| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | ROMSDALEN u/ ISLAND |

 


 

 

 

Kirsten Abrahamsdatter f. 1775 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Ole Rasmussen f. 1774 og 2. gang Ole Isaksen f. 1770.

 

 

 

Kirsten Abrahamsdatter, født 1775 på Solverød i Siljan,[1] døpt 17.09.1775 i Siljan kirke,1 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[2] død 31.10.1853 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 06.11.1853 i Siljan.[3]

Hun var datter av Abraham Olsen og Marie Jacobsdatter fra Solverød.

  

Kirsten kom fra Solverød da hun giftet seg med Ole Rasmussen i 1796

 

Trol. 26/6-1796 i Sillien. Copul. 14/8-1796.

Uk. Ole Rasmus. Romsdal og P. Kisten Abrahamsd. Solverød.

Caut: Anders Solverød og Engebrict Tweten.

 

De drev Romsdalen en tid.

 

Romsdalen ble nevnt under Island, men det nevnes som eget bruk i 1801. Ole nevnes der som gårdbruker og søsteren Gro og hennes mann som husmenn.

 

Under skifte etter Ole Rasmussen i 1804 nevnes Romsdalen som en plass. Under matrikkelen i 1838 nevnes Romsdalen som en plass under Island.

 

Romsdalen 1801:

Ole Rasmussen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger og nat. soldat 27 (alder)

Kirsti Abrahamsdatter k 1ste ægteskab Kone 25 (alder)

Ingebor Olsdatter k Deres datter 3 (alder)

Isaach Knudsen m Ugift Tjenestefolk 13 (alder)

Kari Abrahamsdatter k Tjenestefolk 18 (alder)

 

Knud Giermundsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 50 (alder)

Groe Rasmusdatter k 1ste ægteskab Kone 37 (alder)

Ingebor Knudsdatter k Ugift Deres børn 20 (alder)

Jøran Knudsdatter k Deres børn 7 (alder)

Ellen Knudsdatter k Deres børn 4 (alder)

 

Hun var enke på Romsdalen da hun giftet seg med Ole Isaksen i 1803.

 

Viet 26/6-1803 i Slemdal.

Uk. Ole Isachsen Kløverød og Enken Kisten Abrahamsd. Romsdalen.

Caut: Anun Jacobsen Præstegaard. og Solve Olsen Præstegaarden.

 

De bodde videre på Romsdalen.

 

Kirsten nevnes på Romsdalen som føderådsenke hos sin datter Kirsten og hennes mann i 1846. Hun døde der i 1853.

 

 

(1) Gift 14.08.1796 i Siljan kirke,[4] med[5] Ole Rasmussen, født 1774 på Grorud i Siljan,[6] (sønn av Rasmus Olsen og Ingeborg Ellefsdatter), døpt 27.03.1774 i Siljan kirke,6 død 1803 på Romsdalen u/Island i Siljan,[7] gravlagt 02.01.1803 på Siljan kirkegård.7

 

Ole:

Ole overtok feste på Romsdalen i 1795 fra sin far Rasmus Olsen som tok opphold. 

 

Feste til "Ole Rasmussen en plads udi Romsdals skog kaldet Romsdalen i Slemdahl som hans fader Rasmus Olsen sist brugte ....". Festeseddel datert 16.01.1795. 

 

Hans foreldre hadde kommet dit før 1790.

 

Ole gravlegges som "Ole Rasmussen Romsdalen 28 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 628b

Skifte 15. juni 1803 paa pladsen Romsdahlen i Slemdahl

Ole Rasmusen, død - Enke Kirsti Abrahamsdatter

Barn:

1. Rasmus Olsen 2 aar

2. Ingeborg Olsdatter 5 aar

Laugværge for enken Ole Isaksen fra Kløverød.

 

 

(2) Gift 26.06.1803 i Siljan kirke,4 med[8] Ole Isaksen, født 1770 på Kløverød i Siljan,8 (sønn av Isak Nilsen og Marthe Olsdatter), døpt 21.10.1770 i Siljan kirke,[9] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[10] død 16.06.1839 på Romsdalen u/Island i Siljan,[11] gravlagt 18.08.1839 i Siljan.[12]

 

Ole: 

Han kom fra Kløverød da han i 1803 giftet seg med enken på Romsdalen. Han hadde vært forlovet og bosatt på Kløverød. Han forlovede Kirsten Jacobsdatter døde i barsel på Kløverød i 1799. Barnet ble et år gammel før det døde på Kløverød.

