| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD U/SØLLAND 

 


 

 

 

Peder Nilsen f. 1733 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Inger Gudmundsdatter f. 1729 og 2. gang med Gunhild Ådnesdatter f. 1740)

 

 

 

Peder Nilsen, født 1733 på Sølland i Siljan,[1] døpt 03.04.1733 i Siljan kirke,1 konfirmert 04.07.1751 i Siljan kirke,[2] død 1790 på Kåsene u/Sølland i Siljan,[3] gravlagt 30.05.1790 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter Sølland.

  

Peder giftet seg 1. gang i 1753.

 

27/12-1752 i Slemdal. Copul. 4/2-1753.

Per Nielsen Søland og Inger Gundmundsd.

Caut: ......chel Søland og Niels Tveten.

 

De blir bosatt på Sølland og døpte barn der i 1753 og 1754. Fra 1759 nevnes de på Rød u/Sølland.

 

Søland 1762

Gaardsnavn: Soland

Eier: Propriatair gods til Capitain Rask

Mand og hustru: Abraham Soland og kone, Ingvold Soland og kone,

Christen Røe og kone, Per Røe og kone

Børn over 12 aar: Ole Ingvoldsen, Anne og Ingebor Joensdatter,

Ingebor Christensdatter

Drenger over 12 aar: Anders Isaksen

 

Han giftet seg 2. gang i 1774.

 

Trol. 21/8-1774. Cop. 10/10-1774.

Enkem. Peder Nils. Røe og p. Gunil Aanesd. Søntved.

Caut: Jon Kittilsøn Tosholt og Anders Ols. Tweten.

 

Han er nevnt på Sølland i 1782:

Søeland, Gård, Peder Nielsen

 

Han døde i 1790 bosatt på Kåsene u/Sølland.

 

Gravlagt som "Peder Nils. Kaasene 60 aar".

 

Søland i Slemdal pl. Kaasene 2.12.1790 Sk.pr. 11, Fol. 523a

Peder Nilsen død g. Gunnild Andersdtr.

8 barn. (Ingen navn nevnt. JO)

Etterlatt: 5-1-20 som går med til begr.

 

 

(1) Gift 04.02.1753 i Siljan kirke,[5] med Inger Gudmundsdatter, født 1729 på Mo i Gjerpen,[6] (datter av Gudmund Jensen og Karen Isachsdatter), døpt 14.04.1729 i Gjerpen kirke,6 død 1774 på Rød i Siljan,[7] gravlagt 01.05.1774 på Siljan kirkegård.7

 

Inger:

Gudmun Moos Inger

Faddere: Lensmanden, Tolf Tofte, Jens Møller, Lensmandens qde., Karen Berreberg

 

Moren og hennes stefar, Halvor Mikkelsen, døpte barn på Gurholt i Siljan i 1741. (Halvor var sønn av Mikkel Syvertsen Sølland.) Inger og familien har da derfor flyttet dit før 1741.

 

Gravlagt som "Inger Gudmundsd. Røe 40 aar".

 

Rød i Slemdal "Røe" 20.8.1774 Sk.pr. 9, Fol. 96

Inger Gudmundsdtr. død g. Peder Nielsen.

Barn:

1. Niels Pedersden 20 år.

2. Ole Pedersen 10 år.

3. Isaac Pedersen 5 år.

4. Halvor Pedersen 3 år.

5. Helge Pedersdatter 18 år.

6. Karen Pedersdatter 16 år.

7. Helvig Pedersdatter 13 år.

8. Dorte Pedersdatter 10 år.

Formynder: foruten faderen, ders farbror Engvald Nielsen Søeland

Brt: 49-"-5. Boets utg: 82-1-". (Gjælden overstiger formuen med 33-"-19.)

 

 

(2) Gift 10.10.1774 i Siljan kirke,[8],5 med Gunhild Ådnesdatter, født 1740 på Rød i Siljan,[9] (datter av Ådne Olsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 07.06.1740 i Siljan kirke,[10] konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[11] død 1813 på Kåsene u/Sølland i Siljan,[12] gravlagt 28.02.1813 på Siljan kirkegård.12

 

Gunhild:

Hun giftet seg 2. gang med Ole Knudsen og bodde videre på Kaasene.

