| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I ØVERBØ I 

 


 

 

Lars Jacobsen f. 1744 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maria Christensdatter f. 1741 og 2. gang med Ellen Mathiasdatter f. ca 1757

 

 

 

Lars Jacobsen, født 1744 på Øverbø i Siljan,[1] døpt 23.08.1744 i Siljan kirke,[2] død 1787 på Øverbø i Siljan,[3] gravlagt 04.05.1787 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Jacob Larsen og Elisabeth Pedersdatter på Øverbø.

 

Jacob Øverbø og Lisbeth Pedersdatters søn Lars                                                      

Faddere: baaren af Michel Øverbøes kone Anne Erichsdatter, Jens Pedersens kone Karen Mathisdatter, mandfaddere: Sergiant Waxmuth, Niels Engelstad, Jon Pedersen Øverbøe.

 

Han kjøpte i 1773 1 hud og 1 1/2 skinn i Øverbø.

Bamble sorenskriveri, Tingbok 20, 1772-1777, folio 105

Tinglyst 13.09.1773:

Eet skiøde dat. 27. august 1773 utstæd af Hans Nielsen til Lars Jacobsen for 1 huud og 1 1/2 skind i gaarden øfre Bøe imod 425 rd. betaling.

 

Han giftet seg 1. gang i 1774.

 

Siljan - Trol. 10/4-1774. Cop. 10/7-1774.

Uk. Lars Jacobs. Øvrebøe og p. Maria Christensd. Sillien.

Caut: Peder Larsøn Høysæt og Ole Michels. Øvrebøe.

 

De ble bosatt på Øverbø der Lars var eier og bruker på en av brukerpartene.

 

Han giftet seg 2. gang i 1779.

 

Trol. 31/1-1779. Cop. 11/4-1779.

Enkemand Lars Jacobs. Øvrebøe og p. Elen Mathiasd. som kom med Attest fra Lardal.

Caut: Ole Michels. Øvrebøe og Ole Jacobs. ibid.

 

Han nevnes i 1782 som en av tre brukere på Øverbø.

 

Bosatt på Øverbø i 1782:

Øverbøe med Sandbræche, Gård, Lars Jacobsen

 

En Lars Øverbø brukte en del av Sørbø i 1782. Det kan ha vært han? Den andre delen på Sørbø brukte hans søster Kari og hennes mann i 1782.

 

Han døde på Øverbø i 1787.

 

Gravlagt som "Lars Jacobs. Øvrebøe 43 aar".

 

Øverbø i Slemdal 27.8.1787 Sk.pr. 11, Fol. 238b

Lars Jacobsen. død g. Eli Mathiasdatter

Barn:

1. Jacob Larsen 6 år

2. Hans Larsen 1 1/2 år

3. Maria Larsdatter 8 år

Laugverge for enken: Nils Christophersen Sannen af Svarstad

Formyndere: Farbroren Amund Jacobsen Prestegården, farbroren Nils Christensen Prestegården. (Nils Christensen er gift med farens søster og farbror står her som onkel. JO)

 

Det undernevnte ang. jordgodset er transkribert av Kristian Hunskaar:

Vedrørende jordegodset er det oppgitt skjøte fra avdøde Hans Nilsen, borger og handelsmann i Larvik, til Lars Jakobsen på 1 hud 1 1/2 skinn i Øverbø for 425 rd. Skjøtet datert 27/8-1773 og tinglyst 13/9-1773. Dessuten skjøte fra Hans Nilsens eldste sønn, Nils Harris, på odelsretten til samme jordegods for 375 rd. Dette skjøtet datert 3/8-1782 og tinglyst 30/8-1784. Jordegodset hadde derfor kostet Lars Jakobsen 800 rd, men vurderingsmennene mente at jordegodset ikke var mer verdt enn den andre halvparten av gården, som hadde tilhørt Lars' bror Ola Jakobsen, og som ved skiftet etter ham var blitt taksert til 400 rd. Taksten ble derfor 400 rd. I tillegg eide dødsboet 2 huder i Sandbrekkene i fellesskap med den avdøde broren Ola Jakobsen, jf. skjøte 16/9-1780, tinglyst 30/1-1781. Stervboets part på 1/2 hud ble taksert til 25 rd.

Da Lars hadde barn, var det barna og ingen andre som var arvinger. Enka beholdt sin boslodd (sin halvdel av boet). Amund og Peder var kreditorer i boet; Amund hadde lånt Lars 50 rd, mens Peder hadde halvparten av sitt hjemmegifte (30 rd) i boet (Lars og Ola hadde disponert halvparten av Peders hjemmegifte hver). Amund fikk utlegg i jordegodset.

