| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | GRORUD |

 


 

 

Rasmus Olsen f. 1731 og Ingeborg Ellefsdatter f. 1730 sin familie

 

 

 

Rasmus Olsen, født 1731 på Devegge i Nes i Buskerud,[1],[2] døpt 26.08.1731 i Nes i Buskerud,[3] død 1812 på Romsdalen u/Island i Siljan,1 gravlagt 15.03.1812 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Ole Rasmussen og Ellen Erichsdatter.

 

Rasmus var født i Devegge i Nes i Buskerud, men kom med foreldrene til Lardal.

 

I 1750 konfirmeres en Rasmus Olsen Hemb som nummer 12 av 26 i Lardal.

 

Han kom fra Siljan da han giftet seg i Sauherad i 1760.

 

Sauherad - viet 27.06.1760

Copulert Rasmus Olsen fra Slemdahl og Ingeborg Ellefsdatter Solem

 

Han ble flere steder nevnt som Rasmus Olsen Halling, men også som Rasmus Olsen Halling på Grorød.

 

Han kom nok til Siljan som tømmerhugger. Tømmerhoggere fra Hallingdal var flinke fagfolk som ofte ble rekruttert. Det trengtes også mye tømmer på grunn av jernverket.

 

Han nevnes som husmann/inderst under Grorud i 1762. Hans mor bodde da hos dem.

 

Husmenn og Inderster under Grorød 1762:

Rasmus Olsen og kone, Syster Gunild Olsdatter

Uformuende Rasmus Olsens Moder Eli Erichsdatter, fattig og skrøblig

 

Hans mor døde bosatt hos dem i 1772 og ble gravlagt 19.07.1772 som "Elen Erichsd. Grorød-ejet 65 aar".

 

Han var bror til Gunil Olsdatter som bodde på Bjørndalen og Stendalen i Siljan.

 

Halvor Olsen f. ca 1740 som bodde på Larønningen u/Grorud og som flyttet til Sundby Vestre i Hedrum kan ha vært hans bror? (Vi ser Halvor som fadder til hans barn i 1769 bosatt på Grorud.)

 

Rasmus og Ingeborg kom siden til Romsdalen. Barna Gunild og Ole nevnes som faddere i 1791 bosatt på Romsdalen. Datteren Eli ble konfirmert bosatt på Romsdalen i 1794. De bodde der da i alle fall fra 1790.

 

Rasmus overlot feste på Romsdalen til sønnen Ole i 1795 mot opphold for seg og sin kone.

 

Ole døde på Romsdalen i 1812.

 

Gravlagt som "Rasmus Olsen Romsdalen 81 aar".

 

 

Gift 27.06.1760 i Sauherad,[5] med Ingeborg Ellefsdatter, født 1730 i Tinn i Telemark,[6] (datter av Ellef Sigurdsen og Gro Torsteinsdatter), døpt 19.11.1730 i Atrå kirke i Tinn i Telemark,[7] død 1799 i Romsdalen u/Island i Siljan,[8] gravlagt 24.02.1799 på Siljan kirkegård.8

 

Ingeborg:

Hennes foreldre var bosatt på Solum i Luksefjeld. Ingeborg kom fra Solum da hun giftet seg.

 

Ved vielsen nevnes hun i kirkeboken for Sauherad som Ellefsdatter. Hun stod som Ingebor Eivinsdatter da hun døpte alle barna i Siljan utenom Ellew i 1769, da stod hun som Ingebor Nilsdatter og Ole i 1774, da stod hun som Ingebor Olsdatter. Hun gravlegges som Ellefsdatter, det samme som ved vielsen i Sauherad.

 

Gravlagt som "Ingebor Ellefsdatter Romsdalen 69 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 418b

Skifte i 26. mars 1800 paa pladsen Romsdahlen i Slemdahl

Ingeborg Ellevsdatter, død - Enkemand Rasmus Olsen

Barn:

1. Ole Rasmusen myndig og bosatt paa pladsen Romsdahlen

2. Gro Rasmusdatter i egteskab med Knud Giermundsen

3. Gunnild Rasmusdatter er gift med Jon Torkildsen Gromstuel i Luxefield

4. Ellie Rasmusdatter 23 aar.

 

 

 

I.    NN Rasmusen, født 1761 i Siljan,[9] død 1761 i Siljan,[10] gravlagt 25.01.1761 på Siljan kirkegård.10

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. februar 1761 finnes blant introduserte kvinner "Rasmus Hallings kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Rasmus Olsen Hallings dødfødte drengebarn".