 

Ole Isachsen overtok feste på Romsdalen i 1803. (Festeseddel datert 26.04.1803)

 

Han døde på Romsdalen i 1839.

 

 

 

 

I.    Ingeborg Olsdatter, (datter av Ole Rasmussen og Kirsten Abrahamsdatter) født 1798 på Romsdalen u/Island i Siljan,[13] døpt 03.06.1798 i Siljan kirke,13 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[14] død 09.04.1871 på Solberg Ånnestad i Sandsvær, gravlagt 17.04.1871 i Sandsvær.[15]

      

       Ole Romsdalen og Kirsten Abrahamsdatter - Ingebor

       Faddere: Ingebor Abrahamsdatter Island, Elen Rasmusdatter Romsdalen, Niels Jacobsen Hochstad, Jan Erichsen Island, Jacob Abrahamsen Solverød.

      

       De flyttet til Sandsvær.

      

            

       Gift 08.07.1821 i Siljan kirke, med Lars Olsen, født 1801 på Solberg Ånnestad i Sandsvær,[16] (sønn av Ole Nilsen og Kirsten Nilsdatter), død 1890.11

 

 

      

II.   Karen Olsdatter, (datter av Ole Rasmussen og Kirsten Abrahamsdatter) født 1800 på Romsdalen u/Island i Siljan, død 1800 på Romsdalen u/Island i Siljan,[17] gravlagt 19.01.1800 på Siljan kirkegård.17

      

       Gravlagt som " Ole Romsdalens hiemmedøbte Pbr. Karen 8 dager".

 

 

 

III. Rasmus Olsen, (sønn av Ole Rasmussen og Kirsten Abrahamsdatter) født 1801 på Romsdalen u/Island i Siljan,[18] døpt 14.05.1801 i Siljan kirke,18 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,[19] død 30.03.1835 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 12.04.1835 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Ole Rasmussen Romsdahlen og Kirsten Abrahamsdatter - Rasmus

       Faddere: Ingeborg Abrahamsdtr. Island, Karen Abrahamsdtr. Solverød, Anders Nilsen ibid, Jacob Abrahamsen ibid, Gullich Jensen Hochstad.

      

       Han giftet seg i Brunlanes i 1830 og det står da at han bodde på Kleven. De døpte en sønn Ole Christian i Brunlanes i 1832 før de flyttet til Siljan. Der døpte de et barn i 1834, bosatt på Romsdalen, før Rasmus døde der i 1835.

      

 

       Gift 25.07.1830 i Tanum kirke i Brunlanes,[21] med Marie Evensdatter, født 1807 på Hvålekalven u/Hvåle Store i Brunlanes,[22] (datter av Even Svennungsen og Marie Larsdatter), død 1884.17

      

       Marie:

       Hun kom tilbake til Brunlanes fra Siljan etter at hennes 1. mann døde i 1835. Hun giftet seg 2. gang i Bunlanes i 1841 med enkemannen Jens Olsen som var husmann Pyttensetra u/Pytten.

      

       Se Romsdalen u/Island etter 1814

 

 

      

IV. Isak Olsen, (sønn av Ole Isaksen og Kirsten Abrahamsdatter) født 1804 på Romsdalen u/Island i Siljan,[23] døpt 12.02.1804 i Siljan kirke,23 død 1808 på Romsdalen u/Island i Siljan,[24] gravlagt 09.10.1808 på Siljan kirkegård.24

      

       Ole Isachsen Romsdahlen og Kirsten Abrahamsdatter - Isach

       Faddere: Ingebor Abrahamsdtr. Island, Karen Abrahamsdtr. Solverød, Nils Jacobsen Island, Ole Olsen Grorød, Jacob Abrahamsen Solverød.

      

       Gravlagt som "Isach Olsen Romsdahlen 4 aar 26 uger".