 

Se Kåsene u/Sølland denne gården

 

 

 

I.    Nils Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1753 på Sølland i Siljan,[13] døpt 13.05.1753 i Siljan kirke,13 død 1809 på Oterholt søndre i Gjerpen,[14] gravlagt 08.04.1809 i Gjerpen.14

      

       Per Sølands barn navnl. Niels                                                     

       Faddere: baaren af Ingvold Sølands kone, Anne Persdatter, mandfaddere: Christen Røe, Anders Sørensen.

      

       Gravlagt som "Nils Pederssøn f. Otterholt, sagt at være ved 56 aar".

      

       6/4/1809 - Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 198a.

        NIELS PEDERSSEN og ANNE HALVORSDATTER           

        Otterholt u/Fossum Jernverk            

         Arvinger:

          I. Kona Anne etter 1.ekteskap med Johannes Anderssen 2 barn:

                           1. Kari Johannesdtr. g.m. Zacharias Claussen på pl. Sletten u/Moe.

                           2. Marie Johannesdtr. g.m. John Halvorssen Venstøp.

                         II. Niels hadde flg. arvinger:

                           1. Broren Ole Pederssen i Christiania som skjersliper.

                           2. --”--  Halvor Pederssen, myndig, bor i Slemdal.

                           3. Søstera Kari Pedersdtr. død, vært g.m. Ole Torgrimssen, 3 barn:

                            a. Henrik Olssen, 20 år.

                            b. Inger Olsdtr. g.m. Even Nielssen Kleven.

                            c. Kirsti Olsdtr. 23 år.

                         Formynder og verge svogeren Even Kleven.

                         4. Søstera Helvig Pedersdtr. g.m. Jens Kleven.

                         5. ---”--- Dorthe Pedersdtr. g.m. Sigurd Thoa i Slemdal.

                         6. Halvsøster Ingeborg Pedersdtr. g.m. Gunnuld Nilssen i Slemdal. Begge døde, etterlatt seg 1sønn:

                            a. Peder Gunnuldssen 3 år.

                         Formynder: Farbroren Even Kleven.

          Brt: 206 - 0 - 6

          Gjeld: 240 - 0 - 6 (Insolvent)

      

      

       Gift 09.10.1779 i Gjerpen,14 med Anne Halvorsdatter, født 1736 på Oterholt søndre i Gjerpen,14 (datter av Halvor Engelsen og Karen Ellefsdatter), døpt 06.05.1736 i Gjerpen,14 død 1809 på Oterholt søndre i Gjerpen,14 gravlagt 26.03.1809 i Gjerpen.14

      

       Anne:

       Halvor Otterholts Anne

       Faddere: Ole Grumstulen, Halvor Aashammeren og qde. Anne Torgeirsdatter M------.

 

       Hun var enke på Oterholt Søndre da hun giftet seg for 3. gang i 1779.

      

       Gravlagt som "Nils Otterholts kone Anne Halvorsdtr. 74 ¼ aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

II.   Helge Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1754 på Sølland i Siljan,[15] døpt 28.12.1754 i Siljan kirke,15  død 07.01.1821 på Toklev u/Island i Siljan, gravlagt 23.01.1821 på Siljan kirkegård.

 

       Per Sølands barn navnl. Helje                                                     

       Faddere: baaren af Christen Røes kone, Aaste Olsdatter, mandfaddere: Ingvold Søland, Christen Røe.

      

 

       Gift 22.04.1781 i Siljan kirke,5 med Knud Siulsen, født ca 1756,[16] (sønn av Siul Knudsen og Margrethe Knudsdatter), død 11.02.1831 på Toklev u/Island i Siljan, gravlagt 06.03.1831 på Siljan kirkegård

      

       Se Toklev u/Island

 

 

      

III. Kari Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1758 på Rød i Siljan,[17] døpt 05.02.1758 i Siljan kirke,17 konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,[18] død 1798 på Skilbred i Gjerpen, gravlagt 13.05.1798 i Gjerpen.[19]

      

       Per Røes barn navnl. Kari                                                           

       Faddere: baaren af Christen Røes kone, Kari Joensdatter, mandfaddere: Joen Tosholt, Jens Gudmunsen.