      

      

 

II.   NN Rasmusen, født 1762 i Siljan.9

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. januar 1762 finnes blant introduserte kvinner "Rasmus Hallings kone" etter å ha fått et barn.

      

 

 

III. Gro Rasmusdatter, født 1764 på Grorud i Siljan,1 døpt 27.05.1764 i Siljan kirke,[11] konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,[12] død 17.10.1842 på Rønningen u/Island i Siljan, gravlagt 23.10.1842 på Siljan kirkegård.

      

       Rasmus Olsen Grorøe og Ingebiørg Evindsdtr. Groe

       Faddere: Ingibiørg Jensdtr. Grorøe, Maren Johannisdtr. ibid, Johannes Olsen ibid, Ole Johannissen ibid.

 

       Den 27. mai 1764 finnes blant introduserte kvinner "Rasmus Olsen Grosrøds kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1779 som "Gro Rasmusdatter Grorød 16".

      

      

       (1) Gift 26.09.1779 i Siljan kirke,[13] med1 Knut Gjermundsen, født ca 1751,[14] (sønn av Gjermund Knudsen og Jøran Halvorsdatter), død 1802 på Grorud i Siljan,[15] gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.15

      

      

       (2) Gift 22.01.1804 i Siljan kirke,13 med1 Iver Halvorsen, født 1750 i Sortedal i Siljan,[16],[17] (sønn av Halvor Nirisen og Anne Holgersdatter), døpt 19.04.1750 i Siljan kirke,17 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[18] død 21.01.1819 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 28.02.1819 på Siljan kirkegård.

 

      

       (3) Gift 30.09.1821 i Siljan kirke,13 med David Andersen, født ca 1752,[19] død 04.12.1823 på Grorud i Siljan, gravlagt 20.12.1823 på Siljan kirkegård.

 

       Se under Grorud denne gården

 

 

      

IV. Ole Rasmussen, født 1766 på Grorud i Siljan,11 døpt 01.04.1766 i Siljan kirke,11 død 1769 på Grorud i Siljan,1 gravlagt 03.12.1769 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Rasmus Olsen Halling paa Grorøe og k. Ingebor Ellevsdtr. Ole

       Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. Høisæt 2. Kari Olsdtr. Søland 3. Peder Larsen Høgsæt 4. Sondre Holgersen Vanneboe og 5. Nils Sondresen ibid.

      

       Han gravlegges som "Ole Rasmus. Grorød 3 aar".

      

 

 

V.   Ellew Rasmusen, født 1769 på Grorud i Siljan,[21] døpt 16.05.1769 i Siljan kirke,21 død 1783 på Grorud i Siljan,[22] gravlagt 1783 på Siljan kirkegård.22

      

       Rasmus Olsen Grorød og k. Ingebor Nilsdtr.(Skulle stått Ellefsdatter) - Ellew

       Faddere: 1. Ingebor Jensdtr. Grorød 2. Maria Johannesdtr. ibid 3. Halvor Olsen ibid 4. Jens Johannessen ibid 5. Ingwold Nilsen Søland.

      

       Gravlagt i aug 1783 som "Ellew Rasmus. Grorød 15 aar".

      

 

 

VI. Kirsti Rasmusdatter, født 1771 på Grorud i Siljan,[23] døpt 13.10.1771 i Siljan kirke.23

      

       Rasmus Olsen Halling og k. Ingebor Ellewdtr. - Kirstie

       Faddere: 1. Randi Andersdtr. Grorød 2. Gunil Olsdtr. ibid 3. Sondre Halvorsen Wanneboe 4. Nils Sondresen ibid 5. Lars Christophersen Steendal.

      

       Ikke nevnt i skifte etter moren i 1800.

      

      

      

VII. Gunnhild Rasmusdatter, født ca 1772,[24] konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,[25] død 1852 på Bestul i Gjerpen,7 gravlagt 12.01.1852 i Gjerpen.7

 

       Dette kan ha vært hun som ble døpt som Kirsti? Det kan ha blitt skrevet feil navn på henne ved dåpen.        

 

       En finner henne konfirmert i Siljan 18.07.1790 i Siljan som "Gunil Rasmusdatter Romsdal 18 år".