 

 

 

V.   Marthe Marie Olsdatter, (datter av Ole Isaksen og Kirsten Abrahamsdatter) født 1806 på Romsdalen u/Island i Siljan,[25] døpt 05.10.1806 i Siljan kirke,25 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,[26] død 07.03.1855 på Lysetjern u/Island i Siljan, gravlagt 18.03.1855 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Ole Isachsen Romsdalen og Kirsten Abrahamsdatter - Marthe Marie

       Faddere: Ingeborg Abrahamsdtr. Island, Karen Abrahamsdtr. Solverød, Nils Isachsen Kløverød, Jacob Abrahamsen Solverød, Helge Nilsen Grorød.

      

      

       Gift 11.09.1825 i Siljan kirke, med Peder Knudsen, født 1793 på Toa u/Island i Siljan,[28] (sønn av Knud Siulsen og Helge Pedersdatter), døpt 24.11.1793 i Siljan kirke,28 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke,[29] død 07.05.1871 på Lysetjern u/Island i Siljan, gravlagt 15.05.1871 på Siljan kirkegård.[30]

      

       Se Lysetjern u/Island etter 1814

 

 

      

VI. Kirsten Olsdatter, (datter av Ole Isaksen og Kirsten Abrahamsdatter) født 1808 på Romsdalen u/Island i Siljan,[31] døpt 01.01.1809 i Siljan kirke,31 konfirmert 15.08.1822 i Siljan kirke,26 død 25.06.1887 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 03.07.1887 på Grorud kapell i Siljan.[32]

      

       Ole Isaksen Romsdalen og Kirsten Abrahamsdatter - Kirsten

       Faddere: Ingeborg Island, Christine Solverød, Abraham Solverød, Ole Solverød, Arve Skokestad.

      

      

       Gift 06.06.1830 i Siljan kirke, med Tore Knudsen, født 1797 på Ristvedt i Sandsvær,[33] (sønn av Knut Toresen og Kari Andersdatter), døpt 06.08.1797 i Hedenstad kirke i Sandsvær,[34] død 07.08.1880 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 13.08.1880 på Siljan kirkegård.[35]

 

       Se Romsdalen u/Island etter 1814

 

 

 

VII. Karen Olsdatter, (datter av Ole Isaksen og Kirsten Abrahamsdatter) født 12.05.1811 på Romsdalen u/Island i Siljan,[36] døpt 09.06.1811 i Siljan kirke,36 død 30.05.1841 i Fekjan u/Dale i Gjerpen.

      

       Ole Isaksen Romsdalen og Kirsten Abrahamsdatter - Karen

       Faddere: Maria Solverød, Karen Solverød, Niels Kløverød, Jakob Island, Ole Solverød.

      

      

       Gift 27.03.1831 i Siljan kirke, med Ole Olsen, født 1807 på Fekjan u/Dale Gjerpen (sønn av Ole Ellefsen og Gunhild Olsdatter), døpt 10.01.1808 i Gjerpen,[37] død 01.03.1893 på Fekjan u/Dale i Gjerpen.37

      

       Ole:

       Ole Ellevssøns db. Ole f. Fikjen i Luxefjeld

       Faddere: Anne Olesdtr., Anne Thorsdtr., Halvor og Sigur Ersrøe, Borge Halvorssøn.

      

       Han var leilending på Fekjan u/Dale i Luksefjeld.

 

       Ole giftet seg 2. gang i Maria Jacobsdatter f. 1811 fra Solverød.

 

 

      

VIII. Ole Olsen, (sønn av Ole Isaksen og Kirsten Abrahamsdatter) født 28.09.1815 på Romsdalen u/Island i Siljan, døpt 15.10.1815 i Siljan.[38]

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[3]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 622.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 500.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[11]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 621.

[12]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 269.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[15]  Kirkebok for Sandsvær Ministerialbok (1869-1877), skannet av digitalarkivet, side 312.

[16]  Sandsværs historie bind 3, side 515.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[20]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 260.

[21]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 452.

[22]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 943.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[30]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 237.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[32]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 250.

[33]  Sandsværs historie bind 6, side 24.

[34]  Kirkebok for Sandsvær Ministerialbok (1725-1809), skannet av digitalarkivet, side 472.

[35]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 244.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[37]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 51.