| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | ISLAND |

 


 

 

Ingeborg Abrahamsdatter f. 1777 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Nils Jacobsen f. 1756 og 2. gang med Gulich Nilsen f. 1792.

 

 

 

Ingeborg Abrahamsdatter, født 1777 på Solverød i Siljan,[1] døpt 19.10.1777 i Siljan kirke,1 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[2] død 13.06.1860 på Island i Siljan, gravlagt 20.06.1860 i Siljan.[3]

Hun var datter av Abraham Olsen og Marie Jacobsdatter på Solverød.

 

Ingeborg kom til Island da hun i 1796 giftet seg med enkemannen på Island Nils Jacobsen.

 

Trol. 26/6-1796 i Sillien. Copul. 25/9-1796.

Enkem. Nils Jacobs. Island og P. Ingebor Abrahamsd. Solverød.

Caut: Jon Ingwolds. Søland og Nils Hochstad.

 

De bodde videre som brukere på en del av Island.

 

Bosatt på en del av Island i 1801:

001 Nils Jacobsen m 2det ægteskab Husbonde Gaardbruger 45 (alder)

002 Ingeborg Abrahamsdatter k 1ste ægteskab Kone 23 (alder)

003 Jacob Nilsen m Hans børn 12 (alder)

004 Margrethe Nilsdatter k Ugift Hans børn 21 (alder)

005 Marthe Nilsdatter k Hans børn 18 (alder)

006 Kirsti Nilsdatter k Hans børn 10 (alder)

007 Hedevig Nilsdatter k Hans børn 7 (alder)

008 Dorothea Nilsdatter k Fælles datter 4 (alder)

009 Ole Gautesen m Tjenestedreng Sygelig 20 (alder)

010 Ole Jacobsen m Husbondens broder Sygelig 50 (alder)

 

Hun giftet seg 2. gang i 1813.

 

Siljan - 12/9-1813.

Uk. Gulik Nielsen Hochstad og Enken Ingeborg Abrahamsd. Island.

Caut: Niels Hochstad og Jacob Island.

 

Island 1846:

Matr.No 158 Løbe.No 489

1.

Gaardmand Leilending Gullik Nielsen 55 aar

Hans kone Ingeborg Abrahamsd. 68 aar

Tjenere:

Abraham Nielsen 34 ½ aar

Inger Halvorsd. 20 ¼ aar

Lægdslem Niels Andersen 47 ¾ aar

 

Hun døde på Island i 1860.

 

 

(1) Gift 25.09.1796 i Siljan kirke,[4] med Nils Jacobsen, født 1756 på Island i Siljan,[5] (sønn av Jacob Pedersen og Marthe Vetlesdatter), døpt 26.09.1756 i Siljan kirke,[6] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,[7] død 1813 på Island i Siljan,5 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.[8]

 

Nils:

Han var enkemann etter Dorthe Jacobsdatter. Se Island denne gården

 

Gravlagt som "Niels Jakobsen Island 57 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 190b

Skifte 09. april 1814 paa gaarden Iisland udi Slemdahl annex

Afgangen mand Niels Jacobsen

Arvinger:

1. Enken Ingeborg Abrahamsdatter

Barn af første ægteskap:

2. Ældste søn Jacob Nielsen 25 aar gammel eer gift og boer paa Gaarden Solland her i Sannikedal (Det siste skulle vært Slemdahl. JO)

3. Datteren Margrethe Nielsdatter gift med Jacob Laersen og boer paa Øverbøe

4. Datteren Kirstine Nielsdatter 22 aar og borte at tiene

Barn af 2.de ægteskap

5. Sønnen Peder Nielsen 13 aar

6. Sønnen Ole Nielsen 7 aar

7. Sønnen Abraham Nielsen 2 aar

8. Datteren Dorthe Nielsdatter 16 aar

Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket Svigersønnen Jacob Larsen Øverbøe

Laugverge for enken Abraham Olsen Solverød.

 

 

(2) Gift 12.09.1813 i Siljan kirke, med Gulich Nilsen, født 1792 på Hogstad i Siljan,[9] (sønn av Nils Jacobsen og Margrethe Arvesdatter), døpt 16.12.1792 i Siljan kirke,9 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[10] død 17.04.1862 på Island i Siljan, gravlagt 24.04.1862 i Siljan.[11]

 

Gulich:

Matrikkelen 1835 - Island matrikkelnr. 158 (gammelt matrikkelnummer 156):
Løpenummer 489 - Island - skyld 2 huder - oppsitter Gullik Nielsen

 

Han døde på Island i 1862.