      

       Konfirmert i 1776 som "Kari Pedersdatter Røe 17".

 

       Hun giftet seg i Siljan i 1781.

      

       Trol. 12/8-1781. Cop. 14/10-1781.

       Uk. Ole Torgers. Schielbred af Gierpen Sogn og p. Karen Pedersd. Røe.

       Caut.: Ingwold Nils. Søland og Jan Jans. Slettekollen.

      

       Under skifte til broren Nils på Oterholt i Gjerpen i 1809 står hun som:

       Søstera Kari Pedersdtr. død, vært g.m. Ole Torgrimssen, 3 barn:

                            a. Henrik Olssen, 20 år.

                            b. Inger Olsdtr. g.m. Even Nielssen Kleven.

                            c. Kirsti Olsdtr. 23 år.

      

       Gravlagt som "Ole Skilbreds kone Karen Pedersdtr. 40 aar".

      

       10/5-1798 - Bamble Skifteprot. nr. 12, side 359a.

       KARI PEDERSDATTER    

        Skilbred       

                   Arvinger:

                      Enkem. Ole Torgeirssen og barna:

                      1. Henrik Olssen   10 år.

                      2. Ole Olssen       6 "

                      3. Peder Olssen 1 1/4 "

                      4. Inger Olsdtr.   17 "

                      5. Kirsti Olsdtr.   3 "

                      Faren er selv verge.

       Brt:    801 - 2 -  3

       Gjeld: 823 - 2 - 10 (insolvent).

       Jordegods: a. 11 1/2 skind m.b. i gd. Skilbred, verd 550 rdl.

                        b. 1 skind i pl. Tangen, verd 225 rdl.

      

        Ps. Deres sønn, Peder f. 1797, døde nok hos hennes mor på Kaasene, tre år gammel, i 1800.

 

      

       Gift 14.10.1781 i Siljan kirke,5 med Ole Torgersen, født 1761 på Skilbred i Gjerpen (sønn av Torger Olsen og Ingeborg Kjøstelsdatter), døpt 31.05.1761 i Gjerpen.6

      

       Ole:

       Han kom fra Skilbred i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IV. Helvig Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1760 på Rød i Siljan,[20] død 11.01.1815 på Kleven i Gjerpen.19

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 13. juli 1760 finnes blant introduserte kvinner "Per Røes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter moren i 1774 som "Helvig Pedersdatter 13 aar".

      

       Hun nevnes under skifte til broren Nils på Oterholt i Gjerpen i 1809 som "Søstera Helvig Pedersdtr. g.m. Jens Kleven".

      

      

       Gift 02.09.1780 i Gjerpen,19 med Jens Zachariassen, født 1760 på Kosi i Seljord (sønn av Zacharias Jacobsen og Ingeborg Andersdatter), døpt 09.03.1760 i Seljord,19 død 12.11.1821 på Kleven i Gjerpen.19

      

       Jens:

       Zacharias Jacobsen og Ingeborg Andersdatter Kaasens Drengebarn Jens

       Faddere: Arne Tvingelie, Thorgrim Olsen og Gunnild Thorgrimsd. Reenstul, Ingeborg Thronsd. Tvingelie, Asgier Halvorsd. Øvreland.

      

       Hans foreldre kom fra Kosi i Seljord. De kom til Kleven i Gjerpen. 

      

       Jens overtok en del av gården Kleven etter sin far. 

 

       På Tudal bodde en Peder Jensen f. ca 1683. Han var onkel til Zacharias Jacobsen på Kleven i Gjerpen. De stammet fra presten i Seljord, Zacharias Schanke.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

V.   Peder Pedersen, (Barn av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1762 på Rød i Siljan,20 konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke.[21]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 25. juli 1762 finnes blant introduserte kvinner "Per Røes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det var nok han som konfirmeres samme dag som søsteren Dorthe i 1780 som "Peder Pedersen p. Qvislen 16".

 

 

 

VI. Dorte Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født ca 1763 på Rød i Siljan,[22],[23] konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,23 død 11.08.1837 på Toa u/Island i Siljan, gravlagt 03.09.1837 på Siljan kirkegård.[24]

 

       Hun er nevnt i skifte etter moren i 1774 som "Dorte Pedersdatter 10 år".