 

Bakken skriver blant annet dette skifte:

Lars Jakobsen Øverbø døde i 1787. Han delte «Mellem‑Øverbø» med broren Ole Jakobsen. - Skiftesamlingen ble holdt den 27. august 1787.

 

- Så ble det oppgitt at gården hadde en kullmile på omtrent 40 lester, men da den ikke var brendt ennå må taksten utstå til vinteren. En regner med at kullene skal leveres til Fossum og at oppgjør for milen går til avbeta­ling av gjeld.

 

Boets samlede formue ble på 555 rd., og den samlede gjeld 144 rd. Til deling var det 410 rd. 3 ort og 16 skilling. Enken fikk halvdelen med 205, sønnene vel 81 og datteren 49.

 

Tilgodehavende i boet strøk de avsted med innbo og besetning. Det gjaldt å redde selve jordgodset for enken og barna.

Enken Eli fikk som sin arvelodd 6 skinn og part i de på gården stående bygninger. I Sandbrekkene fikk hun 3 skinn, koen Snevelind, Broch­manns postil og andel i hesten. Sønnen Jakob arvet 2 2/5 skinn i Øverbø, 1 1/5 skinn i Sandbrekkene, halvdelen i en ko, del i en hest, en voksen sau og et lam. Sønnen Hans fikk 2 2/3 H. i Øverbø, 1 1/5 H. i Sandbrekkene, halv­parten i en ko,del i hesten, en voksen sau og et lam.

Datteren fikk 1 1/5 skinn i Øverbø, 3/5 skinn i Sandbrekkene, del i hes­ten og fire sauer.

 

 

 

(1) Gift 10.07.1774 i Siljan kirke,[4] med Maria Christensdatter, født 1741 på Prestegården i Siljan,[5] (datter av Christen Jacobsen og Siri Nilsdatter), døpt 23.10.1741 i Siljan kirke,5 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[6] død 1777 på Øverbø i Siljan,[7] gravlagt 08.11.1777 på Siljan kirkegård.7

 

Maria:

Hun døde på Øverbø i 1777.

 

Gravlagt som "Maria Christensd. Øvrebø 36 aar".

 

 

(2) Gift 11.04.1779 i Siljan kirke,[8] med Ellen Mathiasdatter, født 1757 på Gavelstad i Lardal,[9],[10] (datter av Mathis Gundersen og Karen Hansdatter), død 1813 på Engelstad i Siljan,[11] gravlagt 07.02.1813 på Siljan kirkegård.11

 

Ellen:

Hun var datter av Mathis Gundersen og Karen Hansdatter på Gavelstad. Hennes stefar, Even Gundersen, bodde på Prestegården i Siljan. Da Even Gundersen giftet seg 2. gang i 1766 var far til hennes første mann, Jacob Olsen Øverbø, forlover.

 

Hun hadde med seg attest fra Lardal da hun giftet seg 1. gang i 1779.

 

Hun giftet seg 2. gang i Siljan i 1788 med Børge Torsen f. 1762 og bodde videre på gården før de flyttet til Engelstad.

 

Gravlagt som "Elen Mathiasd. Engelstad 55 aar".

 

 

 

I.    NN Larsen, (Barn av Lars Jacobsen og Maria Christensdatter) født 1775 på Øverbø i Siljan,[12] død 1775 på Øverbø i Siljan,[13] gravlagt 12.02.1775 på Siljan kirkegård.12

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1775 "Lars Jacobsen Øvrebøes kone efter dødfødt D. B.  introduseret".

      

       Gravlagt som "Lars Jacobs. Øverbøes dødfødte D.B.".

      

 

 

II.   Lisbeth Larsdatter, (datter av Lars Jacobsen og Maria Christensdatter) født 1776 på Øverbø i Siljan,[14] døpt 04.04.1776 i Siljan kirke,13 død 1776 på Øverbø i Siljan,12 gravlagt 05.05.1776 på Siljan kirkegård.12

      

       Lars Jacobsen Øvrebøe og k. Maria Christensdtr. - Lisbeth

       Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Ole Jacobsen Øvrebøe 4. Anun Jacobsen ibid 5. Nils Christensen Sillien.

      

       Gravlagt som "Lisbeth Larsd. Øwrebøe 2 uger".

      

      

 

III. Maria Larsdatter, (datter av Lars Jacobsen og Maria Christensdatter) født 1777 på Øverbø i Siljan,[15] døpt 08.11.1777 i hjemmet,14 død 1777 på Øverbø i Siljan,7 gravlagt 30.11.1777 på Siljan kirkegård.7

      

       Lars Jacobsen Øvrebøe og afg. kone Maria Christensensdtr. - Maria

       Faddere: 1. Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Jacob Pederen Island 4. Anun Jacobsen Øvrebøe 5. Nils Christensen Sillien.