 

 

 

I.    Dorthe Nilsdatter, (datter av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 1797 på Island i Siljan,[12] døpt 11.06.1797 i Siljan kirke,12 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke,[13] død 27.07.1880 på Nøklegård i Gjerpen.[14]

      

       Niels Jacobsen Island og Ingeborg Abrahamsdatter - Dorthe

       Faddere: Pernille Andersdatter Tveten, Margrethe Nielsdatter Island, Peder Andersen Tveten, Ole Jacobsen Island, Jan Erichsen ibid.

      

       Konfirmert som "Dorthe Nielsdatter Island 16".

      

       Hun fikk et uekte barn i 1820.

      

       Hun ble bosatt på Nøklegård i Gjerpen da hun giftet seg med enkemannen der i 1831.

      

      

       Forhold til Ole Ingebretsen, født 1796 på Sølland i Siljan,[15] (sønn av Ingebret Olsen og Ingeborg Eriksdatter), døpt 20.11.1796 i Siljan kirke,15 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke.13

      

       Ole:      

       Han fikk et uekte barn i 1820.

      

       Han giftet seg i Siljan i 1829 med Ingeborg Jonsdatter Sølland.

      

       Se Sølland etter 1814

 

      

       (2) Gift 19.06.1831 i Siljan kirke,14 med Ole Olsen, født 1794 på Nøklegård i Gjerpen (sønn av Ole Andersen og Berthe Olsdatter), døpt 01.01.1795 i Gjerpen,14 død 18.04.1875 på Nøklegård i Gjerpen.

      

      

       Hennes uekte barn:

 

       A.   Ingeborg Olsdatter, (datter av Ole Ingebretsen og Dorthe Nilsdatter) født 24.09.1820 på Island i Siljan, døpt 01.10.1820 i Siljan.[16]

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

II.   Peder Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 1800 på Island i Siljan,[17] døpt 16.03.1800 i Siljan kirke,16 død 1800 på Island i Siljan,[18] gravlagt 02.11.1800 på Siljan kirkegård.17

      

       Niels Jacobsen Island og Ingeborg Abrahamsdatter - Peder

       Faddere: Ingeborg Pedersdtr. Moe af Gjerpen Sogn, Marte Nielsdtr. Island, Ole Rasmuss. Romsdalen, Ole Jacobsen Island, Jacob Abrahamsen Solverød.

      

       Gravlagt som "Peder Nilsen Island 32 uger".

 

 

 

III. Peder Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 1801 på Island i Siljan,[19] døpt 25.10.1801 i Siljan kirke,18 død 11.09.1871 på Oppjordet u/Island i Siljan, gravlagt 17.09.1871 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Nils Jacobsen Island og Ingebor Abrahamsdatter - Peder

       Faddere: Pernille Andersdtr. Tveten, Margrethe Nilsdtr. Island, Abraham Olsen Solverød, Jacob Abrahamsen ibid, Ole Jacobsen Island.

      

       De var i 1865 bosatt på Oppjordet u/Island.

 

 

       Gift 21.10.1832 i Siljan, med Marie Nilsdatter, født 1805 på Skilbred i Siljan,[21] (datter av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter), døpt 13.01.1805 i Siljan kirke,20 død 04.12.1890 i Island Siljan TE., gravlagt 11.12.1890 i Siljan kirkegård TE

 

       Se Opjordet u/Island etter 1814

 

 

 

IV. Abraham Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 1804 på Island i Siljan,[22] døpt 09.12.1804 i Siljan kirke,21 død 1805 på Island i Siljan,[23] gravlagt 07.04.1805 på Siljan kirkegård.22

      

       Nils Jacobsen Island og Ingebor Abrahamsdatter - Abraham

       Faddere: Kirsten Abrahamsdtr. Romsdalen, Helvig Abrahamsdtr. Solverød, Ole Jacobsen Island, Ole Isachsen Romsdalen, Jahn Erichsen Island.

      

       Gravlagt som "Abraham Nilsen Island 18 uger".

 

 

 

V.   Ole Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 1806 på Island i Siljan,[24] døpt 04.04.1806 i Siljan kirke,23 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,[25] død 14.05.1880 på Kiste i Siljan, gravlagt 22.05.1880 på Siljan kirkegård.[26]

      

       Nils Jacobsen Island og Ingeborg Abrahamsdatter - Abraham

       Faddere: Karen Olsdtr. Søland, Marthe Nilsdtr. Island, Ole Isachsen Romsdalen, Jacob Erichsen Island, Jacob Abrahamsen Solverød.

