| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN 

 


 

 

Nils Bentsen f. ca 1624 og Maren Nilsdatter f. omkring 1630 sin familie

 

 

 

Nils Bentsen, født ca 1624,[1] død 1717 på Prestegården i Siljan,[2] gravlagt 30.05.1717 på Siljan kirkegård.2

 

Fra 1674 var Nils bruker på Prestegården. Han nevnes også som lagrettemann i 1680 årene. Nils brukte alle 3 hudene, hele gården, frem til 1703, men i 1704 brukte Nils bare 1 1/2 hud, som da var halve gården. Svigersønnen Jacob Pedersen brukte i 1704 den andre halvdelen. I 1711 nevnes Nils som bosatt hos Jacob.

 

Han gravlegges som " Niels Bentsen Præstegaarden 93 aar".

 

 

Han giftet seg med[3] Maren Nilsdatter, født omkring 1630,[4] død ca 1698 på Prestegården i Siljan.3

 

Maren:

Det var skifte etter henne på Prestegården i 1698. Der nevnes hennes søster, Mari Nilsdatter, som var gift med Ole Solverød.

 

Prestegaarden i Slemdal 19.8.1698 Sk.pr. 2, Fol. 90b

Maren Nielsd. død em. Niels Bendsen.

Barn:

1. Karen Nielsd.

2. Børte Nielsd.

Avdødes søsters mann var Ole Solfverød.

Brt: 95-3-22. Nt: 75-2-"

 

 

 

 

I.    Karen Nilsdatter, født ca 1678 på Prestegården i Siljan,1 død 1753 på Prestegården i Siljan,[5] gravlagt 13.05.1753 på Siljan kirkegård.5

      

      

       Hun giftet seg med[6] Jacob Pedersen, født ca 1675 på Høgset i Siljan,1 (sønn av Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter), død 1741 på Prestegården i Siljan,5 gravlagt 1741 på Eidanger kirkegård.5

      

       Se Prestegården denne gården

 

 

      

 

II.   Birthe Nilsdatter, født ca 1680 på Prestegården i Siljan,1 død 1763 på Sem i Gjerpen, gravlagt 20.01.1763 i Gjerpen.[7]

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1720.

 

       Trolofvelse i Slemdal. 9/6-1720

       Anders Andersøn Sæm fra Gierpen Sougn. med Birthe Nielsdaatter, Præstegaarden.

       Cautionsmænd: Halfvor Larssøn Sæm og Niels Svendssøn Hynji fra Gierpen Sougn.

      

       Gjerpen - viet 25.08.1720

       Anders Anderssøn og Birte Nielsdatter Sem.

 

       De flyttet til Sem øvre i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Anders Sems enke 83 aar".

 

      

       Forlovet 09.06.1720 i Siljan,[8] gift 25.08.1720 i Gjerpen,7 med Anders Andersen, født 1688 på Sem i Gjerpen (sønn av Anders Lauritzen og Kirsti Eriksdatter), døpt 18.11.1688 i Gjerpen,7 død 1757 på Sem i Gjerpen, gravlagt 10.06.1757 i Gjerpen.7

      

       Anders:

       Anders Sems søn  Anders

       Faddere: Erik Hanssen av Skieen, Jacob Thurman, Anders Aslaksen, Gionnert Willes datter, Maren Eriksdatter, Malene Fransdatter.

      

       Han kom fra Sem øvre og ble selv leilending der.

      

       Gravlagt som "Anders Sem 57 1/4 aar.". (Han må ha vært 69? JO)

      

       Se gamlegjerpen.no   

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 444.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 445.

[7]  gamlegjerpen.no.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".