| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

 

Even Hansen f. ca 1687 sin familie (Han var gift 1. gang med Berthe Pedersdatter f. ca 1690 og 2 . gang med Lisbeth Hansdatter f. ca 1703)

 

 

 

Even Hansen, f. ca 1687,[1] d. 1768 på Nordre Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 03.01.1768 på Eidanger kirkegård.[3]

Sønn av Hans Evensen Nordre Lunde.

 

Han giftet seg 1. gang i 1713.

 

Trol. 16/7-1713. Eidanger:

Even Hansen N. Lunde |: Staaende Soldat, hafd Capt. Mads Poelsens bref til mig …… :|

og Birthe Pedersd. Caut: (ikke nevnt)."

 

Han brukte 2 huder og 3 skinn av Nordre Lunde.

 

Lunde Nordre 1725

Skylder 7 huuder, 6 skind udereeder 1 Soldat, bruges af 4 bønder nafnelig, Olle Sørensøn 1 hud, Reyer Tollefsøn 3 huder 3 skind, Niels Hansøn 1 huud og Even Hansøn 2 huuder 3 skind.

Even Hansøn gl. 38 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Børte Pedersdatter gl. 37 aar. Har en søn Gullich Evenssøn gl. 3 aar, datter Gurj Evensdatter gl. 5 aar. Har sin broder hos sig Ingebret Hansøn gl. 31 aar, tiener for Soldat, og tiener for aars løn.

 

Han giftet seg 2. gang i 1744.

 

Trol. 27/7-1744 i Eid. Copul. 21/10-1744.

Enkem. Even Hansøn Nordre Lunde og Lisbeth Hansd. Lillegaarden.

Caut: Knud Anundsøn Flotten, Helge Nielsøn under Lunde, Ole Svendsøn Valler, HansTorkildsøn Schrabeclev.

 

Lunde Nordre 1762:

(Del 2 JO)

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Engebreth Lunde og kone, Niels Jacobsen Lunde og kone,

Even Hejna og kone

Barn 12 aar: Niels og Berthe Engebrethsdatter

 

Anno 27.01.1766 – Even Hansens skiøde til Sr. Peder Bradsberg paa 6 skind i Nordre Lunde for 65 rd. (dat. 27.08.1765)

 

Gravlagt som "Ewen Hans. Lunde Nordre 86 aar".

 

 

(1) Gift 1713 i Eidanger kirke,[4] med Berthe Pedersdatter, f. ca 1690,[5] d. 1742 på Nordre Lunde i Eidanger,[6] gravlagt 05.05.1742 på Eidanger kirkegård.[7],[8]

 

Berthe:

Hun gravlegges som "Even Nordre Lundes kone Birthe Pedersdatter 52 aar".

 

Anno 08.11.1742 – skiftebrevet paa grd. Lunde forrettet 30. juli 1742 efter Evind Hansens kone Birgithe Pedersdatter hvorudi 1 hud 2 ½ skind i Nordre Lunde er utlodnet til enkemanden 11 11/14 skind, datteren Gurie 2 5/14 skind

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 237b        

30.7.1742    Lunde nordre i Eidanger

       Berthe Pedersd. død e.m. Even Hansen.

       Barn:

       1.   Gunleich Evensen 19 år. (Død 1 md. etter moren).

       2.   Guri Evensdtr.

Jordegods: i nordre Lund iflg. skiftebr. 19.3.1703 og 17.8.1712 tils. 5 1/7 skind m.b. Iflg.

skjøte 8.11.1725 9 sk. m.b. tils. 1 hud 2 1/7 skinn takst 80 rd.

Brutto 141-2-20.

Netto 108-0-20.

 

 

(2) Gift 21.10.1744 i Eidanger kirke,[9] med[10] Lisbeth Hansdatter, f. ca 1703 på Lillegården i Eidanger,[11] (datter av Hans Ellefsen og Maren Gjertsdatter), d. 1768 på Nordre Lunde i Eidanger,[12] gravlagt 17.10.1768 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Lisbeth:

Hun kom fra Lillegården i Eidanger da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Lisbet Hansd. Lunde Nordre 60 aar".