 

       Hun er nevnt i skifte etter moren i 1774 som "Dorte Pedersdatter 10 år".

      

       Hun ble konfirmert i 1780 som "Dorte Pedersdatter Røe 17".

      

       Under skifte til broren Nils på Oterholt i Gjerpen i 1809 står hun som "Dorthe Pedersdtr. g.m. Sigurd Thoa i Slemdal".

 

      

       (1) Gift 30.12.1787 i Siljan kirke,5 med Siul Siulsen, født ca 1762,23,16 (sønn av Siul Knudsen og Margrethe Knudsdatter), konfirmert 16.05.1779 i Eidanger kirke,18 død 1813 på Toa i Siljan,[25] gravlagt 04.07.1813 i Siljan kirkegård.24

      

       Se Toa u/Island

 

 

       (2) Gift 27.06.1819 i Siljan kirke, med Isach Abrahamsen, født 1800 på Kløverød i Siljan,[26] (sønn av Abraham Isachsen og Anne Iversdatter), døpt 28.12.1800 i Siljan kirke,28 død 21.04.1872 på Toa u/Island i Siljan, gravlagt 29.04.1872 på Siljan kirkegård,[27] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke.[28]

 

       Se Toa u/Island etter 1814

      

 

VII. Ole Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1764 på Rød i Siljan,[29] døpt 15.07.1764 i Siljan kirke.25

      

       Peder Nielsen Røe og Inger Gudmundsdtr. Ole

       Faddere: Berte Gudmundsdtr. Røe, Anna Johnsdtr. Søland, Christen Mikelsen Røe, Niels Johnsen Thosholt.

      

       Under skifte til broren Nils på Oterholt i Gjerpen i 1809 står han som "Broren Ole Pederssen i Christiania som skjersliper".

 

 

 

VIII. Halvor Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1766 på Rød u/Sølland i Siljan,[30] døpt 04.01.1766 i Siljan kirke,26 død 1770 på Rød u/Sølland i Siljan,[31] gravlagt 26.02.1770 på Siljan kirkegård.27

      

       Peder Nilsen Røe under Søeland og k. Inger Gudmundsdtr. Halvor

       Faddere: 1. Maren Torsdtr. Røe 2. Kari Jonsdtr. Søland 3. Ingwold Nilsen ibid og 4. Jens Jacobsen Hokstad.

      

       Gravlagt som "Halvor Peders. Røe 3 aar".

      

 

 

IX. Isach Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1769 på Rød i Siljan,[32] døpt 27.05.1769 i Siljan kirke.28

      

       Peder Nilsen Røe og k. Inger Gudmunsdtr. - Isach

       Faddere: 1. Inger Jonsdtr. Tormosrød 2. Inger Fridrichsdtr. Søntved 3. Povel Andersen Røe 4. Ingwold Nilsen Søland 5. Ole Jonsen ibid.

      

       Han nevnes ikke i skifte etter sin mor i 1798.

      

 

 

X.   Halvor Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter) født 1771 på Rød i Siljan,[33] døpt 23.09.1771 i Siljan kirke,29 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[34] død 1844 på Kåsene u/Sølland i Siljan.3

      

       Peder Nilsen Røe og k. Inger Gudmundsdtr. - Halvor

       Faddere. 1. Maren Halvorsdtr. ibid 2. Helvig Knudsdtr. Søntved 3. Knud Nilsen ibid 4. Engwold Nilsen Søland 5. Ole Jonsen ibid.

      

       Han ble konfirmert i 1794 som "Halvor Pedersen p. Island 21".

      

       Bosatt hos stemoren og hennes nye mann under Sølland i 1801 som "Halvor Pedersen, Søn, 31 år, Nat. soldat".

 

       Han giftet seg 1. gang i 1804.

 

       19/8-1804 i Slemdal.

       Soldat og Uk. Halvor Pedersen og Enken Helvig Andersd. Kaasene.

       Caut: Rolloug Pedersen Hochstad og Solve Olsen Præstegaarden.

 

       Under skifte til broren Nils på Oterholt i Gjerpen i 1809 står han som "Halvor Pederssen, myndig, bor i Slemdal".

