| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814

 


 

 

Halvor Knutsen f. 1811 og Marte Jacobsdatter f. 1803 sin familie.

 

 

 

Halvor Knutsen,[1] født 01.06.1811 i Gonsholt S. Siljan TE., døpt 09.06.1811 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.,[3] død 21.03.1886 i Gonsholt S. Siljan TE.,[4] gravlagt 29.03.1886 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Knut Halvorsen og Karen Bentsdatter på Gonsholt Søndre før 1814.

 

Halvor giftet seg i 1833.

 

I 1834 fikk han bygsel på en del (1 hud) av Gonsholt Søndre:

Bygselsseddel fra Larvig grevskaps eiere paa 1 huud i Gonsholt Søndre til Halvor Knudsen og hustru for livstid. Datert 10.12.1833, tinglyst 20.01.1834

 

Vi finner han nevnt som en av to brukere på Gonsholt Søndre - løpenummer 551 i 1838.

 

Matrikkelen 1838

Gunsholt Søndre matrikkelnr.182 (gammelt matrikkelnummer 141)

Løpenummer 551 - Gonsholt Søndre - skyld 2 huder 1 ¼ skinn - oppsitter Ole Olsen og Halvor Knudsen

 

Slik var det også i 1846. 

 

Siljan 1846

Gonsholt Søndre

Mtr.No 182 Løbe.No. 551

1.

Leilending Halvor Knudsen 35 aar

Hans kone Marthe Jakobsd. 42 aar

Deres hjemmeværende børn:

Knud 12 aar

Jakob 5 aar

Niels 1 aar

Karen 10 aar

Anne 8 aar

Tjenere:

Anna Kirstine Knudsdatter 20 aar

 

I 1865 var det fortsatt to brukere på Gonsholt Søndre - løpenummer 551. Halvor brukte delen som her ble nevnt som 551b.

 

Siljan 1865 - Gunsholt (søndre) – løpenummer 551b

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Halvor Knudsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 55 (alder) Slemdal Prgj.

Marthe Jacobsdatter k g hans Kone 62 (alder) Slemdal Prgj.

Jacob Halvorsen m ug deres Søn Skrædder 26 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Halvorsen m ug deres Søn Smed 22 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Halvorsdatter k ug deres Datter 29 (alder) Slemdal Prgj.

Knud Halvorsen m g deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 33 (alder) Slemdal Prgj.

Anne K. Nielsdatter k g hans Kone 31 (alder) Slemdal Prgj.

 

I 1873 skilte Treschow ut Gonsholt Søndre - løpenummer 551b - senere Bnr.5 som Halvor Knudsen brukte og Gonsholt Søndre - løpenummer 551c - senere Bnr.6 som Lars Danielsen brukte fra Gonsholt Søndre - løpenummer 551. Dette var innmarken. Skogen ble Gonsholt Søndre/Skogen - løpenummer 551a - senere Bnr.7.

 

I 1875 var sønnen Nils Halvorsen bosatt hos dem med sin familie.

 

Siljan 1875 - Gonsholt løpenummer 551b

Halvor Knudsen f. 1811 – husfader – leilending

Marthe Jacobsdatter f. 1802 – kone

Jacob f. 1840 – sønn – hjelper faderen

Sibille Hansdatter f. 1840 i Qvelle sogn i Hedrum – tjenestepige

Nils Halvorsen f. 1844 – husfader – inderst, smed

Karen Olsdatter f. 1854 i Qvelle i Hedrum – hans kone – jordmoder

Susanne M f. 1874 – datter

Anna M f. 1875 – datter

 

Disse to brukerpartene, som hadde blitt utskilt i 1873, ble i 1880 sammenføyd med Gonsholt Søndre/indmarken - løpenummer 550d – senere Bnr.4.

 

Halvor døde på Gonsholt Søndre i 1886. (Gravlagt ca en måned etter sin kone)

 

 

Gift 19.05.1833 i Siljan kirke TE., med Marte Jacobsdatter,[5] født 1803 i Høiseth S. Siljan TE. (datter av Jacob Nilsen og Anne Andersdatter), døpt 01.01.1804 i Siljan kirke TE., konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke TE.,[6] død 07.02.1886 i Gonsholt S. Siljan TE.,4 gravlagt 16.02.1886 i Siljan kirkegård TE.4

 

Marte:

Hun kom fra Høiseth og døde på Gonsholt Søndre i 1886.