 

       Hun giftet seg i Siljan i 1795.

 

       Trol. 19/4-1795 i Sillien. Copul. 5/7-1795.

       Uk. og Jæger, Jon Torkils. Gromstul og pigen Gunil Rasmusd. Romsdal.

       Caut: Ole Ols. Bestul og Jon Torkils. Gromstul.

 

       Hun nevnes i skifte etter moren i 1800 som "Gunnild Rasmusdatter er gift med Jon Torkildsen Gromstuel i Luxefield".

      

       De bodde i 1801 i Luksefjeld.

      

       Gravlagt som "Gunhild Rasmusdatter paa Bestul, 80 ¼ aar g.".

 

      

       Gift 05.07.1795 i Siljan kirke,13 med Jon Torkildsen, født 1768 på Gromstul i Luksefjeld i Gjerpen,7 (sønn av Torkild Jonsen og Ingebjørg Sigurdsdatter), døpt 18.12.1768 i Gjerpen,7 død 1853 i Wisconsin i USA.7

      

       Jon:

       Torchil Grumstuuls db. Jon

       Faddere: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsdtr., Halvor Christophersen, Halvor Svensen.

      

       Han var fra 1807 skogsarbeider og leilending på Gromstul i Luksfjeld.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

       Tore Granly gir meg denne informasjonen om Torkild:

       Jon reist fra Norge sammen med sin sønn Rasmus i mai 1853. Han falt i en luke ombord, og ble fraktet i en hengekøye til Scandinavia, Wisconsin, USA, og døde hos sin sønnedatter Ingeborg Rasmusdatter, som var kommet hit ett år før. Han begraves som 2. mann på gravplassen her.

      

 

      

VIII. Ole Rasmussen, født 1774 på Grorud i Siljan,[26] døpt 27.03.1774 i Siljan kirke,26 død 1803 på Romsdalen u/Island i Siljan,[27] gravlagt 02.01.1803 på Siljan kirkegård.27

      

       Rasmus Olsen Grorød og  k. Ingebor Olsdtr. - Ole (Hun het nok Ingeborg Ellefsdatter. JO)

       Faddere: 1. Ingebor Aslachsdtr. Høysæt 2. Tone Johannisdtr. Grorød 3. Peder Larsen Høysæt 4. Michel Solvesen ibid 5. Nils Sondresen Wanneboe.

      

      

       Gift 14.08.1796 i Siljan kirke,13 med1 Kirsten Abrahamsdatter, født 1775 på Solverød i Siljan,[28] (datter av Abraham Olsen og Marie Jacobsdatter), døpt 17.09.1775 i Siljan kirke,28 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[29] død 31.10.1853 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 06.11.1853 i Siljan.[30]

      

       Se Romsdalen u/Island

 

 

      

IX. Elen Rasmusdatter, født 1776 på Grorud i Siljan,1 døpt 25.08.1776 i Siljan kirke,[31] konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,29 død 03.02.1817 i Haukeroa u/Bø i Gjerpen.7

      

       Rasmus Olsen Halling og k. Ingebor Ellewsdtr. - Elen

       Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørndal 2. Thone Johannesdtr. Grorød 3. Lars Christophersen Biørndal 4. Ole Jonsen Solan 5. Ole Arvesen Thoa.

      

       Konfirmert som "Eli Rasmusdatter Romsdal 16".

 

      

       Gift 02.10.1800 i Gjerpen kirke,7 med Ole Olsen, født 1766 på Bestul i Gjerpen,5 (sønn av Ole Jonsen og Anne Sigurdsdatter), døpt 30.03.1766 i Sauherad,5 død 20.05.1839 på Haukeroa u/Bø i Gjerpen.7

      

       Ole:

       Bodde på Haukeroa i Gjerpen fra ca 1810.

      

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 622.

[2]  Bygdebok for Nes i Hallingdal, side 530.

[3]  Kirkebok for Buskerud, Nes, Mini nr. 2 (1707-1759), skannet, Kirkebok for Buskerud, Nes, Ministerialbok nr. 2 (1707-1759), skannet av digitalarkivet, side 93.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[5]  Kirkebok for Sauherad Ministerialbok nr. I 3 (1722-1766), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Alder ved død.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[9]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[10]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, folio 1a.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[13]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  1801 tellingen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[16]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 501.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[18]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[19]  Alder ved gifte.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[24]  Alder ved konfirmasjonen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.