Gulliksen på Gurholt i 1770. Kan de ha vært søsken?

 

Gravlagt som "Knud Knudson Søntved 60 aar".

 

 

 

I.    Inger Fredriksdatter, (datter av Fredrik Hansen og Anne Nilsdatter) født 1744 på Sølland i Siljan,[8] døpt 30.02.1744 i Siljan kirke,8 død 1808 på Søntvedt i Siljan,[9] gravlagt 22.05.1808 på Siljan kirkegård.9

      

       Anne Nielsdatter Søland u-ægte datter Nom. Inger                                                       

       Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Søland, Knud Knudsen.

       (Publice absoluti. 16. feb 1744, side 348: "Anne Nielsdatter Søland fra Slemdahl for begangen leyermaal med en gevorben Soldat ved Naufn Friderich Hansen, hvilken hun udlagde til sin barnefader". JO)

      

       Hun gravla et uekte barn i 1779 som "Inger Fridrichsdtr. Søntved". Hennes mor var jo da gift og bosatt på Søntvedt.

      

       Inger var bosatt hos Jacob Knudsen på Søntvedt i 1801 som "Inger Fredrichsdtr., 60 år, Ugift, Inderste, nyder fattig-penge".

      

       Gravlagt som "Inger Fredrichsd. Sondtvedt 60 aar".

 

      

       Forhold til Erik Olsen, født 1752 på Follaug i Gjerpen,[10] (sønn av Ole Andersen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 02.02.1752 i Gjerpen kirke,10 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.[11]

      

       Erik:

       Han kom fra Solverød.

      

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1777 og da et til i 1779.

 

 

       Deres uekte barn:

 

       A.   NN Eriksen, født 1779 på Søntvedt i Siljan,[12] død 1779 på Søntvedt i Siljan,12 gravlagt 16.05.1779 på Siljan kirkegård.[13]

            

             Inger Fridrichsdtr. Søntved havde til Jorden et dødfød uægte barn, til Barne-fader angivet samme Eric Olsen Solverød som forhen er anført under 2. Febr. 1777. Anmeldt 19. May.

            

             Gravlagt som "Inger Fredrichsd. Søntved, Hendes dødfødte uækte D.B.".

 

 

      

II.   Ingeborg Knudsdatter, (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født 1748 på Hoppestad i Gjerpen, døpt 16.10.1748 i Gjerpen,10 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,11 død 1772 på Søntvedt i Siljan,[14] gravlagt 15.03.1772 på Siljan kirkegård.12

      

       Knud Hoppestads pb. Ingebor.

       Faddere: Jon Torsholts kone, Ingebor Kiøstolsdtr., Jon Torsholt, Torjer Olsen.

      

       Det er usikkerhet rundt denne Ingeborg?

      

       Konfirmert som "Ingebor Knudsdatter Søntved 18".

      

       Gravlagt som "Ingebor Knudsd. Søntved 22 aar".

 

      

 

III. Ingeborg Knudsdatter, (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født ca 1749,4 død 1781 på Solverød i Siljan,[15] gravlagt 23.09.1781 på Siljan kirkegård.13

      

       Det er usikkerhet rundt denne Ingeborg?

      

       Hun kom fra Søntvedt da hun giftet seg.

 

      

       Gift 29.12.1777 i Siljan kirke,6 med Jens Olsen, født 1748 på Follaug i Gjerpen,10 (sønn av Ole Andersen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 16.04.1748 i Gjerpen kirke,10 død 1800 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 14.12.1800 i Gjerpen.5

      

       Se Solverød

 

 

      

IV. Helvig Knudsdatter, (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født 1751 på Søntvedt i Siljan,2 døpt 20.06.1751 i Siljan kirke,[16] konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke,11 død 1801 på Kleven i Gjerpen, gravlagt 14.06.1801 i Gjerpen.[17]

      

       Knud Knudsen Søntved og Anne Nielsdatters datter Helvig                                                    

       Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nilsdatter, Anne Pedersdatter Tveten, mandfaddere: Jacob Søland, Corporal Guttorm Rasmusen.

      

       Konfirmert som "Helwig Knudsdatter Sontved 17".

 

       Hun giftet seg i 1783.

      

       Trol. i Sillien 7/9-1783. Cop. 19/10-1783.

       Uk. Knud Zacharias. Kleven af Gierpen Sogn og p. Helvig Knudsd. Søntved.

       Caut.: Anders Zacharias. Kleven og Ole Knudsen Søntved.

 

       Hun kom til Kleven i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Knud Klevens enke Hedevig Knudsdtr., anm. at være henved 50 aar".

 

      

       Gift 19.10.1783 i Siljan kirke,6 med Knud Zachariasen, født 1762 i Kosi i Seljord (sønn av Zacharias Jacobsen og Ingeborg Andersdatter), døpt 03.08.1762 i Seljord kirke,15 død 1798 på Kleven i Gjerpen, gravlagt 15.12.1798 i Gjerpen.15

      

       Knud:

       Zacharias Jacobsen og Ingebor Andersdatter Kaasens Søn Knud

       Faddere: Raamund Evensen Aarhuus, Jon Jon Thiøstolfsen Eiesand og hans Hustru Helge Olsd., Ingebor Thronsd. Tvingelie, Guro Tovsd. Præstegaarden.

      

       Hans foreldre bodde på Kleven i Gjerpen og Knud ble bosatt på Kleven Vestre som bruker og eier.

 

       På Tudal bodde en Peder Jensen f. ca 1683. Han var onkel til Zacharias Jacobsen på Kleven i Gjerpen. De stammet fra presten i Seljord, Zacharias Schanke.