       Merknad: hiemmedøbt

      

       Gravlagt som "Maria Larsd. Øvrebøe 3 uger".

      

      

 

IV. Maria Larsdatter, (datter av Lars Jacobsen og Ellen Mathiasdatter) født 1779 på Øverbø i Siljan,[16] døpt 19.12.1779 i Siljan kirke,15 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[17] død 1813 på Solverød i Siljan,10 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.10

      

       Lars Jacobsen Øvrebøe og k. Elen Matisdtr. - Maria

       Faddere: 1. Gunil Svensdtr. ibid 2. Ingebor Halvorsdtr. ibid 3. Ole Halvorsen ibid 4. Anun Jacobsen ibid 5. Nils Christensen Silien.

      

       Konfirmert som "Maria Larsdatter p. Øvrebøe 16".

      

       Bosatt hos moren på Øverbøe i 1801.     

 

      

       Gift 13.08.1809 i Siljan kirke,[18] med Jacob Abrahamsen, født 1773 på Solverød i Siljan,[19] (sønn av Abraham Olsen og Marie Jacobsdatter), døpt 12.09.1773 i Siljan kirke,18 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[20] død 1813 på Solverød i Siljan,10 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.10

      

       Se under hans far på Solverød

      

      

      

V.   Jacob Larsen, (sønn av Lars Jacobsen og Ellen Mathiasdatter) født 1781 på Øverbø i Siljan,[21] døpt 04.11.1781 i Siljan kirke,20 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,16 død 20.04.1854 på Øverbø i Siljan, gravlagt 12.05.1854 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Lars Jacobsen Øvrebøe og k. Elen Mathisdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Gunil Svensdtr. ibid 2. Karen Halvorsdtr. ibid 3. Ole Jacobsen ibid 4. Anun Jacobsen ibid 5. Nils Christensen Sillien

      

       Konfirmert som "Jacob Larsen Øverbøe 17".

      

       Bosatt hos moren på Øverbøe i 1801.

      

      

       Gift 07.08.1803 i Siljan kirke,4 med Margrete Nilsdatter, født 1779 på Island i Siljan,[23] (datter av Nils Jacobsen og Dorthe Jacobsdatter), døpt 28.11.1779 i Siljan kirke,22 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,16 død 08.07.1855 på Øverbø i Siljan, gravlagt 15.07.1855 på Siljan kirkegård.21

      

       Se Øverbø denne gården

      

      

            

VI. Karen Larsdatter, (datter av Lars Jacobsen og Ellen Mathiasdatter) født 1784 på Øverbø i Siljan,[24] døpt 21.11.1784 i Siljan kirke,23 død 1784 på Øverbø i Siljan,[25] gravlagt 01.01.1785 på Siljan kirkegård.24

      

       Lars Jacobsen Øvrebøe og k. Elen Mathiesdtr. - Karen

       Faddere: 1. Gunil Svensdtr. Ibid 2. Anne Larsdtr. ibid 3. Hans Olsen ibid 4. Jacob Olsen ibid 5. Anun Jacobsen Sillien.

      

       Gravlagt som "Karen Larsd. Øvrebøe 5 uger".

      

      

 

VII. Hans Larsen, (sønn av Lars Jacobsen og Ellen Mathiasdatter) født 1786 på Øverbø i Siljan,[26] døpt 05.02.1786 i Siljan kirke,25 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[27] død 1803 på Øverbø i Siljan,[28] gravlagt 15.06.1803 på Siljan kirkegård.27

      

       Lars Jacobsen Øvrebøe og k. Elen Mathiesdtr. - Hans

       Faddere: 1. Anne Jacobsen Præstegaarden 2. Maren Kolbiørnsdtr. Øvrebøe 3. Ole Jacobsen ibid 4. Anun Jacobsen Præstegaarden 5. Peder Jacobsen Øvrebøe.

      

       Bosatt hos moren på Øverbøe i 1801.

      

       Konfirmert i 1803 som "Hans Larsen Øverbøe 15".

 

       Han døde på Øverbø i 1803.

      

       Gravlagt som "Hans Larsen Øverbøe 18 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 135b

       Skifte 19. juni 1804 paa Øverbøe i Slemdahl

       Hans Larsen, død

       Det nevnes hans afg. fader Lars Jacobsen

       Arvinger:

       1. Moder Elen Mattiasdatter

       2. Broderen Jacob Larsen 22 aar

       3. Søster Maria Larsdatter 24 aar

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 103.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 71.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  1801 tellingen.

[10]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 553.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[18]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[22]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.