| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I SKILBRED 

 


 

 

 

 

Kirsten Jacobsdatter f. 1787 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Jon Olsen f. 1781 og 2. gang med Henrik Nilsen f. 1782.

 

 

 

 

Kirsten Jacobsdatter, født 1787 på Høgset i Siljan,[1] døpt 07.10.1787 i Siljan kirke,1 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[2] død 09.08.1861 på Skilbred i Siljan, gravlagt 14.08.1861 på Siljan kirkegård.[3]

Hun var datter av Jacob Nilsen og Anne Andersdatter Høgset.

  

Kirsten giftet seg 1. gang i 1807 med Jon Olsen Skilbred og flyttet dit.

 

Siljan - Viet 23/8-1807.

Soldat og Uk. Jon Olsen Schielbred og Pigen Kirsten Jacobsd. Høysæth.

Caut: Anund Jacobsen Præstegaarden og Christen Jacobsen ibid.

 

Jon døde allerede i 1808 og Kirsten giftet seg 2. gang i 1809.

 

Siljan - Viet 31/12-1809.

Uk. Henrik Nielsen Kiste og Enken Kirsten Jacobsd. Skielbred.

Caut: Amund Jacobsen Præstegaarden og Jacob Nielsen Høysæt.

 

De bodde på Skilbred og hun døde der i 1861.

 

 

(1) Gift 23.08.1807 i Siljan kirke,[4] med Jon Olsen, født 1781 på Skilbred i Siljan,[5] (sønn av Ole Jonsen og Helvig Jacobsdatter), døpt 04.11.1781 i Siljan kirke,5 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[6] død 1808 på Skilbred i Siljan,[7] gravlagt 31.07.1808 på Siljan kirkegård.7

 

Jon:

Jon kom fra Skilbred og ble nok bruker der da han giftet seg i 1807. Gården hadde i 1801 bare vært brukt av hans bror Nils, men den ble fra Jon sin tid delt med to. Nils var bosatt på "Søstua" og Jon på "Nordstua".

 

De overtok eierskapet i gården etter deres far med en halvpart hver.

 

Gravlagt som "Jon Olsen Schilbred 28 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 237a

Skifte 1. august 1808 paa gaarden Schielbred udi Slemdahl Annex

Afgangen soldat Jon Olsen

Enke Kirsten Jacobsdatter

Barn:

1. Ole Jonsen 4 maaneder

Formynder farbroderen Niels Olsen Schieldbred

Laugverge for enken morbroderen Hans Holte

Boet eide en del av gården Schilbred

 

(Denne Hans Holte var Hans Nilsen Holte. Han var gift med den avdødes søster Karen Olsdatter. Så morbroder må her forstås som "onkel". JO).

 

 

(2) Gift 31.12.1809 i Siljan kirke,[8] med Henrik Nilsen, født 1782 på Austad i Siljan,[9] (sønn av Nils Svendsen og Ingeborg Jacobsdatter), døpt 13.10.1782 i Siljan kirke,9 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,6 død 14.09.1843 på Skilbred i Siljan, gravlagt 24.09.1843 på Siljan kirkegård.[10]

 

Henrik:

Han var ugift og bosatt på Nordre Kiste hos moren og stefaren i 1801.

 

Han bodde på Kiste da han giftet seg i 1809. Han giftet seg da med enken på Skilbred og ble da eier og bruker på hennes del av gården. 

 

Henrik skjøtet i 1827 sin eierdel i Skilbred til stesønnen Ole Johnsen.

 

Skjøte fra Henrik Nilsen til hans stesøn Ole Johnsen på 6 skinn i Skjelbred. (thingl. 17.01.1827)

 

Henrik døde på Skilbred i 1843.

 

 

 

I.    Ole Jonsen, (sønn av Jon Olsen og Kirsten Jacobsdatter) født 1808 på Skilbred i Siljan,[11] døpt 10.04.1808 i Siljan kirke,10 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[12] død 28.03.1894 på Skilbred i Siljan, gravlagt 06.04.1894 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Jon Olsen Skielbred og Kirsten Jacobsdatter - Ole

       Faddere: Anne Jacobsdtr. Schielbred, Ingebor Halvorsdtr. Høysæth, Nils Olsen Skielbred, Hans Nilsen Holte, Peder Jacobsen Høysæth.

 

       Ole solgte denne delen av gården Skilbred til Løvenskiold i 1827 mot at Ole, som var ungkar, og hans tilkomne hustru, fikk bygsle gården på livstid. (Se kontrakt i Bakken bygdebok)

 

    

       Gift 27.09.1835 i Siljan kirke, med Karen Arnesdatter, født 1807 på Gurholt i Siljan,[14] (datter av Arne Knudsen og Rønnaug Pedersdatter), døpt 25.10.1807 i Siljan kirke,13 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,11 død 16.05.1865 på Skilbred i Siljan, gravlagt 25.05.1865 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Se Skilbred etter 1814

 

      

      

II.   Ingeborg Henriksdatter, (datter av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter) født 28.03.1811 på Skilbred i Siljan,[16] døpt 11.04.1811 i Siljan kirke,15 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke,[17] død 13.06.1867 på Gurholt i Siljan, gravlagt 18.06.1867 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Henrik Nielsen Skielbred og Kirsten Jakobsdatter - Ingeborg

       Faddere: Anne Skielbred, Anne Kiste, Niels Kiste, Peder Høysæt, Bent Skielbred.