      

       Gravlagt som "Knud Zachariæsøn Kleven 35 1/2 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

V.   Nils Knudsen, (sønn av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født 1754 på Søntvedt i Siljan,[18] døpt 03.03.1754 i Siljan kirke,16 død 1812 på Søntvedt i Siljan,[19] gravlagt 13.12.1812 på Siljan kirkegård.17

      

       Knud Synstvedts barn navnl. Niels                                                        

       Faddere: baaren af Abraham Sølands kone, Christen Røes kone, mandfaddere: Ingvold Søland, Anders Sørensen.

      

      

       Gift 19.10.1782 i Siljan kirke,6 med Guri Simonsdatter, født ca 1753,[20] død 29.05.1845 på Rønningen u/Søntvedt i Siljan, gravlagt 08.06.1845 på Siljan kirkegård

 

       Se Rønningen u/Søntvedt

 

 

      

VI. Ole Knudsen, (sønn av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født 1757 i Søntvedt i Siljan,[21] døpt 28.12.1757 i Siljan kirke,19 konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[22] død 1800 på Slettekollen u/Sølland i Siljan,[23] gravlagt 08.06.1800 på Siljan kirkegård.21

      

       Knud Syndtveds barn navnl. Ole                                               

       Faddere: baaren af Ingvold Sølands kone, Giøran Knudsdatter, mandfaddere: Niels Syndtvedt, Ingvold Søland.

      

       Konfirmert i 1775 som "Ole Knudsen Søntved 17".

      

      

       Gift 26.09.1784 i Siljan kirke,6 med Gro Rønniksdatter, født 1763 i Haugedal i Gjerpen (datter av Rønnik Jonsen og Børthe Andersdatter), døpt 23.10.1763 i Gjerpen,5 død 23.10.1858 på Slettekollen u/Sølland i Siljan, gravlagt 31.10.1858 på Siljan kirkegård.[24]

      

       Se Slettekollen u/Sølland

 

 

      

VII. Maria Knudsdatter, (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født 1761 på Søntvedt i Siljan,[25] konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,20 død 01.10.1820 på Rustad u/Sølland i Siljan, gravlagt 22.10.1820 i Siljan.[26]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 4. januar 1761 finnes blant introduserte kvinner "Knud Syndtvedt kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble konfirmert i 1777 som "Maria Knudsdatter Søntved 16".

 

      

       Gift 10.06.1781 i Siljan kirke,6 med Halvor Paulsen, født 1752 på Dal vestre i Melum,[27] (sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter), døpt 04.06.1752 i Solum,25 død 1803 på Søntvedt i Siljan,[28] gravlagt 06.03.1803 på Siljan kirkegård.26

      

       Se Rustad u/Søntvedt

 

 

      

VIII. Dorthe Knudsdatter, (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født 1762 på Søntvedt i Siljan,23 død 1763 på Søntvedt i Siljan,[29] gravlagt 06.02.1763 på Siljan kirkegård.27

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 10. oktober 1762 finnes blant introduserte kvinner "Knud Syndtvedt kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble gravlagt som "Knud Syndveds datter Dorthe 17 uger".

      

 

 

IX. Dorthe Knudsdatter, (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født 1765 på Søntvedt i Siljan,[30] døpt 14.07.1765 i Siljan kirke,28 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[31] død 1812 på Afsøla i Siljan,17 gravlagt 13.12.1812 på Siljan kirkegård.17

      

       Knud Knudssen Søntvedten og Anna Nielsdtr. Dorthe

       Faddere: 1. Anne Rejarsdtr. Søland 2. Ingeborg Johnsdtr. ibid 3. Ingvald Nielsen ibid 4. Ole Laersen Søntved 5. Niels Johnsen Thosholt.

      

       Konfirmert i 1783 som "Dorthe Knudsdatter Søntved 17".

      

      

       Forlovet 22.05.1791 i Siljan,6 gift 1791, med Anders Paulsen, født 1757 på Espevalen i Holla,[32],18 (sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter), døpt 23.01.1757 i Holla,[33] konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,20 død 1812 i Afsøla i Siljan,[34] gravlagt 12.01.1812 på Siljan kirkegård.32

      

       Se Afsøla u/Sølland

 

 

      

X.   Jacob Knudsen, (sønn av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter) født 1768 på Søntvedt i Siljan,[35] døpt 16.10.1768 i Siljan kirke,33 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[36] død 1804 på Søntvedt i Siljan,[37] gravlagt 25.03.1804 på Siljan kirkegård.35

      

       Knud Knudsen Søntved og k. Ane Nilsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Marta Halvorsdtr. Søntved 2. Inger Fridrichsdtr. Tosholt 3. Ingvold Søland 4. Gunder Aslachsen Søntved 5. Jens Jacobsen Hochstad.

      

       Konfirmert som "Jacob Knudsen Søntved 17".

      

 

       Gift 14.09.1794 i Siljan kirke,6 med Pernille Paulsdatter, født 1772 på Rød i Siljan,[38] (datter av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter), døpt 28.06.1772 i Siljan kirke,36 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,34 død 19.04.1840 på Søntvedt i Siljan, gravlagt 10.05.1840 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Se Søntvedt denne gården

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 526.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Alder ved død.

[5]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[6]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 89.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[17]  gamlegjerpen.no.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[20]  1801 tellingen.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[24]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 258.

[25]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[27]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 105.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[29]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[32]  Alder ved konfirmasjonen.

[33]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 1 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 71.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[39]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 270.