 

 

 

I.    Guri Evensdatter, (datter av Even Hansen og Berthe Pedersdatter) f. 1720 på Lunde i Eidanger,[14],[15] døpt 23.06.1720 i Eidanger kirke,[16],[17] d. 1785 på Nordre Lunde i Eidanger,[18] gravlagt 06.03.1785 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Even Hansen Lunde og Birthe Pedersdatter - Gurj

       Faddere: baaren af Maren Jahnsdatter Grønsholt, Martha Tollefsdatter Lunde, Kirsten Andersdatter, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Laers Olsen Lunde, Errich Olsen Lunde.

      

       Hun giftet seg med Rasmus Sørensen Lerstang oktober 1743, med det var ikke lenge hun var hustru på Lerstang. Rasmus døde alt i desember samme år. Hun bodde i sitt andre ekteskap på Nordre Lunde.

 

 

       (1) Gift 03.10.1743 i Eidanger,[20],[21] med Rasmus Sørensen, f. 1715 på Lerstang i Eidanger,[22],[23] (sønn av Søren Rasmussen og Ellen Hansdatter), døpt 08.12.1715 i Eidanger kirke,[24],[25] d. 1743 på Lerstang i Eidanger,[26] gravlagt 07.12.1743 i Eidanger.[27],[28]

      

 

       (2) Gift 24.11.1744 i Eidanger kirke,9,2 med[i] Nils Jacobsen, født 1720 på Prestegården i Siljan (sønn av Jacob Pedersen og Karen Nilsdatter), døpt 21.04.1720 i Siljan kirke,8 død 1785 på Nordre Lunde i Eidanger,9 gravlagt 13.10.1785 i Eidanger.10

 

       Se Nordre Lunde denne gården

 

 

 

      

II.   Gullik Evensen, (sønn av Even Hansen og Berthe Pedersdatter) f. 1722 på Lunde i Eidanger,[29],[30] døpt 26.04.1722 i Eidanger kirke,[31] d. 1742 på Nordre Lunde i Eidanger,[32] gravlagt 17.06.1742 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Even Hansen Lunde og Berthe Pedersdatter - Gullech

       Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholdt, Inger Gundersdatter Lunde, Gunnille Laersdatter Grønsholt, mandfaddere: Niels Hansen Lunde, Rejer Tollefsen Lunde, Ingbredt Hansen.

      

       Gravlegges som "Gullich Evensøn nordre Lunde 21 aar".

 

 

 

III. Anne Evensdatter, (datter av Even Hansen og Berthe Pedersdatter) f. 1724 på Lunde i Eidanger,[34],[35] døpt 23.01.1724 i Eidanger kirke,[36] d. 1724 på Lunde i Eidanger,[37] gravlagt 08.03.1724 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Godtfred Frederichsen Snecher og Martha Laersdatter - Maren Magdalene

       Faddere: baaren af frue Elisabeth Ask, Eline Josten, mandfaddere: Mons. Rasmus Malling, Mons. Laers Brinch.

      

       Gravlagt som "Even Hansøn Lundes lille datter Anna 7 uger".

 

 

 

IV. Hans Evensen, (sønn av Even Hansen og Berthe Pedersdatter) f. 1726 på Lunde i Eidanger,[39] døpt 20.03.1726 i Eidanger kirke.[40]

      

       Even Hansen Lunde og Berthe Pedersdatter - Hans

       Faddere: baaren af Berthe Hansdatter Hovgholt, Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Kirsten Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Niels Hansen Lunde, Ingebredt Hansen Lunde.

      

       Ikke nevnt under skifte etter moren i 1742.

 

 

 

V.   Anne Evensdatter, (datter av Even Hansen og Berthe Pedersdatter) f. 1728 på Lunde i Eidanger,[41] døpt 28.04.1728 i Eidanger kirke.[42]

      

       Even Hansen Lunde og Berthe Pedersdatter - Anne

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Rejer Thollefsen Lunde, Ingebredt Hansen Lunde

      

       Ikke nevnt under skifte etter moren i 1742.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[20]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[24]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 173.

[28]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[37]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[38]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 45.