      

      

       Gift 31.07.1842 i Siljan kirke,[19] med Knud Arnesen, født 16.09.1810 på Gurholt i Siljan,[20] (sønn av Arne Knudsen og Rønnaug Pedersdatter), døpt 30.09.1810 i Siljan kirke,19 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke,[21] død 13.06.1891 på Gurholt i Siljan, gravlagt 20.06.1891 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Se Gurholt etter 1814

 

 

      

III. Jon Henriksen, (sønn av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter) født 08.10.1812 på Skilbred i Siljan,[23] døpt 18.10.1812 i Siljan kirke,22 konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke,[24] død 12.07.1860 på Riset u/Austad i Siljan, gravlagt 19.07.1860 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Henrik Nielsen Skieldbred og Kirsten Jakobsdatter - Jon

       Faddere: Anne og Elin Skieldbred, Hans Holtet, Peder og Anders Høysæt.

      

      

       Gift 20.03.1836 i Siljan kirke,[26] med Anna Halvorsdatter, født 1806 på Riset u/Austad i Siljan,[27] (datter av Halvor Hansen og Karen Jørgensdatter), døpt 02.02.1806 i Siljan kirke,26 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,11 død 04.11.1879 på Riset u/Austad i Siljan, gravlagt 11.11.1879 på Siljan kirkegård.[28]

      

       Se Riset u/Austad etter 1814

 

 

 

IV. Anne Helvig Henriksdatter, (datter av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter) født 19.06.1815 på Skilbred i Siljan, døpt 02.07.1815 i Siljan kirke,[29] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke,[30] død 05.03.1898 i Rambo Hedrum VE., gravlagt 13.03.1898 i Hedrum VE.

 

 

       Gift 17.04.1854 i Siljan kirke, med Henrik Alfsen, født 03.07.1827 på Plassen i Siljan (sønn av Alf Jonsen og Anne Henriksdatter), døpt 19.08.1827 i Siljan kirke,[31] konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke,[32] død 02.07.1873 i Vranghull i Siljan, gravlagt 07.07.1873 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Se Moholt/Vranghull etter 1814

 

 

 

      

V.   Nils Henriksen, (sønn av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter) født 25.11.1817 på Skilbred i Siljan, døpt 04.01.1818 i Siljan kirke,[34] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[35] død 19.08.1866 på Island i Siljan, gravlagt 24.08.1866 på Siljan kirkegård.[36]

      

 

       Gift 29.12.1844 i Siljan kirke,25 med Maren Solvesdatter, født 1801 på Prestegården i Siljan,[37] (datter av Solve Olsen og Karen Torsdatter), døpt 23.08.1801 i Siljan kirke,[38] konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke,[39] død 02.01.1880 på Island i Siljan, gravlagt 09.01.1880 på Siljan kirkegård.27

      

       Se Island etter 1814

 

      

      

VI. Peder Henriksen, (sønn av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter) født 21.10.1819 på Skilbred i Siljan, døpt 25.11.1819 i Siljan kirke,[40] død 01.03.1825 på Skilbred i Siljan, gravlagt 06.03.1825 på Siljan kirkegård.[41]

 

 

 

VII. Maren Henriksdatter, (datter av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter) født 01.12.1822 på Skilbred i Siljan, døpt 22.12.1822 i Siljan kirke,[42] konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke.[43]

      

       Hun giftet seg med enkemannen Peder Johannesen på Teigen u/Mo i Gjerpen. Hun ble hans tredje kone. Hans andre kone var Dorthe Gundersdatter født på Afsøla u/Sølland, datter av Gunder Aslaksen og Ingeborg Andersdatter.

      

      

       Gift 29.12.1860 i Siljan kirke,[44] med Peder Johannesen, født 18.09.1816 på Godal i Luksfjeld i Gjerpen (sønn av Johannes Olsen og Karen Jonsdatter), død 14.05.1891 i Gjerpen,[45] gravlagt 14.05.1891 på Teigen u/Mo i Gjerpen.44

      

       Peder:

       Johannes Olsen og Karen Johnsdtr. Godal i Luxefields Peder

       Faddere: Anne Turine Torkildsdtr., Ane Clemetsdtr., Abraham Halvorsen, Halvor Halvorsen, Peder Nilsen.

      

       Han kom fra Grinlia Nordre i Luksefjeld og bodde der en tid. Han flyttet siden til husmannsplassen S. Teigen under Mo.

 

       Se gamlegjerpen.no.

 

 

      

VIII. Jacob Henriksen, (sønn av Henrik Nilsen og Kirsten Jacobsdatter) født 22.09.1825 på Skilbred i Siljan, døpt 02.10.1825 i Siljan kirke,[46] konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke,[47] død 25.02.1856 på Skilbred i Siljan, gravlagt 02.03.1856 på Siljan kirkegård.[48]

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[3]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 290.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[8]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[10]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 277.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[13]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 257.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[15]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 233.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[18]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 235.

[19]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 217.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 288.

[22]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 254.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 275.

[25]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 289.

[26]  Øivind Solberg sin database.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[28]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 243.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 49.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 274.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 79.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 160.

[33]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 239.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 57.

[35]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 146.

[36]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 234.

[37]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 446.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 281.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 63.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 154.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 71.

[43]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 153.

[44]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 231.

[45]  gamlegjerpen.no.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 76.

[47]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 155.

[48]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.