| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA I

 


 

 

Michel Ingebretsen f. ca 1659 og Margrethe Pedersdatter f. ca 1673 sin familie.

 

 

 

Michel Ingebretsen, født ca 1659,[1],[2] død 1743 på Kvisla i Siljan,1,[3] gravlagt 18.08.1743 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Ingebret Pedersen og Anne Madsdatter på Island.

 

Han ble nevnt som i en sak om arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik i 1719 som "Mikkel Kvisla".

 

Han bygslet gården Kvisla i Siljan.

 

I 1711 nevnes det to oppsittere på Kvisla. Den ene var Lars Olsen med kvinne, 2 barn og ei tjenestepike. Den andre var Michel Ingebretsen med kvinne, 2 barn, hans mor og hans søster. I hovedlisten for 1711 nevnes også, foruten de nevnte to, ei Marthe Hansdatter.

 

Michel giftet seg nok med datteren til Peder Kvisla og overtok da bygselen etter sin svigerfar. Det bodde på Kvisla i 1711 med sin mor og søster. Jeg tror ikke dette var hans, men hans kones mor, Marthe Hansdatter.

 

I 1723 var det fortsatt Lars og Michels som brukte gården.

 

Michel døde på Kvisla i 1743.

 

Dette var et år preget av hungersnød. Dette ser ut til å ha rammet hardt i denne familien. Tre av hans gifte barn døde dette året. En av dem bosatt på Kvisla, og to på Oklungen i Eidanger. Det har nok vært vanskelige tider på Kvisla i 1743.

 

Han gravlegges som "Michel Qvislens 84 aar".

 

 

Han giftet seg med Margrethe Pedersdatter, født ca 1673,2 (datter av Peder Kvisla og Marte Hansdatter), død 1716 på Kvisla i Siljan,[4] gravlagt 18.10.1716 på Siljan kirkegård.4

 

Margrethe:

Hun var nok datter av Peder som døde på Kvisla ca 1710 og ble konen til Michel Ingebretsen.

 

Margrethe døde på Kvisla i 1716.

 

Hun gravlegges som "Margrethe Pedersdatter Qvisle 43 aar".

 

 

 

 

I.    Peder Michelsen, født ca 1702 på Kvisla i Siljan,[5] død 1743 på Kvisla i Siljan,4 gravlagt 08.09.1743 på Siljan kirkegård.3

      

      

       Gift 21.07.1726 i Kvelde kirke,[6] med Anne Torsdatter, født ca 1704 på Løvås i Hedrum,[7] (datter av Tor Arnesen og Ellen Olsdatter).

      

       Se Kvisla denne gården

 

 

      

II.   Tollef Michelsen, født ca 1703,[8] død 1743 på Oklungen i Eidanger,[9] gravlagt 17.12.1743 på Eidanger kirkegård.3

      

      

       Forlovet 12.03.1738 i Eidanger, gift 08.07.1738 i Eidanger kirke,[10] med7 Ingeborg Olsdatter, født ca 1701 på Kjendalen i Eidanger,[11] (datter av Ole Ottersen og Ellen Pedersdatter), død 1750 på Oklungen i Eidanger,7 gravlagt 05.04.1750 på Eidanger kirkegård.3

      

       Se Oklungen i Eidanger

 

 

      

III. Lisbeth Michelsdatter, født ca 1704.[12]

      

       Hun var 40 år under skifte etter broren Tollef i 1744.

      

       Hun nevnes på Kvisladalen i 1762.

 

       Kvisladalen i 1762:

       Uformuende Lisbeth Michelsdatter paa Qvisledalen, een gammel fattig piige

      

      

 

IV. Ingebret Michelsen, født ca 1712,2 død 1743 på Oklungen i Eidanger,3 gravlagt 11.05.1743 på Eidanger kirkegård.3

      

      

       Gift 30.06.1741 i Gjerpen kirke,[13] med[14] Else Olsdatter, født 1715 på Bøle i Gjerpen,[15] (datter av Ole Haraldsen og Anne Jonsdatter), døpt 06.10.1715 i Gjerpen kirke.14

      

       Se Oklungen i Eidanger

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 29.

[6]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 838.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Skifte etter faren.

[13]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Skifte etter mannen.

[15]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.