 

 

 

I.    Knut Halvorsen,[7] født 13.06.1833 i Gonsholt S. Siljan TE.,[8] døpt 23.06.1833 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[9] død 02.04.1904 i Venstøp Gjerpen TE.[10]

      

       Han giftet seg i 1865 og i tellingen dette året bodde de sammen med hans far på Gonsholt Søndre.

      

      

       Gift 03.11.1865 i Siljan kirke TE., med Anne Kirstine Nilsdatter,[11] født 05.04.1835 i Høiseth S. Siljan TE.,[12] (datter av Nils Jacobsen og Ingeborg Hansdatter), døpt 12.04.1835 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[13] død 02.09.1912 i Venstøp Gjerpen TE.10

      

       Se Eidet u/Moholt

      

 

 

II.   Karen Halvorsdatter,[14] født 10.10.1835 i Gonsholt N. Siljan TE.,[15] døpt 29.11.1835 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.[16]

      

      

       Gift 15.04.1864 i Siljan kirke TE., med Jon Olsen,[17] født 12.01.1835 i Moholt nordre Siljan TE.,12 (sønn av Ole Andersen og Helvig Jonsdatter), døpt 08.02.1835 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[18] død 06.05.1876 i Moholt Siljan TE.,[19] gravlagt 13.05.1876 i Siljan kirkegård TE.19

      

       Se Moholt

 

 

 

III. Anne Halvorsdatter,[20] født 12.09.1837 i Gonsholt Siljan TE., døpt 24.09.1837 i Siljan kirke TE.,[21] konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[22] død 21.07.1871 i Kiste Siljan TE.,[23] gravlagt 27.07.1871 i Siljan kirkegård TE.23

      

 

       Gift 07.10.1870 i Siljan kirke TE., med[24] Ambros Olsen,[25] født 07.07.1832 i Svartangen Hedrum VE.,[26] (sønn av Ole Ambrosen og Ingeborg Vetlesdatter), døpt 12.08.1832 i Hedrum VE., død 1911 i Eidanger.[27]

      

       Se Kiste Søndre

      

 

 

IV. Jacob Halvorsen, født 25.10.1840 i Gonsholt S. Siljan TE.,[28] døpt 20.12.1840 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[29] død 23.05.1885 i Moholt nordre Siljan TE.,[30] gravlagt 30.05.1885 i Siljan kirkegård TE.,30 yrke Skredder.[31]

      

       Han ernærte seg som skredder. Han bodde hos sin far i 1865. Han døde på Moholt i 1885.

      

 

 

V.   Nils Halvorsen, født 03.05.1844 i Gonsholt S. Siljan TE.,[32] døpt 02.06.1844 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.,[33] død 1906 i Gjone Mell. Hedrum VE., yrke Smed og hjulmaker.31

      

      

       Gift 23.08.1873 i Siljan kirke TE., med Karen Johanne Olsdatter,[34] født 13.03.1854 i Kvellerønningen Hedrum VE.,[35] (datter av Ole Iversen og Sibille Kristensdatter), døpt 17.04.1854 i Hedrum VE., død 1938 i Gjone Mell. br.nr. 1. Hedrum VE.

      

       Se Gonsholt Søndre denne gården

 

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 209.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 158.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[5]  Siljan bygdebok. side 210 og 470.

[6]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[7]  Siljan bygdebok. side 39 og 210.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 5.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[10]  Gamle Gjerpen.

[11]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 241.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 10.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[14]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 240.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[17]  Siljan bygdebok. side 13.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[20]  Siljan bygdebok. side 92.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 16.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 176.

[25]  Hedrum bygdebok bind 3. side 908.

[26]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 363-364.

[27]  Eidanger bygdehistorie bind 3, side 128.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 23.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 248.

[31]  Siljan bygdebok. side 210.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 30.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 176.

[34]  Hedrum bygdebok bind 3. side 708.

[35]  Hedrum ministerialbok 1849-1857. side 103.