      

       I skifte etter faren i 1814 så ble han nevnt som "Sønnen Ole Nielsen 7 aar". Dermed må det ha blitt skrevet feil da han ble døpt.

 

      

       Gift 01.01.1840 i Siljan kirke, med Ingeborg Arnesdatter, født 28.11.1812 på Gurholt i Siljan,[27] (datter av Arne Knudsen og Rønnaug Pedersdatter), døpt 13.12.1812 i Siljan kirke,26 konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke,[28] død 12.05.1905 på Engelstad i Siljan, gravlagt 20.05.1905 på Siljan kirkegård.[29]

 

       Se Kiste Nordre etter 1814

 

 

 

VI. Abraham Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 29.01.1810 på Island i Siljan,[30] døpt 11.02.1810 i Siljan kirke,24 død 1810 på Island i Siljan,[31] gravlagt 30.09.1810 på Siljan kirkegård.25

      

       Niels Jakobsen Island og Ingebor Abrahamsdatter -  Abraham

       Faddere: Helvig Abrahamsdtr. fra Gierpens Præstegrd., Kirsten Øverbøe, Ole Solverød, Jan og Jacob Island.

      

       Gravlagt som "Abraham Nielsen Island 1 aar".

 

 

 

VII. Abraham Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 24.08.1811 på Island i Siljan,[32] døpt 25.08.1811 i Siljan kirke,26 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke, død 14.12.1868 på Nøklegård i Gjerpen.14

      

       Niels Jacobsen Island og Ingeborg Abrahamsdatter - Abraham

       Faddere: Anne Island, Helvig Søeland, Jakob Island, Ole Solverød, Jacob Eriksen Island.

      

       Han kom til Nøklegård i Gjerpen.

      

      

       Forhold til Anne Kirstine Hansdatter, født 30.04.1811 på Grorud i Siljan,26 (datter av Hans Aslaksen og Sara Dorthea Jensdatter), døpt 09.06.1811 i Siljan kirke,26 død 17.09.1867 i USA.

            

 

       (2) Gift 17.09.1846 Eidanger kirke,[33] med Karen Nilsdatter, født 09.05.1820 på Skilbred i Siljan (datter av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter), døpt 28.05.1820 i Siljan,[34] konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke,[35] død 14.09.1903 på Nøklegård i Gjerpen.14

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

VIII. Maren Helvig Gulichsdatter, (datter av Gulich Nilsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 07.02.1815 på Island i Siljan, døpt 12.02.1815 i Siljan,[36] konfirmert 18.07.1830 i Siljan,[37] død 27.03.1891 på Island i Siljan, gravlagt 03.04.1891 i Siljan.[38]

      

 

       Gift 19.10.1834 i Siljan kirke, med Hans Pedersen, født 1804 på Tveitan i Siljan,21 (sønn av Peder Andersen og Marthe Jacobsdatter), døpt 09.12.1804 i Siljan kirke,21 konfirmert 21.01.1821 i Siljan,[39] død 18.03.1885 på Island i Siljan, gravlagt 27.03.1885 på Siljan kirkegård.

 

       Se Island etter 1814

 

 

      

IX. Ingeborg Gulichsdatter, (datter av Gulich Nilsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 14.12.1817 på Island i Siljan, døpt 04.01.1818 i Siljan,[40] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[41] død 13.07.1840 på Island i Siljan, gravlagt 26.07.1840 i Siljan.[42]

 

 

 

X.   Nils Gulichsen, (sønn av Gulich Nilsen og Ingeborg Abrahamsdatter) født 28.01.1821 på Island i Siljan, døpt 11.02.1821 i Siljan,[43] død 03.05.1824 på Island i Siljan, gravlagt 27.05.1824 på Siljan kirkegård.[44]

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[3]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 289.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 551.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[7]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[11]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 291.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[14]  gamlegjerpen.no.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[20]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 285.

[26]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 244.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 273.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr. 3 (1896-1910), skannet av digitalarkivet, side 186.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 221.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 64.

[35]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 151.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 48.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 274.

[38]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 253.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, sider 285.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, sider 57.

[41]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 147.

[42]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 270.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 66.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 153.