 

       Han giftet seg 2. gang i 1814.

 

       Caut: 3/4-1814.

       Enkemand Halvor Pedersen Kaasene og Pigen Ingeborg Jonsd. Kaasene.

       Caut: Anders Solverøe og Knud Solverøe.

 

      

       (1) Gift 19.08.1804 i Siljan kirke,5 med Helvig Andersdatter, født 1758 på Tangen u/Austad i Siljan,[35] (datter av Anders Halvorsen og Maren Holgersdatter), døpt 29.10.1758 i Siljan kirke,33 konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,18 død 1813 på Kåsene u/Sølland i Siljan,12 gravlagt 28.02.1813 på Siljan kirkegård.12

      

       Helvig:

       Hun var enke etter Isak Torkildsen Kaasene da hun giftet seg i 1804.

 

        Se Kaasene u/Sølland denne gården

      

       Gravlagt som "Helvig Andersd. Kaasene 56 aar".

 

      

       (2) Gift 03.04.1814 i Siljan kirke,3,[36] med Ingeborg Jonsdatter, født 1790 i Sandnsvær,3 (datter av Jon Hansen) død 25.12.1877 i Serkland Siljan TE., gravlagt 02.01.1878 i Siljan kirkegård TE.

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Sandsvær ifølge 1865 tellingen. Bodde på Kåsene da de giftet seg i 1813.

 

       Ingeborg giftet seg 2. gang i 1847 med Ole Abrahamsen f. 1806. Han var sønn av Abraham Isachsen Kløverød.

 

       Se Kåsene u/Sølland etter 1814

 

 

 

XI. Anun Pedersen, (sønn av Peder Nilsen og Gunhild Ådnesdatter) født 1775 på Rød i Siljan,[37] død 1775 på Rød i Siljan,[38] gravlagt 16.07.1775 på Siljan kirkegård.32

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1775 "Peder Røes kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Peder Nils. Røes Hiemmedøbte D.B. Anun 1 dag".

  

 

      

XII. Ingeborg Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Gunhild Ådnesdatter) født 1777 på Rød i Siljan,[39] døpt 06.07.1777 i Siljan kirke,35 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[40] død 1808 på Kåsene u/Sølland i Siljan,[41] gravlagt 18.12.1808 på Siljan kirkegård.37

      

       Peder Nilsen Røe og k. Gunil Aanesdtr. tvilling børn - Ingebor

       Faddere: 1. Marta Halvorsdtr. Søntved 2. Helge Pedersdtr. Røe 3. Jan Jansen Slettekollen 4. Nils Ingwoldsen Søland 5. Nils Pedersen Røe.

      

       Konfirmert som "Ingebor Pedersdatter Kaasene 17".

      

       Bosatt hos moren og stefaren på Sølland i 1801.

      

      

       Gift 29.05.1805 i Siljan kirke,5 med Gunnulf Nilsen, født 1771 i Sauherad, (sønn av Nils Gunnulfsen og Ellen Eriksdatter), døpt 20.10.1771 i Sauherad, død 1809 på Kåsene u/Sølland i Siljan,[42] gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.38

      

       Se Kaasene u/Sølland denne gården

 

 

      

XIII. Inger Pedersdatter, (datter av Peder Nilsen og Gunhild Ådnesdatter) født 1777 på Rød i Siljan,35 døpt 06.07.1777 i Siljan kirke,35 død 1777 på Rød i Siljan,[43] gravlagt 09.11.1777 på Siljan kirkegård.39

      

       Peder Nilsen Røe og k. Gunil Aanesdtr. tvilling børn - Inger

       Faddere: 1. Anne Rejersdtr. Søland 2. Anne Nilsdtr. ibid 3. Ingvold Nilsen ibid 4. Nils Knudsen Søntved 5. Siul Knudsen Grorød.

      

       Gravlagt som "Inger Pedersd. Røe 16 uger".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 3.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 537.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 231.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 60.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[14]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[16]  1801 tellingen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[19]  gamlegjerpen.no.

[20]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[22]  Skifte etter hennes mor.

[23]  Alder ved konfirmasjonen.

[24]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 264.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[27]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 238.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[29]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 191.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.